Ухвала суду № 58129264, 30.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
30.05.2016
Номер справи
910/11823/15
Номер документу
58129264
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

30.05.2016Справа № 910/11823/15

За заявою Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" (код ЄДРПОУ 31812712)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

Від заявника Костенко І.І. - представник

ВІд боржника не з'явилися

Аб.керуючий не з'явився

ВІд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради Лисенко О.П. - представник

Від ДПІ у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Посвистак С.М. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" (код ЄДРПОУ 31812712), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 9 372 494 грн. 96 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 03.06.2015, зобов'язано арбітражного керуючого Дерлюка Василя Дмитровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 547 від 13.03.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 29.05.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" (код ЄДРПОУ 31812712).

21.05.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Дерюка В.Д. про згоду на участь у справі.

25.05.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про згоду на участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.06.2015 відкладено розгляд справи на 10.06.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.06.2015 порушено провадження у справі № 910/11823/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора - Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" на суму 9 372 494 грн. 96 коп., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. Попереднє засідання призначено на 19.08.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.08.2015 розгляд справи відкладено на 21.09.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

09.09.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. на участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2015 розгляд справи відкладено на 30.09.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 30.09.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" на загальну суму 18 119 714 грн. 68 коп. Підсумкове засідання призначено на 28.10.2015.

27.10.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна, а також визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" арбітражного керуючого Дерлюка В.Д.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.10.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна.

Постановою Господарського суду м. Києва від 28.10.2015 Товариство з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дерлюка Василя Дмитровича.

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 02.11.2015 за № 24514.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2015 в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" про роз'яснення постанови Господарського суду м. Києва від 28.10.2015 у справі № 910/11823/15 відмовлено.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.03.2015 в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" про роз'яснення постанови Господарського суду м. Києва від 28.10.2015 у справі № 910/11823/15 відмовлено.

12.04.2016 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської обласної ради з кредиторськими вимогами до боржника на суму 25 864 грн 26 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 заяву Комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської обласної ради з кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" на суму 25 864 грн 26 коп. прийнято до розгляду та призначено розгляд справи на 30.05.2016.

27.05.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про зобов'язання вчинити дії.

У судовому засіданні 30.05.2016 розглядалось клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про зобов'язання вчинити дії.

Представники заявника та присутніх кредиторів щодо задоволення поданого клопотання не заперечували.

Ліквідатор у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює зокрема такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту; заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є неоплаченими; подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до п.п. 5,6 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб, за їх згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Статтею 22 Господарського процесуального кодексу України визначено, що сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 38 Господарського процесуального кодексу України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.

Пунктом 2.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що згідно з частиною другою статті 4 3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників

З огляду на викладене вище, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про зобов'язання вчинити дії, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, а тому вважає за доцільне його задовольнити.

Керуючись ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Дерлюка В.Д. про зобов'язання вчинити дії.

2. Зобов'язати колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" ОСОБА_9 передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Дерлюку В.Д. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 547 від 13.03.2013) свідоцтво про право власності, серія та номер: 5055255, видане 19.06.2013 Реєстраційною службою Сумського міського управління юстиції Сумської обл. на кладову загальною площею 2,5 кв.м. в будинок 8 по вулиці Новомістенська в місті Суми Сумської області та технічний паспорт; свідоцтво про право власності, серія та номер: 5044551, видане 18.06.2013 р. Реєстраційною службою Сумського міського управління юстиції Сумської обл. на кладову загальною площею 2.3 кв.м. в будинку №6 по вулиці Новомістенська в місті Суми та технічний паспорт; свідоцтво про право власності, серія та номер: 5041194, видане 18.06.2013 р. Реєстраційною службою Сумського міського управління юстиції Сумської обл. на кладову загальною площею 2,5 кв.м. в будинку №8 по вулиці Новомістенська в місті суми та технічний паспорт; свідоцтво про право власності, САЕ/507973, видане 10.12.2012 виконавчим комітетом Сумської міської ради, на машиномісце №3 площею 14,3 кв.м в будинку №8 по вулиці Новомістенська в місті Суми та технічний паспорт; інші свідоцтва про право власності та техпаспорти на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" (за наявності); усю іншу документацію на майно ТОВ "Муніципальна іпотечна компанія" печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія".

4. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам та колишньому керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Муніципальна іпотечна компанія" ОСОБА_9.

Суддя П.П. Чеберяк

Часті запитання

Який тип судового документу № 58129264 ?

Документ № 58129264 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 58129264 ?

Дата ухвалення - 30.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 58129264 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 58129264 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 58129260
Наступний документ : 58129266