Рішення № 557386, 27.03.2007, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
27.03.2007
Номер справи
3/100-1100
Номер документу
557386
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
  • 1) ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДОБАНК "

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2007 р.

Справа № 3/100-1100

Господарський суд Тернопільської області

у складі

Розглянув справу

за позовом: Приватного агропромислового підприємства „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області

до відповідача: 1-го Відкритого акціонерного товариства „Кредобанк” в особі Тернопільської філії , м. Тернопіль вул. Руська, 17

2-го Тернопільської інспекції державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька ,46

за участю представників сторін:

позивача : Левандовський В.Ю. – представник по довіреності

відповідачів: 1. Кудінов В.В. –представник по довіреності

2. не явився

Суть справи: До господарського суду Тернопільської області поступила позовна заява Приватного агропромислового підприємства „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області до Відкритого акціонерного товариства „Кредобанк” в особі Тернопільської філії , м. Тернопіль вул. Руська, 17 та Тернопільської інспекції державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька ,46, в якій позивач просить :

- визнати право власності на рухоме майно –бурякозбиральний комбайн марки „HOLMER СLASIK „ двигун № ДМ 422 А ДІИ 6271 , рама №4511798 вартістю 150 000 грн. (в тому числі ПДВ) за Приватним агропромисловим підприємством „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області ,

- зобов’язати Тернопільську інспекцію державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька ,46 здійснити державну реєстрацію рухомого майна - бурякозбиральний комбайн марки „HOLMER СLASIK „ двигун № ДМ 422 А ДІИ 6271 , рама №4511798 вартістю 150 000 грн. за Приватним агропромисловим підприємством „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області,

- судові витрати покласти на відповідачів.

1-й Відповідач своїм конституційним правом на захист скористався. Явку в судове засідання свого представника забезпечив, надав письмовий відзив на позов , в якому позовні вимоги позивача визнає.

2-й Відповідач своїм конституційним правом на захист не скористався. Явку в судове засідання свого представника не забезпечив, не дивлячись на те, що належним чином був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, свого письмового відзиву на позов суду не надав, а тому спір вирішено в порядку ст.75 Господарсько – процесуального кодексу України, по наявних у справі документах.

В розпочатому судовому засіданні представникам сторін роз’яснено їх права передбачені ст.ст.20,22,81-1 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, всебічно та повно дослідивши обставини справи, та вислухавши представників сторін, суд встановив наступне:

Сторони по справі заключили між собою договір , а саме:

Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" (яке є правонаступником прав та обов'язків акціонерного товариства "Кредит Банк (Україна)"), яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, в особі директора Тернопільської філії ВАТ "КРЕДОБАНК" Волкова Валерія Івановича, який діє на підставі положення про філію і рішення правління №518 ВАТ "КРЕДОБАНК" від 06 жовтня 2006 року (надалі "Продавець"), з одного боку та

Приватне агропромислове підприємство "Батьківщина", що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Дичків, в особі директора Гаврилюка Тараса Ярославовича, який діє на підставі статуту (надалі "Покупець"), з другого боку, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти матеріальні цінності (надалі за текстом - Майно) і сплатити за нього кошти в сумі та на умовах, встановлених цим Договором.

Майно, що продається за цим Договором - бурякозбиральний комбайн „HOLMER СLASIK”, в кількості 1 шт.

2. ВАРТІСТЬ МАЙНА

Загальна вартість Майна становить 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. (в т.ч. ПДВ - 25000,00 грн.).

Розрахунок за продане Майно проводиться Покупцем в термін до 12 жовтня 2006 року.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ МАЙНА

Продавець зобов'язується передати Покупцю визначене у цьому Договорі Майно протягом 1-го дня від моменту проведення Покупцем повного розрахунку з Продавцем. Вивіз Майна за цим Договором здійснює Покупець власними силами та за власний кошт. Відповідальність за безпеку праці, пожежну безпеку при здійсненні відповідних робіт несе Покупець.

Перед підписанням цього договору Покупець ознайомився із технічним станом та комплектністю Майна, що продається, які повністю задовольняють вимоги Покупця до Майна.

Місце передачі Майна: Тернопільська область, Тернопільський р-н, с. Петриків, вул. Зелена, 15.

Передача Майна оформлюється шляхом видачі Продавцем видаткової накладної чи підписання представниками Сторін акту прийому-передачі.

Право власності на придбане за цим договором Майно переходить з моменту видачі видаткової накладної чи підписання представниками Сторін акту прийому-передачі.

4. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

4.1. За Майно, що відчужується відповідно до цього Договору, Покупець зобов'язаний здійснити платіж в сумі, визначеній п.2.1. цього Договору, шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця №361000104 в Тернопільській філії ВАТ "КРЕДОБАНК", МФО 338244, ЄДРПОУ 14035717.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін умов цього Договору, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства

6.ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН

6.1.Продавець зобов’язується передати майно Покупцю в строки та на умовах ,зазначених в цьому договорі

6.2.Покупець зобов’язується :

а) проводити оплату одержаного майна відповідно до цього договору,

б) прийняти Майно в строки та на умовах, обумовлених цим Договором,

в) проводити оплату всіх витрат, які пов'язані з укладанням цього Договору;

г) виконувати інші умови цього Договору.

7. СПОРИ СТОРІН (ТРЕТЕЙСЬКЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ)

7.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, в т.ч. спори щодо визнання цього Договору недійсним з будь-яких підстав тощо вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір передається на розгляд до третейського суду для вирішення конкретного спору , яким (третейським судом) Сторони визначають гр. Федірко Володимира Степановича (проживає за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Гаї Шевченківські, вул. Кривоноса, 5).

8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені у письмовому вигляді та підписані Сторонами.

Будь-яка домовленість між Сторонами, що обумовлює нові обов'язки, що не випливають з цього Договору, повинна бути письмово підтверджена сторонами у формі додаткової угоди до цього Договору.

8.4. Після підписання Договору всі попередні письмові та усні домовленості, переговори та листування між Сторонами втрачають силу.

8.5. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.6. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

На виконання вказаного договору сторони по справі склали акт прийому-передач 10 жовтня 2006 року, в якому вказано наступне:

Відкрите акціонерне товариство "КРЕДОБАНК" (яке є правонаступником прав та обов'язків акціонерного товариства "Кредит Банк (Україна)"), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, в особі директора Тернопільської філії ВАТ ''КРЕДОБАНК" Волкова Валерія Івановича, який діє на підставі положення про філію і рішення правління №518 ВАТ "КРЕДОБАНК" від 06 жовтня 2006 року (надалі "Продавець"), з одного боку та

Приватне агропромислове підприємство "Батьківщина", що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Дичків, в особі директора Гаврилюка Тараса Ярославовича, який діє на підставі статуту (надалі "Покупець"), з другого боку, разом іменовані Сторони, склали цей Акт про наступне:

На виконання умов договору купівлі-продажу від 10 жовтня 2006 року Продавець передав, а Покупець прийняв бурякозбиральний комбайн Ноlmег Сlаsік, в кількості 1 шт.

Бурякозбиральний комбайн, який переданий Продавцем та прийнятий Покупцем цим Актом прийому-передачі за своїм технічним станом та комплектністю відповідає тому стану, яким він був на момент підписання Сторонами договору купівлі-продажу від 10 жовтня 2006 року (на виконання якого передається бурякозбиральний комбайн).

Підписанням цього Акту Сторони констатують факт відсутності взаємних претензій по договору купівлі-продажу від 10 жовтня 2006 року (на виконання якого передається бурякозбиральний комбайн).

У відповідності довідки виданої Відкритим акціонерним товариством „Кредобанк” в особі Тернопільської філії , м. Тернопіль вул. Руська, 17 реєстраційні документи на вказаний бурякозбиральний комбайн втрачено при невідомих обставинах.

Згідно Правил державної реєстрації та обліку тракторів , самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожньобудівних машин і тракторних причепів, затверджених наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 9 лютого 1994 року №40 пункт 13 „Законність придбання машин підтверджується відповідними документами”, а саме:

- довідка-рахунок торговельної організації;

- приймально-здавальний акт заводу-виготовлювача;

- квитанція до прибуткового касового ордера, накладна і приймально-здавальний акт, видані підприємством, організацією або установою;

- договір дарування, купівлі-продажу або міни, свідоцтво на право власності на частку в загальному майні і спільна заява подружжя (співвласників) про розділ і перереєстрацію машин на одного з них, договір розподілу успадкованої власності або договір розподілу разом нажитого майна, засвідчені нотаріально, якщо це передбачено чинним законодавством;

- копія рішення суду і виконавчого листа про належність машини.

Правом власності є право особи на річ (майно) ,яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Особливим видом права власності є право довірчої власності ,яке виникає внаслідок закону або договору управління майном. (ст. 316 ЦК України).

Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження майна (ст.317 ЦК України).

Суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 ЦК України

Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом (ст.318 ЦК України)

Власник володіє, користується , розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії ,які не суперечать закону.

При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства.

Усім власникам забезпечується рівні умови здійснення своїх прав.

Власність зобов'язує.

Власник не може використовувати право власності на шкоду права, свободам та гідності , інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Держава не втручається у здійснення власником права власності .

Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб лише у випадках і в порядку встановлених законом.

Особливості здійснення права власності на національні , культурні та історичні цінності встановлюються законом (ст.319 ЦК України).

Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності ,крім випадків , встановлених законом.

Законом можуть бути встановлені умови використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності (ст.320 ЦК України)

Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійснення.

Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку встановлених законом.

Примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку установлених законом та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості , крім випадків , встановлених частиною другою ст.353 ЦК України . ( ст. 321 ЦК України).

Право власності набувається на підставах ,що не заборонені законом ,зокрема із право чинів.

Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.(ст.328 ЦК України).

Право власності на нову річ ,яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом.

Особа, яка виготовила (створила ) річ зі своїх матеріалів на підставі договору ,є власником цієї речі.

Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва(створення майна).

Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації.

Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів , обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна)

У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини може укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва ,право власності на який реєструється органом ,що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів ,що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна ,проектно –кошторисної документації, а також документів ,що містять опис об’єкта незавершеного будівництва (ст.331 ЦК України).

Враховуючи, що позивач набув рухоме майно –бурякозбиральний комбайн марки HOLMER СLASIK двигун № ДМ 422 А ДІИ 6271 , рама №4511798 вартістю 150 000 грн. на законних підставах, в даний час володіє і користується вказаним майном, інше господарським судом Тернопільської області не встановлено, а тому позовні вимоги позивача в частині щодо визнання права власності , документально обґрунтовані і підлягають задоволенню.

Згідно ст.181 ч.2 рухомими речами є речі ,які можна вільно переміщувати у просторі. У відповідності Правил державної реєстрації та обліку тракторів , самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожньобудівних машин і тракторних причепів, затверджених наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 9 лютого 1994 року №40 державна реєстрація бурякозбиральних комбайнів покладена на Тернопільську інспекцію державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька , 46.

Оскільки позивач набув бурякозбиральний комбайн на законних підставах, , господарським судом визнано право власності на вказаний комбайн за позивачем, право власності на бурякозбиральний комбайн підлягає державній реєстрації, а тому позовні вимоги позивача в частині щодо зобов’язання Тернопільську інспекцію державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька ,46, здійснити державну реєстрацію права власності за Приватним агропромисловим підприємством „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області , документально обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Судові витрати , в порядку ст..49 ГПК України ,покласти на позивача, як ініціатора позову.

Керуючись ст.ст. 43, 49, 82-85 ГПК України, ст.ст.181,316,317,318,320,325,326 Цивільного кодексу України, Правил державної реєстрації та обліку тракторів , самохідних шасі, самохідних меліоративних та дорожньобудівних машин і тракторних причепів, затверджених наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 9 лютого 1994 року №40 , суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати право власності на рухоме майно –бурякозбиральний комбайн марки HOLMER СLASIK двигун № ДМ 422 А ДІИ 6271 , рама №4511798 вартістю 150 000 грн. за Приватним агропромисловим підприємством „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області , як належним власником.

3. Зобов”язати Тернопільську інспекцію державного технічного нагляду м. Тернопіль вул. Микулинецька ,46 здійснити держану реєстрацію рухомого майна - бурякозбиральний комбайн марки HOLMER СLASIK двигун № ДМ 422 А ДІИ 6271 , рама №4511798 вартістю 150 000 грн. за Приватним агропромисловим підприємством „Батьківщина” с. Дичків Тернопільського району Тернопільської області , як власником на законних підставах.

4. На дане рішення, яке не вступило в законну силу сторонами по справі може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного господарського суду на протязі десяти днів з дня його підписання 30 березня 2007 року, через місцевий господарський суд Тернопільської області .

5.Рішення направити сторонам по справі.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 557386 ?

Документ № 557386 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 557386 ?

Дата ухвалення - 27.03.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 557386 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 557386 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 557384
Наступний документ : 557387