Ухвала суду № 56249619, 01.03.2016, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
01.03.2016
Номер справи
20"б"
Номер документу
56249619
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

____________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "01" березня 2016 р. Справа № 20"б"

За заявою Державної податкової інспекції у м. Житомирі (м.Житомир)

До боржника Акціонерного товариства закритого типу "Відродження" (м. Житомир)

про визнання банкрутом

Суддя Костриця О.О.

В засіданні суду прийняли участь:

від кредиторів: Кузнєцова Г.В. - представник Житомирського обласного центру зайнятості, дов. №10 від 01.03.2016.

від боржника: Довжаниця О.С. - ліквідатор

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №20"б" про визнання банкрутом Акціонерного товариства закритого типу "Відродження" (м. Житомир).

01.03.2016р. до суду від ліквідатора боржника надійшла заява про приєднання до матеріалів справи письмових доказів., а саме: копія повідомлення кредиторів про проведення зборів кредиторів від 15.01.2016; протокол загальних зборів АТЗТ "Відродження" від 27.01.2016; звіт ліквідатора від 27.01.2016; ліквідаційний баланс АТЗТ "Відродження" на 27.01.2016; докази погашення вимог арбітражного керуючого Мельника В.О. на суму 3000,00 грн.

Суд, розглянувши надіслані ліквідатором документи, долучає їх до матеріалів справи.

01.03.2016р. на адресу суду від ліквідатора боржника надійшло клопотання про відкликання клопотання №20/406 від 21.10.2015 про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 30.09.2015 на суму 133122,32 грн.

01.03.2016 до суду від ліквідатора боржника надійшло клопотання №20/59 від 29.02.2016 про затвердження йому щомісячної оплати послуг за виконання повноважень ліквідатора АТЗТ "Відродження" з 12.10.2010 у розмірі подвійної мінімальної заробітної плати.

01.03.2016 на адресу суду від ліквідатора боржника надійшло клопотання 20/59 від 29.02.2016 про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на загальну суму 141650,12 грн.

Цього ж числа, від ліквідатора боржника надійшло клопотання про затвердження витрат ліквідатора за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на загальну суму 259,80 грн.

В засіданні суду розглядалося клопотання ліквідатора боржника №20/406 від 21.10.2015р. про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010р. по 30.09.2015р. на суму 133122,32грн.

Як зазначалося вище, 01.03.2016р. на адресу суду від ліквідатора боржника надійшло клопотання про відкликання клопотання №20/406 від 21.10.2015 про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 30.09.2015 на суму 133122,32 грн.

Суд розцінює зазначене відкликання, як заявлену відмову від вищезазначеного клопотання.

Розглянувши відмову ліквідатора боржника від розгляду клопотання ліквідатора боржника №20/406 від 21.10.2015р. про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010р. по 30.09.2015р. на суму 133122,32грн., суд уважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч.2 ст.4-1 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справах про банкрутство здійснюється у порядку, передбаченому цим кодексом з врахуванням вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У відповідності до п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Статтею 22 ГПК України передбачено, що сторони мають право заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", сторонами у справі про банкрутство є конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут); учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 12.10.2010 було, зокрема, призначено ліквідатором Акціонерного товариства закритого типу "Відродження", м. Житомир (ідентифікаційний код 13560315) арбітражного керуючого Довжаницю О.С.

Клопотання про відмову від вищезазначеного клопотання подано ліквідатором боржника Довжаницею О.С.

Відповідно до положень ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Таким чином, у зв'язку з перебуванням боржника в процедурі ліквідації, уповноваженим представником цієї особи, у тому числі у розумінні норм ст. 28 ГПК України, є ліквідатор боржника, повноваження якого підтверджені згаданою ухвалою суду.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про наявність у ліквідатора боржника права заявляти клопотання про відмову від вищезазначеного клопотання у даній справі.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо заявник відмовився від клопотання (заяви) і відмову прийнято господарським судом.

Суд приймає відмову ліквідатора боржника від вищезазначеного клопотання, оскільки дана відмова від вказаного клопотання не суперечить законодавству та не порушує чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів.

Ураховуючи викладене, суд уважає за необхідне припинити провадження по розгляду клопотання ліквідатора боржника про відкликання клопотання №20/406 від 21.10.2015 про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 30.09.2015 на суму 133122,32 грн., у зв'язку з відмовою заявника від зазначеного клопотання.

В засіданні суду розглядалось клопотання ліквідатора Довжаниці О.С. про затвердження йому оплати послуг ліквідатора по справі.

Ліквідатор боржника підтримав вищезазначене клопотання.

Присутній в засіданні суду представник кредитора не надав заперечень відносно даного клопотання.

Суд розглянувши вищезазначене клопотання ліквідатора Довжаниці О.С. про затвердження його оплати послуг ліквідатора боржника у розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісячно, прийшов до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно абз. 4 ч. 4 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражному керуючому належить право отримувати винагороду в розмірі і порядку, передбачених цим Законом. Аналізуючи частини 10-14 ст. 3-1 даного Закону можна дійти висновку, що законодавець у поняття "винагорода" включає:

- оплату послуг арбітражного керуючого;

- відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків;

- додаткову винагороду.

Під оплатою послуг арбітражного керуючого треба розуміти виплату арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) грошових сум кредитором (ами), комітетом кредиторів або боржником відповідно до вимог Закону або рішення комітету кредиторів.

При цьому законодавець обумовлює допустимі межі розміру оплати послуг арбітражного керуючого: не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Частиною 12 ст. 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що як розмір оплати послуг арбітражного керуючого, так і розмір відшкодування його витрат встановлюється на першому засіданні комітету кредиторів.

Відповідно до ч.14 ст. 3-1 вищезазначеного Закону встановлений комітетом кредиторів розмір оплати послуг підлягає обов'язковому затвердженню господарським судом.

Ухвала господарського суду про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого носить правовстановлюючий характер для подальшого використання її приписів арбітражним керуючим при поданні заяви для затвердження звіту про оплату послуг, який також підлягає затвердженню господарським судом згідно ч.16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Господарський суд не вправі виходити за межі заявлених вимог за відсутності клопотання (заяви) заінтересованої сторони, в даному випадку, арбітражного керуючого.

Ухвалою суду від 12.10.2010 було, зокрема, призначено ліквідатором Акціонерного товариства закритого типу "Відродження", м. Житомир (ідентифікаційний код 13560315) арбітражного керуючого Довжаницю О.С.

З матеріалів справи вбачається, що на засіданні комітету кредиторів боржника 27.01.2016 було розглянуто питання щодо встановлення оплати послуг ліквідатору боржника Довжаниці О.С. та вирішено встановити ліквідатору Довжаниці О.С. оплату послуг в сумі двох мінімальних заробітних плат починаючи з 12.10.2010 (протокол засідання комітету кредиторів від 27.01.2016).

Таким чином, суд уважає за необхідне затвердити оплату послуг арбітражному керуючому-ліквідатору Довжаниці О.С. в розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісячно, починаючи з 12.10.2010.

В судовому засіданні розглядалось клопотання ліквідатора про затвердження звіту про оплату послуг арбітражного керуючого ліквідатора Довжаниці О.С. за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на суму 141650,12 грн.

Ліквідатор боржника Довжаниця О.С. підтримав вищезазначене клопотання.

Присутній в засіданні суду представник кредитора не надав заперечень відносно даного клопотання.

Перевіривши матеріали справи, розглянувши клопотання арбітражного керуючого Довжаниці О.С., суд прийшов до висновку зазначити наступне.

Відповідно до ч. 12 статті 3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" оплата послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків здійснюються в порядку, встановленому цим Законом, за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за період від дня винесення господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство і до дня першого засідання комітету кредиторів, на якому встановлюється розмір оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого, здійснюється кредитором або боржником, за заявою якого порушено справу, у максимальному розмірі, визначеному цією статтею.

Кредитори можуть створювати фонд для оплати послуг, відшкодування витрат та виплати додаткової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються ухвалою господарського суду (ч.13 ст. 3-1 вищезазначеного Закону).

Оплата послуг арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за кожен місяць здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується в розмірі, встановленому комітетом кредиторів і затвердженому господарським судом, якщо інше не встановлено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи перед порушенням провадження у справі про банкрутство.

Звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду.

Цією ухвалою суду, було затверджено оплату послуг арбітражному керуючому - ліквідатору Довжаниці О.С. в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць здійснення ним повноважень, починаючи з 12.10.2010.

З матеріалів справи вбачається, що на розгляд комітету кредиторів арбітражним керуючим Довжаницею О.С. був наданий звіт про оплату послуг арбітражного керуючого під час виконання обов'язків ліквідатора по справі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015.

На засіданні комітету кредиторів боржника 27.01.2016 (протокол засідання комітету кредиторів від 27.01.2016) членами комітету кредиторів боржника одноголосно був затверджений звіт про оплату послуг ліквідатора Довжаницею О.С. під час виконання обов'язків ліквідатора по справі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 в сумі 141650,12 грн.

За таких обставин, суд уважає за необхідне затвердити звіт про оплату послуг арбітражного керуючого Довжаниці О.С. під час виконання обов'язків ліквідатора боржника по справі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 в розмірі 141650,12 грн.

В судовому засіданні розглядалось клопотання ліквідатора про затвердження звіту про витрати ліквідатора боржника в ліквідаційній процедурі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 в сумі 259,80 грн.

Ліквідатор боржника Довжаниця О.С. підтримав вищезазначене клопотання.

Присутній в засіданні суду представник кредитора не надав заперечень відносно даного клопотання.

Згідно п.16 ст. ст.3-1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звіт про оплату послуг, відшкодування витрат арбітражного керуючого затверджується рішенням комітету кредиторів та ухвалою господарського суду.

Відповідно до наявних у справі матеріалів, на розгляд комітету кредиторів ліквідатором був наданий звіт про затвердження витрат ліквідатора за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на суму 259,80 грн.

Згідно до протоколу засідання комітету кредиторів боржника боржника від 27.01.2016, присутніми членами комітету кредиторів було вирішено затвердити витрати ліквідатора банкрута за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на суму 259,80 грн.

Разом з тим, при перевірці наданих документів, судом було встановлено, що ліквідатором в повному обсязі не підтверджено витрати на суму 259,80грн. За проведеними підрахунками суду, вищезазначені витрати, підтверджуються наданими документами на суму 258,10 грн.

У відповідності до п.1 ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до положень ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Враховуючи викладене, суд уважає за необхідне клопотання ліквідатора боржника задовольнити частково та затвердити звіт про витрати ліквідатора банкрута за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на суму 258,10 грн.

В судовому засіданні ліквідатор повідомив про вчинені ним дії в ході ліквідаційної процедури боржника.

Ліквідатор боржника вимоги ухвали суду від 28.01.2016 виконав частково.

Також судом встановлено невідповідність вимогам Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" №73 від 07.02.2013 року (додаток №1) доданого до звіту ліквідатора ліквідаційного балансу банкрута станом на 27.01.2016.

Враховуючи викладене, суд уважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Керуючись ст.ст.77,86 ГПК України, ст.ст.22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити до розгляду в засіданні суду підсумковий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс боржника.

2. Прийняти відмову ліквідатора боржника від клопотання про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 30.09.2015 на суму 133122,32 грн.

3. Провадження по розгляду клопотання ліквідатора боржника про затвердження оплати послуг ліквідатора за період з 12.10.2010 по 30.09.2015 на суму 133122,32 грн. припинити.

4. Задовольнити клопотання ліквідатора боржника Довжаниці О.С. про затвердження оплати послуг.

5. Затвердити оплату послуг ліквідатору Довжаниці О.С. в розмірі двох мінімальних заробітних плат щомісячно, починаючи з 12.10.2010.

6. Задовольнити клопотання ліквідатора боржника Довжаниці О.С. про затвердження звіту про оплату послуг арбітражного керуючого Довжаниці О.С. під час виконання обов'язків ліквідатора боржника по справі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 в розмірі 141650,12 грн.

7. Затвердити звіт про оплату послуг арбітражного керуючого Довжаниці О.С. під час виконання обов'язків ліквідатора боржника по справі за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 в розмірі 141650,12 грн.

8. Клопотання ліквідатора боржника Довжаниці О.С. від 29.02.2016 задовольнити частково.

9. Затвердити звіт про витрати ліквідатора банкрута за період з 12.10.2010 по 31.12.2015 на суму 258,10 грн.

10. Відкласти розгляд справи.

11. Призначити наступне засідання суду на "07" квітня 2016 р. о 10:30 в приміщені господарського суду Житомирської області, каб. №407.

12. Зобов`язати ліквідатора боржника Довжаницю О.С.:

- надати ліквідаційний баланс боржника, з врахуванням положень Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"" №73 від 07.02.2013 року (додаток №1);

- надати докази встановлення наявності активів боржника шляхом надіслання відповідних запитів до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) або їх територіального представництва;

- надати докази закриття рахунків банкрута в банківських установах;

- надати довідку від Управління Держпраці у Житомирській області стосовно наявності або відсутності великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що належать банкруту;

- надати повний фінансовий звіт про отримання та витрачання коштів, отриманих у ліквідаційній процедурі від реалізації майна АТЗТ "Відродження" всіма арбітражними керуючими, які виконували повноваження ліквідатора;

- надати докази на підтвердження повідомлення всіх відомих кредиторів боржника про розгляд на засіданні комітету кредиторів остаточного звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника;

- надати докази знищення печатки/штампа;

- надати письмові пояснення щодо причин нез'явлення в засідання суду - 28.01.2016.

В судове засідання викликати уповноважених представників кредиторів та ліквідатора боржника.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в установленому чинним законодавством порядку.

Повідомити кредиторів боржника про можливість розгляду на наступному засіданні суду остаточного звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу боржника.

У зв'язку із запровадженням автоматизованої системи документообігу у господарському суді будь-які заяви та клопотання у письмовому вигляді повинні бути зареєстровані в канцелярії суду до початку судового засідання.

Окрім того, учасникам судового процесу звернути увагу на необхідність належного оформлення документів (заяв, клопотань), що подаються до суду, з врахуванням того, що зміст об'єднуваних вимог у відповідній заяві чи клопотанні повинен мати однорідний характер, у випадку заявлення вимог, що мають різні підстави виникнення, то вказані вимоги слід розділяти та пред'являти до суду окремими оформленими документами.

Суддя Костриця О.О.

1- в справу

2 - УПФУ в м. Житомирі

3 - ОДПІ у м. Житомирі

4 - Житомирський МЦЗ

5 - ліквідатору Довжаниці О. С.

6 - Житомирське ОВ ФССТВП

Попередній документ : 56249617
Наступний документ : 56249620