Рішення № 57459925, 20.04.2016, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
20.04.2016
Номер справи
910/3469/16
Номер документу
57459925
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2016Справа №910/3469/16

Суддя Господарського суду міста Києва Карабань Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом комунального підприємства "Київський метрополітен" до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради про виселення з нерухомого майна,

за участю представників сторін:

від позивача - ОСОБА_2 (довіреність № 159 від 25.12.2015);

від відповідача - не з'явився

від третьої особи: Костюк О. М. (довіреність № 062/02/07-9104

В С Т А Н О В И В :

У лютому 2016 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі по тексту - відповідач) про виселення з нерухомого майна (частини вестибюлю), визначену тимчасовими огороджуючими конструкціями (кіосками) відповідача згідно з викопіюванням зі Схем тимчасового розташування МАФ, за адресою: станція метро «Петрівка» (вестибюлю № 1), б/н, загальною площею 3, 47 кв.м.; зобов'язання фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 у строк не пізніше 30 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили демонтувати тимчасові огороджуючи конструкції (кіоски), що належать відповідачу та знаходяться за адресою: станція метро «Петрівка» (вестибюлю № 1), б/н, загальною площею 3, 47 кв.м.

Позов мотивований закінченням строку дії договору оренди в зв'язку з чим у відповідача виникло зобов'язання звільнити займане приміщення та повернути майно позивачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.03.2016 порушено провадження у справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 21.03.2016 та залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 21.03.2016 та 04.04.2016 розгляд справи відкладався на 04.04.2016 та 25.04.2016 відповідно.

У судовому засіданні 25.04.2015 представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

Третя особа в судовому засіданні надала пояснення по справі та просила задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвали у даній справі надсилалися відповідачеві, зокрема, на його адресу місцезнаходження, яка відповідає відомостям, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а відтак, в силу ч. 1 ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце належним чином.

Однак, відповідач в жодне судове засідання свого повноважного представника не направив, обґрунтованих письмових пояснень із зазначенням поважних причин неявки його представника у судові засідання до суду не подав, правом, наданим ст. 59 ГПК України, не скористався, відзиву на позов від останнього до суду не надійшло, а тому, відповідно до положень ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні 20.04.2015 судом оголошено вступну та резолютивну части рішення.

Заслухавши повноважних представників позивача і третьої особи у даній справі, вивчивши матеріали справи, повно та всебічно дослідивши обставини справи та докази на їх підтвердження, судом встановлено таке.

Між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (орендодавцем), фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (відповідачем, орендарем) та комунальним підприємством "Київський метрополітен" (позивачем, підприємством) укладений договір від 18.09.2012 № 697 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду (далі по тексту - договір).

Відповідно до п.1.1 вказаного договору орендодавець на підставі протоколу постійної комісії Київради з питань власності від 01.08.2012 № 124 передав, а орендар прийняв в оренду нерухоме майно (частину вестибюлю), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та визначена відповідно до проектної документації, розробленої ДП "ПІ Укрметротунельпроект", тимчасовими огороджуючими конструкціями (кіосками) орендаря (далі - об'єкт оренди), що знаходиться за адресою: станція метро "Петрівка" (вестибюль № 1), Б/Н, для торгівлі непродовольчими товарами (фотопослуги та торгівля супутніми товарами).

Згідно п. 2.1 договору від 18.09.2012 № 697, об'єктом оренди є частина вестибюлю, визначена відповідно до проектної документації, розробленої ДП "ПІ Укрметротунельпроект", тимчасовими огороджуючими конструкціями (кіосками) орендаря загальною площею 3,47 кв.м. та зазначена в викопіюванні зі схем тимчасового розташування МАФ.

Відповідно до п. 2.4 вказаного договору, об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться на балансі КП "Київський метрополітен".

Договір припиняється в разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено (п. 9.4 договору), а саме 30.05.2015.

У пункті 9.7 договору передбачено, що у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця договір вважається продовженим на той самий строк на тих самих умовах, які були передбачені договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною договору.

Як вбачається з п.п. 4.1 та 4.15 договору, орендодавець зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання договору з додатками передати, а орендар прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди. Акт приймання-передачі об'єкта оренди підписується відповідним орендодавцем, орендарем та підприємством.

Згідно з п. 5.4 договору орендар після закінчення строку дії договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії договору за умови належного виконання своїх обов'язків за договором.

У пункті 7.6 договору сторонами передбачено, що у разі закінчення строку дії договору або при його розірванні орендар зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди підприємству в стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням усіх здійснених орендарем поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди. В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

Згідно зі статтями 11, 509 Цивільного кодексу України договір є підставою виникнення цивільних прав і обов'язків (зобов'язань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору (ст. 526 ЦК України), а одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускаються (ст. 525 ЦК України).

Суд відзначає, що договір, який є підставою позову, за своєю правовою природою є договором оренди комунального майна, а тому права і обов'язки сторін визначаються, зокрема, положеннями глави 58 ЦК України, параграфу 5 глави 30 розділу VI Господарського кодексу України та Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності (ч. 1 ст. 283 ГК України). Аналогічні положення містяться у ч. 1 ст. 759 ЦК України та ч. 1 ст. ЗУ "Про оренду державного та комунального майна".

Судом встановлено, що 18.09.2012 між орендодавцем, орендарем та підприємством був підписаний акт приймання - передачі нерухомого майна відповідно до якого орендодавець передав, а орендар прийняв в орендне користування, згідно з договором оренди від 18.09.2012 № 697 частину приміщення вестибюлю № 1, загальною площею 3,47 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, станція метро "Петрівка". Вказаний акт підписано орендодавцем - третьою особою, позивачем і відповідачем, а також підписи їх представників скріплено відбитками печаток.

Також судом встановлено, що позивачем надіслано відповідачеві листи від 07.05.2015 № 399-НДД та від 11.06.2015 № 460-НДД, якими останнього повідомлено про те, що строк дії договору закінчується 30 травня 2015 року та продовжуватися не новий строк не буде. У зв'язку із наведеним, позивач вимагав від відповідача привести об'єкт оренди у первинний стан та передати орендодавцеві за актом приймання-передачі у строк, встановлений п. 4.15 договору.

Крім того, судом встановлено, що із аналогічною вимогою зверталася до відповідача третя особа у справі, яка викладена у її листі від 29.04.2015 № 062/07/14-4819.

Спір між учасниками судового процесу у даній справі виник, як стверджує позивач, внаслідок невиконання відповідачем вимог позивача, викладених у листах від 07.05.2015 № 399-НДД та від 11.06.2015 № 460-НДД, та порушення умов договору, закріплених у пунктах 4.1, 4.15 та 7.6, тобто відповідачем не повернуто позивачеві об'єкт оренди після спливу строку дії договору за відповідним актом прийому-передачі.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд зазначає таке.

Договір найму укладається на строк, встановлений договором (ч. 1 ст. 763 ЦК України).

Згідно з ч. 2 ст. 291 ГК України договір оренди припиняється у разі, зокрема, закінчення строку, на який його було укладено.

У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі (ч. 1 ст. 785 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

З наведених норм права слідує, що за наслідками припинення дії договору, предметом якого є оренда державного або комунального майна, орендар зобов'язаний повернути таке майно у встановленому договором порядку.

При цьому, з урахуванням умов, передбачених 9.7 договору, суд відзначає, що відповідача повідомлено позивачем і третьою особою про припинення дії договору і про те, що дія договору продовжуватися не буде, у межах місячного терміну з моменту припинення дії договору. Крім того, сторонами не надано суду відповідної додаткової угоди, якою б було продовжено строк дії договору.

Таким чином, виходячи з умов, передбачених у пунктах 4.1, 4.15 та 7.6 договору, та наведених вище норм права, відповідач був зобов'язаний повернути позивачеві об'єкт оренди за актом приймання-передачі у термін до 01 червня 2015 року, включно.

Однак, доказів належного виконання відповідачем зобов'язань матеріали справи не містять.

Судом встановлено, що на час звернення позивача з позовом до суду договір оренди від 18.09.2012 № 697 припинив свою дію у зв'язку із закінченням строку. Отже, позивачем доведено, а відповідачем не спростовано факт припинення договірних відносин між сторонами за договором оренди. Відповідачем також не надано суду доказів внесення змін до договору у порядку передбаченому ст. 188 ГК України.

З огляду на вищенаведене та встановленням факту невиконання відповідачем обов'язку звільнення орендованого майна, вимоги позивача про виселення відповідача із займаного приміщення підлягають задоволенню. Як наслідок, задоволенню підлягає вимога позивача про зобов'язання відповідача демонтувати належні йому тимчасові огороджуючі конструкції (кіоск орендаря).

Обов'язок доказування відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Також відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Отже, з огляду на те, що позов підлягає задоволенню у повному обсязі, згідно ст. 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 33-34, 43-44, 49 статтями 82-85, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги комунального підприємства "Київський метрополітен" задовольнити повністю.

2. Виселити фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (04060, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) з нерухомого майна (частини вестибюлю), визначену тимчасовими огороджуючими конструкціями (кіосками) відповідача згідно з викопіюванням зі Схем тимчасового розташування МАФ, за адресою: станція метро «Петрівка» (вестибюлю № 1), б/н, загальною площею 3, 47 кв.м.

3. зобов'язання фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (04060, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) у строк не пізніше 30 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили демонтувати тимчасові огороджуючи конструкції (кіоски), що належать відповідачу та знаходяться за адресою: станція метро «Петрівка» (вестибюлю № 1), б/н, загальною площею 3, 47 кв.м.

4. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (04060, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь комунального підприємства "Київський метрополітен" (03056, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 35, ідентифікаційний код 03328913) витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн 00 коп.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня підписання повного тексту рішення.

Повне рішення складено 27 квітня 2016 року.

Суддя Я.А. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 57459925 ?

Документ № 57459925 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 57459925 ?

Дата ухвалення - 20.04.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 57459925 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 57459925 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 57459925, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 57459925, Господарський суд м. Києва було прийнято 20.04.2016. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 57459925 відноситься до справи № 910/3469/16

Це рішення відноситься до справи № 910/3469/16. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 57459921
Наступний документ : 57459926