Постанова № 55342722, 27.01.2016, Донецький апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
27.01.2016
Номер справи
913/709/15
Номер документу
55342722
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

донецький апеляційний господарський суд

пр. Науки, 5, м. Харків, 61022, тел. (057) 702-00-72

Е-mail: inbox@dna.arbitr.gov.ua

Постанова

Іменем України

27.01.2016 справа № 913/709/15

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:ОСОБА_1суддівОСОБА_2 , ОСОБА_3 за участю представників сторін: від позивача:не з`явився,від відповідача: від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні позивача:не з`явився, не з`явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргуПублічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 Русь", м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_5 на рішення господарського суду Луганської областівід16.11.2015по справі№913/709/15 (ОСОБА_6І.)за позовомПублічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 Русь", м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_5до за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачаКомунального підприємства "Луганська обласна "Фармація", м. Сєвєродонецьк Луганської області, Приватного акціонерного товариства "Альба Україна", м. Бориспіль Київської області,простягнення 16 029 554, 12 грн.

Публічне акціонерне товариство «Банк «ОСОБА_4 Русь» (далі ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь», ОСОБА_4) в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_5 звернулось до господарського суду Луганської області з позовом до Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація» (далі КП «ЛО «Фармація, Покупець), м. Сєвєродонецьк Луганської області, про стягнення основного боргу в сумі 9 303 995, 20 грн., пені в розмірі 1 006 565, 54 грн., 3 % річних у сумі 350 238, 07 грн. та інфляційних втрат у розмірі 5 349 797, 24 грн.

Рішенням господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі № 913/709/15 у задоволенні позовних вимог відмовлено за необґрунтованістю.

Позивач, не погодившись з прийнятим рішенням, подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» задовольнити у повному обсязі. Зокрема, апелянт посилається на неправильне застосування норм як матеріального, так і процесуального права.

Представники Позивача, Відповідача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на стороні Позивача у судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, тому судова колегія вважає можливим розглядати апеляційну скаргу за їх відсутності.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду відповідно до ст. 101 ГПК України та на підставі встановлених фактичних обставин переглядає матеріали господарської справи та викладені у скарзі доводи щодо застосування судом при розгляді норм як матеріального, так і процесуального права, що мають значення для справи. Апеляційний господарський суд не звязаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, апеляційну скаргу, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, апеляційний суд,

В С Т А Н О В И В :

Між ПрАТ «Альба Україна» та КП «ЛО «Фармація» 01.06.2010 укладено Договір купівлі-продажу № 102 (далі Договір купівлі-продажу), відповідно до якого продавець зобовязується передавати (поставляти) лікарські засоби та вироби медичного призначення (далі Товар) у власність Покупця, а Покупець зобовязується приймати Товар та сплачувати за нього грошові кошти відповідно до умов цього Договору (т. 1, а. с. 27).

01.06.2010 ПрАТ «Альба Україна» та КП «ЛО «Фармація» також уклали Протокол розбіжностей до зазначеного Договору, в якому Сторонами узгоджені п.п. 2.1., 2.2., 3.1., 4.4., 5.2., 5.5.., 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 7.4., 7.7. Договору купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010 в редакції Покупця (т. 1, а. с. 32). Інші положення Договору, крім вище зазначених, безпосередньо викладені в тексті Договору вважаються погодженими.

Відповідно до п. 1.1 Договору купівлі-продажу продавець зобов'язується передати (поставляти) лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші супутні товари (надалі «Товар») у власність Покупця (відповідача), а Покупець зобов'язується приймати Товар та сплачувати за нього кошти відповідно до умов цього договору.

Згідно з п. 2.1. Договору купівлі-продажу постачання товару здійснюється товарними партіями. Кожна партія товару, що поставляється, повинна відповідати наступним вимогам:

кожне найменування товару повинне належати до однієї серії;

кожне найменування товару повинне бути упаковане в одне групове упакування. При цьому Сторони розуміють під поняттям «групове упакування» тару, що поєднує на момент постачання групу визначеної кількості одиниць товару однієї серії з метою виключення механічного ушкодження при транспортуванні. Умови встановлені дійсним пунктом можуть бути змінені при постачанні кожної партії товару тільки з письмової згоди Покупця.

Датою поставки партії товару вважається дата фактичного приймання Товару Покупцем (що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін видатковою накладною) і передачі документів на товар передбачених п. 3.1. даного Договору (що підтверджується відповідним актом підписаним Сторонами).

Постачання Товару здійснюється автомобільним транспортом протягом 3 робочих днів з моменту погодження заявки Покупця на умовах СРТ або DDU, згідно з Інкотермс 2000. Конкретне місце поставки зазначається в заявці Покупця та видатковій накладній.

Разом з Товаром Продавець надає Покупцю сертифікати й інші документи, що підтверджують походження Товару відповідно до чинного законодавства (п. 2.2 Договору купівлі-продажу).

Згідно з п. 2.6. Договору купівлі-продажу одержувачем Товару за цим договором можуть бути, окрім Покупця, належним чином уповноважені від його імені особи.

Відповідно до п. 3.1. Договору купівлі-продажу кожна партія товару повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником, що гарантує, що продукція зроблена і проконтрольована згідно стандартів якості відповідно до Аналітично-нормативної документації. Сертифікат завіряється печаткою Продавця.

У випадках, передбачених чинним законодавством, визначений Товар супроводжується аналітичним паспортом та «Висновком щодо якості». Передача документів передбачених цим пунктом підтверджується відповідним актом підписаним обома сторонами.

Згідно з п. 4.2. Договору купівлі-продажу Покупець зобов'язаний прийняти Товар і оплатити його в порядку, визначеному розділом 5 Договору.

Відповідно до п. 4.4. Договору купівлі-продажу, продавець надає покупцю сертифікат якості виробників на товар, що поставляється, на українській чи російській мові на електронних носіях у вигляді сканованих копій згідно п. 1.3. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а також надає копії сертифікатів засвідчені печаткою.

У п. 5.2. Договору купівлі-продажу сторони погодили, що розрахунки за поставлений Товар здійснюється з відстрочкою на 30 (тридцять) календарних днів з моменту постачання кожної партії Товару. Період відстрочки оплати товару може бути збільшений, про що буде зазначено у видатковій накладній. Термін зобов'язань по оплаті кожної партії товару починає минати з моменту фактичного приймання товару Покупцем і передачі документів на товар передбачених п. З.1., 4.4 цього Договору.

За змістом п.п. 5.1, 5.2, 5.4 Договору купівлі-продажу Покупець проводить оплату товару у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця. Оплата кожної товарної партії проводиться у повному обсязі на умовах, що вказуються у видатковій накладній й поставку товарної партії. У розрахункових документах Покупець повинен вказуватися номер та дату видаткової накладної згідно з якою здійснюється сплата за поставлений Товар та номер і дату Договору.

Як встановлено п. 5.5 Договору купівлі-продажу у разі невиконання вимог п. 5.4 цього Договору, Сторони домовились, що оплата поставленого Товару проводиться відповідно до послідовного порядку його оплати, тобто першою оплачується накладна, строк якої настав першою. У разі, якщо сума оплати по неоплаченій накладній перевищує суму поставки по такій накладній, залишкові кошти зараховуються в рахунок наступної не оплаченої поставки.

Згідно з п. 6.1. Договору купівлі-продажу датою постачання партії товару вважається дата фактичного приймання товару Покупцем (що підтверджується підписаною уповноваженими представниками сторін видатковою накладною) і передачі документів на товар передбачених п. З.1. даного договору (що підтверджується відповідним актом підписаним сторонами).

У випадку передачі товару Покупцю без документів, передбачених п. 3.1. Договору купівлі-продажу, відповідний Товар (уся партія або частина партії товару) вважається прийнятим Покупцем на відповідальне збереження. При цьому усі витрати по збереженню вищевказаного товару несе Продавець. Розмір витрат по збереженню товару визначається на підставі калькуляції, складеної Покупцем. Оплата витрат по збереженню даного товару здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Покупця або шляхом заліку зустрічних зобов'язань Покупця перед Продавцем по зобов'язанням, передбаченим даним договором. Залік зустрічних зобов'язань, є зробленим після одержання Продавцем заяви про залік зустрічних однорідних вимог Покупця.

У випадку якщо впродовж 30 днів з моменту фактичної передачі товару Продавець не передав Покупцю документи передбачені п. 3.1., 4.4. Договору, Товар підлягає поверненню Продавцю за його рахунок.

Згідно з п. 6.2. Договору право власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання видаткових накладних. Ризик випадкової втрати чи пошкодження товару переходить до покупця з моменту підписання видаткових накладних.

Відповідно до п. 6.3. Договору, продавець передає товар покупцю при умові наявності у останнього належним чином оформлених документів на право отримання товару, а саме довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. Генеральної довіреності строком дії на 1 календарний рік у вигляді Додаткової угоди до договору, оформленої у відповідності з «Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей» затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 та інших документів передбачених чинним законодавством України.

Приймання товару здійснюється Покупцем відповідно до Інструкцій № П-6, П-7 (про прийом товарів по кількості і якості) уповноваженими представниками Сторін (п. 6.4. Договору).

01.01.2011 між ПрАТ «Альба Україна» та КП «ЛО «Фармація» було укладено Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010 (т. 1, а. с. 28), відповідно до якої п. 1.1 Договору купівлі-продажу викладено в новій редакції: «Продавець зобовязується передавати (поставляти) лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші супутні товари (надалі «Товар») у власність Покупця, а Покупець зобовязується приймати Товар та сплачувати за нього грошові кошти відповідно до умов цього Договору».

У п. 2 зазначеної Додаткової угоди Сторони також погодили нові реквізити Продавця.

01.01.2012 між ПрАТ «Альба Україна» та КП «ЛО «Фармація» було укладено Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010 (т. 1, а. с. 29), відповідно до якої п. 1.1 Договору купівлі-продажу викладено в новій редакції: «Продавець зобовязується передавати (поставляти) лікарські засоби, вироби медичного призначення та інші супутні товари (надалі «Товар») у власність Покупця, а Покупець зобовязується приймати Товар та сплачувати за нього грошові кошти відповідно до умов цього Договору».

У п. 2 зазначеної Додаткової угоди Сторони також погодили нові реквізити Продавця.

Крім того, між ПрАТ «Альба Україна» та КП «ЛО «Фармація» також було укладено низку Додаткових угод до Договору купівлі-продажу від 30.03.2011 (т. 1, а. с. 28), від 31.05.2012 (т. 1, а. с. 30).

На виконання умов Договору купівлі-продажу ПрАТ «Альба Україна» поставило КП ЛО «Фармація» Товар за видатковими накладними: № 40499605 від 19.02.2014, № 40535200 від 21.02.2014, № 40549073 від 22.02.2014, № 40549074 від 22.02.2014, № 40549075 від 22.02.2014, № 40549076 від 22.02.2014, № 40554690 від 22.02.2014, № 40572129 від 25.02.2014, № 40572130 від 25.02.2014, № 40572160 від 25.02.2014, № 40572960 від 25.02.2014, № 40591272 від 26.02.2014, № 40591273 від 26.02.2014, № 40591274 від 26.02.2014, № 40606124 від 27.02.2014, № 40606125 від 27.02.2014, № 40622824 від 28.02.2014, № 40622825 від 28.02.2014, № 40622826 від 28.02.2014, № 40622847 від 28.02.2014, № 40622848 від 28.02.2014, № 40622849 від 28.02.2014, № 40631780 від 01.03.2014, № 40631784 від 01.03.2014, № 40654839 від 04.03.2014, № 40654840 від 04.03.2014, № 40654841 від 04.03.2014, № 40654842 від 04.03.2014, № 40654843 від 04.03.2014, № 40654844 від 04.03.2014, № 40654848 від 04.03.2014, № 40654849 від 04.03.2014, № 40654850 від 04.03.2014, № 40654851 від 04.03.2014, № 40658139 від 04.03.2014, № 40658140 від 04.03.2014, № 40658141 від 04.03.2014, № 40658457 від 04.03.2014, № 40658458 від 04.03.2014, № 40671603 від 05.03.2014, № 40671604 від 05.03.2014, № 40671605 від 05.03.2014, № 40671641 від 05.03.2014, № 40671642 від 05.03.2014, № 40686947 від 06.03.2014, № 40686948 від 06.03.2014, № 40686949 від 06.03.2014, № 40687622 від 06.03.2014, № 40687623 від 06.03.2014, № 40687624 від 06.03.2014, № 40687625 від 06.03.2014, № 40702779 від 07.03.2014, № 40702780 від 07.03.2014, № 40702782 від 07.03.2014, № 40702783 від 07.03.2014, № 40702784 від 07.03.2014, № 40727637 від 12.03.2014, № 40727638 від 12.03.2014, № 40727639 від 12.03.2014, № 40727640 від 12.03.2014, № 40727642 від 12.03.2014, № 40736650 від 12.03.2014, № 40736651 від 12.03.2014, № 40736652 від 12.03.2014, № 40736673 від 12.03.2014, № 40736674 від 12.03.2014, № 407736675 від 12.03.2014, № 40736676 від 12.03.2014, № 40736677 від 12.03.2014, № 40736680 від 12.03.2014, № 40736681 від 12.03.2014, № 40736691 від 12.03.2014, № 40736692 від 12.03.2014, № 40754582 від 13.03.2014, № 40754583 від 13.03.2014, № 40754584 від 13.03.2014, № 40754782 від 13.03.2014, № 40754849 від 13.03.2014, № 40754850 від 13.03.2014, № 40770925 від 14.03.2014, № 40770926 від 14.03.2014, № 40770927 від 14.03.2014, № 40770928 від 14.03.2014, № 40770929 від 14.03.2014, № 40786662 від 15.03.2014, № 40786663 від 15.03.2014, № 40786664 від 15.03.2014, № 40786665 від 15.03.2014, № 40808896 від 18.03.2014, № 40808897 від 18.03.2014, № 40808898 від 18.03.2014, № 40808899 від 18.03.2014, № 40808909 від 18.03.2014, № 40808910 від 18.03.2014, № 40826322 від 19.03.2014, № 40826342 від 19.03.2014, № 40826343 від 19.03.2014, № 40826344 від 19.03.2014, № 40826345 від 19.03.2014, № 40826347 від 19.03.2014, № 40841458 від 20.03.2014, № 40841699 від 20.03.2014, № 40914982 від 26.03.2014, № 40914987 від 27.03.2014, № 40934230 від 27.03.2014, № 40934234 від 28.03.2014, № 40934235 від 28.03.2014, № 40966887 від 29.03.2014, № 40966888 від 29.03.2014, № 40966889 від 29.03.2014, № 40972688 від 29.03.2014, № 40978001 від 31.03.2014, № 40978002 від 31.03.2014, № 40978003 від 31.03.2014, № 40984401 від 31.03.2014, № 40984402 від 31.03.2014, № 40998033 від 31.03.2014, № 41033940 від 05.04.2014, № 41033941 від 05.04.2014, № 41033942 від 05.04.2014, № 41041910 від 09.04.2014, № 41041911 від 09.04.2014, № 41053405 від 08.04.2014, № 41053406 від 08.04.2014, № 41053407 від 08.04.2014, № 41055944 від 08.04.2014, № 41060949 від 10.04.2014, № 41061656 від 10.04.2014, № 41067809 від 09.04.2014, № 41067810 від 09.04.2014, № 41068525 від 09.04.2014, № 41068551 від 09.04.2014, № 41073215 від 11.04.2014, № 41077330 від 10.04.2014, № 41079697 від 10.04.2014, № 41079923 від 10.04.2014, № 41082729 від 10.04.2014, № 41082743 від 10.04.2014, № 41083027 від 10.04.2014, № 41088419 від 11.04.2014, № 41095991 від 11.04.2014, № 41095995 від 11.04.2014, № 41095996 від 11.04.2014, № 41096045 від 11.04.2014, № 41097094 від 11.04.2014, № 41107882 від 12.04.2014, № 41107883 від 12.04.2014, № 41107889 від 12.04.2014, № 41108147 від 12.04.2014, № 41116228 від 16.04.2014, № 41118109 від 16.04.2014, № 41119706 від 15.04.2014, № 41119707 від 15.04.2014, № 41120994 від 15.04.2014, № 41120996 від 15.04.2014, № 41120997 від 15.04.2014, № 41121001 від 15.04.2014, № 41121009 від 15.04.2014, № 41121033 від 15.04.2014, № 41124592 від 15.04.2014, № 41125415 від 15.04.2014, № 41129353 від 15.04.2014, № 41129360 від 15.04.2014, № 41130973 від 16.04.2014, № 41131557 від 16.04.2014, № 41131558 від 16.04.2014, № 41133375 від 16.04.2014, № 41133380 від 16.04.2014, № 41133381 від 16.04.2014, № 41133382 від 16.04.2014, № 41133387 від 16.04.2014, № 41138853 від 16.04.2014, № 41138854 від 16.04.2014, № 41147200 від 17.04.2014, № 41147203 від 17.04.2014, № 41149263 від 17.04.2014, № 41149297 від 17.04.2014, № 41149309 від 17.04.2014, № 41158257 від 18.04.2014, № 41158260 від 18.04.2014, № 41158261 від 18.04.2014, № 41158264 від 18.04.2014, № 41159330 від 18.04.2014, № 41159332 від 18.04.2014, № 41159336 від 18.04.2014, № 41159345 від 18.04.2014, № 41160301 від 18.04.2014, № 41160302 від 18.04.2014, № 41160306 від 18.04.2014, № 41160307 від 18.04.2014, № 41162103 від 19.04.2014, № 41162107 від 19.04.2014, № 41162108 від 19.04.2014, № 41162118 від 19.04.2014, № 41162119 від 19.04.2014, № 41170013 від 23.04.2014, № 41170184 від 23.04.2014, № 41176738 від 24.04.2014, № 41178522 від 24.04.2014, № 41178523 від 24.04.2014, № 41178524 від 24.04.2014, № 41178526 від 24.04.2014, № 41178529 від 24.04.2014, № 41178565 від 24.04.2014, № 41178566 від 24.04.2014, № 41178567 від 24.04.2014, № 41178573 від 24.04.2014, № 41178579 від 24.04.2014 (т. 2 а. с. 10-311). Всього на загальну суму 9 303 995, 20 грн.

Проте, Покупець дотепер не здійснив оплату поставленого Товару.

05.06.2014 між ПрАТ «Альба Україна» та ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» укладено Договір відступлення прав вимоги № 70607-20/14-7, відповідно до якого ПрАТ «Альба Україна» (Первісний кредитор) відступає (продає), а ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» (Новий кредитор) набуває (купує) за 9 851 814, 33 грн. у порядку та на умовах, визначених цим Договором, право вимоги за зобов'язаннями КП «ЛО «Фармація» (Боржника) у сумі 9 851 814, 33 грн., що випливає з договору купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010, укладеного між Боржником та Первісним кредитором (т. 1, а. с. 33-35).

Відповідно до п. 1.1.1. Договору відступлення право вимоги первісного кредитора за зобов'язаннями боржника на суму зазначену в п. 1.1. цього Договору, що випливає з Договору купівлі-продажу, підтверджується випискою з балансового рахунку Боржника (довідка № 2003а від 04.06.2014).

Згідно з п. 1.1.2. Договору відступлення первісний кредитор засвідчує, що заперечення, які можуть бути висунуті Боржником проти вимог Нового кредитора на момент підписання Договору, не існує, вимоги є дійсними та немає підстав для їх невиконання Боржником.

За умовами п. 3.1. Договору відступлення Новий кредитор набуває (купує) права вимоги, що відступається (продається) за цим Договором після підписання Сторонами цього Договору.

Пунктом 7.1. Договору відступлення передбачено, що Новий кредитор набуває право вимоги від Боржника належного виконання зобов'язання по оплаті коштів Боржником у сумі, яка зазначена у п. 1.1 вказаного Договору.

Згідно з п. 7.2. Договору відступлення крім права вимоги, Новий кредитор набуває право на стягнення з Боржника неустойки/штрафних санкцій і збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним виконанням ним зобов'язань за Договором купівлі-продажу.

На виконання умов Договору відступлення Сторонами складено довідку/витяг з балансу про перелік майнових прав, що відступаються ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» за Договором відступлення права вимоги № 2003а від 05.06.2014 (т. 1, а. с. 36-38), згідно з якою Позивач та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача підтвердили наявність у власності третьої особи станом на 05.06.2014 майнових прав, зокрема за Договором купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010 в сумі 9 851 814, 33 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, 26.06.2014 ПрАТ «Альба» та ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» направили на адресу КП «ЛО «Фармація» Повідомлення про відступлення права вимоги, яким сповістили Відповідача про передачу права вимоги за Договором купівлі-продажу № 102 від 01.06.2010 в сумі 9 851 814, 33 грн. Позивачу (т. 1, а. с. 40).

Докази надіслання зазначеного повідомлення містяться в матеріалах справи (т. 1, а. с. 41-42).

Вивчивши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія вважає рішення господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі № 913/709/15 є незаконним, необґрунтованим і таким, що підлягає частковому скасуванню, виходячи з такого.

Згідно зі ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Статтями 526, 527 ЦК України передбачено, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок та зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, ЦК України та інших актів цивільного законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що ПрАТ «Альба Україна» було поставлено КП «ЛО «Фармація» лікарські засоби на суму 9 303 995, 20 грн., яка не була оплачена Відповідачем. Тобто заборгованість Відповідача за Договором купівлі-продажу становить 9 303 995, 20 грн.Проте, Відповідач вважає, що ПрАТ «Альба Україна» були порушені умови Договору купівлі-продажу, зокрема п. 3.1 та 6.3, а саме: Постачальник не надав належних сертифікатів до кожної партії Товару, а також довіреностей, що посвідчують повноваження представника для передачі Товару. З огляду на це Відповідач вважає, що Товар було прийнято на відповідальне збереження на підставі п. 3.1 Договору.

У п. 16 Інструкції про порядок приймання продукції (товару) виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженій наказом Держарбітражу при Раді міністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7, зазначено, що при виявленні невідповідності якості, комплектності, маркування продукції, тари чи упаковки вимогам стандартів та технічних умов договору чи даним зазначеним у маркіровці та супровідних документах (п. 14 Інструкції), отримувач призупиняє подальше приймання товару та складає акт, в якому зазначає кількість товару та характер виявлених при прийманні дефектів. Отримувач зобов'язаний забезпечити зберігання товару неналежної якості. Отримувач також зобов'язаний викликати для участі в продовженні приймання товару та складання двостороннього акту представника виробника (відправника), якщо це передбачено Особливими умовами поставки та Договором.

Відповідно до п. 29 вказаної Інструкції за результатами приймання товару по якості та комплектності за участю представників, зазначених в п.п. 19 и 20 цієї Інструкції, складається акт про фактичну якість та комплектність отриманого товару.

Акт повинен бути складений в день закінчення приймання товару за якістю.

У п. 30 Інструкції зазначено, що акт повинен бути підписаний всіма особами, які приймали участь в перевірці якості та комплектності товару. Особа, яка не згодна зі змістом акту, зобов'язана підписати його із зазначенням про свою незгоду та викласти свою думку.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що безпосередньо порядок та послідовність дій відповідача при прийманні лікарських засобів врегульована пунктом 3 розділу III Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 677 від 29.09.2014, який встановлює Порядок проведення вхідного контролю якості лікарських засобів, які надходять до суб'єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами. При цьому, уповноважена особа перевіряє відповідність одержаних лікарських засобів супровідним документам щодо кількості, дозування, номерів серій, термінів придатності, реєстраційного статусу, найменування, лікарської форми, виробника. Кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватися копіями сертифіката якості, що видається виробником (для імпортованих лікарських засобів - імпортером (виробником або особою, що представляє виробника лікарських засобів на території України), висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу (для лікарських засобів іноземного виробництва), висновку про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів (для медичних імунобіологічних препаратів), завіреними печаткою останнього постачальника. При негативному результаті уповноважена особа складає акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення партії постачальнику. Копія акта разом із копіями прибуткової (видаткової) накладної, сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником (для імпортованих лікарських засобів імпортером (виробником або особою, що представляє виробника лікарських засобів на території України), висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу (для лікарських засобів іноземного виробництва), висновку про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів (для медичних імунобіологічних препаратів) у десятиденний строк (якщо інше не передбачено рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів) подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Вищенаведена обставина узгоджується з вимогами п. 14 Інструкції П-7, відповідно до якого приймання продукції по якості і комплектності проводиться в точній відповідності зі стандартами, технічними умовами, Основними й Особливими умовами постачання, іншими обов'язковими для сторін правилами, а також за супровідними документами, що засвідчують якість і комплектність подається продукції (технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якості, рахунок-фактура, специфікація тощо). Відсутність зазначених супровідних документів або деяких з них не припиняє приймання продукції. У цьому випадку складається акт про фактичну якість і комплектності продукції, що надійшла, і в акті вказується, які документи відсутні.

Фактично, Наказ № 677 є похідним від Інструкції № П-7 нормативним актом, який конкретизує перелік документів і зазначає послідовність дій Відповідача у випадку отримання партії товару без супровідних документів.

Наведене свідчить про те, що у випадку відсутності певних документів разом із партією товару, складання такого Акту про їх відсутність є обов'язком Відповідача.

Відповідачем не надано ні суду першої інстанції, ані суду апеляційної інстанції в порядку Інструкцій П-6 та П-7 доказів порушення Постачальником своїх зобов'язань щодо якості та кількості поставленого Товару та не надано суду Акту про виявлені недоліки поставки неякісного та некомплектного товару.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що поставка неякісного та некомплектного товару не підтверджена Актом про виявлення недоліків.

Заперечення Відповідача, що він не був повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні спростовуються матеріалами справи, тому колегія суддів не бере їх до уваги.

Крім того, приписи ст. 516 ЦК України, не вимагають згоди боржника для заміни кредитора у зобовязанні.

За таких обставин колегія суддів вважає, що позовні вимоги ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» підлягають задоволенню в частині стягнення з КП «ЛО «Фармація» основного боргу в розмірі 9 303 995, 20 грн., а рішення місцевого господарського суду скасуванню в цій частині.

Позивачем в порядку ч. 2 ст. 625 ЦК України заявлено до стягнення 3% річних у сумі 350 238, 07 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіривши розрахунок 3 % річних, здійснений Позивачем, колегія суддів вважає, що він є арифметично вірним, а тому з Відповідача підлягає стягненню сума 3 % річних у розмірі 350 238, 07 грн. за період з 27.05.2014 по 27.08.2015.

Позивачем також заявлено до стягнення інфляційні втрати у розмірі 5 349 797, 24 грн. за період з 27.05.2014 по 31.07.2015.

Відповідно до п. 3.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобовязань» від 17.12.2013 № 14 розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помноженої на індекс інфляції, визначений названою Державною службою, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці), у якому (яких) мала місце інфляція. При цьому в розрахунок мають включатися й періоди часу, в які індекс інфляції становив менше одиниці (тобто мала місце дефляція).

Перевіривши розрахунок інфляційних втрат, наданий Позивачем, колегія суддів вважає, що він є невірним, оскільки Позивач врахував місяць, в якому мав бути здійснений платіж, а також не врахував місяці, в яких мала місце дефляція.

Таким чином, перерахувавши інфляційні втрати, колегія суддів доходить до висновку, що з Відповідача підлягають стягненню інфляційні втрати в розмірі 5 346 870, 52 грн., а в іншій частині суми відмовляє за необґрунтованістю.

Щодо нарахування пені за прострочення виконання зобовязання колегія суддів вважає за необхідне зазначити таке.

Позивачем на підставі п. 7.2 Договору купівлі-продажу нараховано пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості неоплаченого Товару за кожен день прострочення в сумі 1 016 312, 65 грн.

Стаття 216 Господарського кодексу України передбачає відповідальність за порушення у сфері господарювання шляхом застосування господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами і договором.

Згідно з п. 1 ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобовязаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобовязання.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобовязання може забезпечуватися, зокрема, неустойкою.

Частиною 1 ст. 549 ЦК України визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання.

За приписами ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобовязання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобовязання мало бути виконано.

Перевіривши розрахунок суми пені, наданий Позивачем, колегія суддів вважає, що він є невірним, оскільки Позивач не врахував положення п. 7.2 Договору купівлі-продажу і, відповідно, невірно визначив початок перебігу строку нарахування пені.

Таким чином, стягненню підлягає пеня в розмірі 939 999, 61 грн.

Статтями 83 ГПК України, 233 ГК України, 551 ЦК України суду надано право у виняткових випадках зменшити розмір пені.

Відповідно до ст. 551 ЦК України, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

У пункті 3.17.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 № 18 розяснено, що вирішуючи питання про зменшення розміру неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобовязання, господарський суд повинен обєктивно оцінити, чи є даний випадок винятковим, виходячи з інтересів сторін, які заслуговують на увагу, ступеню виконання зобовязання, причини (причин) неналежного виконання або невиконання зобовязання, незначності прострочення виконання, наслідків порушення зобовязання, невідповідності розміру стягуваної неустойки (штрафу, пені) таким наслідкам, поведінки винної сторони (у тому числі вжиття чи невжиття нею заходів до виконання зобовязання, негайне добровільне усунення нею порушення та його наслідків).

До обставин, які мають істотне значення, на думку колегії суддів, відноситься загальновідома інформація щодо здійснення Відповідачем господарської діяльності в умовах антитерористичної операції. Виробничі потужності підприємства територіально знаходяться у зоні бойових дій, наслідком чого є утрудення розрахунків, неотримання прибутку, неможливість у повній мірі виконувати зобов`язання з оплати Товару.

При вирішенні питання щодо зменшення суми пені колегія суддів враховує майновий стан КП «ЛО Фармація», а також співвідношення збитків, заподіяних ПрАТ «Альба Україна» зобов`язань з оплати Товару, розмір нарахованих інфляційних втрат (5 349 797, 24 грн.) та 3 % річних (350 238, 07 грн.)

Оскільки необхідність використання права на зменшення розміру штрафних санкцій та визначення розміру, до якого можливе їх зменшення, законодавство відносить на розсуд суду, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що розмір нарахованої Відповідачу пені підлягає зменшенню на 70 %, а тому стягненню з Відповідача підлягає пеня в сумі 281 999, 88 грн., а в іншій частині відмовляє за необґрунтованістю

Враховуючи викладене, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» підлягає задоволенню частково, а рішення господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі № 913/709/15 підлягає частковому скасуванню з наведених вище підстав.

Відповідно до ст. 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви та апеляційної скарги покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 102, 103, 105 ГПК України, Донецький апеляційний господарський суд,

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_4 Русь», м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_5 на рішення господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі № 913/709/15 задовольнити частково.

Рішення господарського суду Луганської області від 16.11.2015 у справі № 913/709/15 частково скасувати.

Резолютивну частину рішення викласти в наступній редакції:

«Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_4 Русь», м. Київ, в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ОСОБА_5 задовольнити частково.

Стягнути з Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація» (91055, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Науки, 5, код ЄДРПОУ 01975442) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_4 Русь» (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, код ЄДРПОУ 24214088) основний борг у розмірі 9 303 995, 20 грн., пеню в сумі 281 999, 88 грн., 3 % річних у розмірі 350 238, 07 грн. та інфляційні втрати в сумі 5 346 870,52 грн.

В іншій частині позову відмовити.»

Стягнути з Комунального підприємства «Луганська обласна «Фармація» (91055, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Науки, 5, код ЄДРПОУ 01975442) на користь Публічного акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_4 Русь» (04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, код ЄДРПОУ 24214088) судовий збір за подання позовної заяви у розмірі 69 759, 38 грн. та за подання апеляційної скарги в сумі 76 735, 32 грн.

Господарському суду Луганської області видати відповідний наказ.

Постанову може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

ГоловуючийО.А. Скакун

Судді:В.М. Татенко

ОСОБА_3

Попередній документ : 55342721
Наступний документ : 55342723