Ухвала суду № 57927177, 18.04.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
18.04.2016
Номер справи
910/22119/14
Номер документу
57927177
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

18.04.2016 Справа № 910/22119/14 За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр"

До Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" (код ЄДРПОУ 37202164)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

від заявника: Демчан О.І., Циба В.К. керуючий санацією: Жураковська Л.В.;від ПАТ АК "Київводоканал": Живолуп М.М. від Кабінету Міністрів України: не з'явилися від Прокуратури міста Києва: Чумаченко А.А.від Міністерства аграрної політики та продовольства України Костюченко М.Є.; від ТОВ «Дніпровська юридична компанія» Стеценко О.С.від Фонду державного майна України не з'явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У жовтні 2014 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" звернулося до суду із заявою про порушення справи про банкрутство відносно Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд", вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у сумі 4 090 175,89 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2014 р. № 910/22119/14 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 03.11.2014 р., визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну зобов'язано подати заяву про участь у справі.

Згідно з ухвалами суду від 03.11.2014 р., 12.11.2014 р., 17.11.2014 р. проведення підготовчого засідання відкладалося за клопотаннями боржника та Міністерства агарної політики та продовольства України.

Ухвалою від 01.12.2014 р. підготовче засідання було призначено судом на 10.12.2014 р., оскільки 24.11.2014 р. судове засідання не відбулося.

10.12.2014 р. розгляд справи відкладено на 19.12.2014 р. через невиконання Міністерством агарної політики та продовольства України вимог ухвал суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2014 р. порушено провадження у справі № 910/22119/14 про банкрутство Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд"; визнано безспірні грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" до Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" у розмірі 4 090 175,89 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд"; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 11.02.2015 тощо.

22.12.2014 р. було оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.01.2015 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "Київводоканал" про визнання конкурсним кредитором на суму 21 218,00 грн. до розгляду на 11.02.2015; зобов'язано розпорядника майна та боржника надати пояснення щодо заявлених кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2015 прийнято заяву ТОВ "Строй центр" про включення до реєстру вимог кредиторів у сумі 4 096 665,89 грн. до розгляду на 11.02.2015; зобов'язано розпорядника майна та боржника надати пояснення щодо заявлених кредиторських вимог.

Ухвалами від 11.02.2015 р. та 16.03.2015 р. розгляд справи у попередньому засіданні відкладався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2015 р. визнано кредиторами Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд" у справі № 910/22119/14: Товариство з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" з грошовими вимогами на суму 4 096 665,89 грн., з яких: 79 170,00 грн. - вимоги першої черги, 4 017 095,89 грн. - вимоги четвертої черги, 400,00 грн. - вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" з грошовими вимогами на суму 21 218,00 грн., з яких: 1218,00 грн. - вимоги першої черги, 20 000,00 грн. - вимоги четвертої черги; затверджено реєстр вимог кредиторів Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд"; зобов'язано розпорядника майна боржника у десятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788; зобов'язано розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори; зобов'язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний фонд", наявну дебіторську заборгованість, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру обтяжень рухомого майна; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; у задоволенні клопотання розпорядника майна боржника про зняття арештів з рахунків боржника відмовлено; продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна боржника до 15.05.2015; визначено дату проведення підсумкового судового засідання на 22.04.2015.

20.04.2015 від боржника надійшла заява щодо анулювання ліцензії арбітражного керуючого.

21.04.2015 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про відкладення підсумкового засідання.

21.04.2015 від розпорядника майна боржника надійшов лист про надання інформації щодо виконання ухвали суду від 06.04.2015.

22.04.2015 від Міністерства аграрної політики та продовольства України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

22.04.2015 від розпорядника майна боржника надійшов лист про надання інформації щодо виконання ухвали суду від 06.04.2015.

Ухвалою від 22.04.2015 судом відкладено розгляд справи на 18.05.2015; запропоновано учасникам провадження у справі про банкрутство надати письмові пояснення, визначитися із кандидатурою арбітражного керуючого для призначення судом розпорядника майна боржника.

12.05.2015 від Приватного підприємства "Реалспецсервіс" надійшла заява.

14.05.2015 від розпорядника майна боржника надійшов звіт про пророблену роботу розпорядника майна боржника.

14.05.2015 від голови комітету кредиторів боржника надійшло клопотання про введення процедури санації боржника, затвердження плану санації.

14.05.2015 від голови комітету кредиторів боржника надійшло клопотання про затвердження відшкодування витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. у сумі 58 207,21 грн.

14.05.2015 від голови комітету кредиторів боржника надійшло клопотання про затвердження формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В.; затвердження порядку використання формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В; затвердження оплати послуг розпоряднику майна боржника у розмірі двох мінімальних місячних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень; затвердження розміру витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. у розмірі 12 000,00 грн. щомісячно; затвердження оплати послуг та авансування витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за рахунок фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

14.05.2015 від голови комітету кредиторів боржника надійшло клопотання про введення процедури санації боржника, затвердження плану санації, призначення керуючим санації арбітражного керуючого Жураковську Л.В.

14.05.2015 від розпорядника майна боржника надійшов звіт про здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна.

15.05.2015 від розпорядника майна боржника надішли пояснення про надання інформації щодо виконання ухвали суду від 06.04.2015.

18.05.2015 від розпорядника майна боржника надійшов лист про згоду на призначення арбітражного керуючого Жураковської Л.В. керуючим санацією.

Згідно з ухвалою від 18.05.2015 р. судом відкладено розгляд справи за клопотаннями Міністерства аграрної політики та продовольства України, Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал", Прокуратури міста Києва, Кабінету Міністрів України з метою їх ознайомлення з поданими в матеріали справи документами.

22.05.2015 р. судом отримано заяву арбітражного керуючого Новосельцева В.П. про участь у справі.

03.06.2015 р. через відділ діловодства суду в матеріали справи надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи та зауваження до плану санації від Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2015 припинено процедуру розпорядження майном Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, 1, ідентифікаційний код 3720264) та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Жураковської Людмили Валеріївни; введено процедуру санації боржника - Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, 1, ідентифікаційний код 3720264) строком на шість місяців; затверджено план санації боржника - Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, 1, ідентифікаційний код 3720264); керуючим санацією Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" (01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Бориса Грінченка, 1, ідентифікаційний код 3720264) призначено арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну (свідоцтво № 182 від 13.02.2013 р., адреса для листування: 04119, вул. Якіра, 18, к. 72); кандидатуру арбітражного керуючого Новосельцева В.П. відхилено; зобов'язано комітет кредиторів розглянути на засіданні комітету кредиторів зміни та доповнення до плану санації від Міністерства аграрної політики та продовольства України у випадку їх наявності та зауваження Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал", про результати чого повідомити господарський суд; зобов'язано керуючого санацією щомісячно надавати суду звіт про здійснення плану санації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2015 затверджено звіт арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна у справі про банкрутство № 910/22119/14 на суму 58 207,21 грн.; затверджено формування фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. у справі № 910/22119/14 за рахунок грошових коштів кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр", з подальшим відшкодуванням кредитору внесених до цього фонду коштів за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних в результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника, або іншим чином отриманих боржником в процедурах відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом; затверджено порядок використання коштів фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого арбітражного керуючого Жураковської Л.В. у справі № 910/22119/14, визначений комітетом кредиторів у протоколі № 1-КК від 12.05.2015 р.; затверджено оплату послуг арбітражного керуючого Жураковської Л.В. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень у процедурі розпорядження майном боржника за рахунок фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; затверджено щомісячний розмір витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. на суму 12 000,00 грн. за рахунок фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; відшкодовано витрати арбітражного керуючого Жураковської Л.В., пов'язані з виконанням повноважень розпорядника майна у справі № 910/22119/14 у сумі 58207,21 грн., за рахунок фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2015 виправлено, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 10.06.2015 у справі № 910/22119/14 описку; дату ухвали читати в наступній редакції: "03.06.2015"; дану ухвалу вважати невід'ємною частиною ухвали Господарського суду міста Києва від 10.06.2015 у справі № 910/22119/14.

26.06.2015 від ініціюючого кредитора надійшло клопотання про встановлення керуючому санацією основну грошову винагороду, затвердження збільшення фонду авансування витрат керуючого санацією.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2015 розгляд клопотання ініціюючого кредитора від 25.06.2015 № 305 призначено на 13.07.15.

Ухвалою Господарського суду м. києва від 13.07.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 03.08.2015.

30.07.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська юридична компанія" про участь у процедурі санації боржника.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 31.07.2015 № 04-23/1084, відповідно до п. 2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматичний розподіл справи у зв'язку з припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Яковенко А.В.

За результатами повторного автоматичного розподілу справ справу № 910/22119/14 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

03.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про зняття арештів з майна боржника.

03.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно задоволення клопотання ініціюючого кредитора про встановлення керуючому санацією основної грошової винагороди, затвердження збільшення фонду авансування витрат арбітражного керуючого.

03.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 860 830,92грн.

05.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Форист-Трейд" про участь у процедурі санації боржника.

31.08.2015 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй центр" щодо збільшення фонду авансування витрат арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.09.2015 справу №910/22119/14 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено до розгляду на 26.10.2015.

Крім того, Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.09.2015 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 860 830,92грн. прийнято та призначено до розгляду у судовому засіданні на 26.10.2015.

07.10.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли відомості від ПАТ "АК "Київводоканал" з повідомленням про відступлення права вимоги ТОВ "Спейс Ай Ті".

22.10.2015 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 151 720,57грн.

26.10.2015 до господарського суду м. Києва надійшли звіти розпорядника майна про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого -керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд".

26.10.2015 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт керуючого санацією Жураковської Л.В. про здійснення плану санації ДП "СП "Земельний фонд".

Судове засідання, призначене на 26.10.2015 не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.11.2015 розгляд справи, клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про зняття арештів з майна боржника, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй центр" щодо збільшення фонду авансування витрат арбітражного керуючого, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 3 860 830,92грн., клопотання керуючого санацією від 23.10.2015 призначено на 30.11.15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2015 задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про знаяття арештів з рахунків боржника та задоволено клопотання керуючого санацією Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про зняття арештів з майна, що належать Державному підприємству "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2015 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Строй Центр" як Голови комітету кредиторів боржника про продовження строку процедури санації Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" на шість місяців та продовжено строк процедури санації Державного підприємства "Сільськогосподарське підприємство "Земельний Фонд" на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.11.2015 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 25.01.2016.

Судове засідання, призначене на 25.01.2016, не відбулось у зв'язку із перебуванням судді Яковенко А.В, на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного, суд, ухвалою від 01.02.2016 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 29.02.2016.

26.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

29.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення керуючого санацією про перегляд результатів розгляду заяви ТОВ "Строй Центр" про визнання кредитором.

29.02.2016 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт керуючого санацією про здійснення плану санації.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.02.2016 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 21.03.2016.

21.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ПАТ "Київводоканал".

21.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові пояснення ТОВ "Строй Центр" до клопотання про припинення повноважень керуючого санацією

21.03.2016 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про зобов'язання державної реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції Житомирської області провести державну реєстрацію права власності цілісного майнового комплексу за Міністерством аграрної політики та продовольства України, який належить боржнику.

21.01.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська юридична компанія" про розгляд заяви про участь вказаного товариства у процедурі санації боржника.

Судове засідання, призначене на 21.03.2016, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2016 розгляд справи призначено на 18.04.2016.

В судовому засіданні, що відбулось 18.04.2016,судом розглянуто:

- клопотання керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. від 23.10.2015 про затвердження звіту про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого -керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" у справі №910/22119/14 за період з 03.06.2015 по 19.06.2015, з 19.06.2015 по 03.09.2015 року та 03.09.2015 по 03.10.2015, які схвалено рішенням комітету кредиторів (Протокол №3-КК від 27.08.2015 року та Протокол №4-КК від 23.10.2015 року).

- звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього станом на 03.09.2016., відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації станом на 03.09.2015 сума витрат керуючого санацією становить 40583,72грн.

-звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього станом на 03.10.2015, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації станом на 03.10.2015 становить 11 470,22грн.;

- звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього за період з 03.11.2015 по 03.12.2015, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації станом на 03.12.2015 становить 10 708,73грн.;

- звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього за період з 03.12.2015 по 03.01.2016, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації станом на 03.12.2015 становить 11075,63грн.

Відповідно до ст. ч. 7 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника. Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений або погоджений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п'ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

З огляду на викладене, дослідивши подане клопотання та звіти керуючого санацією за вищенаведені періоди, ознайомившись з Протоколом №3-КК від 27.08.2015 року та Протокол №4-КК від 23.10.2015 року засідання комітету кредиторів ДП "СП "Земельний фонд", суд вважає їх клопотання обгрунтованим, та такими, що узгоджуються з нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Враховуючи викладене та керуючись ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України, Господарський суд міста Києва, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. від 23.10.2015 про затвердження звіту про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого -керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" у справі №910/22119/14 за період з 03.06.2015 по 19.06.2015, з 19.06.2015 по 03.09.2015 року та 03.09.2015 по 03.10.2015.

2. Затвердити керуючому санацією ДП "СП "Земельний фонд" звіти про здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого -керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" у справі №910/22119/14 за період з 03.06.2015 по 19.06.2015, з 19.06.2015 по 03.09.2015 року та 03.09.2015 по 03.10.2015.

3. Затвердити:

-звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього станом на 03.09.2016., відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації становить 40583,72грн.

-звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього станом на 03.10.2015, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації становить 11 470,22грн.;

- звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього за період з 03.11.2015 по 03.12.2015, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації становить 10 708,73грн.;

- звіт керуючого санацією ДП "СП "Земельний фонд" арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про здійснення та відшкодування витрат останнього за період з 03.12.2015 по 03.01.2016, відповідно до розрахунку якого сума витрат арбітражного керуючого Жураковської Л.В. за період проведення процедури санації становить 11075,63грн.

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та керуючому санацією.

Суддя А.В. Яковенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 57927177 ?

Документ № 57927177 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57927177 ?

Дата ухвалення - 18.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57927177 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57927177 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 57927171
Наступний документ : 57927182