Ухвала суду № 57893103, 23.05.2016, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
23.05.2016
Номер справи
750/48/16-ц
Номер документу
57893103
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 750/48/16-ц Провадження № 22-ц/795/918/2016 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції -Рахманкулова І. П. Доповідач - Позігун М. І.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіПозігуна М.І.суддів:Губар В.С., Шевченка В.М.при секретарі:Халимон Т.Ю.за участю:представників садівничого товариства «Політ» Велентій С.М. та Фесенко Т.Г., позивача ОСОБА_7 та його представника Кудрявцевої О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу садівничого товариства „Політ" на рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 березня 2016 року у справі за позовом ОСОБА_7 до садівничого товариства „Політ" про зобов'язання підключити електропостачання, визнання незаконним рішення,

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі садівниче товариство „Політ" просить скасувати рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 березня 2016 року, яким визнано неправомірними дії Садівничого товариства „Політ" щодо відключення від електропостачання садового будинку № НОМЕР_1 на земельній ділянці, що знаходиться у користуванні члена садівничого товариства „Політ" ОСОБА_7; зобов'язано садівниче товариство „Політ" відновити електропостачання до садового будинку № НОМЕР_1 на земельній ділянці, що знаходиться у користуванні члена садівничого товариства „Політ" ОСОБА_7; визнано незаконним рішення садівничого товариства „Політ", оформлене протоколом засідання правління від 18.05.2015 року про зобов'язання ОСОБА_7 сплатити в касу товариства штраф у розмірі 100 грн.; стягнуто з садівничого товариства „Політ" на користь держави 1102 грн. 40 коп. судового збору, а на користь ОСОБА_7 - 2500 грн. на відшкодування витрат на правову допомогу; ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Незаконність рішення суду відповідач обґрунтовує невідповідністю висновків суду про наявність підстав для задоволення позовних вимог фактичним обставинам справи, оскільки судом не враховано, що відключення позивача від електропостачання було проведено в межах компетенції правління товариства відповідно до рішення загальних зборів від 13.05.2012 року з врахуванням того, що ОСОБА_7 не допустив голову правління ОСОБА_5 до садівничого будинку для перевірки показників лічильника та не надав стільця представнику товариства ОСОБА_9, який був необхідний їй для безперешкодного доступу до лічильника для перевірки показників. За доводами відповідача, пославшись на відсутність доказів заборгованості позивача за електроенергію, суд не врахував, що зазначена обставина не була предметом спору, оскільки перевірка лічильників проводилася в зв'язку з тим, що мало місце недоплата за 700 кВт використаної товариством електроенергії, що й стало підставою для проведення перевірки. Як вказує відповідач, в діях посадових осіб садівничого товариства відсутні винні дії.

Заслухавши доповідача, учасників судового процесу, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, суд приходить до слідуючого висновку.

Судом встановлено, що з 24 травня 2011 року ОСОБА_7 є членом садівничого товариства „Політ", в його користуванні перебуває земельна ділянка № НОМЕР_1, що підтверджується копією членської книжки (а.с. 4).

З копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань садівниче товариство „Політ" діє у формі обслуговуючого кооперативу (а.с. 21). Товариство діє на підставі статуту, прийнятого на загальних зборах товариства 08 квітня 2000 року, який зареєстрований у виконкомі Чернігівської міської ради народних депутатів згідно розпорядження № 191-Р від 22 травня 2000 року (а.с. 6-10). В п. 1.1. Статуту зазначено, що садівниче товариство „Політ" є добровільним об'єднанням громадян, що мешкають в м. Чернігові. Воно здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка надана в колективну власність для організації колективного саду рішенням виконкому Чернігівської районної Ради народних депутатів від 25 вересня 1985 року загальною площею 7,06 га.

Згідно ст. 97 ЦК України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Статутом садівничого товариства „Політ" визначено органи, які здійснюють управління товариством, а саме: вищим органом управління товариством є загальні збори (п. 4.2. Статуту); виконавчим органом, підпорядкованим у своїй роботі зборам членів товариства, міськвиконкому, є правління садівничого товариства, кількість членів якого встановлюється конференцією і не може бути менше п'яти чоловік (п. 4.5. Статуту); ревізійна комісія, яка є органом, який контролює і ревізує фінансово-господарську діяльність правління (п. 4.8 Статуту).

Електропостачання садівничого товариства „Політ" здійснюється на підставі договору про постачання електроенергії № 841 від 06 листопада 2008 року, укладеного з Публічним акціонерним товариством „Чернігівобленерго".

Сторонами визнано, що позивач є споживачем електричної енергії, яка поставляється на територію земельної ділянки, що перебуває у його користуванні, однак судом встановлено, що договору між садівничим товариством „Політ" та ОСОБА_7 щодо постачання електричної енергії на територію земельної ділянки, яка перебуває у користуванні позивача, укладено не було, а тому всі питання щодо використання електричної енергії, розрахунки за неї, забезпечення електроенергією вирішуються між садівничим товариством „Політ" та позивачем на підставі Статуту товариства.

Загальними зборами членів садівничого товариства „Політ" 13.05.2012 року вирішено: зобов'язати всіх членів СТ „Політ" перевіряти дані лічильника по обліку електричної енергії в присутності голови правління або бухгалтера-скарбника та оплачувати за використану електричну енергію до 5 числа кожного місяця. В разі несплати до 5 числа та в разі недопуску уповноважених осіб до лічильника - відключати таких споживачів від послуг електроенергії без попередження, повторне підключення робити згідно рішення правління з повторною оплатою.

Крім того, згідно акту розмежування балансової приналежності електричної мережі і експлуатаційної відповідальності сторін від 01 жовтня 2014 року, від підпису якого ОСОБА_7 відмовився, про що в акті зроблено відповідний запис, передбачено, що ОСОБА_7 зобов'язується регулярно оплачувати послуги з електропостачання до 5 числа попереднього місяця. При виявленні фактів незадовільного ставлення до своїх внутрішніх мереж член садівничого товариства за рішенням правління може бути відключений від електричної мережі.

Приймаючи рішення про визнання неправомірними дій відповідача щодо відключення від електропостачання садового будинку позивача та зобов'язання відновити електропостачання, суд виходив із недоведеності факту недопуску позивачем до приладу обліку відповідальної за зняття показників лічильника особи. За висновком суду, правління товариства, прийнявши рішення 18.05.2015 року про зобов'язання позивача сплатити в касу товариства 100 грн. штрафу, перевищило свої повноваження, визначені п.4.5 Статуту, в зв'язку з чим прийшов до висновку про його неправомірність.

Такий висновок суду ґрунтується на матеріалах справи і відповідає вимогам закону.

Так, згідно заперечень на позовну заяву відповідачем визнавалися вимоги в частині незаконності рішення правління товариства від 18 травня 2015 року про зобов'язання позивача сплатити в касу товариства 100 грн. штрафу.

Відповідно до положень ч.4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Законність підстав для визнання незаконним рішення садівничого товариства „Політ", оформленого протоколом засідання правління від 18.05.2015 року про зобов'язання ОСОБА_10 сплатити в касу товариства штраф у розмірі 100 грн., ґрунтується на матеріалах справи, якими, зокрема статутом товариства, підтверджується відсутність у відповідача права на застосування до членів товариства штрафів. Не передбачено право відповідача на застосування таких штрафів і законодавчими актами.

Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Відповідно до статті 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. В силу ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів є зокрема: припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб; суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. При цьому в силу положень ст. 8 ЦК України не виключається можливість застосування судом як аналогії права, так і аналогії закону (застосування до правовідносин, не врегульованих актами цивільного законодавства або договором, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини).

Враховуючи викладене, обраний позивачем спосіб захисту права шляхом визнання незаконним рішення та визнання неправомірним дій садівничого товариства, зобов'язання відповідача відновити порушене право ґрунтується на матеріалах справи і відповідає вимогам закону. При цьому суд першої інстанції при вирішенні спору обгрунтовано керувався положеннями Статуту садівничого товариства „Політ", оскільки, виходячи з підстав і предмета спору, посилання позивача в позовній заяві на положення ст. 22 Закону України „Про захист прав споживачів" було помилковим.

Відповідно до положень ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обгрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічного з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Саме з дотримання зазначених вимог судом і прийнято рішення у справі.

Згідно підпунктів а), є) п 2.6 Статуту член садового товариства зобов'язаний виконувати вимоги законодавства про колективне садівництво, статуту товариства, рішення зборів товариства і правління; своєчасно сплачувати вступні, членські, цільові внески і плату за інші послуги в розмірах і в терміни, установлені загальними зборами колективу.

Рішенням загальних зборів членів садівничого товариства „Політ" від 13 травня 2012 року „зобов'язано всіх членів товариства перевіряти дані лічильника по обліку електроенергії в присутності голови правління або бухгалтера-скарбника, а оплачувати за використану електроенергію до 5 числа кожного місяця, в разі несплати до 5 числа та в разі недопуску уповноважених до електролічильника - відключати таких споживачів від послуг електроенергії без попередження, повторне підключення робити згідно рішення правління з повторною оплатою".

Виходячи з аналізу тексту зазначеного рішення, обов'язок перевірки лічильників по обліку електроенергії покладено на членів товариства, а не на уповноважених осіб товариства, але зазначені дії члени товариства повинні здійснювати в присутності уповноважених осіб товариства.

Згідно акту від 8 квітня 2015 року ОСОБА_7 не допустив до електролічильника ні голову правління, ні скарбника, при цьому ображав голову правління, застосувавши грубу фізичну силу, вдарив в груди та збив з ніг, змусив вийти з його садибної ділянки. Покази лічильника зняті не були (а.с.31). Вказані відомості зазначеного акту згідно протоколу від 8 квітня 2015 року і стали підставою для відключення позивача від електропостачання без попередження (а.с.32).

Проте, обставини, викладені в зазначеному акті, в судовому засіданні не було підтверджено допитаними в якості свідків членами комісії, які підписали акт. Так, свідки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 показали, що їм про обставини, які мали місце і викладені в акті, відомо зі слів голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_9, яку ОСОБА_7 впустив у двір, але не дав табуретки для перевірки лічильника, а ОСОБА_5 не допустив до перевірки лічильника.

ОСОБА_9 в суді також підтвердила, що вона безперешкодно зайшла у двір садового будинку № НОМЕР_1, належного ОСОБА_7, але останній перешкодив їй зняти показники лічильника, оскільки не надав стілець для належної перевірки показників лічильника.

З врахуванням викладеного, оскільки згідно рішення зборів членів садівничого товариства „Політ" від 13 травня 2012 року обов'язок перевірки лічильників по обліку електроенергії покладено на самих членів товариства, а уповноважені особи товариства є присутніми при здійсненні таких дій, то суд обгрунтовано з врахуванням обставин справи прийшов до висновку про відсутність в діях позивача порушень щодо навмисних дій, направлених на недопуск уповноваженої особи товариства до електролічильника. Відповідачем не надано доказів обов'язку членів садівничого товариства з метою доступу уповноважених осіб до лічильника надання останнім певних засобів для виконання своїх обов'язків.

Щодо вимоги позивача про необхідність запрошення свідків для участі у перевірці лічильника, не допуску позивачем для перевірки лічильника безпосередньо голови товариства ОСОБА_5, то апеляційний суд враховує, що неспростованими є доводи позивача, що мотивами не допуску голови товариства стала наявність неприязних стосунків.

За таких обставин вимога позивача про запрошення свідків для участі у знятті показників електролічильника, допуск ним до лічильника іншого належного представника товариства ОСОБА_9 з врахуванням положень ст. 19 ЦК України щодо права особи на самозахист цивільних прав не може бути належним і допустимим доказом невиконання членом садівничого товариства вимог рішень правління товариства.

Допитана в якості свідка судом першої інстанції ОСОБА_13, якою підписано акт від 1 березня 2016 року з фіксацією показників лічильника, показала, що їй було видно показники лічильника на відстані до двох метрів.

За таких обставин, виходячи з аналізу як кожного доказу окремо, так і в їх сукупності, суд прийшов до обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог, а посилання суду на відсутність у позивача заборгованості за спожиту електроенергію з врахуванням підстав і предмета спору не призвело до неправильного вирішення спору.

Також судом першої інстанції обгрунтовано стягнуто з відповідача на користь держави 1102 грн. 40 коп. судового збору і на користь ОСОБА_7 - 2500 грн. на відшкодування витрат на правову допомогу.

Так, з уточненої позовної заяви ОСОБА_7 вбачається, що ним ставились вимоги про визнання дій відповідача з відключення від електропостачання незаконними і зобов'язання відновити електропостачання, а також визнання незаконним рішення правління про зобов'язання сплатити штраф, що є двома вимогами немайнового характеру.

Відповідно до п/п 2 п.1 ч.2 ст.4 Закону України „Про судовий збір" - ставка судового збору за подання до суду фізичною особою позовної заяви немайнового характеру встановлюється в розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. Якщо в позовній заяві об'єднано дві і більше самостійних вимог немайнового характеру, пов'язані між собою, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру - абз.2 ч.3 ст. 6 Закону України „Про судовий збір".

Таким чином, при зверненні до суду підлягав сплаті судовий збір в розмірі 1102,40 грн. (1378 грн. х 0,4) х 2).

Оскільки позивачем судовий збір не сплачувався, то суд обгрунтовано в зв'язку з задоволенням позовних вимог стягнув судовий збір у визначеному розмірі з відповідача в дохід держави.

Частиною 3 статті 79 ЦПК України передбачено, що до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать, зокрема витрати на правову допомогу, розмір яких встановлено статтею 1 Закону України „Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах".

Судом першої інстанції правильно визначено розмір компенсації витрат позивача на правову допомогу, враховуючи витрачений адвокатом Кудрявцевою О.О. час на складання позовної заяви та участь в судових засіданнях.

При цьому доводи садівничого товариства „Політ" про неможливість сплатити стягнуті судом першої інстанції судові витрати не впливає на правильність висновку суду про наявність підстав для їх стягнення.

З врахуванням викладеного, доводи апеляційної скарги не дають підстав для її задоволення і скасування рішення суду першої інстанції, ухваленого з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст. 303, 307, 308, 313-315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд, -

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу садівничого товариства „Політ" відхилити.

Рішення Деснянського районного суду м. Чернігова від 28 березня 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 57893100
Наступний документ : 57893104