Ухвала суду № 58757417, 23.05.2016, Київський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.05.2016
Номер справи
810/910/16
Номер документу
58757417
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

про повернення судового збору

23 травня 2016 року №810/910/16

Суддя Київського окружного адміністративного суду Кушнова А.О., розглянувши в порядку письмового провадження заяву ТОВ "ВіДі Санрайз Моторз" про повернення сплаченого судового збору в адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВіДі Санрайз Моторз" до Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "ВіДі Санрайз Моторз" з позовом до Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області про скасування податкових повідомлень-рішень ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області від 21.10.2015 №00114091502 та №0014081502.

Ухвалами Київського окружного адміністративного суду від 17.03.2016 відкрито провадження в адміністративній справі №810/910/16, витребувано докази по справі від сторін, закінчено підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду.

23.05.2016 представником позивача через канцелярію суду подано заяву №12/11/8.01/005-16 від 23.05.2016 про повернення надмірно сплачених коштів в сумі 596,00 грн. за сплату судового збору згідно квитанції №27 від 12.03.2016 в сумі 1814,00 грн.

Розглядаючи вказане клопотання по суті суд зазначає таке.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем сплачено 1814,00 грн. судового збору, що підтверджується квитанцією №27 від 12.03.2016 на суму 1814,00 грн., оригінал якої міститься в матеріалах справи (а.с.2).

Суд зазначає, що предметом розгляду в даній адміністративній справі є скасування податкового повідомлення-рішення від 21.10.2015 №0014091502, яким позивача зобов'язано сплатити штраф в сумі 13063,71 грн. та податкового повідомлення-рішення від 21.10.2015 №0014081502, яким позивача зобов'язано сплатити штраф в сумі 3867,80 грн.

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Положеннями ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” №928-VIII від 25.12.2015 установлено у 2016 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень.

Згідно пп. 1 п.3 ч. 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-VI (зі змінами та доповненнями) за подання юридичною особою адміністративного позову майнового характеру встановлюється ставка судового збору - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати.

З аналізу цього підпункту вбачається, що майновими є вимоги, для яких визначено ціну позову. КАС України, на відміну від Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України, не регулює питання визначення ціни позову для різних видів позовів, що заявляються до адміністративного суду.

Для вирішення цього питання на законодавчому рівні Вищий адміністративний суд України пропонує питання про розподіл вимог на майнові та немайнові вирішувати з урахуванням практики Верховного Суду України. Зокрема, в ухвалах від 13 січня 2016 року, від 15 січня 2016 року цей суд вказав, що орган державної податкової інспекції у справах про оскарження податкових повідомлень-рішень зобов'язаний сплатити судовий збір за ставкою, передбаченою для майнового спору.

Таку правову позицію викладено в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 05.02.2016 №2.

Отже, при зверненні до суду з даним адміністративним позовом, в якому заявлено дві вимоги майнового характеру позивачу слід було сплатити судовий збір у розмірі 1378,00 грн. (1,5 % х (13063,71 грн. + 3867,80 грн.) = 253,97 грн., що є менше 1 розміру мінімальної заробітної плати), отже позивачем надмірно сплачено суму судового збору у розмірі 436,00 грн. (1814,00 грн. - 1378,00 грн. = 436,00 грн.).

Відповідно до частини 2 статті 87 Кодексу адміністративного судочинства України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Як передбачено частиною 1 статті 98 Кодексу адміністративного судочинства України суд вирішує питання щодо судових витрат у постанові суду або ухвалою.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України від 08.07.2011 року №3674-VI "Про судовий збір" (зі змінами та доповненнями) сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

За загальним змістом частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" судовий збір повертається у випадку, коли наступили процесуальні наслідки, які не залежать та не потребують розгляду справи по суті та оцінки обставин справи та наданих сторонами доказів.

Частиною 3 статті 7 Закону України "Про судовий збір" визначено, що повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

На сьогодні порядок повернення цього платежу на підставі судового рішення передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року N 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

Згідно з пунктом 6 цього Порядку у разі прийняття рішення про стягнення коштів стягувач подає органові Казначейства в установлений зазначеним органом спосіб: заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній; оригінал виконавчого документа; судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності); оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, є виконавчими документами.

Частиною третьою статті 18 цього Закону визначено, що виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов'язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

Отже, ухвала про повернення судового збору виготовляється у двох примірниках, які повинні містити оригінал підпису судді. Крім цього, примірник ухвали, який видається особі для пред'явлення до виконання, повинен бути скріплений відбитком гербової печатки.

З урахуванням зазначених норм, сплачений позивачем у більшому розмірі ніж передбачено законодавством судовий збір у сумі 436,00 грн., згідно квитанції №27 від 12.03.2016 підлягає поверненню позивачу з Державного бюджету України.

Керуючись статтею 7 Закону України "Про судовий збір", статтями 87, 98, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

1. Повернути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ВіДі Санрайз Моторз" (ідентифікаційний код 35520386, місцезнаходження 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 60а) судовий збір в сумі 436,00 грн. (чотириста тридцять шість гривень 00 копійок).

2. Оригінал даної ухвали надіслати позивачу.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано в установлені строки. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Київського апеляційного адміністративного суду через Київський окружний адміністративний суд протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали

Суддя Кушнова А.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 58757417 ?

Документ № 58757417 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58757417 ?

Дата ухвалення - 23.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58757417 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 58757417 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 58757417, Київський окружний адміністративний суд

Судове рішення № 58757417, Київський окружний адміністративний суд було прийнято 23.05.2016. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 58757417 відноситься до справи № 810/910/16

Це рішення відноситься до справи № 810/910/16. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 58757416
Наступний документ : 58757418