Ухвала суду № 57697907, 10.05.2016, Апеляційний суд Чернігівської області

Дата ухвалення
10.05.2016
Номер справи
750/8413/14
Номер документу
57697907
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Справа № 750/8413/14 Провадження № 22-ц/795/7/2016 Категорія -цивільнаГоловуючий у I інстанції - Литвиненко І. В. Доповідач - Євстафіїв О. К.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року м. Чернігів

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіЄвстафіїва О.К.,суддів:Вінгаль В.М., Тагієва С.Р.,при секретарі:Нечасному О.Л.,за участю:представників: позивача ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - начальника відділу стягнення м. Чернігів Іллюшка О.М., відповідача ТОВ «Сапсан-К» - Василець В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К» на рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 23 червня 2015 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_8, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чернігівська ініціатива», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К» про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі ТОВ «Сапсан-К» просить скасувати дане рішення і постановити рішення про відмову ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у задоволенні позову.

У серпні 2014 р. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» пред'явило позов до ОСОБА_8, ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» і ТОВ «Сапсан-К», у якому просило стягти з відповідачів солідарно заборгованість за кредитним договором у сумі 202907 доларів 24 центи США, що складається з заборгованості за кредитом у сумі 181672 долари 24 центи США, заборгованості за процентами за користування кредитом у сумі 19707 доларів 97 центів США і пені у сумі 1526 доларів 35 центів США. Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що внаслідок порушення укладених сторонами договорів у відповідачів перед позивачем станом на 06.08.2014 р. виникла заборгованість у вищевказаній сумі.

Оскаржуваним рішенням позов частково задоволено: на користь позивача стягнуто 202907 доларів 24 центи США солідарно з ОСОБА_8 і ТОВ «Сапсан-К» та солідарно з ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» і ТОВ «Сапсан-К»; з кожного відповідача на користь позивача стягнуто по 1218 грн. 00 коп. на відшкодування судового збору.

Доводи апеляційної скарги зводяться до такого:

- первинні бухгалтерські документи, на які позивач посилається як на докази надання кредиту у доларах США, складено без дотримання вимог чинного законодавства. Допитаний судом судовий експерт пояснив, що у справі не міститься документального підтвердження факту видачі ТОВ «Сапсан-К» кредиту в іноземній валюті. Однак судом відкинуто твердження ТОВ «Сапсан-К» про те, що ним отримано кредит у гривнях, т. я. станом на дату отримання кредиту воно не мало доларового рахунку, що банком не підтверджено факти перерахування та переходу до ТОВ «Сапсан-К» права власності на іноземну валюту, продажу валюти та зарахування на рахунок ТОВ «Сапсан-К» гривні, і що у заявці воно просило видати кредит у сумі 2000000 грн. 00 коп.,

- судом проігноровано, що згідно з висновком експертизи не видається за можливе підтвердити чи спростувати відповідність наданого суду позивачем розрахунку заборгованості відповідачів за кредитним договором між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ТОВ «Сапсан-К», що вказані у графіку повернення кредиту суми відсотків відрізняються від розміру фактично нарахованих та пред'явлених до сплати відсотків за цим графіком,

- в силу ст. 19 Конституції України, ст.ст. 524 ч. 1, 533 ч. 1 ЦК України валютою укладеного ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ТОВ «Сапсан-К» кредитного договору має бути гривня,

- визначений місцевим судом спосіб задоволення позову призведе до подвійного стягнення з ТОВ «Сапсан-К» коштів,

- зобов'язання поручителів ТОВ «Сапсан-К» за укладеним цим товариством з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитним договором мають бути припинені,

- судом проігноровано, що відповідно до п. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання припиняється через 6 місяців, коли зобов'язання мало бути виконано, якщо інше не встановлено законом або договором.

У судовому засіданні представник ТОВ «Сапсан-К» підтримала апеляційну скаргу, а представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» просив її відхилити за безпідставністю.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд вважає, що вона підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Постановляючи рішення, що оскаржується, суд І інстанції виходив з того, що факт наявності у відповідачів перед позивачем спірної заборгованості є доведеним, проте договорами поруки солідарна відповідальність поручителів ОСОБА_8 і ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Сапсан-К» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не передбачена. З такими висновками частково не погоджується апеляційний суд.

Так, по справі встановлено наступне.

25.06.2008 р. між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», попереднє найменування якого - ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ТОВ «Сапсан-К» укладено генеральну кредитну угоду № 012/13/085, відповідно до якої ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» зобов'язався надати ТОВ «Сапсан-К» кредитні кошти строком до 22.06.2018 р., що не мають перевищувати суми, еквівалентної 288400 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату надання кредиту, на умовах їх забезпечення, цільового використання, строковості повернення та платності (копія цієї угоди у т.1 на а.с. 25-26).

25.06.2008 р. між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ТОВ «Сапсан-К» укладено кредитний договір (відновлювальна кредитна лінія під іпотеку комерційної нерухомості) № 012/13/085-1, згідно з яким ТОВ «Сапсан-К» взяло кредит у сумі 288400 доларів 00 центів США на розвиток бізнесу під 14,5% річних; дата остаточного повернення кредиту - 22.06.2018 р. (копія цього договору у т. 1 на а.с. 27-31). У договорі також зазначено, що:

- для видачі кредиту та обліку заборгованості ТОВ «Сапсан-К» ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відкриває позичковий рахунок № 20631174,

- видача кредиту здійснюється на підставі письмової заяви ТОВ «Сапсан-К» у національній валюті шляхом перерахування суми кредиту в безготівковій формі з позичкового рахунку на транзитний рахунок з метою продажу на міжбанківському валютному ринку з подальшим зарахуванням гривневого еквіваленту на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_1 у Чернігівській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- проценти за користування кредитом нараховуються щомісячно на залишок фактичної заборгованості за кредитом за фактичне число календарних днів користування кредитом, які мають щомісячно погашатися не пізніше останнього робочого дня місяця,

- у першу чергу погашається заборгованість за процентами, у другу чергу - основна заборгованість за кредитом, у третю чергу - неустойка,

- у разі виникнення простроченої заборгованості по кредиту та (або) процентах ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має право направити ТОВ «Сапсан-К» письмову вимогу про погашення зобов'язань у повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту її надіслання.

Додатковою угодою № 1 від 30.08.2012 р. до вказаного кредитного договору (її копія у т. 1 на а.с. 32-33) відкрито невідновлювальну кредитну лінію у сумі 191000 доларів 00 центів США з погашенням кредиту у ті ж строки і з тією ж кінцевою датою повернення, що передбачені графіком погашення, вказаного в додатку № 1 до основного договору від 25.06.2008 р. (копія даного додатку у т. 1 на а.с. 34-35). Додатковою угодою № 2 від 30.08.2013 р. до цього ж договору зменшено розмір щомісячного платежу по сплаті суми кредиту на період кредитних канікул до 500 доларів 00 центів США та змінено щомісячний термін його сплати (копія цієї угоди у т. 1 на а.с. 36-38). Ці додаткові угоди від імені ТОВ «Сапсан-К» підписано його директором ОСОБА_8 - відповідачем по даній справі.

На забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Сапсан-К» за вказаними договорами між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_8 і між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» укладено договори поруки № 012/13/085/1 та № 012/13/085/2 відповідно (їх копії у т. 1 на а.с. 39-40, 41-42). Від імені ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» договори поруки підписано його директором ОСОБА_8 - відповідачем по даній справі. У цих договорах зазначено, що:

- кожен поручитель добровільно бере на себе обов'язок відповідати у повному обсязі перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за борговими зобов'язаннями ТОВ «Сапсан-К» солідарно з цим товариством за генеральною кредитною угодою № 012/13/085 і за кредитним договором між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Сапсан-К» № 012/13/085-1 від 25.06.2008 р. з усіма додатками й додатковими угодами, які укладено та які може бути укладено, і що для виконання поручителями зобов'язань за цими договорами ніяких інших умов, крім вказаних у них, не вимагається. Даними договорами не передбачено, що поручителі ОСОБА_8 і ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» мають солідарний обов'язок перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за борговими зобов'язаннями ТОВ «Сапсан-К» (тобто цими договорами передбачено солідарну відповідальність кожного поручителя тільки з ТОВ «Сапсан-К»),

- поручителі самостійно контролюють дотримання та своєчасність виконання ТОВ «Сапсан-К» зобов'язань за кредитним договором з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

- днем виникнення зобов'язання поручителя погасити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість ТОВ «Сапсан-К» є день надходження від останнього письмової вимоги про виконання зобов'язань ТОВ «Сапсан-К» за кредитним договором,

- порука припиняється, якщо ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» протягом 3 років з дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя (пункти 4.1 договорів).

На виконання кредитного договору № 012/13/085-1 від 25.06.2008 р. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувало ТОВ «Сапсан-К» 26.06.2008 р. еквівалент 185000 доларів 00 центів США у гривнях і 29.07.2008 р. - еквівалент 23800 доларів 00 центів США у гривнях, а всього еквівалент 208800 доларів 00 центів США у гривнях, що підтверджено даними бухгалтерського обліку позивача (а.с. 196-226 т. 4).

Внаслідок неналежного виконання зобов'язань за кредитним договором № 012/13/085-1 від 25.06.2008 р. у ТОВ «Сапсан-К» перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» станом на 06.08.2014 р. виникла заборгованість, що складається із заборгованості за кредитом у сумі 181672 долари 92 центи США, заборгованості по процентах у сумі 19707 доларів 97 центів США, по пені за порушення графіку погашення кредиту - 813 доларів 49 центів США і по пені за порушення строків сплати процентів - 712 доларів 86 центів США. Це підтверджено виконаним ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» розрахунком (т. 1 а.с. 6). На дату постановлення ухвали - 10.05.2016 р. розмір пені у гривнях, становить: (813 доларів 49 центів США + 712 доларів 86 центів США) х 25,162672 (офіційний курс валют) = 38407 грн. 04 коп.

У висновку судово-економічної експертизи від 22.04.2015 р. № 80-82/15-24, що проводилася експертом Чернігівського відділення КНДІСЕ (т. 7 а.с. 179-213), зазначено, що надані експертові на дослідження бухгалтерські документи на підтвердження факту видачі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «Сапсан-К» кредиту у доларах США, які складено ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», не відповідають нормативним актам, у яких містяться вимоги, яким повинні відповідати ці документи. У зв'язку з цим експерт не може підтвердити чи спростувати достовірність вищезгаданого розрахунку заборгованості ТОВ «Сапсан-К» за кредитним договором з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Проте якщо суд дійде висновку, що ці документи є допустимими доказами факту видачі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «Сапсан-К» кредиту в сумі 208800 доларів 00 центів США, то виконаний ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» розрахунок заборгованості ТОВ «Сапсан-К» за кредитним договором є вірним.

Оцінюючи згаданий висновок, апеляційний суд доходить висновку про те, що у ході розгляду справи доведено факт отримання ТОВ «Сапсан-К» кредиту у доларах США. Так, у заявках цього товариства, які підписано його директором ОСОБА_8, від 26.06.2008 р. і 29.07.2008 р., прямо й конкретно вказано, що воно просить ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати кредитні кошти у сумах 185000 доларів 00 центів США і 23800 доларів 00 центів США відповідно з позичкового рахунку на транзитний з метою їх продажу на міжбанківському валютному ринку з подальшим перерахуванням гривневого еквіваленту на поточний рахунок товариства в Чернігівській обласній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно з кредитним договором № 012/13/085-1 від 25.06.2008 р. (копії цих заявок на а.с. 205 і 210 т. 3). Крім того, згідно з актом звірки заборгованості, який підписано посадовими особами ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і директором ТОВ «Сапсан-К» від 29.08.2012 р., останнє на цю дату мало перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заборгованість за кредитом у сумі 191000 доларів 00 центів США (а.с. 240 т. 1). У висновку експертизи також вказано, що за наданими на дослідження бухгалтерськими документами ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 26.06.2008 р. і 29.07.2008 р. перерахувало ТОВ «Сапсан-К» на виконання укладеного ними кредитного договору грошові кошти у загальній сумі 968832 грн. 00 коп. (з яких утримано банківську комісію). Дана сума згідно з мінімальним курсом долара США відносно гривні на дати їх перерахування становить 208800 доларів 00 центів США. Відомості у висновку експертизи, про який йдеться, повністю співпадають з дослідженими судом доказами. Тому апеляційний суд розцінює цей висновок як допустимий доказ по справі. До того ж, ТОВ «Сапсан-К» не заперечує факту отримання від ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» коштів у гривнях на виконання вказаного договору.

Вирішуючи справу, апеляційний суд виходить ще й з того, що рішенням господарського суду Чернігівської області від 07.10.2015 р. по справі за позовом ТОВ «Сапсан-К» до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про визнання недійсними кредитних договорів, яке постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.02.2016 р. залишено без змін, у задоволенні позовних вимог ТОВ «Сапсан-К» відмовлено (копія цієї постанови у т. 8 на а.с. 63-67). У цій постанові констатується, що оскаржуваним рішенням місцевого господарського суду встановлено факт надання ТОВ «Сапсан-К» кредиту в сумі 208000 доларів 00 центів США на підставі валютних меморіальних ордерів №№ BIR0001 від 26.06.2008 р., РЕ1/966 від 26.06.2008 р., 78 від 26.06.2008 р., РЕ4/970 від 26.06.2008 р., 710 від 26.06.2008 р., 1 від 29.07.2008 р., РЕ1/966 від 29.07.2008 р., РЕ3/970 від 29.07.2008 р. і 1 від 29.07.2008 р. Причому всі ці меморіальні ордери були предметом дослідження судово-економічної експертизи по даній справі і однією з підстав висновків, викладених у висновку цієї експертизи від 22.04.2015 р. № 80-82/15-24.

Статтею 16 ЦПК України передбачено, що не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом. Частина 1 ст. 543 ЦК України приписує, що у разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку в повному обсязі від усіх боржників разом. Тож в силу цих приписів:

- вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення 202907 доларів 24 центів США солідарно з ОСОБА_8 і ТОВ «Сапсан-К» підлягають розглядові у порядку цивільного судочинства, т.я. у протилежному випадку буде порушене передбачене 1 ст. 543 ЦК України право ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» вимагати виконання обов'язку в повному обсязі за кредитним договором № 012/13/085-1 від 25.06.2008 р. одночасно від ОСОБА_8 й ТОВ «Сапсан-К»,

- вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення з ТОВ «Сапсан-К» і ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» спірної заборгованості підлягають розглядові у порядку господарського судочинства, т.я. ОСОБА_8 і ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» не мають солідарного обов'язку по виконанню зобов'язань за вказаним договором.

Отож оскаржуване рішення в частині стягнення на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 202907 доларів 24 центів США солідарно з ОСОБА_8 і ТОВ «Сапсан-К» і про стягнення з них по 1218 грн. 00 коп. на відшкодування судового збору є законним, а в частині солідарного стягнення на користь позивача цієї ж заборгованості з ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» і ТОВ «Сапсан-К» та 1218 грн. 00 коп. з ТОВ «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» на відшкодування судового збору - підлягає скасуванню з закриттям провадження у справі в цій частині в порядку ч. 3 ст. 303 ЦПК України.

Доводи апеляційної скарги є неспроможними. Зокрема:

- посилання ТОВ «Сапсан-К» на те, що валютою укладеного ним з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору має бути гривня, суперечить ч. 2 ст. 524 ЦК України,

- твердження про те, що визначений місцевим судом спосіб задоволення позову призведе до подвійного стягнення з ТОВ «Сапсан-К» коштів, суперечить ч. 4 ст. 543 ЦК України,

- посилання ТОВ «Сапсан-К» на те, що зобов'язання з поручителями ТОВ «Сапсан-К» за кредитним договором мають бути припинені, суперечить п. 4 ст. 559 ЦК України та пунктам 4.1 описаних вище договорів поруки,

- розмір штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання у позовній заяві визначено за 6 місяців, що передують даті звернення до суду, тобто у межах встановленого п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України строку позовної давності.

Керуючись ст.ст. 307, 308, 310 ч. 1, 313 - 315 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К» задовольнити частково.

Рішення Деснянського районного суду міста Чернігова від 23 червня 2015 року в частині солідарного стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К» і Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Чернігівська ініціатива» на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 202907 доларів 24 центів США і в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Сапсан-К» на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 1218 грн. 00 коп. на відшкодування судового збору скасувати і провадження у справі в цій частині закрити.

В іншій частині дане рішення суду залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але вона може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:Судді:

Попередній документ : 57697902
Наступний документ : 57697910