Рішення № 58950150, 11.07.2016, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
11.07.2016
Номер справи
902/536/16
Номер документу
58950150
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11 липня 2016 р. Справа № 902/536/16

Господарський суд Вінницької області у складі:

Головуючий суддя В. Білоус

ОСОБА_1 Вознюк

за участю представників:

позивача : ОСОБА_2- згідно довіреності;;

відповідача : не з'явився.

Місце розгляду справи : приміщення суду,кімн.№ 1114

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом:Приватного підприємства "Трейдсервіс" (23201, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Вінницькі Хутори, вул.Немирівське шосе, 9)

до:Товариства з обмеженою відповідальністю "Августус" (23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Горького, буд.5, офіс 2)

про стягнення заборгованості 50 539,44 грн., з яких 37 000 грн.- боргу, 4 116,50 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 7 400 грн.- штрафу.

ВСТАНОВИВ :

Відповідач вимог ухвали суду від 24.06.2016 р.(з урахуванням ухвали від 30.06.2016 р.) про явку в судове засідання повноважного представника, надання додаткових доказів, в тому рахунку відзиву на позовну заяву, контррозрахунку позовних вимог не виконав. Копії вказаних ухвал направлені відповідачу рекомендованими листами на адресу вказану в позовній заяві. Копії ухвал від 24.06.2016 р. та від 30.06.2016 р. вручені відповідачеві 04.07.2016 р. та 05.07.2016 р. що стверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень вх.№ 5317 та вх.№ 5324 від 08.07.2016 р. (а.с.23-24). Це розцінюється судом як вручення рекомендованого листа із ухвалою відповідачу та, як належне повідомлення останнього про час і місце судового розгляду справи за його участю та небажання відповідача скористатись наданим йому правом надавати свої пояснення в суді. Суд вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення позивача, відповідача про час і місце судового розгляду справи за їх участю.

Представником позивача в судовому засіданні 11.07.2016 р. заявлено усне клопотання про розгляд справи без участі представника позивача в судовому засіданні.

Оскільки сторони належним чином повідомлені про час і місце розгляду, суд прийшов до висновку про те, що нез'явлення представника відповідача в судове засідання, неподання відповідачем витребуваних судом доказів, в тому рахунку відзиву на позов, контррозрахунку позовних вимог не перешкоджає вирішенню спору, та на підставі ст.75 ГПК України прийшов до висновку про задоволення клопотання представника позивача про розгляд справи за відсутності представника відповідача та про розгляд справи за наявними в справі доказами у відсутність представника відповідача.

Представником позивача в судовому засіданні 11.07.2016 р. подано заяву про відмову від позовних вимог в частині стягнення 3 700 грн.- штрафу, 54,59 грн.- пені в зв'язку із невірним їх обчисленням.

Судом роз'яснено представнику позивача наслідки часткової відмови від позовних вимог.

Представник позивача в судовому засіданні 11.07.2016 р. пояснив про те, що наслідки часткової відмови від позовних вимог йому відомі та зрозумілі.

Суд прийняв відмову позивача від позовних вимог в частині стягнення 3 700 грн.- штрафу, 54,59 грн.- пені, як таку, що не суперечить закону та матеріалам справи.

Ухвалою суду від 11.07.2016 р. припинено провадження у справі щодо позовних вимог в частині стягнення 3 700 грн.- штрафу, 54,59 грн.- пені на підставі п.4 ч.1 ст.80 ГПК України.

Заслухавши пояснення представника позивача повно, всебічно, обєктивно дослідивши в сукупності надані в справу докази, надавши їм юридичну оцінку суд, на підставі ст. 11, 16, 509, 525, 526, 530, 612, 901 ЦК України, прийшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню в сумі 46 784,85 грн., з яких 37 000 грн.- боргу, 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 3 700 грн.- штрафу.

До такого висновку суд прийшов з огляду на таке.

06.05.2015 р. між Приватним підприємством "Трейдсервіс" (в договорі Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Августус" (в договорі Замовник) було укладено договір № 81СТО/15 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (надалі Договір).

Згідно п.1.1. Договору Виконавець бере на себе зобов'язання протягом строку дії цього Договору надавати Замовнику послуги з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин (надалі за текстом - транспортні засоби) у тому числі з використанням матеріалів (запасних частин) як Замовника, так і спеціально замовлених Виконавцем, а Замовник бере на себе зобов'язання приймати й оплачувати замовлені послуги, а також вартість використаних матеріалів (запасних частин) Виконавця, в розмірі, строки та в порядку, що передбачені умовами цього Договору (надалі за текстом - послуги).

Згідно п.1.3. Договору найменування, перелік, вартість послуг та матеріалів (запасних частин), що надаються Замовнику, визначаються при кожному окремому прийманні транспортного засобу та вказуються в Наряд - замовленні, який є невід'ємною частиною цього Договору та який узгоджується з Замовником за його підписом або підписом його уповноваженого представника та є підставою для складання рахунків-фактур та Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг).

Згідно п.2.15. Договору приймання транспортного засобу Замовником чи його уповноваженим представником після завершення надання послуг здійснюється у присутності представника Виконавця, про що складається Акт передавання-приймання транспортного засобу, його складових частин після надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

Згідно п.4.1. Договору вартість наданих послуг та використаних матеріалів (запасних частин) зазначається в рахунку - фактурі та Акті здачі-прийняття робіт (надання послуг), який складається Виконавцем на підставі наряд-замовлення, після завершення надання послуг і підписується представниками обох Сторін.

Згідно п.4.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг та матеріалів (запасних частин) виключно в день виїзду транспортного засобу з території Виконавця на підставі рахунку-фактури, який надається Замовнику особисто або засобами електронного та/або факсимільного зв'язку. За домовленістю сторін, оплата вартості послуг та матеріалів (запасних частин) може бути проведена в термін до 7-ти (семи) календарних днів з дати оформлення рахунку-фактури. Термін відстрочення платежу зазначається в рахунку-фактурі.

Згідно п.5.1. Договору за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором винна Сторона несе відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Згідно п.5.2. Договору у випадку порушення терміну оплати вартості наданих послуг, визначеного п.4.3 цього Договору чи оплати послуг не в "повному обсязі Замовник на вимогу Виконавця сплачує Виконавцю:

-суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення;

- 3% річних від простроченої суми за весь період прострочення;

-пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, що починає нараховуватись з наступного календарного дня після настання кінцевої дати оплати та розраховується за весь період прострочення заборгованості;

-штраф у розмірі 20% від суми заборгованості у випадку порушення виконання грошового зобов'язання на термін більш як 10 (десять) календарних днів.

Згідно п.10.1. Договору цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками Сторін і діє до "31" грудня 2015 року, але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо жодна із Сторін до закінчення терміну дії договору письмово не заявить про намір розірвати Договір, дія Договору продовжується на кожний наступний календарний рік.

Позивач свої зобов'язання передбачені договором виконав, надав відповідачу послуги згідно Договору від 06.05.2015 р. № 81СТО/15 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин на загальну суму 52 026,50 грн., що підтверджується копіями обопільно підписаних та скріплених печатками сторін наряду - замовлення № ТС-0000316 від 17.02.2016 р., акту здачі - прийняття робіт № ТС-0000522 від 10.03.2016 р. та скріпленого печаткою позивача рахунку - фактури № ТС-0000194 від 10.03.2016 р..

Згідно п.4.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг та матеріалів (запасних частин) виключно в день виїзду транспортного засобу з території Виконавця на підставі рахунку-фактури, який надається Замовнику особисто або засобами електронного та/або факсимільного зв'язку. За домовленістю сторін, оплата вартості послуг та матеріалів (запасних частин) може бути проведена в термін до 7-ти (семи) календарних днів з дати оформлення рахунку-фактури. Термін відстрочення платежу зазначається в рахунку-фактурі.

В рахунку - фактурі № ТС-0000194 від 10.03.2016 р. зазначено строк оплати до 13.03.2016

Відповідач свої зобов'язання взяті в Договорі виконав частково, здійснив оплату за надані позивачем послуги в сумі 15 026,50 грн., що стверджується копіями банківських виписок по особовому рахунку позивача за 10.03.2016 р. на суму 5 026,50 грн., за 31.03.2016 р. на суму 500 грн., за 06.04.2016 р. на суму 1 000 грн., за 22.04.2016 р. на суму 5 500 грн., за 04.05.2016 р. на суму 2 000 грн., за 10.06.2016 р. на суму 1 000 грн..

Таким чином, борг відповідача перед позивачем складає 37 000 грн. (52 026,50 грн.- 15 026,50 грн.= 37 000 грн.), що і стало причиною виникнення спору.

Зміст договору взятих в ньому зобов'язань свідчать про те, що між сторонами виникли правовідносини які регулюються главою 63 ЦК України "Послуга. Загальні положення".

Відповідно до ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї статті застосовуються до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст. 509 ЦК України визначено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Також кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Згідно ст. 525, ст. 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 610 цього ж Кодексу передбачає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Позивач звернувся до відповідача з претензією № 9/2016 від 06.05.2016 р..

Відповідач надав відповідь на вказану претензію оформлену листом № 39 від 18.05.2016 р. в якому зазначив про те, що відповідач не зміг в строки сплатити рахунок за надані послуги та просив відтермінувати сплату боргу.

Станом на день розгляду справи в суді, відповідач не надав суду доказів здійснення з позивачем розрахунків по сумі основного боргу в розмірі 37 000 грн., контррозрахунку позовних вимог, а тому дані вимоги позивача підлягають задоволенню в повній сумі.

Окрім суми боргу позивач заявив до стягнення 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 3 700 грн.- штрафу.

Стаття 610 ЦК України передбачає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.1 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до п.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ст.ст.6, 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості.

Стаття 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ч.І ст. 202 ГК України, ст. 599 ЦК України зобов'язання, зокрема, припиняються виконанням, проведеним належним чином.

З огляду на викладене, перевіривши розрахунок позовних вимог, суд приходить до висновку про законність і обґрунтованість належними доказами вимог позивача про стягнення 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р.

Частиною 2 ст.193 ГК України встановлено, що порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених ГК України, іншими законами або договором.

Частиною 2 ст. 217 ГК України передбачено такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції, оперативно-господарські санкції.

Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

Відповідно до ч.1 ст.546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, крім іншого, неустойкою.

Стаття 549 ЦК України вказує, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. При цьому штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, а пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч.1 ст.550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Стаття 610 цього ж Кодексу передбачає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У п.3 ч.1 ст.611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно ч.6 ст.232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

З огляду на викладене, перевіривши розрахунок позовних вимог, суд приходить до висновку про законність і обґрунтованість належними доказами вимог позивача про стягнення 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 3 700 грн.- штрафу.

В силу ст. ст. 4-3, 33 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

З огляду на викладене, перевіривши розрахунок позовних вимог, суд приходить до висновку про законність і обґрунтованість належними доказами вимог позивача про стягнення 46 784,85 грн., з яких 37 000 грн.- боргу, 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 3 700 грн.- штрафу.

В зв'язку із доведенням спору до розгляду в суді внаслідок неправильних дій відповідача, судові витрати на судовий збір в сумі 1 378 грн., на підставі ст.49 ГПК України, підлягають відшкодуванню позивачеві за рахунок відповідача.

Керуючись ст.4-3, 4-5, 22, 32, 33, 34, 43, 49, 80, 82 - 84, 115, 116 ГПК України, -

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити в сумі 46 784,85 грн., з яких 37 000 грн.- боргу, 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 3 700 грн.- штрафу. Судові витрати на судовий збір в сумі 1 378 грн. покласти на відповідача.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Августус", код ЄДРПОУ 39368103 (23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Горького, буд.5, офіс 2) на користь Приватного підприємства "Трейдсервіс", код ЄДРПОУ 30054626 (23201, Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Вінницькі Хутори, вул.Немирівське шосе, 9) 37 000 грн.- боргу, 4 061,91 грн.- пені за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 306,31 грн.- 3% річних за період з 14.03.2016 р. по 22.06.2016 р., 1 716,63 грн.- інфляційних втрат за період з березня по травень 2016 р., 3 700 грн.- штрафу., 1 378 грн.- судових витрат на судовий збір. Видати наказ в день набрання рішенням законної сили.

3. Копію даного рішення направити відповідачеві рекомендованим листом або вручити його повноважному представнику під розписку.

Вступну та резолютивну частини рішення оголошено 11.07.2016 р. Повний текст рішення відповідно до ст.84 ГПК України оформлено і підписано 14 липня 2016 р. Рішення набирає законної сили на протязі 10-ти днів з дня повного його оформлення і підписання.

Суддя Білоус В.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - відповідачу (23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Горького, буд.5, офіс 2)

Попередній документ : 58949829
Наступний документ : 58950168