Постанова № 56826453, 29.03.2016, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
29.03.2016
Номер справи
392/320/16-п
Номер документу
56826453
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 392/320/16-п

Провадження № 3/392/133/16

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року м. Мала Виска

Суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області Кратко Д.М., розглянувши адміністративний матеріал, направлений Управлінням Держпраці у Кіровоградській області, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, місце роботи: головний бухгалтер Маловисківської районної лікарняної каси (код ЄДРПОУ: 24717470), у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за частиною 1 статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

в с т а н о в и в:

Громадянка ОСОБА_1 будучи головним бухгалтером Маловисківської районної лікарняної каси допустила порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплати заробітної плати не в повному обсязі, у зв»язку із чим відносно нього було складено протокол про адміністративне правопорушення № 11-15-007/0006 від 15 січня 2016 року, а відтак своїла адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП, при наступних обставинах.

Згідно із відомостями по нарахуванню заробітної плати, не проводилося нарахування індексації заробітної плати протягом 2015 року при наявності підстав, які виникли у квітні 2014 року (підвищення окладів проведено з 01 грудня 2013 року та з 01 вересня 2015року ), чим було порушено вимоги ст. 33 Закону України «Про оплату праці» (в період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством) та вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 1078 від 17 липня 2003 року «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Обчислення середньої заробітної плати при нарахуванні у грудні 2015 року компенсації за невикористані дні щорічної відпустки головному бухгалтеру ОСОБА_1 до розрахунку було включено матеріальну допомогу на оздоровлення, яку працівнику було надано у січні 2015 року, у зв»язку із чим було порушено вимоги ст. 27 Закону України «Про оплату праці» та вимоги п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 08 лютого 1995 року «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством, не враховуються одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога).

В судовому засіданні ОСОБА_1 пояснила обставини вчинення правопорушення, визнала свою вину, щиро розкаялася та просила суд суворо її не карати.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

У відповідності до ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобовязаний зясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також зясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом (ст. 7 КУпАП).

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і обєктивне зясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Згідно ст. 251 КУПАП доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Згідно ст. 252 КУпАП України орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Частина 1 ст. 41 КУпАП передбачає відповідальність за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю , що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - субєктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вина ОСОБА_1 у вчинені адміністративного правопорушення повністю доведена даними, які містяться в матеріалах справи та за наведених вище обставин підтверджується сукупністю інших досліджених у судовому засіданні доказів, які не викликають сумнівів у своїй достовірності і допустимості, а саме: Протоколом про адміністративне правопорушення № 11-15-007/0006 від 15 січня 2016 року, Актом перевірки додержання суб»єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов»язкове державне соціальне страхування від 15 січня 2016 року, копією Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи «Маловисківська районна лікарняна каса», копією Статуту «Маловисківська районна лікарняна каса», копією посадової інструкції головного бухгалтера та іншими матеріалами справи в їх сукупності, які суд визнає належними доказами, а також особистими поясненнями ОСОБА_1 наданими у судовому засіданні.

Таким чином, суд вважає вину ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП доведенною у повному обсязі.

Згідно ст. 33 КУпАП обираючи вид стягнення, суд враховує особу правопорушника, характер вчиненого адміністративного правопорушення, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що помякшують і обтяжують відповідальність.

Відповідно до ст.ст. 34, 35 КУпАП обставиною, що помякшує відповідальність громадянки ОСОБА_1 за вчинене правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 41 КУпАП є щире каяття.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного та враховуючи особу правопорушника, характер вчиненого правопорушення, ступінь вини, надаючи оцінку всім зібраним доказам у їх сукупності, прихожу до висновку про наявність підстав для застосування до правопорушника адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 510,00 грн. (п»ятсот десять гривень 00 коп.), що становить 30 (тридцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, оскільки і за таких обставин може бути досягнута мета перевиховання й попередження нових правопорушень в галузі охорони праці.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення сплачується особою, на яку накладено таке стягнення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 33, 34, 35, 40-1, ч. 1 ст. 41, ст.ст. 245, 251, 252, 266, 280, 283, 284, 294 КУпАП,

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 41Кодексу України про адміністративні правопорушення і застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 510,00 грн. (п»ятсот десять гривень 00 коп.).

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в розмірі 275,60 грн. (двісті сімдесят п»ять гривень 60 коп.).

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу, а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу. Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області через Маловисківський районний суд Кіровоградської області особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Суддя Д.М. Кратко

Часті запитання

Який тип судового документу № 56826453 ?

Документ № 56826453 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 56826453 ?

Дата ухвалення - 29.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56826453 ?

Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56826453 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56826453, Маловисківський районний суд Кіровоградської області

Судове рішення № 56826453, Маловисківський районний суд Кіровоградської області було прийнято 29.03.2016. Форма судочинства - Справи про адміністративні правопорушення, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 56826453 відноситься до справи № 392/320/16-п

Це рішення відноситься до справи № 392/320/16-п. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56804538
Наступний документ : 56826615