Ухвала суду № 57385699, 05.04.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
05.04.2016
Номер справи
210/325/15-к
Номер документу
57385699
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/325/15-к

Провадження № 1-кс/210/381/16

"05" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Чайкіна О.В., за участі секретаря судового засідання Куксенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката Кущ Сергія Дмитровича - захисника підозрюваного у кримінальному провадженні № 32015040230000001 від 05 січня 2015 року ОСОБА_4, на постанову слідчого про відмову у задоволенні клопотання:

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий Федчунов О.В., захисник підозрюваного - адвокат Кущ С.Д.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040230000001 від 05.01 2015 року, та в якому 25 лютого 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Захисником підозрюваного - адвокатом Кущ С.Д. до слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, подано клопотання про проведення процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин інкримінованих ОСОБА_4 діянь, а саме: встановити, чи дійсно ОСОБА_4 купляв вилучені продукції, та особу, яка здійснювала її продаж, допитати таку особу у якості свідка; встановити та допитати осіб, які можуть підтвердити, чи здійснював ОСОБА_4 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому чмслі з підробленими марок акцизу; встановити та допитати осіб, які можуть вказати на те, що чи мав фактично ОСОБА_4 мету на збут , використання вилученої продукції; та в разі встановлення таких осіб та за наявності розбіжностей в їх показах та показах підзахисного, здійснити їх одночасний допит.

Старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 32015040230000001 від 05 січня 2015 року ОСОБА_5 своє постаново від 14 березня 2016 року у задоволенні клопотання відмовив з підстав відсутності необхідності проведення слідчих дій. Постанова вручена захиснику 17.03.2016року.

Захисник Кущ С.Д., не погоджуючись з постановою слідчого про відмову в задоволенні клопотання сторони захисту, звернувся до слідчого судді із скаргою в порядку ст. 303 КПК України.

Скаргу подано до суду в межах територіальною юрисдикції знаходиться орган досудового розслідування. Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду скарги за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Захисник скаргу підтримав, просив її задовольнити з мотивів викладених у скарзі.

Заслухавши пояснення сторони захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 25 лютого 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв; та за ч. 2 ст. 199 КК України за ознаками виготовлення, зберігання, використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України у великому розмірі . Підставами для пред'явлення ОСОБА_4 підозри слугувала сукупність доказів, зібраних в ході досудового розслідування, які на дуку слідчого, вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення діянь, у яких останній підозрюється.

Захисником підозрюваного - адвокатом Кущ Д.С., старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 32015040230000001 від 05 січня 2015 року ОСОБА_5 14 березня 2016 року подано клопотання про проведення процесуальних дій, а саме встановлення осіб, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому діянь, та проведення їх допиту.

Однак постановою старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 32015040230000001 від 05 січня 2015 року ОСОБА_5 від 14 березня 2016 року у задоволенні клопотання відмовлено. Постанова вручена захиснику 27 березня 2016 року.

Перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на їх оскарження визначені в частині ст.303 КПК України, зокрема: пунктом 7 частини 1 статті 303 КПК України, передбачено право на оскарження рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження слідчий зобов'язаний неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 91 КК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Процес доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно із ст. 92 КПК України обов"язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статі, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках,- на потерпілого.

В силу частини 3 статті 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об'єктивних причин - надсилається їй.

Згідно з ч. 2, 4, 5 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений: проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для їх проведення є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Сторона захисту клопоче про здійснення процесуальних дій, які мають абстрактний та невизначений характер, при цьому у поданому слідчому клопотанні не зазначає конкретні підстави для їх проведення, а також не наводить відомості щодо мети їх здійснення та можливості досягнення такої мети.

Враховуючи те, що сторона захисту не навела достатніх мотивів та не обґрунтувала підстави для здійснення процесуальних дій, про які заявлено в клопотанні, адресованому слідчому, а також зважаючи на процесуальну незалежність слідчого при здійсненні повноважень, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст. 9, 9195, 303- 308 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката Кущ Сергія Дмитровича - захисника підозрюваного у кримінальному провадженні № 32015040230000001 від 05 січня 2015 року ОСОБА_4, на постанову слідчого від 14 березня 2016 про відмову у задоволенні клопотання щодо проведення додаткових процесуальних дій у кримінальному провадженні - відмовити в повному обсязі.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 08 квітня 2016 року о 11 годині 50 хвилин

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна

Попередній документ : 57385692
Наступний документ : 57385700