Ухвала суду № 55281111, 25.01.2016, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.01.2016
Номер справи
757/49263/15-к
Номер документу
55281111
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Апеляційний суд міста Києва

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Мельника В.В.,

суддів Фрич Т.В., Юрдиги О.С.

за участі секретаря Ярмолюк М.І.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання голови Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. щодо вирішення питання про направлення до іншого суду за підсудністю провадження за скаргою захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні № 42015000000000207,

в с т а н о в и л а :

22 січня 2016 року до Апеляційного суду м. Києва надійшло зазначене поданняголови місцевого суду, внесене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 січня 2016 року, якою провадження за скаргою захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 29 грудня 2015 року про відмову в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_1 від 25 грудня 2015 року в інтересах ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42015000000000207 направлено до Апеляційного суду м. Києва для вирішення питання про направлення з одного суду до іншого.

Подання мотивоване наявністю підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, які свідчать про неможливість утворити новий склад суду для судового розгляду провадження за скаргою захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 29 грудня 2015 року про відмову в задоволенні клопотання, у зв'язку з чим є необхідність вирішення питання щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.

Зокрема, у судовому засіданні захисником ОСОБА_3 було заявлено відвід, який було підтримано захисником ОСОБА_1, усьому складу Печерського районного суду міста Києва, що позбавляє суд можливості передати вказану заяву на розгляд іншому судді Печерського районного суду міста Києва та сформувати склад суду при розгляді скарги захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 /а.с.а.с. 35-36/.

У судове засідання прокурор, захисник ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 не з'явилися, про час та місце розгляду подання були повідомлені належним чином, а тому у відповідності до ч. 4 ст. 34 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання.

Заслухавши доповідь судді, доводи захисника ОСОБА_1, який просив, у разі задоволення подання місцевого суду, направити провадження за скаргою захисника ОСОБА_3 на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання до Шевченківського або Подільського районного суду м. Києва, обговоривши доводи подання, колегія суддів приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 3 КПК України кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Главою 26 чинного КПК України передбачено право оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, вичерпний перелік яких передбачено нормами ч. 1 ст. 303 КПК України, зокрема:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Згідно ч. 2 ст. 303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Положеннями статті 304 КПК України визначено строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження.

Вирішуючи дане подання, колегія суддів враховує, що положення глави 26 КПК України не містять прямих норм про те, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування здійснюється виключно до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, як то передбачено положеннями ч. 2 ст. 132 КПК України, відповідно до якої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Наведене дає колегії суддів підстави для висновку, що місцевий суд, до якого захисником ОСОБА_3 подано скаргу на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні за №42015000000000207, визначений захисником фактично на власний розсуд, оскільки чинний КПК України не містить прямих норм щодо виключної територіальної підсудності розгляду даної категорії скарг місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого знаходить орган досудового розслідування.

Відповідно до пункту 2 абзацу першого частини 1 статті 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду.

Порядок вирішення заяви про відвід визначений нормами статті 81 КПК України, відповідно до якої у разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

Усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий суддя, а під час судового провадження - суд, який його здійснює.

Як убачається із матеріалів судового провадження, захисником ОСОБА_3 до початку розгляду скарги на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання заявлено відвід слідчому судді Печерського районного суду м. Києва Писанцю В.А., який повинен розглянути інший суддя цього ж суду, визначений у порядку статті 35 КПК України.

Одночасно захисником ОСОБА_3 заявлено відвід всім суддям Печерського районного суду м. Києва з підстав, наведених у заяві про відвід, який також підлягає вирішенню у порядку, передбаченому ст. 81 КПК України /а.с.а.с. 31-33/.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до п. 26 рішення Європейського суду з прав людини «ДеКуббер проти Бельгії» (Заява № 9186/80) від 26 жовтня 1984 р., «правосуддя повинне не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться», тому будь-який суддя, щодо якого є обґрунтовані підстави побоюватися браку безсторонності, має бути відведений.

Частиною 2 статті 113 КПК України передбачено, що будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п'яти днів з моменту надходження скарги.

Відповідно до листа Печерського районного суду міста Києва № 164/16 від 25 січня 2016 року, слідчими суддями є всі судді Печерського районного суду міста Києва, кількість яких, згідно штатного розпису працівників Печерського районного суду міста Києва, складає 35 посад. Голову суду виключено зі складу слідчих суддів з розгляду клопотань та скарг у порядку КПК України, окрім вихідних днів.

Оскільки заявлений слідчому судді Писанцю В.А. відвід повинен бути вирішений іншим суддею цього ж суду, який має бути визначений у порядку статті 35 КПК України, однак для вирішення заяви про відвід усім суддям Печерського районного суду м. Києва неможливо утворити новий склад суду для розгляду цієї заяви, та відповідно для розгляду скарги захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання, то колегія суддів приходить до висновку про обґрунтованість доводів подання місцевого суду про визначення територіальної підсудності по розгляду скарги.

Крім того, при розгляді подання місцевого суду колегія суддів ураховує стислі строки розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування, визначені ч. 2 ст. 306 КПК України.

При визначенні місцевого суду, до якого слід направити на розгляд скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову прокурора про відмову у задоволенні клопотання, з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження колегія суддів вважає за доцільне направити її на розгляд до Солом'янського районного суду м. Києва.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 34 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :

Подання голови Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. задовольнити.

Провадження за скаргою ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на постанову заступника Генерального прокурора України Столярчука Юрія Васильовича від 29 грудня 2015 р. про відмову у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №42015000000000207, направити на розгляд до Солом'янського районного суду м. Києва.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді :

__ ______ ______

Мельник В.В. Фрич Т.В. Юрдига О.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 55281111 ?

Документ № 55281111 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55281111 ?

Дата ухвалення - 25.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55281111 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 55281111 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 55281110
Наступний документ : 55281122