Ухвала суду № 57788189, 17.05.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
17.05.2016
Номер справи
910/7452/16
Номер документу
57788189
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

17.05.2016Справа № 910/7452/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Полігон»

До Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Стар ЛТД»

Про стягнення 77 262,00 грн.

Суддя Ващенко Т.М.

Представники сторін:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Полігон» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Стар ЛТД» про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості за договором № ЕС-151215/1 від 15.12.15. в розмірі 77 262,00 грн. (64 000,00 грн. - сума основного боргу; 13 262,00 грн. - пеня).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.16. порушено провадження у справі № 910/7452/16; розгляд справи призначено на 17.05.16. о 12-00.

Позивач в судове засідання 17.05.16. не з'явився, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.04.16. про порушення провадження у справі № 910/7452/16 не виконав, але 16.05.16. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва подав клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтовуючи його тим, що повноважний представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Полігон» станом на день розгляду даної справи перебуватиме у щорічній відпустці.

Суд розглянув подане клопотання позивача в судовому засіданні 17.05.16., та дійшов висновку про його задоволення, а тому розгляд справи відкладається в межах строку передбаченого ст. 69 ГПК України.

Представник відповідача в судове засідання 17.05.16. не з'явився, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.04.16. про порушення провадження у справі № 910/7452/16 не виконав, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу, неподання витребуваних доказів, необхідність витребування нових доказів.

Враховуючи те, що представники сторін в судове засідання 17.05.16. не з'явилися, вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 25.04.16. про порушення провадження у справі № 910/7452/16 не виконали, з огляду на подане клопотання позивача, суд вважає за доцільне відкласти розгляд даної справи.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи № 910/7452/16 відкласти на 02.06.16. о 12-10 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 44-Б, зал судових засідань № 18.

2. Зобов'язати повторно позивача надати суду:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору;

- оригінал і належним чином засвідчені копії статуту (положення), витяг від Державного реєстратора про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на день розгляду справи; довідку обслуговуючого банку про найменування відкритих рахунків;

- оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви для огляду в судовому засіданні;

- направити копію позовної заяви з доданими до неї документами на фактичну адресу відповідача, яка вказана у позовній заяві: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 21, офіс 206; належні докази направлення надати суду;

- всі додані до позовної заяви документи, завірені відповідно до п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації" (затверджена Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 р.);

- ОРИГІНАЛ договору № ЕС-151215/1 від 15.12.15. підписаний сторонами та скріплений їх печатками - для залучення до матеріалів справи до моменту завершення розгляду справи;

- належні докази направлення листів № 43 від 11.01.16. та 3 133 від 22.01.16. відповідачу;

- належні докази часткової поставки товару відповідачем позивачу;

- уточнений розрахунок суми пені, зроблений відповідно до вимог чинного законодавства України, з урахуванням вимог ст. 232 Господарського кодексу України, з зазначенням періоду нарахування пені ("з" - "по"), сум та періодів часткового виконання боржником свого грошового зобов'язання, а також того, що пеня нараховується з моменту, коли відбулося фактичне порушення виконання зобов'язання (тобто шість місяців починають обчислюватись від дня, що настає за днем, який є остаточним строком для виконання зобов'язання), виклавши його наступним чином:

Сума боргу (грн.)Період прострочення "з" - "по"Кількість днів простроченняРозмір подвійної облікової ставки НБУ в деньСума пені за період прострочення 3. Зобов'язати повторно відповідача надати суду:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та не має рішення цих органів з такого спору;

- оригінал і належним чином засвідчені копії статуту (положення), витягу від Державного реєстратора про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; довідку з обслуговуючого банку про найменування відкритих рахунків;

- письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського процесуального кодексу України;

- контррозрахунок ціни позову, докази погашення заборгованості.

4. За відсутності витребуваних доказів надати обґрунтовані письмові пояснення з даного приводу.

5. Учасникам судового процесу оформити письмові докази відповідно до ст. 36 Господарського процесуального кодексу України.

6. Учасникам судового процесу завчасно подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства Господарського суду міста Києва (п. 2.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

7. Звернути увагу учасників судового процесу на положення ст. 87 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку отримання процесуальних документів.

8. Явку повноважних представників учасників судового процесу для дачі пояснень з витребуваними ухвалою суду документами визнати обов'язковою.

9. Попередити учасників судового процесу, що за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом, можуть бути застосовані санкції, встановлені приписами п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

10. Попередити позивача про передбачені п. 5 ч. 1 ст. 81 ГПК України правові наслідки.

11. Попередити відповідача, що у випадку неподання відзиву на позовну заяву, документів витребуваних ухвалою суду, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами відповідно ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

12. Зобов'язати учасників судового процесу направити в судове засідання своїх повноважних представників, надавши їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Суддя Т.М. Ващенко

ДО ВІДОМА СТОРІН: ОЗНАЙОМЛЕННЯ з матеріалами справи здійснюється ЩОВІВТОРКА ТА ЩОЧЕТВЕРГА з 16:00 до 18:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності ЗАВЧАСНО поданого через канцелярію суду клопотання, у якому просимо зазначити дату та час з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи. Після подачі клопотання НЕОБХІДНО ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НА СЕКТОР для узгодження дати та часу ознайомлення. Коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, він повинен при собі мати документ, що посвідчує особу, оригінал довіреності та належним чином засвідчену копію для долучення до матеріалів справи. Інформацію щодо руху справи можна отримати в ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ Господарського суду міста Києва по тел. 284-18-98 та на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді. Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно: Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

02.06.16 о 12:10 год.

Часті запитання

Який тип судового документу № 57788189 ?

Документ № 57788189 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 57788189 ?

Дата ухвалення - 17.05.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57788189 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 57788189 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 57788187
Наступний документ : 57788190