Постанова № 56674980, 01.03.2016, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.03.2016
Номер справи
826/25140/15
Номер документу
56674980
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

01 березня 2016 року 16 год. 00 хв. № 826/25140/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Данилишина В.М. розглянув у порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЕйЕмДжі Груп" про стягнення з відповідача коштів.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, (далі - позивач) до приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЕйЕмДжі Груп" (далі - відповідач) про стягнення з відповідача штрафу у розмірі 1700,00 грн.

Відповідною ухвалою суду, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), відкрито скорочене провадження в адміністративній справі.

Через канцелярію суду надійшли письмові заперечення на позовну заяву від відповідача, де він просив відмовити у задоволенні позовних вимог про стягнення штрафу.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд -

ВСТАНОВИВ:

Позивачем 27 квітня 2015 року складено акт №281/13-15/13-6 про правопорушення, вчинені відповідачем на ринку фінансових послуг (далі - акт), відповідно до якого, станом на дату складання акту останнім порушено вимоги законодавства України у сфері надання фінансових послуг, а саме:

- п. 34.1 ст. 34 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності" (далі - Закон) щодо невиконання зобов'язання протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, утому числі здійснити запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення страхового відшкодування;

- абз. 1 п. 36.2 ст. 36 Закону щодо невиконання страховиками обов'язку протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його; у разі невизнання майнових вимог заявника або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, - прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати).

На підставі акту, 21 травня 2015 року позивачем прийнято розпорядження №1098 про застосування заходу впливу до відповідача.

На виконання розпорядження №1098 відповідачем надано до позивача лист від 12 червня 2015 року №523/01/6 (вх. №4874/СК від 12 червня 2015 року) щодо усунення виявлених порушень товариства, зазначених у розпорядженні.

Однак, зазначене у листі від 12 червня 2015 року не підтверджувало усунення вказаних порушень.

24 червня 2015 року проведено перевірку відповідача та складено акт №417/13-15/13/5, яким встановлено порушення вимог законодавства про фінансові послуги, а саме, пункт 5.9 розділу V Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги.

Відповідачем до Нацкомфінпослуг надіслано листи від 12 червня 2015 року №523/01/6 та від 10 липня 2015 року №567/01/6 щодо усунення виявлених порушень, проте викладене у листах не підтверджує їх усунення.

На виконання п. 1 резолютивної частини Розпорядження №1098, відповідач листом від 11 червня 2015 року №519/01/07 повідомило ОСОБА_1 про відмову у виплаті страхового відшкодування на підставі п.п. 32.2, 32.5 ст. 32 та п. 37.1 ст. 37 Закону.

Однак, з матеріалів справи вбачається, що відповідачем не надано документи на підтвердження того, що ОСОБА_1 спричинив дорожньо-транспортну пригоду, так як відповідно до постанови Оболонського районного суду міста Києва від 24 грудня 2014 року по справі №756/17532/14-ц обидва учасники дорожньо-транспортної пригоди (ОСОБА_1 та ОСОБА_2) визнані винними.

Суд погоджується з доводами позивача щодо наявності підстав для задоволення позову, виходячи з оцінки наявних у матеріалах справи доказів та аналізу наступних норм і обставин.

Так, згідно з п. 1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1070/2011, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Відповідно до п. 1.5 розділу І, пп. 3 п. 2.1 розділу ІІ Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням позивача від 20 листопада 2012 року №2319, Нацкомфінпослуг як колегіальний орган або уповноважені особи Нацкомфінпослуг обирають і застосовують заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення законодавства про фінансові послуги, враховуючи наслідки порушення та застосування таких заходів.

Нацкомфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу: накладати штрафи в розмірах, передбачених ст. 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

У ході розгляду справи та керуючись п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", п. 2.7 Порядку та п. 1.5 розділу 1, п.п. 2.1, 2.4 розділу 2 та п. 3.2 розділу 3 та п. 4.21 розділу 4 Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затвердженого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за №2112/22424, суд прийшов до висновку, що позивачем правомірно застосовано до відповідача штрафну санкцію у розмірі 17000,00 грн.

Так, згідно зі ст. 39, п. 3 ч. 1 ст. 40, п. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу відповідно до закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, обирає та застосовує заходи впливу на основі аналізу даних та інформації стосовно порушення, враховуючи наслідки порушення та наслідки застосування таких заходів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосовувати такі заходи впливу: накладати штрафи в розмірах, передбачених ст.ст. 41 і 43 цього Закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за: неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 Закону України "Про фінансової послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", штрафи, накладені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, стягуються у судовому порядку.

Таким чином, враховуючи вище викладені норми та з'ясовані обставини, зважаючи при цьому на факт не надання відповідачем належних доказів в обґрунтування заперечень проти позову, а також доказів на підтвердження факту виконання чи оскарження постанови у судовому порядку, суд прийшов до висновку про необхідність стягнення з відповідача штрафної санкції у розмірі 1700,00 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 69, ч.ч. 1, 6 ст. 71 КАС України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Якщо особа, яка бере участь у справі, без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які вона посилається, суд вирішує справу на основі наявних доказів.

На підставі вище викладених норм та з'ясованих судом обставин вбачається, що позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЕйЕмДжі Груп" про стягнення з відповідача коштів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Згідно з ч. 1 ст. 256 КАС України, негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження у адміністративних справах, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5, 6 ч. 1 ст. 183-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 257 КАС України, судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 69-71, 86, 158-163, 167, 183-2, 256, 257 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути із приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ЕйЕмДжі Груп" (код ЄДРПОУ 20783470) до Державного бюджету України на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника, за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", по коду бюджетної класифікації за доходами 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ звітності 106) штраф у розмірі 1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень 00 копійок).

3. Постанова підлягає негайному виконанню та є підставою для її виконання.

Згідно зі ст.ст. 185, 186 КАС України, постанова може бути оскаржена шляхом подання до Київського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд міста Києва апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Київського апеляційного адміністративного суду.

Відповідно до ст. 254 КАС України, постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя В.М. Данилишин

Часті запитання

Який тип судового документу № 56674980 ?

Документ № 56674980 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 56674980 ?

Дата ухвалення - 01.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56674980 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56674980 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56674980, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 56674980, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 01.03.2016. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі дані.

Судове рішення № 56674980 відноситься до справи № 826/25140/15

Це рішення відноситься до справи № 826/25140/15. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56674970
Наступний документ : 56675070