Ухвала суду № 58710751, 26.05.2016, Вищий адміністративний суд України

Дата ухвалення
26.05.2016
Номер справи
826/12799/14
Номер документу
58710751
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2016 р. м. Київ К/800/5397/15

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Степашка О.І.

Суддів Моторного О.А.

Островича С.Е.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргуДержавної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві

на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.01.2015

у справі № 826/12799/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТС Вілтон»

до Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м.Києві

про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТС Вілтон» (далі по тексту - позивач, ТОВ «ІТС Вілтон») звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві (далі по тексту - відповідач, ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві) про визнання протиправними дій щодо складення акту від 15.07.2014 №764/26-54-22-03-07/33300673 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ІТС Вілтон», зобов`язання вилучити з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» інформації про такий акт, відновлення інформації податкової звітності, та заборону використання такого акту.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.10.2014 у справі №826/12799/14 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.01.2015 скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове, яким позовні вимоги задоволено частково, визнано протиправними дії відповідача щодо внесення до автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» інформації про акт від 15.07.2014 №764/26-54-22-03-07/33300673 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТС Вілтон». Також зобов'язано ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві вилучити з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» інформацію про акт від 15.07.2014 №764/26-54-22-03-07/33300673 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ІТС Вілтон». У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судами норм матеріального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що відповідачем проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «ІТС Вілтон» з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, за результатами якої складено акт перевірки від 15.07.2014 №764/26-54-22-03-07/33300673.

В ході перевірки встановлено порушення позивачем вимог статей 135, 137, 138, 139, 198 Податкового кодексу України, а саме - не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ «ІТС ВІЛТОН» з постачальником - ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» та встановлено відсутність об'єктів оподаткування при визначенні доходів та витрат за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 при взаємовідносинах з контрагентом-постачальником - ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО».

Дані вказаного акту було внесено відповідачем до інформаційної системи державної податкової служби «Податковий блок», у зв'язку з чим позивачу анульовано показники господарської діяльності позивача за 4 квартал 2012 року та 2013 рік.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи позов частково, апеляційний суд виходив з того, що невідповідність задекларованих платником даних податкового обліку показникам з централізованої бази даних податкової звітності, має безпосередній вплив на права та інтереси позивача, оскільки така невідповідність може мати для позивача негативні наслідки.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, урегульовані Податковим кодексом України.

У пункті 61.1 статті 61 цього Кодексу визначено, що податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (підпункт 62.1.2 пункту 62.1 статті 62 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 71 Податкового кодексу України інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 Податкового кодексу України для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

За пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок оформляються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності) У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки, визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати.

У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов'язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до статті 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пункт 74.1); зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань (пункт 74.2).

Тобто, висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій працівників податкових органів і самі по собі не породжують правових наслідків для платника податків та, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Включення суб'єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

За таких обставин, дії контролюючого органу щодо внесення до електронної бази даних інформації, отриманої внаслідок проведення податкової перевірки, у тому числі й складеного за її результатами акта, є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов'язків по збиранню доказової інформації щодо наявності чи відсутності документального підтвердження відповідних операцій, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку.

На підставі аналізу зазначених норм права, відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, урегульовані Податковим кодексом України. Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів. Інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Висновки, викладені в акті перевірки, є відображенням дій податкових інспекторів та не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. Дії контролюючого органу щодо внесення до АІС змін показників податкової звітності суб'єктів господарювання в частині податкового кредиту та податкових зобов'язань на підставі акта перевірки без прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права, оскільки розміщена інформація є службовою та використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використовується для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань) з метою здійснення податкового контролю.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Верховного Суду України від 09.12.2014 №21-511а14, від 03.11.2015 №21-99а15, від 04.11.2015 справа №21-1388а15, від 08.12.2015 №21-4557а15.

Як з'ясовано судами в даній справі, на підставі акту перевірки15.07.2014 №764/26-54-22-03-07/33300673 відповідачем внесено зміни до інформаційної системи «Податковий блок» щодо показників податкової звітності позивача. При цьому встановлено, що податкові повідомлення-рішення за наслідками здійснення цієї перевірки контролюючим органом не приймались, позаяк виявлені порушення не призвели до донарахування грошових зобов'язань.

За таких обставин, оскільки внесення контролюючим органом до інформаційних систем змін без прийняття податкових повідомлень-рішень не породжує правових наслідків для платників податків та не порушує їх права, суд першої інстанції дійшов вірного висновку щодо необґрунтованості позовних вимог, правильно застосувавши норми матеріального та процесуального права до спірних правовідносин.

Оскільки, апеляційний суд під час розгляду справи неправильно застосував норми матеріального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення, а суд першої інстанції вирішив спір з додержанням норм матеріального та процесуального права, то зазначена обставина відповідно до ч. 1 статті 226 Кодексу адміністративного судочинства України є підставою для скасування постанови апеляційного суду, та залишення в силі постанови суду першої інстанції.

На підставі викладеного, керуючись статтями 221, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві задовольнити.

Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 22.01.2015 у справі №826/12799/14 скасувати та залишити в силі постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 15.10.2014.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий(підпис)О.І. Степашко Судді(підпис)О.А. Моторний (підпис)С.Е. Острович

Попередній документ : 58710750
Наступний документ : 58710753