Ухвала суду № 58224951, 09.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.06.2016
Номер справи
760/2965/16-к
Номер документу
58224951
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ 760/2965/16-к

№1-кс/760/7524/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 06. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Касіч В. В., погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Рихальським В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32015100110000285 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали кримінального провадження № 32015100110000285 від 06.10.2015р., відносно службових осіб ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) та філій ПАТ «Укртелеком», за ознаками кримінального правопорушень передбачених

ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту документальної планової перевірки ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 21560766) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр. №632/28-10-42-10/21560766 від 12.06.2015 року, службові особи ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) та філій, під час проведення фінансово - господарських операцій у період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр., умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 5 981 182 грн.

Згідно акту перевірки встановлено, що філія «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534) мало взаємовідносини з підприємством ТОВ «ЕСУ» (код ЄДРПОУ 333940565) з приводу виконання будівельно - монтажних робіт.

Так, встановлено, що в ході перевірки отримано негативну інформацію по ТОВ «ЕСУ» та встановлено відсутність об'єктів оподаткування по операціях з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Дітел - плюс» (код ЄДРПОУ 34191024) та по операціях з продажу цих товарів (послуг) підприємствам - покупцям ПАТ «Укртелеком», філія «Утел» ПАТ «Укртелеком».

На ТОВ «ЕСУ» відповідно до податкової звітності до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві інформація щодо наявності основних засобів, кількість працюючих - відсутня.

Таким чином, на ТОВ «ЕСУ» відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих операцій.

У зв'язку з вищевикладеним на те, що встановлено факти відсутності у постачальника послуг - ТОВ «ЕСУ» об'єктів оподаткування по операціям з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» неправомірно включено до складу податкового кредиту за 2012 рік суми ПДВ на загальну суму 326 219,38 грн.,

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр., грошових коштів по рахунку № 260060357301, відкритого філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534) у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Досудовим розслідуванням встановлено, що філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534) відкрито рахунок № 260060357301 у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), відповідно до відомостей ІС «Податковий блок».

Також слідчий зазначає, що зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в прибуткових касових ордерах та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр. грошових коштів по рахунку № 260060357301, відкритого АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), власником яких являється філія «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код

ЄДРПОУ 33501534), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32015100110000285 та свідчать про фактичне надходження та перераховування коштів суб'єктам господарської діяльності.

Копії зазначених документів філії «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для проведення економічної експертизи та досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахунку

№ 260060357301 а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу або/та за його дорученням уповноваженій на те особі, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з документами та здійснення вилучення їх копій стосовно клієнта філії «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534), що знаходяться в банківській установі АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), місцезнаходження: м. Київ проспект Перемоги, буд. 41 по рахунку № 260060357301 а саме:

-копії заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-копії заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код

ЄДРПОУ 33501534) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр.

-копії інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами філії «Утел» ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 33501534) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр.

-копії договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № 260060357301 за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Попередній документ : 58224950
Наступний документ : 58224953