Рішення № 59775602, 11.08.2016, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
11.08.2016
Номер справи
908/1654/16
Номер документу
59775602
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 7/73/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2016 Справа № 908/1654/16

За позовом Керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області, м. Мелітополь, Запорізька область в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах -

позивача ОСОБА_1 селищна рада Якимівського району Запорізької області, смт. Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область

до відповідача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Бетон-Альянс», м. Мелітополь, Запорізька область

Суддя Кутіщева-Арнет Н.С.

Представники:

від прокуратури: ОСОБА_3, посвідчення № 035881 від 05.10.2015р.

від позивача: не зявився

від відповідача: не зявився

До господарського суду Запорізької області звернувся прокурор з позовною заявою про розірвання договору оренди земельної ділянки від 31.03.2008р. та зобовязання повернути земельну ділянку площею 0,9962 га, кадастровий номер 2320355400:01:002:0244, яка розташована за адресою: вул. Нова в смт. Кирилівка, Якимівського району, Запорізької області.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, прокурор посилається ст. 792 Цивільного кодексу України, ст.ст. 269, 270, 288 Податкового кодексу України, ст.ст. 96, 141, 206 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 12, 13, 15, 54-57, 66 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 15, 32 Закону України Про оренду землі, ст. 23 Закону України Про прокуратуру, ст.ст. 4-6 Закону України Про судовий збір. Позивач вказує на те, що внаслідок невиконання відповідачем своїх договірних зобовязань позивач змушений звернутись до суду за захистом свого порушеного права.

Ухвалою суду від 16.06.2016р. порушено провадження по справі, судове засідання призначено на 11.08.2016р.

Ухвала суду про порушення провадження по справі була направлена на адреси сторін в установленому законом порядку та строк.

Представник позивача в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання представник відповідача не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Відповідач без поважних причин не виконав вимоги суду, викладені в ухвалі від 16.06.2016р., відзив на позовну заяву не надав, не направив в судове засідання повноважного представника. Про поважність причин невиконання вимог суду належним чином відповідач не повідомив. Відповідач належним чином сповіщений судом про дату, час та місце судового засідання, про що свідчать повідомлення про вручення поштової кореспонденції.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГС від 26.12.2011р. № 18 Про деякі питання практики застосування ГПК України, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК ( 1798-12 ).

У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні, протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 81-1 ГПК) (1798-12), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Сторони належним чином, заздалегідь до судового засідання були сповіщені судом про дату, час та місце судового засідання.

Згідно ст. 4-5 ГПК України, невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим кодексом та іншими законами України.

Згідно п. 1.8 постанови пленуму ВГСУ Про деякі питання практики застосування ГПК України, (п.3.9.2.) у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Неявка учасника судового процесу в судове засідання не є підставою для скасування судового рішення, якщо ухвалу, в якій зазначено час і місце такого засідання, надіслано йому в порядку, зазначеному в підпункті 3.9.1 підпункту 3.9 цього пункту постанови. { Підпункт 3.9.2 підпункту 3.9 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою Вищого господарського суду N 3 ( v0003600-13 ) від 16.01.2013 }

Згідно ст. 75 ГПК України, якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними у справі матеріалами.

Згідно ч.3 ст. 22 ГПК України, сторони зобовязані добросовісно користуватися належними їх процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Судовий процес вівся без застосування технічних засобів фіксації судового процесу за клопотанням представника прокуратури.

Суд прийшов до висновку щодо можливості розгляду спору, відповідно до ст.75 ГПК України, по наявних у справі матеріалах.

Розгляд справи закінчено 11.08.2016р. оголошенням рішення суду в повному обємі в присутності представника прокуратури.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника прокуратури, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 121 Конституції України, прокуратура здійснює представництво інтересів громадян і держави у випадках, визначених законом.

Згідно ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до господарського суду прокурор зазначає про це позовній заяві. Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді, передбачених частиною третьою статті 23 Закону України Про прокуратуру. Невиконання прокурором вимог щодо надання господарському суду обґрунтування наявності підстав для здійснення представництва інтересів держави в господарському суді має наслідком повернення поданої ним позовної заяви в порядку, встановленому статтею 63 Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України Про прокуратуру, прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

При встановленні наявності або відсутності порушень або загрози порушень інтересів держави необхідно виходити з того, що ч. 3 ст. 23 Закону України Про прокуратуру зазначає про порушення або загрозу порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади (1), орган місцевого самоврядування (2) чи інший суб'єкт владних повноважень (3), до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу (4).

Інтереси держави Україна та інтереси певної територіальної громади є частинами одного цілого - інтересів держави, про які зазначено в ч. 3 ст. 23 Закону України Про прокуратуру.

Інтереси держави Україна та інтереси певної територіальної громади можуть збігатися повністю, частково, або навіть взагалі не пересікатися.

31 березня 2008 року між ОСОБА_1 селищною радою Якимівського району Запорізької області з однієї сторони та ТОВ «Бетон - Альянс» з іншої сторони, укладений договір оренди земельної ділянки (далі - Договір) строком дії на 49 років, який зареєстрований у Якимівському РВ Запорізької РФ ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16.04.2008 за №040826400101.

Згідно пунктів 1, 3 вказаного Договору, ОСОБА_1 селищна рада на підставі рішення №37 п'ятнадцятої сесії, п'ятого скликання від 11.09.2007, рішення сімнадцятої сесії п'ятого скликання №18 від 27.11.2007 та рішення двадцять другої сесії п'ятого скликання №11 від 20.03.2008 (далі - Орендодавець) передає, а ТОВ «Бетон - Альянс» (далі - Орендар) приймає в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,9962 га. (кадастровий номер 2320355400:10:002:0244) для розміщення гуртового складу - магазину готових залізобетонних виробів, яка знаходиться в межах смт. Кирилівка по вул. Нова, Якимівського району, Запорізької області.

У відповідності до п.п. 8, 10 вказаного договору оренди земельної ділянки, орендна плата сплачується Орендарем у грошовій формі в розмірі 23429,16 грн. щорічно, що згідно розрахунку орендної плати земельної ділянки від 11.03.2008 складає 4% від нормативної грошової оцінки землі на період експлуатації. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно, у розмірі 1/12 частини загальної річної орендної плати, протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця.

Відповідно до п. 16 Договору, у разі невнесення орендної плати у строки, визначені Договором, справляється пеня у розмірі, який не може перевищувати ставку пені за несвоєчасну сплату земельного податку, тобто 0,3 відсотка суми заборгованості за кожний день прострочення.

У відповідності до п. 17 Договору, систематична несплата Орендарем орендної плати є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.

Пунктом 26 Договору передбачено, що після припинення дії Договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Згідно витягу з технічної документації відділу Держгеокадастру в Якимівському районі Запорізької області від 18.05.2016 №10-28-0.2-3154-16, нормативно - грошова оцінка орендованої землі ТОВ «Бетон - Альянс» під розміщення гуртового складу - магазину готових залізобетонних виробів площею 0,9962 га складає 1974199,55 грн.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.05.2016 №59484348, на вказаній земельній ділянці (кадастровий номер 2320355400:01:002:0244) об'єкти нерухомого майна відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.05.2016 №59484581, право власності на об'єкти нерухомого майна за ТОВ «Бетон - Альянс» (ЄРДПОУ 34448098) не реєструвались.

Згідно довідки виконавчого комітету ОСОБА_1 селищної ради, Якимівського району, Запорізької області від 20.05.2016 №066 земельна ділянка (кадастровий номер 2320355400:01:002:0244) вільна від забудови та капітальне будівництво на ній не ведеться.

В порушення вимог ст.19 Закону України «Про оренду землі», п.п. 8, 10 Договору від 31.03.2008, ТОВ «Бетон - Альянс» систематично не сплачує орендну плату за користування земельними ділянками, у зв'язку з чим, станом на 01.05.2016 загальна заборгованість за оспорюванним Договором оренди землі складає 54858,85 грн.

Даний факт підтверджується розрахунком заборгованості Мелітопольської ОДШ ДФС у Запорізькій області від 18.05.2016 №357/9/17, а також податковою декларацією товариства з орендної плати за 2015 рік.

Відповідно до вказаної податкової декларації орендна плата, яка підлягає сплаті ТОВ «Бетон - Альянс» за оспорюванним договором оренди земельної ділянки площею 0,9962 га (кадастровий номер 2320355400:01:002:0244), складає 4592,23 грн. щомісячно.

Станом на 01.05.2016 заборгованість зі сплати орендної плати ТОВ «Бетон -Альянс» складає 54858,85 грн., яка виникла з 02.03.2015. Так, відповідач зобов'язаний був сплачувати щомісячно: станом на 02.03.2015 - 4344,32 грн; з 30.03.2015 по 30.01.2016 - по 4592,23 грн., а саме:

02.03.2015-4344,32грн;

30.03.2015-4592,23 грн;

30.04.2015-4592,23 грн;

30.05.2015-4592,23 грн;

30.06.2015-4592,23 грн;

30.07.2015-4592,23 грн;

31.08.2015-4592,23 грн;

30.09.2015-4592,23 грн;

31.10.2015-4592,23 грн;

30.11.2015-4592,23 грн;

30.12.2015-4592,23 грн;

30.01.2016-4592,23 грн.

Вказані суми коштів відповідачем з 02.03.2015 по цей час взагалі не сплачено.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оренду землі» відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Згідно до вимог ст. 93 Земельного Кодексу України, право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Згідно до вимог ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Вимогами ст. 96 Земельного Кодексу України чітко передбачений обов'язок користувача земельної ділянки (в т.ч. й на правах оренди) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату. Такі ж вимоги задекларовані сторонами у п. 10 Договору від 31.03.2008.

У відповідності до вимог п.4 ч. 1 ст. 24 вказаного закону орендодавець має право вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати.

Згідно до ст. 31 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Статтею 34 зазначеного закону передбачено, що у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

У разі невиконання орендарем обов'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 141 Земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Зміст терміну «систематична несплата земельного податку або орендної плати», як підстави для припинення права землекористування свого часу був конкретизований у ч. 5 ст. 17 не чинного нині Закону України «Про плату за землю», яким визначалось, що «несплата земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності виробниками сільськогосподарської та рибної продукції та громадянами протягом року, іншими платниками - протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками». Чинний Податковий кодекс, Земельний кодекс тлумачення зазначеного терміну як спеціальної кваліфікуючої ознаки для припинення права користування землею не містить.

З урахуванням цього систематична несплата орендної плати, як спеціальна кваліфікуюча підстава для припинення права користування земельною ділянкою, є повна несплата орендної плати у встановлений строк протягом певного періоду поспіль.

Несплата ТОВ «Бетон - Альянс» за користування земельною ділянкою площею 0,9962 га орендної плати протягом 12 місяців поспіль є систематичною несплатою.

Таким чином є підстави для припинення права користування земельною ділянкою.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України регламентовано, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Згідно до вимог ст.ст. 629, 651 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до п.п. 2.20., 2.23. Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2016 №6 у вирішенні спорів про розірвання договору оренди земельної ділянки судам слід враховувати, що відповідно до статті 32 Закону України "Про оренду землі" на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених умовами договору, та з підстав, визначених статтями 24 і 25 Закону України "Про оренду землі", у разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також з підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Розглядаючи справи зі спорів про розірвання договору оренди з підстав заборгованості з орендної плати, потрібно мати на увазі, що згідно зі статтями 1, 13 Закону України "Про оренду землі" основною метою договору оренди земельної ділянки та одним з визначальних прав орендодавця є своєчасне отримання останнім орендної плати у встановленому розмірі.

Згідно до ч. З ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу, при цьому прокурор для представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді (незалежно від форми, в якій здійснюється представництво) повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення такого представництва, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

У разі відсутності такого органу або відсутності в нього повноважень щодо звернення до господарського суду прокурор зазначає про це в позовній заяві, і в такому випадку прокурор набуває статусу позивача.

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 08.04.99 № 3-рп, прокурори та їх заступники мають право звертатися до господарського суду з позовними заявами виключно в інтересах держави в особі органів державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким законом надані повноваження органів виконавчої влади. При цьому прокурор самостійно визначає та обґрунтовує в чому саме полягає порушення інтересів держави.

Із врахуванням того, що «інтереси держави» є оціночним поняттям, прокурор чи його заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи може відбутись порушення матеріальних чи інших інтересів держави, обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.

Згідно із ст. ст. 13, 14 Конституції України земля в межах території України є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

ОСОБА_1 селищна рада є органом місцевого самоврядування, уповноваженим реалізовувати програму соціально-економічного розвитку громадян, а також державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя. Платежі за землю надходять до бюджетів селищних, сільських рад, на території яких знаходяться земельні ділянки. Кошти від плати за землю використовуються на цілі, що визначаються законодавством України. Таким чином, ненадходження до бюджету плати за оренду землі створює перешкоди по утворенню та використанню фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень державного самоврядування, чим суттєво порушує інтереси держави.

ТОВ «Бетон - Альянс», не вносячи орендної плати, створює перешкоди селищній раді для реалізації програми соціально-економічного розвитку селища, оскільки плата за землю є основним джерелом доходу до місцевого бюджету.

З урахуванням викладеного, несплата ТОВ «Бетон - Альянс» орендної плати за користування земельною ділянкою порушує законні інтереси територіальної громади ОСОБА_1 селищної ради, що є підставою для органів прокуратури представляти її інтереси в суді.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України - сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Оскаржуваний договір оренди земельної ділянки, укладений ОСОБА_1 селищною радою з ТОВ «Бетон - Альянс», тому ОСОБА_1 селищна рада, має право відповідно до умов Договору ініціювати розірвання договору оренди земельної ділянки.

Проте, ОСОБА_1 селищною радою, попри наявність підстав для розірвання договору оренди земельної ділянки таких заходів не вжито.

Вказані обставини свідчать про нездійснення ОСОБА_1 селищною радою захисту порушених інтересів держави та територіальної громади смт. Кирилівка, та наявність, передбачених ч. 3 ст. 23 Закону України Про прокуратуру, підстав для представництва.

Відповідно до ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконання, що ґрунтуються на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, позов підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст.49 ГПК України, судовий збір слід покласти на відповідача, так як спір з його вини доведено до судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 3, 22, 28, 33, 34, 43, 49, 75, 82, 84, 85, 87 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області в інтересах держави (орган уповноважений здійснювати функції держави у спірних правовідносинах позивач - ОСОБА_1 селищна рада Якимівського району Запорізької області, смт. Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Бетон-Альянс, м. Мелітополь, Запорізька область, задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 2320355400:01:002:0244, площею 0,9962 га, яка знаходиться по вул. Нова в смт. Кирилівка, Якимівського району, Запорізької області) від 31 березня 2008 року, укладений між ОСОБА_1 селищною радою Якимівського району Запорізької області (72563, Запорізька обл., Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Калініна, 67, ЄДРПОУ 25489968), з однієї сторони та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Бетон-Альянс» (72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Петровського, буд. 21 А, ЄДРПОУ 34448098), який зареєстрований у Якимівському РВ Запорізької РФ ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України», про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16.04.2008 за №040826400101.

Зобов'язати ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Бетон-Альянс (72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Петровського, буд. 21 А, ЄДРПОУ 34448098), повернути земельну ділянку площею 0,9962 га (кадастровий номер 2320355400:01:002:0244), яка знаходиться по вул. Нова, смт. Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область, ОСОБА_1 селищній раді Якимівського району Запорізької області (72563, Запорізька обл., Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Калініна, 67, ЄДРПОУ 25489968).

Стягнути з ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Бетон-Альянс (72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Петровського, 21 А, ЄДРПОУ 34448098), на користь прокуратури Запорізької області в особі Мелітопольської місцевої прокуратури (72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Байбулатова, буд. 22, розрахунковий рахунок №35217095000271, код класифікації видатків бюджету 2800, відкритий в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, отримувач: прокуратура Запорізької області, ЄДРПОУ 02909973) 2756 (дві тисячі сімсот пятдесят шість) грн. 00 коп. судового збору.

Видати наказ.

Рішення вступає в законну силу через 10 днів з дня його прийняття.

Присутньому в судовому засіданні представнику прокуратури судом розяснено ст. 87 ГПК України.

Суддя Н.С. Кутіщева-Арнет

Часті запитання

Який тип судового документу № 59775602 ?

Документ № 59775602 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 59775602 ?

Дата ухвалення - 11.08.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 59775602 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 59775602 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 59775602, Господарський суд Запорізької області

Судове рішення № 59775602, Господарський суд Запорізької області було прийнято 11.08.2016. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 59775602 відноситься до справи № 908/1654/16

Це рішення відноситься до справи № 908/1654/16. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 59775601
Наступний документ : 59775606