Постанова № 55346644, 29.01.2016, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.01.2016
Номер справи
2а-3783/10/0770
Номер документу
55346644
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

29 січня 2016 року м. Ужгород№ 2а-3783/10/0770

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Шешеня О.М.

при секретарі Куля Т.Т.

за участю:

прокуратури: Прокурор міста Ужгорода, представник - Роман М.С.;

позивача: Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, представник - Кевер Г.Б.;

відповідача: Відкрите акціонерне товариство "База відпочинку "Жорнава", представник - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою Прокурора міста Ужгорода в інтересах держави в особі Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Відкритого акціонерного товариства "База відпочинку "Жорнава" про стягнення штрафу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор міста Ужгорода в інтересах держави в особі Закарпатського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку звернувся до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Відкритого акціонерного товариства "База відпочинку "Жорнава" (далі - відповідач) про стягнення штрафу в розмірі 51000,00 грн.

В судовому засіданні позивача - Закарпатське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було замінено на правонаступника - Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - позивач).

Представник прокуратури в судовому засіданні підтримав позовні вимоги з підстав, наведених у позовній заяві та просив позов задовольнити, мотивуючи наступним. 11.05.2010 року позивачем було виявлено наступні порушення відповідача, а саме: не було опубліковано в офіційному друкованому виданні у встановлений строк особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії - 09.04.2010 року, дата опублікування в офіційному друкованому виданні - 19.04.2010 року. Бюлетень. Цінні папери України №70); не було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних позивача особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента; не було подано до позивача, у встановлені строки, особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії - 09.04.2010 року, дата подання до позивача - 23.04.2010 року, №413). Відтак, відповідачем було порушено вимоги пункту 1 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1591 (чинного на час виникнення спірних правовідносин) (далі - Положення № 1591), в частині обов'язку розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних позивача, опублікування у офіційному друкованому виданні та в частині подання інформації до позивача. Щодо вище вказаних правопорушень на ринку цінних паперів, позивачем були складені акти від 20.05.2010 року, а саме: за №31/10-ЗК, за №32/10-ЗК та за №33/10-ЗК, а також, винесено постанови від 11.02.2010 року за №28/10-ЗК, за №29/10-ЗК та за №30/10-ЗК про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів. Разом з тим, за вказані правопорушення, позивачем було винесено постанови від 02.06.2010 року за №55/10-ЗК, за №56/10-ЗК та за №57/10-ЗК про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафів на загальну суму 51000,00 грн. Виходячи з вище викладеного, представник прокуратури просив позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позов та просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі з підстав, наведених у позовній заяві.

Представник відповідача в судове засідання повторно не з'явився без поважних причин, заперечення на позов не надав, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду. Суд вважає за можливе вирішити справу на підставі наявних у ній доказів.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали справи, заслухавши пояснення представника прокуратури та представника позивача, всебічно та повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до висновку про те, що позовна заява підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що позивачем 11.05.2010 року було виявлено допущення відповідачем правопорушення на ринку цінних паперів, а саме: не опубліковано в офіційному друкованому виданні у строк, встановлений Положенням №1591 особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії - 09.04.2010 року, дата опублікування в офіційному друкованому виданні - 19.04.2010 року. Бюлетень. Цінні папери України №70); не розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних позивача у строк, встановлений Положенням №1591, особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента; не подано до позивача у строк, встановлений Положенням №1591, особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії - 09.04.2010 року, дата подання до позивача - 23.04.2010 року №413).

У відповідності до ст. 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР (далі - Закон України № 448/96-ВР) (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює повноваження через центральний апарат і свої територіальні органи. Комісія може делегувати надані їй повноваження центральному апарату і територіальним органам шляхом прийняття відповідного рішення, затвердженого в установленому порядку. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку затверджується Президентом України. Територіальні органи Комісії діють на основі положення, що затверджується Комісією, і координують свою діяльність з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.

Згідно до пункту 1 глави 3 розділу II Положення №1591 (чинного на час виникнення спірних правовідносин) розкриття особливої інформації має здійснюватись шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, з дня вчинення дії; в офіційному друкованому виданні - протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії; подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

Відтак, відповідачем було порушено вимоги пункту 1 глави 3 розділу II Положення №1591 (чинного на час виникнення спірних правовідносин), в частині обов'язку розкрити особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних позивача, опублікування у офіційному друкованому виданні та подання до позивача відповідної інформації.

Так, позивачем щодо відповідача були винесені постанови про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.05.2010 року (а.с. 21-23).

Щодо виявлених позивачем правопорушень на ринку цінних паперів були складені акти від 20.05.2010 року, а саме: за №31/10-ЗК (а.с. 15), за №32/10-ЗК (а.с. 17) та за №33/10-ЗК (а.с. 19), а також, винесені постанови про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 20.05.2010 року (а.с. 14, 16, 18).

У відповідності до п.п. 5-7 ч. 1 ст. 11 Закону України № 448/96-ВР (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за: неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та (або) опублікування недостовірної інформації - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та (або) розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; неподання, подання не в повному обсязі інформації та (або) подання недостовірної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відтак, позивачем було винесено постанови від 02.06.2010 року за №55/10-ЗК (а.с. 9), за №56/10-ЗК (а.с. 10) та за №57/10-ЗК (а.с. 11) про накладення на відповідача санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафів на загальну суму 51000,00 грн.

У відповідності до ч. 1 ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Так, постановою Закарпатського окружного адміністративного суду від 06.02.2014 року (справа № 2а-3771/10/0770, головуючий суддя - Рейті С.І.) було відмовлено у задоволенні позову відповідача до позивача про визнання протиправними та скасування постанов №55/10-ЗК від 02.06.2010 року, №56/10 від 02.06.2010 року, №57/10 від 02.06.2010 року, №74/10 від 15.06.2010 року. Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 17.11.2015 року постанову Закарпатського окружного адміністративного суду від 06.02.2014 року (справа № 2а-3771/10/0770, головуючий суддя - Рейті С.І.) було залишено без змін, відтак, обставини щодо правомірності винесення постанов від 02.06.2010 року за №55/10-ЗК, за №56/10-ЗК та за №57/10-ЗК про накладення на відповідача санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді штрафів на загальну суму 51000,00 грн. - повторно не доказуються.

Однак, за допущені правопорушення на ринку цінних паперів, відповідач в добровільному порядку не сплатив штраф на загальну суму 51000,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

За наведених обставин, позовні вимоги підтверджені належними та допустимими доказами, відповідачем не спростовані (заперечення проти позову відповідач до суду не надав) та підлягають до задоволення повністю.

Згідно ч. 4 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати по справі з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 17, 71, 86, 94, 160, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

1.Позов Прокурора міста Ужгорода в інтересах держави в особі Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Відкритого акціонерного товариства "База відпочинку "Жорнава" - задовольнити.

2.Стягнути з Відкритого акціонерного товариства "База відпочинку "Жорнава" (Закарпатська область, Великоберезнянський район, с. Жорнава, буд. 32, код ЄДРПОУ 05290474) штраф в розмірі 51000,00 (п'ятдесят одна тисяча гривень) грн.

3.Постанова суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Закарпатський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

СуддяО.М. Шешеня

Відповідно до статті 160 частини 3 КАС України 29 січня 2016 року було проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Повний текст постанови виготовлено та підписано 2 лютого 2016 року.

Попередній документ : 55346643
Наступний документ : 55346645