Рішення № 57466513, 19.04.2016, Шацький районний суд Волинської області

Дата ухвалення
19.04.2016
Номер справи
170/549/15-ц
Номер документу
57466513
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа № 170/549/15-ц

Позовне провадження Провадження № 2/170/18/16

Рядок -26

Шацький районний суд Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

19 квітня 2016 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі

головуючого судді Сушик Н.В.,

за участю секретаря Копитко І.О.,

представника відповідача ОСОБА_1

третьої особи ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Шацьк цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" звернулось в суд з позовом до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_2.

Позов обґрунтовано тим, що 18.07.2008 року між Акціонерним комерційним банком "Форум" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРУМ») та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 0534/08/22-СLLv (надалі - Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк надав Позичальнику кредитні кошти в розмірі 19830 доларів США з розрахунку 13,5% річних на строк з 18.07.2008 року по 17.07.2018 року.

Як стверджується позивачем, з метою забезпечення виконання грошових зобов'язань за кредитним договором № 0534/08/22-СLLv від 18.07.2008 року іпотекодавець ОСОБА_3 за договором іпотеки № б/н від 18.07.2008 року передала в іпотеку нерухоме майно, яке належить їй на праві приватної власності, а саме земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,8 га, що розташована в смт. Шацьк, вул. Світла, 16, Шацького району Волинської області.

Позивач вказує на те, що Позичальником ОСОБА_2 за період користування кредитними коштами в межах зазначеного Кредитного договору здійснювались погашення кредиту та відсотків, однак, відповідачем порушуються умови Кредитного договору та зобов'язання залишились не виконаними, в зв'язку з чим, станом на 21.07.2015 року, за відповідачем наявна заборгованість в сумі 6839,72 доларів США та 11001,59 грн., з яких: 5976,72 долара США становить прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів; 818,17 доларів США складає прострочена заборгованість за нарахованими процентами; 44,83 доларів США складає поточна заборгованість за нарахованими процентами, 274,40 доллара США (еквівалент в гривні за курсом НБУ 6001,59 грн.) пеня за простроченим кредитом та процентами; 5000 гривень являється штраф за порушення умов п. 3.3.7 договору.

Позивач вважає, що враховуючи невизнання та порушення прав іпотекодержателя, існують всі підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі предмету іпотеки у власність іпотекодержателю.

Покликаючись на норми чинного законодавства, позивач просить суд в рахунок виконання основного зобов'язання ОСОБА_2 щодо оплати заборгованості у розмірі 6839,72 доларів США та 11001,59 грн., за кредитним договором № 0534/08/22-СLLv від 18.07.2008 року, звернути стягнення заборгованості за договором іпотеки від 18.07.2008 року, шляхом проведення прилюдних торгів в межах процедури виконавчого провадження, за початковою ціною, встановленою на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб'єктом оціночної діяльності, незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій, на предмет іпотеки, а саме: земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,8 га, що розташована в смт. Шацьк, вул. Світла, 16, Шацького району Волинської області, яка належить відповідачу ОСОБА_3.

В судове засідання представник позивача публічного акціонерного товариства "Банк Форум" не з'явився, однак подав суду заяву в якій зазначає, що позовні вимоги підтримує повністю, просить справу розглянути у його відсутності, не заперечує проти винесення заочного рішення.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 просила в задоволенні позову відмовити, оскільки вся заборгованість по кредитному договору № 0534/08/22-СLLv від 18 липня 2008 року погашена повністю, в підтвердження чого надала суду платіжні доручення.

Третя особа ОСОБА_2 в судовому засідання просив в задоволенні позову відмовити.

Суд, з'ясувавши обставини справи та дослідивши наявні письмові докази по справі, прийшов до висновку, що в задоволенні позову слід відмовити.

Відповідно до укладеного Договору про надання кредиту № 0534/08/22-СLLv від 18.07.2008 року, відповідач ОСОБА_2 отримав від Акціонерного комерційного банку „Форум", (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «БАНК ФОРУМ») кредит в розмірі 19830 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 13,5% річних на строк з 18.07.2008 року по 17.07.2018 року.

Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.11.2015 року позов ПАТ "Банк Форум" до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором задоволено повністю. Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ПАТ "Банк Форум" заборгованість за кредитним договором № 0534/08/22-СLLv від 18.07.2008 року в розмірі 6839,72 доларів США та 11001,59 грн., з яких: 5976,72 долара США становить прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів; 818,17 доларів США складає прострочена заборгованість за нарахованими процентами; 44,83 доларів США складає поточна заборгованість за нарахованими процентами, 274,40 долларів США пеня за простроченим кредитом та процентами; 5000 гривень штрафу (а.с. 81). Дане рішення суду набрало законної сили 09.12.2015 року.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема з копії договору іпотеки від 18.07.2008 року, у забезпечення виконання кредитних зобов'язань позичальника ОСОБА_2, відповідач ОСОБА_3 надала в іпотеку позивачу нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,8 га, що розташована в смт. Шацьк, вул. Світла, 16, Шацького району Волинської області. Предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на праві особистої приватної власності, згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ№649817, виданого на підставі рішення Шацької селищної ради Шацького району Волинської області від 28.11.2006 року №6/21.22 та зареєстрованого 21.12.2006 року в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №010609300314, кадастровий номер земельної ділянки 0725755100:03:016:0778 (а.с. 12).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про іпотеку", іпотека - це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом.

Згідно ст. 7 Закону України "Про іпотеку", за рахунок предмета іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити свою вимогу за основним зобов'язанням у повному обсязі або в частині, встановленій іпотечним договором, що визначена на час виконання цієї вимоги, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами договору, що обумовлює основне зобов'язання.

Як передбачено ч. 1 ст. 12 Закону України "Про іпотеку", у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.

Згідно ч.ч. 1, 3ст. 33 Закону України "Про іпотеку", у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Як вбачається з поданих представником відповідача суду платіжних доручень від 18.04.2016 року боржником ОСОБА_2 сплачено 6 839,72 доллари США та 11 001,59 грн. на погашення кредиту № 0534/08/22-СLLv від 18.07.2008 року. (а.с. 152, 153).

Зважаючи на те, що відповідачем сума вказаної позивачем заборгованості погашена, суд не вбачає підстав для звернення стягнення на предмет іпотеки.

Дослідивши письмові докази у справі, суд дійшов висновку, що в позові слід відмовити у звязку з наданням доказів про добровільне і в повному обсязі задоволення вимог позивача після пред'явлення позову.

Разом з тим, згідно з розясненнями, що містяться у пункті12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції», добровільне задоволення вимог відповідачем після пред'явлення позову не звільняє його від відшкодування понесених позивачем судових витрат при ухваленні рішення.

Оскільки позивач звільнений від сплати судового збору відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 5 Закону України "Про судовий збір", тому судовий збір з ОСОБА_3 слід стягнути в рахунок держави. Ціна позову становить 6839,72 доллара США та 11 001,59, а тому судовий збір становить: 6839,72 доллара США * 21,396247 (курс доллара на момент подачі заяви)+11001,59 грн = 157 345,93 грн. *0,01 (1%)=1573,46 грн.

На підставі ст.ст. 512, 514, 525, 526, 527, 530, 610, 611, 1050, 1054, ЦК України, ст.ст. 1, 7, 12, 33, 35, 37 Закону України "Про іпотеку", керуючись ст. ст. 10, 60, 79, 88, 212, 213, 214, 215, 224-226 ЦПК України, суд -

в и р і ш и в:

У задоволенні позову публічного акціонерного товариства "Банк Форум" до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_2 відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судовий збір в сумі 1573,46грн. (одна тисяча пятсот сімдесят три гривні 46 копійок).

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Волинської області через Шацький районний суд Волинської області протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст рішення виготовлено 22 квітня 2016 року

Суддя Н.В.Сушик

Попередній документ : 57374129
Наступний документ : 57563461