Рішення № 57930773, 24.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
24.05.2016
Номер справи
910/19683/15
Номер документу
57930773
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2016Справа №910/19683/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум"

третя особа, яка не заявляє вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер»

про звернення стягнення на предмет застави.

Суддя О.С. Комарова

Представники сторін:

від позивача: Гладченко Д.В. (представник за довіреністю);

від відповідача: не з'явились.

від третьої особи: не з'явились.

У судовому засіданні 24 травня 2016 року, відповідно до положень ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач, Публічне акціонерне товариство "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, 30 липня2015 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою № 9507/1.2 від 27.07.2015 року до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум", про звернення стягнення на предмет застави.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Продовольча інвестиційна компанія-Майстер" умов договору овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007р. в частині повернення грошових коштів в сумі 711 615,75 грн. та сплати процентів за користування кредитними коштами у строк, що передбачений договором, належне виконання якого забезпечено договором застави б/н від 20.02.2007р. Отже, враховуючи прострочення позичальником терміну повернення грошових коштів, за твердженнями заявника, у Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" виникло право на звернення стягнення на предмет застави за вказаним правочином.

Ухвалою суду від 03.08.2015 року (суддя Комарова О.С.) порушено провадження у справі № 910/19683/15, призначено розгляд справи на 15.09.2015 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2015 року судом, за клопотанням представника позивача, у відповідності до положень ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, продовжено строк вирішення спору на 15 (п'ятнадцять) днів, розгляд справи відкладено до 13.10.2015 року.

Ухвалою суду від 13.10.2015 року залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Продовольча інвестиційна компанія-Майстер" (код ЄДРПОУ 32485255; адреса: 03038, м. Київ, вулиця Докучаєвська, будинок 23). Призначено судову експертизу у справі. На вирішення експерта поставлено питання: «Яка ринкова вартість предмета застави за договором застави б/н від 20.02.2007 року»? Проведення судової експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Зупинено провадження у справі № 910/19683/15. Зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" сплатити вартість судової експертизи.

19 жовтня 2015 року супровідним листом матеріали справи було скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Через відділ діловодства суду 26.11.2015 року Господарським судом міста Києва отримано лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 23.11.2015 року № 21225/15-53 з клопотанням судового експерта про надання необхідних матеріалів та забезпечення дій щодо оплати вартості експертизи.

Супровідними листами від 01.12.2015 року судом було направлено для виконання копії клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Через відділ діловодства суду 08.12.2015 року від позивача надійшов лист від 01.12.2015 року, в якому останній зазначив, що витребуваних документів, які просив надати судовий експерт, у нього немає, а вся необхідна документація знаходиться у відповідача.

14 грудня 2015 року через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист від 11.12.2015 року № 21225/15-53, в якому останній повідомив, що до КНІСЕ було повернуто клопотання без вручення адресату, що було направлено відповідачу, а також надійшов лист від 07.12.2015 року від позивача про неможливість надання спірних документів через їх відсутність в останнього. Судовий експерт попередив, у разі незадоволення його клопотання про надання документів протягом 45 днів ухвала буде залишена без виконання.

Через відділ діловодства суду 23.12.2015 року від позивача надійшов лист від 22.12.2015 року, в якому останній зазначив, що витребуваних документів, які просив надати судовий експерт, у нього немає, а вся необхідна документація знаходиться у відповідача, а тому позивач долучає тільки виписку з балансу відповідача по об'єктам застави станом на 14.02.2007 року.

Таким чином, станом на січень 2016 року сторонами не було надано документів, які просив судовий експерт, а відтак через відділ діловодства суду 02.02.2016 року надійшли матеріали справи та лист від 27.01.2016 року № 21225/15-53 судового експерта - Желавської О.О. Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, де вказано про неможливість надання висновку у зв'язку з відсутністю документів, витребуваних експертом.

Ухвалою суду від 18.05.2016 року провадження у справі № 910/19683/15 поновлено та призначено розгляд справи на 24.05.2016 року.

У судовому засіданні 24.05.2016 року представник позивача позовні вимоги підтримав, дав пояснення по суті спору. Представники відповідача та третьої особи у судове засідання 24.05.2016 року не з'явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, правами передбаченими ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, не скористались.

Клопотання щодо фіксації судового процесу учасниками процесу не заявлялось, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на те, що застосовуючи відповідно до ч.1ст.4 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справи ч.1ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі «Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії» (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції (§ 66 - 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі «Смірнова проти України»).

У відповідності до п. 3.9.2. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року N 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд,-

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2007 року між Акціонерним комерційним банком «Форум» правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Банк форум" (далі - позивач, банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер» (далі - позичальник) укладено договір про надання овердрафту № 38/07/00-over (далі - Договір), відповідно до п. 1.1 якого Банк надає Позичальнику грошові кошти у вигляді овердрафту в тимчасове користування шляхом оплати з поточного рахунку Позичальника, відкритого в АКБ "Форум", розрахункових документів на суму, що перевищує залишок на такому рахунку, на умовах та в межах ліміту, визначеного цим Договором, надалі за текстом - Овердрафт.

Відповідно до п. 1.2, 1.3, 1.4 Договору ліміт за Овердрафтом становить максимально припустиму суму кредиту, що спрямовується на покриття недостатньої суми коштів на поточному рахунку Позичальника і не може перевищувати 600 000 (шістсот тисяч) гривень 00 коп. Ліміт за Овердрафтом відкривається строком по "19" лютого 2008 року. За користування кредитними коштами встановлюється плата в розмірі 18 (вісімнадцять) процентів річних.

Згідно з п. 2.1 Договору забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування та можливої неустойки (штраф, пеня) є договір застави (поруки), що укладені між Банком та Позичальником та між Банком та Поручителем.

Додатковою угодою від 19.02.2008 року до Договору овердрафту встановлено новий строк за овердрафтом - до 18.02.2009 року. Змінено процентну ставку на 16,5 % річних.

Додатковою угодою від 15.01.2009 року до Договору овердрафту встановлено новий строк за овердрафтом - до 17.02.2010 року. Змінено процентну ставку на 19 % річних.

Додатковою угодою від 08.02.2010 року до Договору овердрафту встановлено новий строк за овердрафтом - до 31.03.2010 року.

Згідно п. 2.3 Договору овердрафту проценти за користування кредитними коштами сплачуються Позичальником згідно п. 2.4 цього Договору.

Пунктами 2.4., 2.5 Договору передбачено, що проценти за користування кредитними коштами за період з 26-го числа попереднього місяця по 25-те число поточного місяця включно, Позичальник самостійно перераховує на рахунок, відкритий в Банку, щомісячно, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця. Проценти за останній місяць користування кредитними коштами сплачуються в день повернення кредиту. Проценти за користування кредитними коштами розраховуються Банком, виходячи з дебетового залишку за поточним рахунком. При розрахунку плати за користування Овердрафтом приймається рік і місяць рівні календарній кількості днів.

Згідно з п. 7.3 Договору, він набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

Матеріалами справи підтверджується факт належного виконання позивачем взятих на себе зобов'язань за договором про надання овердрафту в частині надання грошових коштів у вигляді овердрафту у розмірі 586 982,72 грн. (копія виписки по особовим рахункам наявна в матеріалах справи).

Однак, в порушення умов договору про надання овердрафту № 38/07/00-over позичальник своїх зобов'язань з повернення коштів та оплати процентів за їх користування не виконав, у зв'язку з чим станом на 19.06.2015 року заборгованість позичальника складала 711 615,75 грн., з яких прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів - 586 982,72 грн., прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 124 433,03 грн., прострочена комісія - 200,00 грн.

Однак, як вбачається з матеріалів справи, вказані вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк форум" були залишені Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер» без відповіді та задоволення. При цьому, заперечень щодо розміру вказаної заборгованості та обґрунтованого контррозрахунку відповідачем суду не надано.

Водночас, з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором про надання овердрафту № 38/07/00-over, між Акціонерним комерційним банком «Форум» правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Банк форум» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум» (далі - заставодавець, відповідач) укладено договір застави б/н від 20.02.2007 року, предметом якого є майно, згідно з переліком, що наведений у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору. Балансова вартість предмета застави 301 873,50 грн.

Умовами п.п. 1.3, 1.4 договору застави передбачено, що предмет застави сторони за домовленістю оцінюють в 237 738,00 грн. Предмет застави знаходиться на зберіганні у заставодавця за адресою м. Київ, вул. Туполєва, 7-В, що підтверджується довідкою застоводавця № 65 від 14.02.2007 року.

Відповідно до додатку № 1 договору застави від 20.02.2007 року предметом застави є:

№ п/п Найменування майнаОд. вим.ціна за одиницюкількістьПервинна вартістьДата придбання чи введення в експлаутацію Знос з моменту введення в експлуатацію Балансова вартість (без ПДВ)1PUZZI 100шт2680,8912680,892005388,392292,52Surecom/комутатор ЕР 808 X- Rшт913,031913,032005443,03470,003Антибактеріальний засібшт541,451541,45200520,82520,634АТС Panasonik КХ-ТА6шт2765,6812765,682005279,852485,835Візок гідравлічний КТ-20Ншт1459,9211459,922006157,691302,236Вага ВУ-3/150шт1569,5311569,532006169,531400,007Вага ел.настр.друкушт2802,7312802,732006302,732500,008Ваги ВР 4149-01 БРАшт1336,711336,72006641,7695,009Вакуумпакувальна машинашт14574,22114574,2220061574,2213000,0010висікальна пластинашт226212262200510821180,0011ГАЗ 33021 526-80 КАшт384851384852005348535000,0012Джерело безперебійного живленняшт603,841603,842004288,84315,0013 Засіб для розчепленняшт124,81124,820044,8120,0014Калькулятор SDS 888шт271,941271,942004125146,9415Комлект Celeron 1100/Mbшт2599,3312599,3320041164,531434,816Комлект Celeron 2.4 MB 845 E/512 Mbшт5579,5415579,5420051553,544026,0017Комлект Celeron 800/Mb і815Ешт3059,513059,52005785,002274,518Комлект Celeron 800/Мbi815Е/шт3099,1513099,152005496,002603,1519Комлект Unitel Celeron 1000/Abit SL 30Tшт6190,8416190,8420041557,644633,220Комлект CEL 1200/815ER/256шт2733,412733,42004872,51860,921комп'ютер портативнийшт4636,0114636,012006272,684363,3322Комплект Celeron 110 Mbшт2330,2512330,252004862,51467,7523Комплект Pentium 2.8/800/512 MB ASUSшт6359,216359,220041864,54494,724Компресор Fias Click 24шт900,121900,122004300,04600,0825Компютер Pentiymшт930,091930,092004305,09625,0026Компютер Samsungшт2063,7612063,762004790,051273,7127Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1728Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1729Конвекторшт314,191314,19200625,03289,1630Лічильник тепловийшт4693,2214693,222005396,614296,6131Модем 56 Кшт534,791534,792004180,62354,1732Монітор 17 Samsung 755шт1360,211360,22004582,00778,233Монітор Samsung 550 bшт1166,9511166,952004496,00670,9534Монітор Samsung 550 Sшт1100111002004450,00650,0035Монітор Samsung 755 DFшт1260,211260,22004482,00778,236Монітор Samsung 755DFшт1132,511132,52004325,00807,537Монітор Samsung 793 DFшт2806128062004790,002016,0038Муфта з'єднувальнашт50,99150,99200512,0438,9539HDP 555 фільтр синтапоншт403,281403,28200557,65345,6340HDR 555 (1.957-105)шт20013,52120013,5220051250,0018763,5241HDS 695шт14521,67114521,672005985,0013536,6742Насадка автомобільнашт82,05182,05200520,0562,0043Насос UPS 65-120 Fшт4523,4914523,4920051215,003308,4944HP Laser Jetшт2344123442004672,001672,0045Патч-корди UTP 1 mшт9,5419,5420032,047,546Печ. форма "Біо кефір"шт2184,7612184,762003335,001849,7647Печ. форма "Крупи"шт3741137412003370,53370,548Печ. форма "Масло"шт3277,413277,42003324,22953,249Печ. форма "Молоко"шт2754,5812754,582003315,22439,3850Печ. форма "Пташ. молоко"шт911,771911,772003221,3690,4751Печ. форма "Радомер"шт560,21560,22003215,2345,0052Печ. форма "Сир гол"шт553,051553,052003216,4336,6553Печ. форма "Сир голандський"шт746,31746,32003251,3495,0054Печ. форма "Сир Костр"шт1166,3711166,372003326,5839,8755Печ. форма "Сир костромський"шт992,331992,332003286,5705,8356Печ. форма "Сир Пошех"шт1130,0711130,072003290,2839,8757Печ. форма "Сир пошехонський"шт992,331992,332003286,5705,8358Печ. форма "Сир російський"шт992,331992,332003286,5705,8359Печ. форма "Ситий Тарас"шт600,051600,052003200,05400,0060Печ. Формишт772,1553860,732003650,733210,0061Пилосос 611шт1972,4911972,492005237,81734,6962ПК ІР 166ММХ/32 Mbшт1200,8511200,852004450,85750,0063ПК IP 90/32 Мb400 Мb/Paradiшт3505,4213505,422004685,422820,0064ПК Р III666 Mb Intel D815шт3854,513854,52004720,5313465Полуавтомат сварочнийшт2230,1512230,152005345,251884,966Полуприцеп ОДАЗ-794/АА 1451 XXшт3983,4813983,482005991,742991,7467Прилад для обліку теплашт2793,412793,42005396,72396,768Принтер HP 1220шт1370,9211370,922004185,461185,4669Принтер HP Laser Jet 1220шт3499,413499,42004649,72849,770Принтер HP LG 1220шт2818,5212818,522004709,522109,0071Принтер Canon S 100шт596,521596,522004248,52348,0072Принтер-сканер HP 1220шт2573,3212573,322004286,662286,6673Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1474Радіаторшт473,641473.64200452,5421,1475Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1476Радіаторшт346,671346,67200457,5289,1777Регулятор перепаду тискушт1932,511932,52004366,251566,2578Сейф БИС 1100шт3115131152004557,52557,579Сетевая карта RTL 8139шт40,1140,120042,138,0080Сетевой адаптер 10/100шт85,5185,5200410,575,0081Сетевой кабель UTP 5 гшт116,21116,2200435,281,0082Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6783Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6784Стол 1400 АБСшт1921,0211921,022003360,511560,5185Стол 1600*1400 АБСшт1053,8311053,832003252,6801,2386Стол КА 1400 АБСшт50015002003185315,0087Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129.67529,6788Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129,67529,6789Стол КА 1400 АБСшт659,331659,332003129,67529,6690Стол КА 1400 АБС с приставкойшт649,251649,252003174,65474,691Стол КД 1400 АБСшт1234,5511234,552003154,551080,0092Стол КД 1400 АБСшт743,461743,462003225,7517,7693Стол КД 1400 АБСшт743,451743,452003225,7517,7594Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8795Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8796Стол У-3 1800*1400 АБСшт1114,5711114,572003225,7888,8797Стул ISOшт501,191501,19200368,36432,8398Стул ISOшт149,361149,36200368,3681,0099Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67100Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67101Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67102Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67103Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67104Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,032003 68,3676,67105Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67106Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00107Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00108Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00109Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00110Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00111Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00112Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83113Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83114Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83115Телефон Panasonik KX- TS15MXшт379,521379,522003124,52255,00116Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5117Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5118Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15119Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15120Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15121Телефон Panasonik KXT6320шт223,751223,75200352,75171,00122термоголовка до вагишт775,11775,12005125,1650123Трмінал Siemens me45шт431,661431,662003115,83315,83124Тумба № 20шт383,051383,05200368,36314,69125Фільтршт7217220031260,00126Факс Panasonik КХ FT22 RSшт824,51824,52003124,5700,00127Факс Panasonik КХ FT67 RSшт1181,1711181,172003184,5996,67128Факс Panasonik КХ FT72 RUшт874,31874,32003152,3722,00129Факс-модем 56К IDC-5614шт619,071619,07200399,87519,2130Факс-модем ACORP 56 Кшт260,71260,7200372,35188,35131Форменні циліндришт733,4653667,322003333,963333,36132Холодильна вітринашт19450,63119450,632003725,6318725,00133Холодильна камера КХН-6шт7088,4417088,442005544,226544,22134Холодильна система АРТ10/СТЕ 145М6шт20326,3120326,32005963,1519363,15135Холодильникшт1976,2511976,252003738,251238,00136Шкаф 38 2100шт1449,4111449,412003490,87958,54137Шкаф №1 1900шт961,851961,852003290,52671,33138Шкаф №1 2100шт1065,5711065,572003310,52755,05139Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52140Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52141Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52142Шкаф №2 1900шт626,171626,172003185,6440,57143Шкаф №2 2100шт714,951714,952003197,2517,75144Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06145Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06146Шкаф холодильний 390/020шт43315,25143315,2520038063,2535252,00147Шланг ВД 10 мшт468,241468,242003156,24312,00148Штанц-форма "Дисерт"шт3407,9413407,942003949,642458,3149Штанцформашт2070,512070,52003987,51083,00 всього 61914,69301873,5

За умовами п.п. 2.1, 2.2 договору застави заставодавець свідчить та гарантує, що підтверджується підписом його повноважного представника у цьому договорі, що предмет застави належить йому на законних підставах і є його власністю. У разі настання випадків, передбачених кредитним договором та цим договором, які дають право звернути стягнення на предмет застави, зокрема: повне чи часткове неповернення суми основної заборгованості , повну чи часткову несплату процентів, неустойки та інше, заставодержатель має право звернути стягнення на предмет застави та одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави переважно перед іншими кредиторами.

Пунктом 3.4.1 договору застави передбачено, що заставодержатель має право у випадку невиконання боржником зобов'язань за кредитним договором, задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави шляхом його реалізації.

Як вбачається з матеріалів справи, у зв'язку з неналежним виконанням позичальником умов договору про надання овердрафту № 38/07/00-over, 22.06.2015 року позивачем на адресу відповідача була направлена вимога вих. № 8210/1.2, наявна в матеріалах справи, про усунення порушення, однак, вказана вимога залишена останнім без відповіді та задоволення.

Позивач, звертаючись до суду із відповідним позовом, зазначає, що відповідачем не були виконані зобов'язання щодо погашення заборгованості за договором про надання овердрафту, а тому просить звернути стягнення та предмет застави відповідно до договору застави.

Проаналізувавши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на таке.

Статтею 11 Цивільного кодексу України передбачено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною першою статті 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Частиною першою статті 509 Цивільного Кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до приписів ст. 526 Цивільного кодексу України, які кореспондуються з відповідними приписами ст. 193 Господарського кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Статтею 1054 параграфу 2 глави 71 Цивільного Кодексу України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

У відповідності до ст. 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч. 2 ст. 345 Господарського кодексу України кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов'язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов'язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Згідно ч. 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів належних йому.

За приписами ст. 1056-1 Цивільного кодексу України, процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором. Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

З матеріалів справи вбачається, що позивач взяті на себе зобов'язання виконав належним чином, надавши позичальнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер» кредитні кошти відповідно до умов договору овердрафту у розмірі 586 982,72 грн., що підтверджується банківськими виписками, наявними в матеріалах справи.

Натомість, позичальник свої зобов'язання в частині сплати кредиту, нараховані проценти та комісію у розмірах та терміни, передбаченими умовами договору овердрафту не виконав, у зв'язку із чим, 22.06.2015 року позивач направив на адресу позичальника вимогу про повернення заборгованості за договором овердрафту.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Нормами статті 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов'язковим до виконання сторонами.

Згідно частини 1 статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 Цивільного кодексу України).

Матеріалами справи підтверджується порушення позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер» договірних зобов'язань за договором овердрафту, внаслідок чого у відповідача виникла заборгованість за простроченим кредитом у розмірі 711 615,75 грн., з яких 586 982,72 грн. заборгованість по поверненню кредитних коштів, 124 433,03 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами та прострочена комісія у сумі 200,00 грн. Жодних доказів на спростування зазначеної заборгованості та заперечень стосовно розміру заборгованості учасниками процесу суду не надано.

Нормами статті 546 Цивільного кодексу України, визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про заставу", застава - це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про заставу» предметом застави можуть бути майно та майнові права.

Статтею 572 Цивільного кодексу України передбачено, що в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 589 Цивільного кодексу України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель, набуває право звернення стягнення на предмет застави. За рахунок предмета застави заставодержатель має право задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання заставленого майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 590 Цивільного кодексу України звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно положень ч.ч. 1, 4 ст. 20 Закону України "Про заставу" визначено, що заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором; якщо предмет одного договору застави складають дві або більше речей (два чи більше прав), стягнення може бути звернено на всі ці речі (права) або на будь-яку з речей (на будь-яке з прав) за вибором заставодержателя.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» передбачено, що звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду зазначається, в тому числі, спосіб реалізації предмета забезпечувального обтяження шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням однієї з процедур, передбачених ст. 26 цього закону.

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» обтяжувач має право на власний розсуд обрати, в тому числі, такий спосіб звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження як продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах.

Пунктом 1 додаткового договору до договору застави від 08.02.2010 року передбачено, що сторони домовились викласти пункти 1.1., 1.3 Договору застави від 20.02.2007 року в вступній редакції:

« 1.1. За цим Договором Заставодавець забезпечує виконання Боржником зобов'язань, що випливають з укладеного між Боржником та Заставодержателем Договору про надання овердрафту № 38/07/00-ОУЕК від 20.02.2007 року, Додаткового договору до нього від 08.02.2010 р., та інших додаткових договорів (угод) до нього, які були та можуть бути укладені в майбутньому між Заставодержателем та Боржником (надалі за текстом разом - Кредитний договір), за умовами якого боржник зобов'язаний повернути Заставодержателю кредитні кошти в розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, з кінцевим терміном повернення 31 березня 2010 року, сплачувати нараховані проценти за користування кредитними коштами з розрахунку 19 % (дев'ятнадцять) відсотків річних і можливі неустойки у мірах та у випадках, передбачених Кредитним договором і цим Договором, а також інші витрати на здійснення забеезпеченої заставою вимоги.

1.3. Ринкова вартість Предмету застави становить 266 249 (двісті шістдесят шість тисяч двісті сорок дев'ять) гривень 00 копійок, що еквівалентно 33 344 (тридцять три тисячі триста сорок чотири) долари США 00 центів, згідно офіційним курсом НБУ (1 дол. США = 7,985 грн.) на 06.01.2010 рік за домовленістю сторін.

Заставна вартість Предмета застави становить 182 114 (сто вісімдесят дві тисячі сто чотирнадцять) гривень 00 копійок, що еквівалентно 22 807 (двадцять дві тисячі вісімсот сім) доларів США 00 центів, згідно з офіційним курсом У (1 дол. США = 7,985 грн.) на 06.01.2010 рік за домовленістю сторін.»

З урахуванням зазначеного, суд дійшов висновку, що у зв'язку з неналежним виконанням Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія - Майстер» договору овердрафту та надіслання на адресу боржника вимог про погашення заборгованості, у позивача виникло право задовольнити за рахунок переданого у заставу майна відповідача (заставодавця) свої вимоги у повному обсязі, шляхом звернення стягнення на предмет застави у судовому порядку.

У пункті 9.12. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 "Про судове рішення" визначено, що у резолютивній частині рішення про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження господарські суди повинні зазначати дані, визначені в частині другій статті 25 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

Частиною 2 ст. 25 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду зазначаються:

- 1) загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті обтяжувачу з вартості предмета забезпечувального обтяження;

- 2) опис рухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги обтяжувача;

- 3) заходи щодо забезпечення збереження предмета забезпечувального обтяження або передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні;

- 4) спосіб реалізації предмета забезпечувального обтяження шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням однієї з процедур, передбачених статтею 26 цього Закону;

- 5) пріоритет та розмір вимог інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, які підлягають задоволенню з вартості предмета забезпечувального обтяження;

- 6) початкова ціна предмета забезпечувального обтяження для його подальшої реалізації на публічних торгах у порядку виконавчого провадження.

Так, судом установлено, що з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором про надання овердрафту № 38/07/00-over, між Акціонерним комерційним банком «Форум» правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Банк форум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум» було укладено договір застави б/н від 20.02.2007 року, предметом якого є майно, згідно з переліком, що наведений у Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього договору. Балансова вартість предмета застави 301 873,50 грн.

У зв'язку з тим, що боржник не повернув позивачу кредитні кошти по договору овердрафту у розмірі 711 615,75 грн., з яких 586 982,72 грн. заборгованість по поверненню кредитних коштів, 124 433,03 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами та прострочена комісія у сумі 200,00 грн., внаслідок чого у боржника виникла заборгованість за простроченим кредитом у розмірі 711 615,75 грн., а відтак відповідач, як заставодавець має відшкодувати позивачу збитки, шляхом звернення стягнення на предмет застави, вичерпний перелік якого міститься у Додатку № 1 до договору застави та зазначений вище.

Оскільки, факт наявності заборгованості за договором овердрафту належним чином доведений та як встановлено судом, заборгованість за договором овердрафту не погашена, позивач набув право задовольнити вимоги за спірним договором шляхом звернення стягнення за договором застави, укладеними з відповідачем.

У відповідності зі ст. 4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Статтею 32 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За приписами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на передбачене договором застави та чинним законодавством право заставодержателя на задоволення своїх кредиторських вимог, шляхом звернення стягнення на предмет застави, внаслідок порушення позичальником зобов'язань за договором овердрафту та оскільки, матеріалами справи підтверджено, а відповідачем, у порядку статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України не спростовано факт наявності заборгованості позичальника за договором про надання овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007 року, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про звернення стягнення на предмет застави згідно з договором застави б/н від 20.02.2007 року є обґрунтованими, а тому, підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судовий збір у відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, п. 4.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №7 від 21.02.2013 р. "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", підлягає стягненню з відповідача в дохід Державного бюджету України в сумі 1 218,00 грн., оскільки позивач був звільнений від його сплати на підставі ст. 5 Закону України "Про судовий збір" в редакції станом на день подачі позовної заяви до суду.

Судові витрати щодо сплати судового збору у сумі 1 218,00 грн. відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 4-3, 33, 34, 43, 49, ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.У рахунок погашення заборгованості перед Публічним акціонерним товариством «Банк Форум» (02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) за Договором про надання овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007 року у сумі 711 615,75 (сімсот одинадцять тисяч шістсот п'ятнадцять гривень 75 копійок), з яких: прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів - 586 982,72 грн. (п'ятсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дві гривні 72 копійки); прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 124 433,03 грн. (сто двадцять чотири тисячі чотириста тридцять три гривні 03 копійки); прострочена комісія - 200,00 грн. (двісті гривень), звернути стягнення на предмет застави за договором застави б/н від 20.02.2007 року:

№ п/п Найменування майнаОд. вим.ціна за одиницюкількістьПервинна вартістьДата придбання чи введення в експлаутацію Знос з моменту введення в експлуатацію Балансова вартість (без ПДВ)1PUZZI 100шт2680,8912680,892005388,392292,52Surecom/комутатор ЕР 808 X- Rшт913,031913,032005443,03470,003Антибактеріальний засібшт541,451541,45200520,82520,634АТС Panasonik КХ-ТА6шт2765,6812765,682005279,852485,835Візок гідравлічний КТ-20Ншт1459,9211459,922006157,691302,236Вага ВУ-3/150шт1569,5311569,532006169,531400,007Вага ел.настр.друкушт2802,7312802,732006302,732500,008Ваги ВР 4149-01 БРАшт1336,711336,72006641,7695,009Вакуумпакувальна машинашт14574,22114574,2220061574,2213000,0010висікальна пластинашт226212262200510821180,0011ГАЗ 33021 526-80 КАшт384851384852005348535000,0012Джерело безперебійного живленняшт603,841603,842004288,84315,0013 Засіб для розчепленняшт124,81124,820044,8120,0014Калькулятор SDS 888шт271,941271,942004125146,9415Комлект Celeron 1100/Mbшт2599,3312599,3320041164,531434,816Комлект Celeron 2.4 MB 845 E/512 Mbшт5579,5415579,5420051553,544026,0017Комлект Celeron 800/Mb і815Ешт3059,513059,52005785,002274,518Комлект Celeron 800/Мbi815Е/шт3099,1513099,152005496,002603,1519Комлект Unitel Celeron 1000/Abit SL 30Tшт6190,8416190,8420041557,644633,220Комлект CEL 1200/815ER/256шт2733,412733,42004872,51860,921комп'ютер портативнийшт4636,0114636,012006272,684363,3322Комплект Celeron 110 Mbшт2330,2512330,252004862,51467,7523Комплект Pentium 2.8/800/512 MB ASUSшт6359,216359,220041864,54494,724Компресор Fias Click 24шт900,121900,122004300,04600,0825Компютер Pentiymшт930,091930,092004305,09625,0026Компютер Samsungшт2063,7612063,762004790,051273,7127Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1728Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1729Конвекторшт314,191314,19200625,03289,1630Лічильник тепловийшт4693,2214693,222005396,614296,6131Модем 56 Кшт534,791534,792004180,62354,1732Монітор 17 Samsung 755шт1360,211360,22004582,00778,233Монітор Samsung 550 bшт1166,9511166,952004496,00670,9534Монітор Samsung 550 Sшт1100111002004450,00650,0035Монітор Samsung 755 DFшт1260,211260,22004482,00778,236Монітор Samsung 755DFшт1132,511132,52004325,00807,537Монітор Samsung 793 DFшт2806128062004790,002016,0038Муфта з'єднувальнашт50,99150,99200512,0438,9539HDP 555 фільтр синтапоншт403,281403,28200557,65345,6340HDR 555 (1.957-105)шт20013,52120013,5220051250,0018763,5241HDS 695шт14521,67114521,672005985,0013536,6742Насадка автомобільнашт82,05182,05200520,0562,0043Насос UPS 65-120 Fшт4523,4914523,4920051215,003308,4944HP Laser Jetшт2344123442004672,001672,0045Патч-корди UTP 1 mшт9,5419,5420032,047,546Печ. форма "Біо кефір"шт2184,7612184,762003335,001849,7647Печ. форма "Крупи"шт3741137412003370,53370,548Печ. форма "Масло"шт3277,413277,42003324,22953,249Печ. форма "Молоко"шт2754,5812754,582003315,22439,3850Печ. форма "Пташ. молоко"шт911,771911,772003221,3690,4751Печ. форма "Радомер"шт560,21560,22003215,2345,0052Печ. форма "Сир гол"шт553,051553,052003216,4336,6553Печ. форма "Сир голандський"шт746,31746,32003251,3495,0054Печ. форма "Сир Костр"шт1166,3711166,372003326,5839,8755Печ. форма "Сир костромський"шт992,331992,332003286,5705,8356Печ. форма "Сир Пошех"шт1130,0711130,072003290,2839,8757Печ. форма "Сир пошехонський"шт992,331992,332003286,5705,8358Печ. форма "Сир російський"шт992,331992,332003286,5705,8359Печ. форма "Ситий Тарас"шт600,051600,052003200,05400,0060Печ. Формишт772,1553860,732003650,733210,0061Пилосос 611шт1972,4911972,492005237,81734,6962ПК ІР 166ММХ/32 Mbшт1200,8511200,852004450,85750,0063ПК IP 90/32 Мb400 Мb/Paradiшт3505,4213505,422004685,422820,0064ПК Р III666 Mb Intel D815шт3854,513854,52004720,5313465Полуавтомат сварочнийшт2230,1512230,152005345,251884,966Полуприцеп ОДАЗ-794/АА 1451 XXшт3983,4813983,482005991,742991,7467Прилад для обліку теплашт2793,412793,42005396,72396,768Принтер HP 1220шт1370,9211370,922004185,461185,4669Принтер HP Laser Jet 1220шт3499,413499,42004649,72849,770Принтер HP LG 1220шт2818,5212818,522004709,522109,0071Принтер Canon S 100шт596,521596,522004248,52348,0072Принтер-сканер HP 1220шт2573,3212573,322004286,662286,6673Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1474Радіаторшт473,641473.64200452,5421,1475Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1476Радіаторшт346,671346,67200457,5289,1777Регулятор перепаду тискушт1932,511932,52004366,251566,2578Сейф БИС 1100шт3115131152004557,52557,579Сетевая карта RTL 8139шт40,1140,120042,138,0080Сетевой адаптер 10/100шт85,5185,5200410,575,0081Сетевой кабель UTP 5 гшт116,21116,2200435,281,0082Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6783Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6784Стол 1400 АБСшт1921,0211921,022003360,511560,5185Стол 1600*1400 АБСшт1053,8311053,832003252,6801,2386Стол КА 1400 АБСшт50015002003185315,0087Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129.67529,6788Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129,67529,6789Стол КА 1400 АБСшт659,331659,332003129,67529,6690Стол КА 1400 АБС с приставкойшт649,251649,252003174,65474,691Стол КД 1400 АБСшт1234,5511234,552003154,551080,0092Стол КД 1400 АБСшт743,461743,462003225,7517,7693Стол КД 1400 АБСшт743,451743,452003225,7517,7594Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8795Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8796Стол У-3 1800*1400 АБСшт1114,5711114,572003225,7888,8797Стул ISOшт501,191501,19200368,36432,8398Стул ISOшт149,361149,36200368,3681,0099Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67100Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67101Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67102Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67103Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67104Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,032003 68,3676,67105Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67106Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00107Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00108Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00109Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00110Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00111Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00112Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83113Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83114Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83115Телефон Panasonik KX- TS15MXшт379,521379,522003124,52255,00116Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5117Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5118Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15119Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15120Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15121Телефон Panasonik KXT6320шт223,751223,75200352,75171,00122термоголовка до вагишт775,11775,12005125,1650123Трмінал Siemens me45шт431,661431,662003115,83315,83124Тумба № 20шт383,051383,05200368,36314,69125Фільтршт7217220031260,00126Факс Panasonik КХ FT22 RSшт824,51824,52003124,5700,00127Факс Panasonik КХ FT67 RSшт1181,1711181,172003184,5996,67128Факс Panasonik КХ FT72 RUшт874,31874,32003152,3722,00129Факс-модем 56К IDC-5614шт619,071619,07200399,87519,2130Факс-модем ACORP 56 Кшт260,71260,7200372,35188,35131Форменні циліндришт733,4653667,322003333,963333,36132Холодильна вітринашт19450,63119450,632003725,6318725,00133Холодильна камера КХН-6шт7088,4417088,442005544,226544,22134Холодильна система АРТ10/СТЕ 145М6шт20326,3120326,32005963,1519363,15135Холодильникшт1976,2511976,252003738,251238,00136Шкаф 38 2100шт1449,4111449,412003490,87958,54137Шкаф №1 1900шт961,851961,852003290,52671,33138Шкаф №1 2100шт1065,5711065,572003310,52755,05139Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52140Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52141Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52142Шкаф №2 1900шт626,171626,172003185,6440,57143Шкаф №2 2100шт714,951714,952003197,2517,75144Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06145Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06146Шкаф холодильний 390/020шт43315,25143315,2520038063,2535252,00147Шланг ВД 10 мшт468,241468,242003156,24312,00148Штанц-форма "Дисерт"шт3407,9413407,942003949,642458,3149Штанцформашт2070,512070,52003987,51083,00 всього 61914,69301873,5

що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Туполєва, 7-В, та належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум» (02133, м. Київ, вул. Сагайдака, 101, ідентифікаційний код 31244785), на підставі виписки з балансового рахунку 10/субрахунок « 105-106» станом на 14.02.2007 року.

3. Визначити спосіб реалізації предмета застави шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум» (02133, м. Київ, вул. Сагайдака, 101, ідентифікаційний код 31244785) у Дохід державного бюджету України 1218,00 грн. (одна тисяча двісті вісімнадцять гривень) витрат по сплаті судового збору. Видати накази.

5. Копію рішення надіслати відповідачу та третій особі у справі № 910/19683/15.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України. Рішення може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції в порядку та в строки, передбачені нормами ст.ст. 91, 93 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 27.05.2016 року.

Суддя О.С. Комарова

Попередній документ : 57930771
Наступний документ : 57930776