Постанова № 54079959, 01.12.2015, Донецький апеляційний господарський суд

Дата ухвалення
01.12.2015
Номер справи
908/2824/14
Номер документу
54079959
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

01.12.2015 справа №908/2824/14

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: суддів при сектетарі: за участю представників сторін: ліквідатор від апелянта від кредитора ОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4 не з'явився не з'явився не з'явився розглянувши апеляційну скаргу ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києвіна постанову господарського суду Запорізької областівід30.07.2015р у справі№ 908/2824/14за заявою про ТОВ" НВК" Техно-Прогрес", м. Запоріжжя банкрутство ТОВ "НВК "Техно-Прогрес" м. Запоріжжя Встановив:

Постановою господарського суду Запорізької області від 30.07.2015 року по справі №908/2824/14 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича компанія Техно-Прогрес м. Запоріжжя. Відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Постанова суду першої інстанції мотивована тим, що встановлені матеріалами справи обставини свідчать про неможливість ТОВ «НВК «Техно-Прогрес», щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, виконати грошові зобовязання внаслідок недостатності для цього активів, а тому суд визнав існування підстав для застосування до боржника процедури ліквідації у справі про банкрутство.

Ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії, який призначався за рішенням учасника, є обізнаним у справах боржника, заявив згоду на призначення та проти кандидатури якого заперечень не надходило.

Кредитор, Державна податкова інспекція у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві (далі скорочено по тексту ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві) звернулась до Донецького апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати постанову господарського суду Запорізької області від 30.07.2015 року у справі № 908/2824/14, провадження у справі припинити.

Заявник апеляційної скарги вважає, що оскаржувана постанова прийнята судом першої інстанції з порушенням норм матеріального та процесуального права, а саме ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст.60 Господарського кодексу України.

Скаржник посилається на те, що оскільки проміжний ліквідаційний баланс ТОВ «НВК «Техно - Прогрес» не перевірений податковим органом тому не може виконувати функцію належного та допустимого доказу відсутності активів боржника.

Скаржник вважає, що відомості балансу, на підставі яких фактично суд дійшов до висновку про неплатоспроможність боржника в контексті ст.33,34 Господарського процесуального кодексу України достовірними вважати не можна, оскільки вони не перевірені ДПІ у Подільському р-ні ГУ Міндоходів у м.Києві, де підприємство боржник перебуває на обліку.

Перевірку боржника призначено згідно наказу ДПІ від 04.09.2014 р.№ 1021. Проте фактичне її проведення унеможливлено тим, що боржник за місцезнаходження відсутній.

Боржник у відзиві на апеляційну скаргу просить в задоволенні апеляційної скарги ДПІ у Подільському райні м.Києва відмовити, постанову господарського суду Запорізької області від 30.07.2014 року по справі № 908/2824/14 про банкрутство ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» залишити без змін.

Боржник вважає, що апелянт не набув статусу сторони у справі, тому як з дня офіційного оприлюднення повідомлення інформації про ліквідацію боржника, апелянт не заявляв грошові вимоги до ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» і не надав доказів щодо наявності заборгованості , а позапланова перевірка ДПІ повноти нарахування та сплати ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» податків, не є обовязковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст.101 Господарського процесуального кодексу України апеляційна інстанція переглядає справу за наявними в ній доказами та не зв'язана доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду в повному обсязі.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 16.09.2015 року порушено апеляційне провадження у справі № 908/2824/14 за апеляційною скаргою ДПІ у Подільському р-ні ГУ ДФС у м.Києві. Розгляд апеляційної скарги призначено на 29.09.2015 року.

Розпорядженням голови Донецького апеляційного господарського суду № 04-08/1025/15 від 10.11.2015 року у звязку із перебуванням у відпустці визначеного за результатами автоматичного розподілу справи № 908/2824/14 члена колегії суддів - судді Ушенко Л.В., керуючись ч. 5 ст.26 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", п.п.10.1, 17 Засад використання автоматизованої системи документообігу Донецького апеляційного господарського суду, затверджених рішенням загальних зборів суддів від 23.06.2015р., з метою забезпечення подальшого розгляду апеляційної скарги, замінено відсутню суддю Ушенко Л.В. на суддю судової колегії №3 першої судової палати- Будко Н.В.

Абзацом четвертим пункту 3.8 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України №18 від 26.12.11р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" передбачено, що у разі зміни складу суду розгляд справи починається заново, а отже спочатку починається й перебіг строку вирішення спору.

У звязку з неявкою у судові засідання апеляційної інстанції 29.09.2015 р. та 10.11.2015 року представника апелянта, розгляд апеляційної скарги відкладався.

У судові засідання апеляційної інстанції 29.09.2015, 10.11.2015 та 01.12.2015 року представник апелянта не зявився. Про наявність поважних причин неявки уповноваженого представника скаржник суд не повідомив. Про час та місце розгляду апеляційної скарги повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень.

Відповідно до ст.81-1 Господарського процесуального кодексу України в судових засіданнях апеляційної інстанції 29.09.2015, 10.11.2015 р. здійснено фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів програмно - апаратного комплексу «Документообіг спеціалізованих судів» та складено протокол, у судовому засіданні 01.12.2015 року складено протокол.

Дослідивши докази матеріалів справи, викладені в апеляційній скарзі доводи, заслухавши присутнього у судових засіданнях 29.09.2015 та 10.11.2015 року ліквідатора ТОВ «НВК «Техно-Прогрес», судова колегія апеляційної інстанції встановила наступне.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.08.2015 року порушена справа № 908/2824/14 про банкрутство ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» на підставі ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (том 1 а.с.83).

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців від 20.01.2014 р.- керівником ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» є ОСОБА_5 (том 1 а.с.6).

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техно-Прогрес», відповідно до протоколу № 1-14 від 22.04.2014 р. прийнято рішення про припинення ТОВ «НВК «Техно-Прогрес», головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_5 (том 1 а.с.21).

Постановою господарського суду Запорізької області від 04.09.2014 року по справі № 908/2824/14 ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5.

15.10.2014 р. ДПІ у Подільському р-ні ГУ Міндоходів у м.Києві звернулась з апеляційною скаргою на постанову суду першої інстанції від 04.09.2015 року.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 19.11.2014 року по справі № 908/2824/14 апеляційну скаргу ДПІ У Подільському районі ГУ Мін доходів у м.Києві задоволено частково, постанову господарського суду Запорізької області від 04.09.2014 року по справі № 908/2824/14 скасовано, справу направлено на розгляд до господарського суду Запорізької області.

Апеляційною інстанцією встановлено, що на момент прийняття постанови судом першої інстанції передчасно встановлено неспроможність боржника задовольнити вимоги кредиторів. Факт відсутності кредиторів та майна боржника, згідно отриманих відомостей державних органів у Запорізькій області не підтверджує факт відсутності інших потенційних кредиторів та відсутності у нього майна, враховуючи те, що боржник перебуває на обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві та попередньою адресою місцезнаходження боржника зазначено: м.Київ, вул.Фрунзе,б.19-21.

Не надано було також доказів у підтвердження доводів про відсутність у боржника нерухомого майна.

На новому розгляді справи за наявними у справі, а також додатково наданими доказами судом першої інстанції 30.07.2015 року прийнято постанову про визнання ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5

В заяві про порушення справи про банкрутство голова ліквідаційної комісії посилався на те, що державним реєстратором внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повідомлення про знаходження підприємства в стані припинення та здійснено публікацію в газеті «Бюлетень державної реєстрації » від 05.05.2014 р.

Після закінчення двомісячного строку з моменту публікації про припинення був складений проміжний ліквідаційний баланс, який затверджений рішенням власника боржника 30.07.2014 року.

Загальна сума заборгованості складає 400 000,00 грн. за даними бухгалтерського обліку станом на 30.07.2014 р. Обєкти нерухомого майна, транспортні засоби та сільськогосподарської техніки за боржником не зареєстровані, заборгованість по заробітній платі відсутня, товарно-матеріальні цінності на підприємстві відсутні. Дебіторська заборгованість, заборгованість по відшкодуванню шкоди, спричиненої життю та здоровю, виплати вихідної допомоги працівникам та авторських винагород відсутня.

У звязку із зазначеним, власником боржника прийнято рішення ліквідувати ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» та звернутися до суду з заявою про порушення справи про банкрутство.

Частиною 1 ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що якщо вартості майна боржника- юридичної особи , щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобовязаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Для встановлення майнового стану боржника головою ліквідаційної комісії надані до справи докази від реєстраційних органів як за нинішнім (69035, м.Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України 45-Б) так і за попереднім місцезнаходженням (м.Київ, вул.Фрунзе, буд.19-21).

Реєстр рекомендованих відправлень боржника із списком згрупованих поштових відправлень та відповідей свідчать про повідомлення про ліквідацію боржника відповідних організацій та установ за попереднім територіальним місцезнаходженням , в т.ч. ДПІ у Подільському р-ні м.Києва, ВД ФСС з тимчасової втрати працездатності у м.Києві, відділення ФСС від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України у м.Києві, Київський МЦЗ, Київське ОВ ФСЗІ, ВДВС у Подільському районі м.Києва.

Згідно з інформаційними даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інспекції сільгосподарства в Запорізькій області, ЗРФ ДП Центр ДЗК, Держсільгоспінспекції України, ГУ ДАІ в м.Києві, Державіаслужби України, Укрморрічінспекції, ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві та інш., рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки за боржником не зареєстровані, відкриті рахунки у банківських установах відсутні.

Довідкою Головного управління регіональної статистики, м.Київ, а також витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджується, що філій, відокремлених підрозділів боржник не має, засновником інших субєктів господарської діяльності не являється.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень виконавчі провадження за участю боржника на виконанні не перебувають, про що свідчить довідка Орджонікідзевського ВДВС Запорізького МУЮ.

До ПФУ, фондів соціального страхування боржник заборгованості не має, що підтверджується довідками фондів.

Згідно до ч.2 ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції ЗУ від 22.12.2011 р.№ 4212- VI) за результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи, майна якої недостатньо для задоволення вимог кредиторів, господарський суд визнає боржника, який ліквідується, банкрутом, відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом для призначення розпорядника майна. Обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності у нього статусу арбітражного керуючого. Вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом.Відповідно до приписів абзацу 4 ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» субєкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність та задовольнити вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Господарський суд зобовязаний при визнанні боржника банкрутом встановити його неспроможність виконати при здійсненні підприємницької діяльності підтверджені розрахунковими або виконавчими документами вимоги кредиторів через недостатність майна, а також встановити факт наявності вимог кредитора (кредиторів), які заявлені у встановленому порядку до боржника.

За доказами матеріалів справи і доводами апеляційної скарги встановлено, що у боржника заборгованість по податках і зборах (обовязкових платежах) , загальнообовязковому державному соціальному страхуванню відсутня.

Доводи апеляційної скарги щодо неможливості провести податкову перевірку у період до визнання ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» банкрутом не підтверджені відповідними доказами вжиття відповідних заходів щодо здійснення перевірки.

Крім того, введення ліквідаційної процедури у справі про банкрутство не позбавляє державний контролюючий орган в особі Державної податкової інспекції на перевірку платника податків шляхом звернення з цього питання до ліквідатора. У разі відмови останнього від надання документів для перевірки, дії ліквідатора можуть бути оскаржені до суду.

Відповідно до діючого законодавства позапланова перевірка ДПІ повноти нарахування та сплати ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» податків не є обовязковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Доводи заявника апеляційної скарги стосовно порушення судом першої інстанції ст.60 Господарського кодексу України при прийнятті оскаржуваної постанови не приймаються судовою колегією до уваги з підстав, що ст.60 Господарського кодексу України виключено на підставі Закону № 1258- VII від 13.05.2014 року.

Тобто на дату порушення справи № 908/2824/14 21.08.2014 року ст.60 Господарського кодексу України було виключено.

Проміжний ліквідаційним баланс ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» від 30.07.2014 року вміщує відомості, які підтверджуються доданими до матеріалів справи доказами щодо визначення складу майна ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» і розгляду вимог кредиторів, з яких вбачається, що майна ТОВ «НВК «Техно-Прогрес» недостатньо для задоволення вимог кредиторів, що було підставою для порушення відносно боржника справи про банкрутство і, відповідно, прийняття постанови про визнання його банкрутом.

За таких обставин Донецький апеляційний господарський суд вважає, що доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, які викладені в постанові від 30.07.2015 року. Тому апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а оскаржувана постанова господарського суду Запорізької області від 30.07.2015 року по справі № 908/2824/14 підлягає залишенню без змін.

Враховуючи наведене, керуючись ст.49, 99, 101, 102, п.1 ч.1 ст.103,105 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві на постанову господарського суду Запорізької області від 30.07.2015 р. по справі № 908/2824/14- залишити без задоволення.

Постанову господарського суду Запорізької області від 30.07.2015 р. по справі № 908/2824/14- залишити без змін.

Постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом 20 днів.

Головуючий: Т.Д. Геза

Судді: Е.В.Сгара

ОСОБА_3

Надруковано 7 прим.:

1 ліквідатору

1 кредитору

2 ДПІ

1 у справу

1 ДАГС

1ГСЗО

Часті запитання

Який тип судового документу № 54079959 ?

Документ № 54079959 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 54079959 ?

Дата ухвалення - 01.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54079959 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54079959 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 54079959, Донецький апеляційний господарський суд

Судове рішення № 54079959, Донецький апеляційний господарський суд було прийнято 01.12.2015. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 54079959 відноситься до справи № 908/2824/14

Це рішення відноситься до справи № 908/2824/14. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54079942
Наступний документ : 54080122