Ухвала суду № 57954490, 27.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
27.05.2016
Номер справи
522/7632/16-к
Номер документу
57954490
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 522/7632/16-к

Провадження по справі № 1-с/522/9764/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року м. Одеса Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Константинової Х.Ф., за участю прокурора Бондаренко Д.Г., представника ОСОБА_1- адвоката Жуковського В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката Жуковського В.П. про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Представник ОСОБА_1 - адвокат Жуковський В.П. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить частково скасувати ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час проведення обшуку, а саме: паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_1; ключ-брелок з позначкою «Мерседес».

В обґрунтування скарги заявник посилається на наступне.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться справа №522/7632/16-к, провадження по справі за № 1- «кс»/522/8597/16 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

14.04.2016 року Приморським районним судом м. Одеси винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, на підставі якої був проведений обшук та вилучені речі у ОСОБА_3, які належать ОСОБА_1

29.04.2016 року Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси по №522/7632/16-к, провадження по справі за № 1- «кс»/522/8597/16 накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучено під час обшуку майно ОСОБА_1 та його захисник, Жуковський В.П. присутні не були.

Станом на момент розгляду клопотання статус ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016160000000255 від 08.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не визначений.

Крім того, паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1 не є предметом злочину, доказом факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Також, статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Таким чином, арешт, накладений на паспорт громадянина України, для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1, порушує конституційне право ОСОБА_1

Крім того, як зазначає адвокат Жуковський В.П., автомобіль марки «Мерседес» від якого під час обшуку був вилучений ключ-брелок з позначкою «Мерседес» та телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_1 є особистою власністю ОСОБА_1, які були придбані набагато раніше, ніж було порушено вказане кримінальне провадження.

В судовому засіданні заявник підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі з наведених підстав.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання про скасування арешту майна, заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Як встановлено судом, арешт на майно було накладено в рамках розслідування кримінального провадження № № 42016160000000255 від 08.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

В ході судового розгляду клопотання адвоката Жуковського В.П. не підтвердився факт того, що паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_1; ключ-брелок з позначкою «Мерседес» - відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.170 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею не виявлено, а прокурором не доведено існування достатніх підстав вважати, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Також, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню не встановлено наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В рамках кримінального провадження власнику арештованого майна не повідомлено про підозру.

Тому суд вважає, що при зазначених обставинах, під час подачі до суду представником ОСОБА_1 - адвокатом Жуковським В.П. клопотання про зняття арешту відповідно до ст. 170,174 КПК України, ОСОБА_1 не є належним суб'єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, у зв'язку з чим, арешт накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року на паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_1; ключ-брелок з позначкою «Мерседес» не є належним об'єктом заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на приписи п.18 ч.1 ст.3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

З огляду на викладене. слідчий суддя приймає клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Жуковського В.П. до розгляду та приходить до висновку що воно підлягає задоволенню з наведених підстав.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст.170, 173, 174, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Жуковського В.П. про часткове скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.04.2016 року на паспорт громадянина України для поїздок за кордон на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1; телефон марки IPhone ІМЕІ НОМЕР_1; ключ-брелок з позначкою «Мерседес».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.В. Іванов

27.05.2016

Попередній документ : 57954481
Наступний документ : 57977228