Ухвала суду № 56674967, 23.03.2016, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.03.2016
Номер справи
826/17686/14
Номер документу
56674967
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

23 березня 2016 року м. Київ № 826/17686/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Іщука І.О, розглянув у письмовому провадженні заяву ТОВ «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» про перегляд постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. за нововиявленими обставинами у справі

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості»до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києвіпровизнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 22.07.2014 р. № 007472207 та від 21.10.2014 р. № 0010452207,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва із заявою про перегляд постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. за нововиявленими обставинами.

Обґрунтовуючи заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами ТОВ Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» зазначає, що в зв'язку із порушенням кримінального провадження № 12013110000000302 відносно посадових осіб ТОВ «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» та, відповідно збирання доказів у вказаному кримінальному провадженні, заявнику стало відомо, що ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводилась планова виїзна перевірка ТОВ «Ніка Сервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі й частково за той самий період та по тих самих правовідносинах, по яких ДПІ у Дніпровському районі м. Києва було винесено спірні податкові повідомлення-рішення позивачу. За результатами проведеної перевірки ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, оформленої актом № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 «Про результати планової виїзної перевірки ПП «Ніка Сервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.» - порушень по взаємовідносинах з ТОВ «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» не встановлено.

Тобто, на думку заявника, акт № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 «Про результати планової виїзної перевірки ПП «Ніка Сервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.» є нововиявленою обставиною.

Представники позивача в судовому засіданні підтримали подану заяву та просили суд її задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, докази чого містяться в матеріалах справи. Про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Враховуючи неявку в судове засідання представника відповідача, суд ухвалив подальший розгляд справи здійснювати в порядку письмового провадження, відповідно до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши подані позивачем докази, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується подана заява, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, Окружний адміністративний суд міста Києва, дійшов висновку про наступне.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. у справі за позовом ТОВ «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» до ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 22 липня 2014 року № 0007472207 та від 21 жовтня 2014 № 0010452207, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.02.2015 р., у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення по справі набрало законної сили з моменту проголошення ухвали Київського апеляційного адміністративного суду, тобто 06 листопада 2012 р.

Згідно зі ст. 245 КАС України, постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є: 1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; 2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; 3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; 4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути; 5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.

Виходячи із системного аналізу наведеної норми, суд зазначає, що до нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору. Необхідними ознаками нововиявлених обставин є: - існування цих обставин на час розгляду справи; - ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

Під нововиявленою обставиною мається на увазі фактична обставина, яка має істотне значення і яка об'єктивно існувала на час розгляду справи, але не була і не могла бути відома усім особам, які брали участь у справі та суду.

Нововиявлені обставини - це факти, від яких залежить виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі, тобто юридичні факти.

Крім того, нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені.

Не вважаються нововиявленими обставинами нові докази, які виявлені після постановлення рішення суду, а також зміна правової позиції суду в інших подібних справах. Не можуть вважатись нововиявленими обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані сторонами чи іншими особами, які беруть участь у справі.

Між тим, як на підставу для перегляду постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. по справі № 826/17686/14, позивач посилається на акт № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 «Про результати планової виїзної перевірки ПП «Ніка Сервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.»

Як вбачається із акту № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 перевірці підлягав період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р. Згідно постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. дослідженню підлягав період з 01.02.2011 р. по 31.12.2013 р.

В той же час із акту перевірки № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 р. не вбачається, що податковим органом було проведено аналіз господарських операцій ПП «Ніка Сервіс» та ТОВ «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості», зокрема, висновку про відсутність порушень за укладеними правочинами та здійсненими господарськими операціями.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що акт ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві № 178/23-222-34727211 від 16.03.2012 «Про результати планової виїзної перевірки ПП «Ніка Сервіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2011 р.» не містить обставин, які є нововиявленими в даній справі, в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 245 КАС України.

Згідно зі ст. 253 КАС України, суд може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням в адміністративній справі втрачають законну силу судові рішення інших адміністративних судів у цій справі.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для перегляду за нововиявленими обставинами постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. по справі №826/17686/14, а тому заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не підлягає задоволенню.

У частині 2 статті 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно частини 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Позивач в силу положень ч.1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України повинен довести ті обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

Керуючись ст. ст. 69-71, 253 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Поряд.Ок.Управління та експлуатація нерухомості» про перегляд постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 19.12.2014 р. по справі №826/17686/14 за нововиявленими обставинами відмовити.

Ухвала набирає законної сили, відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її отримання особою, яка оскаржує ухвалу, за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя І.О. Іщук

Часті запитання

Який тип судового документу № 56674967 ?

Документ № 56674967 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56674967 ?

Дата ухвалення - 23.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56674967 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 56674967 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 56674967, Окружний адміністративний суд міста Києва

Судове рішення № 56674967, Окружний адміністративний суд міста Києва було прийнято 23.03.2016. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 56674967 відноситься до справи № 826/17686/14

Це рішення відноситься до справи № 826/17686/14. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 56674966
Наступний документ : 56674970