Ухвала суду № 57984130, 19.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
19.05.2016
Номер справи
910/7700/16
Номер документу
57984130
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

19.05.2016Справа № 910/7700/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТЕКС"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТРА-ТРЕЙДІНГ" Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦСПЛАВ"

про стягнення 174 464,00 грн.

Суддя А.М.Селівон

Представники сторін:

Від позивача: Гічко Ю. М. - представник, довіреність № 0704 від 07.04.2016;

Від відповідача 1: не з'явились.

Від відповідача 2: не з'явились.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТЕКС" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АСТРА-ТРЕЙДІНГ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦСПЛАВ" про стягнення 174 464,00 грн., з яких позивач просить стягнути - передоплату 37 000, 00 грн. з відповідача 1, суму попередньої оплати у розмірі 300 грн. солідарно з відповідачів 1, 2 та штрафні санкції у розмірі 136 864, 00 грн. з відповідача 1.

В обґрунтування позовних вимог посилається на неналежне виконання відповідачем 1 умов договору поставки № МТ 1119 від 19.11.2014 в частині поставки оплаченого позивачем товару, в результаті чого у відповідача 1 утворилась заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "МЕТЕКС" в сумі здійсненої передплати, за наявності якої позивачем нараховані відповідачу 1 неустойка за порушення строків поставки товару. Окрім того, зважаючи на укладення між позивачем та ТОВ "ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ "СПЕЦСПЛАВ Договору поруки № 1104 від 11.04.2016, відповідно до якого відповідач 2 поручається перед позивачем за виконання обов'язків відповідача 1 по поверненню сплаченої грошової суми згідно претензії № 1 вих. № 11/4-Ю від 11.04.2016 частково, а саме: в розмірі 300,00 грн., позивач просить солідарно стягнути з відповідачів 1, 2 суму попередньої оплати у розмірі 300,00 грн.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.04.2016 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 910/7700/16 та призначено до розгляду на 19.05.2016.

У судове засідання 18.05.2016 з'явився уповноважений представник позивача.

Уповноважені представники відповідачів 1, 2 у судове засідання 18.05.2016 не з'явились.

Про дату, час і місце розгляду даної справи відповідачі 1, 2 повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень: № 0103038511983 та № 0103038511991.

Клопотання від представників сторін про здійснення фіксації судового засідання технічними засобами до суду не надходило. Засідання господарського суду по розгляду даної справи проведено без фіксації технічними засобами. Судовий процес відображено у протоколі судового засідання.

Судом повідомлено, що до початку судового засідання через відділ діловодства Господарського суду м. Києва від представника позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи б/н від 18.05.2016, серед якого наявні письмові пояснення № 1805 від 18.05.2016., в яких останній зазначає, що підставою виникнення передоплати в сумів сумі 540,09 грн. станом на 15.10.2015р. була заборгованість Відповідача-1 перед Позивачем, яка виникла внаслідок попередніх оплат та відвантажень товару за період з 01.06.2015 р. по 15.10.2015 р. На підтвердження чого позивачем надається копія журналу ордеру і відомість по рахунку № 631 за 01.06.2015 - 16.05.2015 рр. Клопотання про долучення документів до матеріалів справи б/н від 18.05.2016 судом задоволено, документи долучено до матеріалів справи.

Від відповідачів 1, 2 заяв та клопотань процесуального характеру до суду не надходило.

Документи, витребувані ухвалою суду про порушення провадження від 21.04.2016 року, позивачем надано не в повному обсязі, відповідачами 1, 2 - не надано.

Відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, неподання витребуваних доказів тощо.

Враховуючи, що нез'явлення представників відповідачів 1, 2 та ненадання сторонами всіх витребуваних судом документів перешкоджає вирішенню спору по суті в даному судовому засіданні, з метою надання сторонам можливості реалізувати принцип змагальності, рівності всіх учасників процесу перед законом та судом, забезпечення участі представників у судовому засіданні та надання додаткових доказів в обґрунтування заявлених вимог та заперечень, а також з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи, оцінки та дослідження доказів, суд приходить до висновку про необхідність відкладення розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи призначити на 15.06.16 о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 3.

2. Зобов'язати позивача надати через канцелярію суду, завчасно до початку судового засідання:

- належні та допустимі докази на підтвердження:

- отримання (неотримання) відповідачем 1 претензії № 1 вих. № 11/4-ю від 11.04.16 р.;

- виникнення заборгованості відповідача 1 перед позивачем в сумі 540,09 грн. станом на 15.10.15 р. з наданням відповідних первинних бухгалтерських документів та банківських виписок;

- письмові пояснення щодо:

- врахування суми боргу відповідача 1 в розмірі 540,09 грн. в рахунок заявленої до стягнення передплати, обов'язок з повернення якої виник внаслідок не поставки товару за проведеною позивачем оплатою в сумі 37059,91 грн.;

- можливості стягнення з відповідачів 1 та 2 солідарно 300,00 грн. за Договором поруки № 1104 від 11.04.16 р., за умови одночасного пред'явлення позовних вимог до відповідача 1 в сумі 37000,00 грн.;

3. Зобов'язати відповідачів 1 та 2 надати через канцелярію суду, завчасно до початку судового засідання:

- письмовий мотивований відзив на позов у порядку ст. 59 Господарського процесуального кодексу України з поданням належних і допустимих доказів (копій та оригіналів для огляду), що підтверджують викладені у ньому факти (обставини).

Копію відзиву з доданими документами надіслати сторонам по справі, надавши суду відповідні письмові докази направлення.

- докази виконання відповідачем своїх зобов'язань або письмові пояснення щодо неможливості надання таких доказів;

- контррозрахунок заявлених позовних вимог (у разі незгоди із розрахунком позивача);

- письмові пояснення щодо:

- підстав виникнення переплати в сумі 540,09 грн. станом на 15.10.15 р.;

- наявності на даний час чи існування у минулому (або відсутності) інших, крім зазначених у позовній заяві, правовідносин з позивачем;

- наявності або відсутності додаткових угод між сторонами до спірних договорів, та, у разі наявності - надати суду їх оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи);

4. Зобов'язати сторони надати:

- оригінали документів, копії яких надані на підтвердження заявлених вимог та заперечень (для огляду);

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- на підтвердження цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, повного найменування та місцезнаходження належним чином засвідчені копії установчих документів (для залучення до матеріалів справи) та документів, що підтверджують повноваження керівника (протокол, наказ);

5. Сторонам за наявної можливості направити на електронну адресу еср_s38_1@kі.arbitr.gov.ua текст позовної заяви/відзиву, договорів у форматі Word, розрахунки, що містять формули - у форматі Exel.

6. У разі направлення в судове засідання представників, останнім мати документи, що посвідчують особу, повноваження оформити у відповідності з вимогами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів на підтвердження їх повноважень.

7. Попередити сторони про відповідальність за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, передбачену п. 5 ст. 83 ГПК України, про можливість розгляду справи відповідно до положень ст. 75 ГПК України за наявними у ній матеріалами, а також позивача - про зміст норм п. 5 ч.1 ст. 81 ГПК України.

8. Звернути увагу сторін, що відповідно до ст. 78 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь - якій стадії розгляду справи.

Суддя А.М.Селівон

До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, у якому просимо зазначати дату та час з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи. В разі з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи, останній повинен при собі мати документ, що посвідчує особу, оригінал довіреності та належним чином завірену копію для долучення до матеріалів справи.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57984130 ?

Документ № 57984130 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57984130 ?

Дата ухвалення - 19.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57984130 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57984130 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 57984129
Наступний документ : 57984132