Ухвала суду № 54754743, 22.12.2015, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.12.2015
Номер справи
755/11029/15-ц
Номер документу
54754743
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХ В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі:

головуючого: Соколової В.В.,

суддів: Пікуль А.А., Усика Г.І.

при секретарі: Ільченко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 28.10.2015 у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про припинення порушення авторських прав, стягнення компенсації за порушення авторських прав та відшкодування моральної шкоди, -

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 28.10.2015 провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» про припинення порушення авторських прав, стягнення компенсації за порушення авторських прав та відшкодування моральної шкоди - закрито.

Не погоджуючись з ухвалою суду, представником позивача подано апеляційну скаргу, в якій зазначається про незаконність, необґрунтованість ухвали суду у зв'язку з порушенням норм матеріального та процесуального права. Апелянт зазначає, що постановляючи ухвалу, суд першої інстанції не врахував, що в даному випадку має місце спір про припинення порушення авторських прав, стягнення компенсації за порушення авторських прав та відшкодування моральної шкоди внаслідок без договірного використання відповідачем спірних об'єктів авторського права створених позивачем , як звичайною фізичною особою, що призвело до порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України та помилкового закриття провадження у справі. Враховуючи вищевикладене просив скасувати ухвалу суду з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В судовому засіданні представник позивача підтримав апеляційну скаргу з підстав викладених у ній та просив про її задоволення.

Представники відповідача заперечувала проти доводів апеляційної скарги та просила апеляційну скаргу відхилити.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши доводи апеляційної скарги, пояснення сторін у справі, законність та обґрунтованість ухвали суду в межах апеляційного оскарження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Справа № 755/11029/15-ц № апеляційного провадження:22-ц/796/15973/2015Головуючий у суді першої інстанції: Чех Н.А.Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 293 ЦПК України окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі.

Постановляючи ухвалу про закриття провадження у справі, суд першої інстанції виходив з положень ч. 1 ст. 205 ЦПК України, оскільки вважав, що позивач створив спірні фотознімки внаслідок надання послуг приватним особам, саме - як суб'єкт господарювання та здійснюючи при цьому господарську діяльність, а оскільки відповідачем у справі є також юридична особа, суд дійшов висновку, що вказана справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, у зв'язку чим і закрив провадження у справі.

Проте, погодитись з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів не вважає за можливе.

Відповідно до п. 2 ст. 205 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо, зокрема, справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

З матеріалів справи, у червні 2015 року позивач звернувся до суду із позовом до відповідача, в якому просив припинити використання будь-яким способом контрафактної продукції - фото рамок із фотографіями без зазначення імені автора фотографій ОСОБА_1 та без його письмового дозволу, та просив стягнути з відповідача компенсацію за порушення авторських прав та моральну шкоду.

В судовому засіданні 28.10.2015 представник відповідача подав заяву, в якій просив закрити провадження в указаній справі у зв'язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, обгрунтовуючи дане клопотання тим, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців позивач ОСОБА_1 з 04.11.2011 зареєстрований як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якого є діяльність у сфері фотографії. Дана діяльність, відповідно до Національних класифікаторів України, включає в себе виготовлення фотографій для комерційних цілей або приватних клієнтів, фотографій на документи, шкільні та весільні фотографії тощо. По даній справі з наданих документів встановлено, що спірні фотографії були створені позивачем в результаті здійснення ним підприємницької/господарської діяльності. Вказані спірні фотографії розміщені на сайті позивача в мережі Інтернет, як фотографії, що створені внаслідок його господарської/підприємницької діяльності. На сайті вказуються види, умови надання послуг, та їх вартість. Крім того, позивач здійснював продаж створених у наслідок господарської/підприємницької діяльності фотографій на спеціалізованих сайтах у мережі Інтернет, в тому числі і спірні фотографії.

Відповідно до ст. 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, удових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Відповідно до ст.3 ГК України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно ст. 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Як роз'яснив Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 5 Постанови «Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ» № 3 від 01.03.2013, згідно зі статтею 177 ЦКУкраїни результати інтелектуальної, творчої діяльності належать до об'єктів цивільних прав, а за статтею 178 ЦК вони є оборотоздатними.

Реєстрація об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України. Проте необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватись на вимогу суб'єкта авторського права, але вона не має правовстановлюючого характеру.

У зв'язку з цим у спорах, що виникають у сфері використання об'єктів авторського і суміжних прав, здійснюється захист цивільних прав та інтересів суб'єктів, а не вирішуються питання про порушення в сфері публічно-правових відносин. Тому такі спори підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства незалежно від того, що відповідачем у справі може виступати Державна служба інтелектуальної власності України як орган державної влади (суб'єкт владних повноважень), оскільки характер спору є цивільним/

Крім того, оскільки авторське право може належати лише фізичним особам, за захистом якого і звернувся позивач, то у вказаних правовідносинах відсутній господарсько-правовий характер.

З наведеного вбачається, що позивачем при подачі позову до суду першої інстанції ставилися питання про припинення порушення його прав як автора об'єктів права інтелектуальної власності та стягнення компенсації і моральної шкоди за таке порушення авторських прав, а тому вказаний спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Таким чином, постановляючи ухвалу суд першої інстанції не звернув уваги на вказані норми та наведені обставини, у зв'язку з чим дійшов передчасного висновку про закриття провадження у справі на підставі ст. 205 ЦПК України.

Згідно ст. 307 ч. 2 п. 4 ЦПК України за наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Отже, ухвала суду першої інстанції про закриття провадження у справі, як така, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, підлягає скасуванню, а справа направленню для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 311, 314-315, 319 ЦПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 28.10.2015 - скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді:

Часті запитання

Який тип судового документу № 54754743 ?

Документ № 54754743 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54754743 ?

Дата ухвалення - 22.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54754743 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 54754743 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 54754742
Наступний документ : 54754750