Ухвала суду № 57765408, 19.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.05.2016
Номер справи
760/2965/16-к
Номер документу
57765408
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

№ 760/2965/16-к

(№1-кс/760/5884/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 05. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Касіч В. В., погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Рихальським В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000285 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого

ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП перебувають матеріали кримінального провадження № 32015100110000285 від 06.10.2015р., відносно службових осіб ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту документальної планової перевірки ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 21560766) з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр. № №632/28-10-42-10/21560766 від 12.06.2015 року, службові особи ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) та філій, під час проведення фінансово - господарських операцій у період з 01.01.2011 по 31.12.2014рр., умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 5 981 182 грн.

Згідно акту перевірки встановлено, що Івано - Франківська філія ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01184835) мало взаємовідносини з підприємством ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510) з приводу надання послуг Бізнес - мережі..

Так, встановлено, що Івано - Франківською філія ПАТ «Укртелеком» безпідставно віднесено до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком з прибутком, витрати на створення резерву сумнівної заборгованості о ТОВ «Парктур» за 2014 рік в сумі 284773, 30 грн.

01 лютого 2016 року на адрес Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01184835), м. Івано - Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 32, було направлено вимогу № 125/10/28-10-09-02 (у порядку ст. 93 КПК України) щодо надання завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» з ТОВ «Парктур» (код за ЄДРПОУ 32145510), за період 2011-2014 рр. Однак на адресу СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників надійшла відповідь на вимогу (в порядку статті 93 КПК України) від Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком», що доступ до інформації здійснюється в порядку, передбаченого главою 15 (ст. ст. 159-165) КПК України, на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово - господарських документів Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01184835), шляхом їх вилучення, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Парктур» (код за ЄДРПОУ 32145510).

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз. Іншим чином отримати оригінали зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відомості, що містяться в первинних фінансово-господарських документах Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» по взаємовідносинам з ТОВ «Парктур» будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 32015100110000285.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно взаємовідносин Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» (код

ЄДРПОУ 01184835) з ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510).

В зв'язку із зазначеним, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції Касічу Вадиму Вікторовичу або/та за його дорученням уповноваженій на те особі на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), яке знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, що засвідчують взаємовідносини Івано - Франківської філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 01184835) з ТОВ «Парктур» (код ЄДРПОУ 32145510) за 2014 рік а саме:

-всі угоди, договори з відповідними додатками, акти надання послуг укладені між Івано-Франківською філією ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Парктур»;

-всі первинні документи, які складалися на Івано - Франківській філії ПАТ «Укртелеком» за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ «Парктур» та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;

-податкові накладні отримані від ТОВ «Парктур» та надані Івано - Франківською філією ПАТ «Укртелеком» в адресу вказаних підприємств, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи;

-платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ОВ «Парктур» та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.

Попередній документ : 57765407
Наступний документ : 57767914