Постанова № 56259819, 01.03.2016, Апеляційний суд Рівненської області

Дата ухвалення
01.03.2016
Номер справи
562/27/16-п
Номер документу
56259819
Форма судочинства
Справи про адміністративні правопорушення
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Апеляційний суд Рівненської області

______________

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2016 року м. Рівне

Суддя Апеляційного суду Рівненської області Полюхович О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне матеріали адміністративної справи за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 01 лютого 2016 року, з участю:

- секретаря судового засідання - Вегери М.М.,

- прокурорів - Рудика Ю.В., Дейнеки Н.В.,

- особи, яка притягується до адміністративної відповідальності - ОСОБА_1,

- захисника - ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Постановою Здолбунівського районного суду Рівненської області від 01 лютого 2016 року ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172-7, ч.2 ст. 172-7 КУпАП та застосовано адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь держави судовий збір в сумі 275 грн. 60 коп.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора Комунального підприємства "Здолбунівське" Здолбунівської міської ради, будучи, відповідно до п.п. "а" п.2 ч. 1 ст.3 Закону України "Про запобігання корупції", суб'єктом відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, при укладенні від імені КП "Здолбунівське" 19 господарських оплатних договорів з ТзОВ "Комунальних підприємст", в порушення п.2 ч.1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" не повідомив Здолбунівську міську раду в особі міського голови про наявність у нього реального конфлікту інтересів, чим вчинив адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 172-7 КУпАП.

ОСОБА_1 у період часу з 05 травня 2015 року по 19 жовтня 2015 року неодноразово вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме уклав від імені КП "Здолбунівське" з ТзОВ "Комунальних підприємст" 19 господарських договорів на загальну суму договірних зобов'язань - 224897 грн. 66 коп., по яких розрахунки проведено в повному обсязі, чим вчинив адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 172-7 КУпАП.

У поданій апеляційній скарзі ОСОБА_1 покликається на незаконність та необґрунтованість постанови суду першої інстанції. Зазначає, що доказів наявності реального конфлікту судом не встановлено. В постанові суду не вказано в чому саме полягає реальний конфлікт інтересів. Жодної суперечності між його приватним інтересом та його службовими повноваженнями, що вплинуло або могло вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийнятих рішень, не існує. Прокурором не надано доказів наявності такої суперечності. Судом таких суперечностей не встановлено.

ОСОБА_1 зазначив, що товариство протягом останніх 10 років не виплачувало дивіденди. Жодної вигоди від укладених договорів між ТзОВ "Комунальних підприємст" та КП "Здолбунівське" ні він, ні його дружина не отримали і не могли отримати. Договори, на які покликається суд, стосуються надання послуг, виконання робіт та купівлю матеріалів. Укладення цих договорів не суперечить інтересам комунального підприємства, а навпаки їх укладення відповідає таким інтересам. Договори укладені виключно з економічних міркувань для забезпечення роботи підприємства. Вказує, що 01 грудня 2015 року він та його дружина відчужили свої частки в статутному капіталі ТзОВ "Комунальних підприємств", тому на момент складення протоколу не було не тільки фактичних, а й формальних підстав для його складення. Хоча і не існувало реального конфлікту інтересів, він в усній формі повідомляв голову, що він та його дружина мають частки в статутному капіталі. Прокуратура та місцевий суд його пояснення з цього приводу проігнорували, а Здолбунівський районний суд дану обставину не вивчив і не дав об'єктивної оцінки, чим порушив вимоги ст. 280 КУпАП. Є безпідставними покликання суду про те, що не підлягає застосуванню ст. 38 КУпАП. Просить скасувати постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 01 лютого 2016 року та закрити провадження в справі на підставі п.п.1,7 ст. 247 КУпАП у зв'язку з відсутністю в його діях події і складу адміністративного правопорушення та закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Заслухавши ОСОБА_1 та його захисника ОСОБА_2, які підтримали подану ОСОБА_1 апеляційну скаргу, прокурора Рудика Ю.В. та ОСОБА_8, які заперечили проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи про адміністративне правопорушення й доводи апеляційної скарги, суд вважає, що скарга підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Висновки суду про доведеність вини ОСОБА_1 у вчиненні адміністративних правопорушень грунтуються на сукупності зібраних в справі та досліджених в судовому засіданні достатніх та достовірних доказів, яким дана правильна юридична оцінка.

Під реальним конфліктом інтересів відповідно до ст. 172-7 КУпАП слід розуміти - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про запобігання корупції" приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Конфлікт інтересів має місце не лише тоді, коли зазначена суперечність фактично вплинула на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень, а й тоді, коли вона лише може вплинути на них.

У рішенні Конституційного Суду України у справі про охоронюваний законом інтерес №18 -рп від 1 грудня 2004 року зазначено: "Етимологічний зміст слова "інтерес" включає: а)увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість , захоплення; б)вагу; значення; в)те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск; У загальносоціологічному значенні категорія "інтерес" розуміється як об'єктивно існуюча і суб'єктивно усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник, спонукання до дії; у психології - як ставлення особистості до предмета як до чогось для неї цінного, такого, що притягує. В юридичних актах термін "інтерес" , враховуючи його як етимологічне, так і загальносрціологічне , психологічне значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний обєкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативними засобами".

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів адміністративної справи, ОСОБА_1 в період з 05 травня 2015 року по 19 жовтня 2015 року, обіймаючи посаду директора Комунального підприємства "Здолбунівське" Здолбунівської міської ради, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, яка відповідно до п.п. "а" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про запобігання корупції", є суб'єктом відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, та засновником ТзОВ "Комунальних підприємств" (з травня 1994 року до 01 грудня 2015 з часткою вкладу до статутного капіталу Товариства 3,14 % голосів, в грошовому виразі - 2620 грн. 29 коп.) уклав від імені КП "Здолбунівське" з ТзОВ "Комунальних підприємст", засновником якого є і його дружина ОСОБА_3, з якою перебуває у зареєстрованому шлюбі з 19 листопада 1983 року, (з травня 1994 року до 01 грудня 2015 з часткою вкладу до статутного капіталу Товариства 1,61% голосів, шо в грошовому виразі 1343 грн. 52 коп.) 19 господарських договорів на загальну суму договірних зобов'язань - 224897 грн. 66 коп.

При наведених обставинах в наявності був конфлікт інтересів, який виразився у виникненні суперечності між особистими інтересами ОСОБА_1 та його службовими повноваженнями, наявність яких могла вплинути на об'єктивність або неупередженість при прийнятті рішень щодо ТзОВ "Комунальних підприємст", а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень, пов'язаних з перебуванням на посаді директора КП "Здолбунівське".

Згідно п.3 ч.1 ст. 28 "Про запобігання корупції" в таких випадках особа зобов'язана повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, та відповідно до п.3 ч.1 вказаної статті Закону не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

З листа міського голови Здолбунівської міської ради від 21 грудня 2015 року № 223-02/9-1; 236-02/9-1; 240-02/9-1 вбачається, що директор КП "Здолбунівське" ОСОБА_1 не повідомляв про наявність у нього потенційного чи реального конфлікту інтересів (а.с. 63).

Частиною 1 ст. 172-7 КУпАП передбачена відповідальність вже за сам факт неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, не беручи до уваги матеріальну вигоду чи тяжкість наслідків.

Згідно договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ "Комунальних підприємств" ОСОБА_1 відчужено у власність ОСОБА_4 його частку 3, 14 % голосів лише 01 грудня 2015 року (а.с. 84), тоді як договори КП "Здолбунівське" укладалися в період з 05 травня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; ОСОБА_3 передано у власність ОСОБА_4 її частку 1,61 % голосів теж лише 01 грудня 2015 року (а.с. 83).

За наведених обставин, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про наявність у діях ОСОБА_1 складу адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172-7, ч.2 ст. 172-7 КУпАП.

Відповідно до ч.3 ст.38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також правопорушення, передбаченого ст.164-14 КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Під час апеляційного розгляду прокурор Рудик Ю.В. вказав, що днем виявлення правопорушення слід вважати 9 листопада 2015 року, день коли було ним складено рапорт на імя прокурора Здолбунівського району . ОСОБА_5 також наголосив, що саме 9 листопада 2015 року він отримав копії договорів КП "Здолбунівське" та ТзОВ "Комунальних підприємств", а також копії платіжних документів на перерахування коштів за вказаними договорами.

Свідки ОСОБА_6 , економіст КП "Здолбунівське" та ОСОБА_7, бухгалтер КП "Здолбунівське" в судовому засіданні під час апеляційного розгляду пояснили, що 23 жовтня 2015 року прокурор Рудик Ю.В. був у них на підприємстві і на його вимогу йому було надано копії зазначених договорів купівлі-продажу та надання послуг. Свідки вказали, що прокурор відмовився поставити свій підпис в книзі обліку перевірок та про отримання копій документів, а тому ними було складено акт , в якому зазначено, що прокурор Рудик Ю.В. 23.10.2015 р отримав копії даних документів. Свідки також наголосили, що про дану обставину вони повідомили директора КП "Здолбунівське " ОСОБА_1

ОСОБА_1 під час апеляційного розгляду підтвердив пояснення свідків і зазначив, що ОСОБА_5 23 жовтня 2015 року отримав копії договорів купівлі-продажу та надання послуг, знайомився із декларацією, наказами та контрактом ОСОБА_1

Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку, що днем виявлення адміністративного правопорушення слід рахувати 23 жовтня 2015 року, а не день складання рапорту чи протоколу.

Враховуючи зазначене, суд прийшов до висновку, що на день розгляду справи судом першої інстанції, закінчився строк притягнення до адміністративної відповідальності , передбачений ст.38 КУпАП, а тому постанова підлягає скасуванню, провадження по справі - закриттю.

На підставі ст. 6 ЄКПЛ, ст. 294 КУпАП, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 01 лютого 2016 року відносно ОСОБА_1 скасувати, провадження по даній справі закрити в зв'язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених ст. 38 КУпАП.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Апеляційного суду О.І. Полюхович

Рівненської області

Попередній документ : 56259814
Наступний документ : 56259823