Постанова № 54158704, 30.09.2015, Миколаївський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.09.2015
Номер справи
814/2870/15
Номер документу
54158704
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2015 р. № 814/2870/15

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Лебедєвої Г.В., розглянувши в порядку письмового провадження в м. Миколаєві справу за адміністративним позовом Первомайської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнесцентр Технолоджи 2" про накладення арешту на кошти що знаходяться в установах банку, стягнення податкового боргу в сумі 1799,19 грн., -

ВСТАНОВИВ:

До Миколаївського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Первомайської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Миколаївській області до товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнесцентр Технолоджи 2" про накладення арешту на кошти що знаходяться в установах банку, стягнення податкового боргу в сумі 1799,19 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідач не сплатив в установлені законом строки суму податкового зобов'язання, в результаті чого у відповідача виникла заборгованість на загальну суму 1799,19 грн. З огляду на те, що відповідачем у добровільному порядку податки не сплачені, податкова інспекція звернулася до суду із даним позовом.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд справи без його участі в порядку письмового провадження.

Відповідач до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неприбуття не повідомив, жодних пояснень, заперечень проти позову, заяв до суду не надавав.

Відповідач до судового засідання не з'явилася, судова повістка про виклик до суду була надіслана відповідачу за адресою, зазначеною у позовній заяві та у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, але, повернута до суду з поштовою відміткою : "за закінченням терміну зберігання" (а.с.24-26). Згідно ч.4 ст.33 Кодексу адміністративного судочинства України (далі-КАС України), судова кореспонденція надсилається юридичним особам - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності осіб, за такою адресою, вважається, що судова кореспонденція вручена їм належним чином. Згідно ч.11 ст.35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, вважається, що воно вручене належним чином. Таким чином, відповідач вважається належним чином сповіщеним про розгляд справи.

На підставі пункту 10 частини 1 статті 3, частини 6 статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вважає за можливе розглянути адміністративний позов в порядку письмового провадження, за наявними у справі матеріалами.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши обставини та факти, якими обґрунтовуються вимоги, перевіривши їх доказами, суд вважає, що адміністративний позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Багор-Грейн" (код ЄДРПОУ 38458819) зареєстроване як юридична особа та знаходиться на обліку, як платник податків в державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області.

Згідно до ст.67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно п.15.1 ст.15 Податкового кодексу України (далі-ПК України) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Відповідно до п.п.16.1.3, 16.1.4 п.16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.36.1. ст.36 ПК України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податків обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом; крім того, п.36.5, ст.36 ПК України встановлено, що за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку відповідальність несе платник податків.

За товариство з обмеженою відповідальністю "Багор-Грейн" (код ЄДРПОУ 38458819) рахується податковий борг:

- з податку на прибуток приватних підприємств у сумі 141411,01 грн.

- з податку на додану вартість у сумі 342558,47 грн.

Вказаний податковий борг виник наступним чином.

Як вбачається з матеріалів справи, заборгованість відповідача з податку на прибуток приватних підприємств виникла, у зв'язку із нарахуванням штрафних санкцій за несвоєчасну подачу декларації за рік по податковій декларації з податку на прибуток підприємства №9091137347 з 03.03.2014 року у сумі 111593,60 грн.; нарахування штрафних санкцій за невчасну сплату платежу (10%) по податковій декларації з податку на прибуток підприємства №9091137347 з 03.03.2014 року у сумі 27931,25 грн.; донарахування основного платежу за актом перевірки по податковому повідомленні - рішенні від 16.04.2014 року №0006462208 у сумі 1886,16 грн. та заборгованість відповідача по податку на додану вартість виникла, у зв'язку із самостійним визначенням сум податкових зобов'язань платником податку в декларації з податку на додану вартість №9021524689 від 18.04.2014 року терміном сплати 30.04.2014 року в сумі15901,93 грн., яку було подано до державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області; донарахування основного платежу за актом перевірки по податковому повідомленню-рішенню форми "Р" від 16.04.2014 року №0006462208 в сумі 117605,00 грн.; донарахування штрафних санкцій за актом перевірки за актом перевірки по податковому повідомленню-рішенню форми "Р" від 16.04.2014 року №0006462208 в сумі 58802,50 грн.; нарахуванням пені по податковому повідомленню-рішенню форми "Р" від 16.04.2014 року №0006462208 в сумі 8838,03 грн.

Таким чином, загальна сума податкового боргу з податку на прибуток приватних підприємств та по податку на додану вартість становить 342558,47грн.

Пунктом 57.1 ст.57 ПК України передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.59.1 ст.59 ПК України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Пунктом 59.4 ст.59 ПК України, передбачено, що податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим Кодексом строки, без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач направляв на адресу відповідача податкову вимогу № 580-25 від 23.07.2014 року, яка була повернута на адресу державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів у Миколаївській області з поштовою відміткою: "за закінченням терміну зберігання", що підтверджується копією поштового конверту, яка наявна в матеріалах справи (а.с.4). Сума податкового боргу збільшилась, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, у зв'язку з чим податкова вимога додатково відповідачу не надсилалася.

Згідно з п.59.5 ст.59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

За змістом п.п.14.1.175 ПК України податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Таким чином, станом на 22.04.2015 року товариство з обмеженою відповідальністю Контсервісмає заборгованість по орендній платі з юридичних осіб на загальну суму 110596,01 грн.,яка станом на час розгляду справи відповідачем сплачена не була.

Відповідно до довідки від 19.03.2015 року №414/7-09 виданої першим заступником начальника Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області ОСОБА_1 сільськогосподарської техніки за ТОВ Контсервіс не зареєстровано (а.с.19).

Відповідно до довідки від 02.04.2015 року № 1028 виданої начальником Центру надання послуг повязаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Миколаєва УДАІ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 за ТОВ" Контсервіс" автотранспортних засобів не зареєстровано (а.с. 20).

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 17.03.2015 року, щодо ТОВ "Контсервіс" - відомості відсутні. (а.с.21-22)

Як вбачається з матеріалів справи, 06.03.2015 року податковий керуючий ОСОБА_3 на підставі рішення заступника начальника Цюрюпінської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області від 02.07.2012 року №1704/10/19-011 про опис майна у податкову заставу платника податків ТОВ Контсервіс (код ЄДРПОУ 35786702) було складено акт опису майна ТОВ Контсервіс (код ЄДРПОУ 35786702) , відповідно до якого 06.03.2015 року було проведено опис майна, на яке платник податків набуде право власності в майбутньому, до погашення податкового боргу в повному обсязі, усього на загальну суму 110596,01 грн., який був направлений на адресу відповідача, але був повернутий на адресу податкового органу, із поштовою відміткою від 14.04.2015 року: за закінченням терміну зберігання (а.с.17).Таким чином, суд приходить до висновку, що податковим органом вжито передбачені податковим законодавством необхідні заходи щодо встановлення майна, яке може слугувати джерелом погашення податкового боргу.Проте, відсутність майна позивача унеможливлює виконання покладених на податковий орган функцій щодо забезпечення виконання платником податків своїх зобов'язань щодо погашення податкового боргу.

Відповідно до п.п.19 1.1.21 ПК України на контролюючі органи покладений обов'язок щодо організації роботи та здійснення контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку.

Відповідно до пункту 94.1 статті94 ПК України адміністративний арешт майна платника податків (далі арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. Арешт коштів на рахунку платника податків є різновидом адміністративного арешту, який застосовуються виключно на підставі рішення суду (на відміну від адміністративного арешту іншого майна, який здійснюється за рішенням керівника податкового органу).За приписами підпункту 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 ПК України визначено право податкового органу звертатися до суду з вимогою накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, який має податковий борг, за наявності наступних підстав: відсутність майна; балансова вартість майна менша суми податкового боргу; майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.Підстави, встановлені підпунктом 20.1.33 пункту 20.1 статті 20 ПК України є спеціальними нормами, виключно для накладення адміністративного арешту за рішенням суду (судом) (на відміну від адміністративного арешту іншого майна, який здійснюється за рішенням керівника податкового органу), та не встановлюють інших обмежень щодо накладення арешту коштів на рахунку платника податків, який має податковий борг.Як слідує з наведеної норми, право звертатися до суду з позовом про накладення арешту на кошти, виникає у податкового органу в разі одночасної наявності двох умов: наявність у платника податків податкового боргу та відсутність майна для його погашення.З матеріалів справи вбачається, станом на 20.04.2015 року ТОВ Контсервіс (код ЄДРПОУ 35786702) має відкриті банківські рахунки: Ф ПРУАТ Фінанси та Кредит м. Миколаїв, рах.№26007016114980 (українська гривня), відкритий 12.03.2008 року, МФО 326933.Враховуючи викладене та посилаючись на зазначені вище норми законодавства, суд вважає, що позовні вимоги Цюрюпінської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Херсонській області до товариства з обмеженою відповідальністю Контсервіс про накладення арешту на кошти та інші цінності товариства з обмеженою відповідальністю Контсервіс, що знаходяться у банку платника податків: №26007016114980 в Ф ПРУ АТ Фінанси та кредит м. Миколаїв, МФО 326933 є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.Керуючись ст. ст. 2, 4, 6, 9, 11, 69-72, 86, 158-163, 167,186, 254 КАС України суд, -

П О С Т А Н О В И В:Адміністративний позов....... задовольнити.Накласти арешт на кошти та інші цінності товариства з обмеженою відповідальністю Контсервіс (код ЄДРПОУ 35786702), що знаходяться у банку платника податків: №26007016114980 в Ф ПРУ АТ Фінанси та кредит м. Миколаїв, МФО 326933.

стягнкути....

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги на постанову суду одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст. 186 КАС України, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя Г.В. Лебедєва

Попередній документ : 54129635
Наступний документ : 54167586