Рішення № 53333902, 13.10.2015, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
13.10.2015
Номер справи
205/1426/15-ц
Номер документу
53333902
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

13.10.2015 Єдиний унікальний номер 205/1426/15-ц

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2015 року

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська в складі головуючого судді Остапенко Н.Г., при секретарі Шевцовій М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «АБ-Глобал», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення суми боргу-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулась до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з позовом до ТОВ «АБ-Глобал», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення суми боргу.

В обґрунтування позову зазначила, що 23 жовтня 2013 року між ОСОБА_1 та ТОВ «АБ-Глобал» укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №1/23102013 за яким ОСОБА_1 передала позичальнику ТОВ «АБ-Глобал» у власність суму позики у розмірі 709500 грн. для потреб позичальника. При фактичному одержанні вказаної суми ТОВ «АБ-Глобал» була надана квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 04.11.2013 року.

Згідно п.3.1. Договору позики, поворотня фінансова допомога підлягає поверненню до 22.10.2014 року.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Після спливу строку повернення коштів, починаючи з листопада 2014 року ОСОБА_1 неодноразово в усній формі зверталась до відповідачів з вимогою повернути грошові кошти. Однак, відповідачі, посилаючись на скрутне фінансове становище, відповідали неможливістю повернути суму позики.

В якості забезпечення зобов*язання ТОВ «АБ-Глобал» за договором позики від 23.10.2013 року, між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладений договір поруки від 23.10.2013 року, а також 23.10.2013 року було укладено договір поруки і з ОСОБА_4, відповідно до умов яких поручителі зобов*язалися перед позивачем відповідати за виконання позичальником взятих на себе зобов*язань, що витікають з договору позики.

Відповідно до договорів поруки поручителі відповідають перед кредитором в повному обсязі. Позичальник і поручителі відповідають як солідарні боржники, що означає нічим не обумовлене і абсолютне право кредитора вимагати виконання зобов*язань за договором позики, як від позичальника та поручителів разом, так і від кожного окремо.

На підставі викладеного просить стягнути солідарно з ТОВ «АБ-Глобал», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь ОСОБА_1 суму боргу за договором позики у розмірі 709500 грн. та судові витрати.

Представник позивача ОСОБА_1-ОСОБА_5 письмово просив розглядати справу у його відсутності. Позовні вимого підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник відповідача ТОВ «АБ-Глобал» в судове засідання не з*явився. Про день, час та місце судового засідання сповіщались належним чином. Про причини своєї неявки суд не повідомляли.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з*явився. Про день, час та місце судового засідання сповіщався належним чином. 12.10.2015 року на адресу Ленінського районного суду надійшла заява від ОСОБА_2 з проханням відкласти розгляд справи у зв*язку з хворобою.

Необхідно зазначити, що відповідач ОСОБА_2 неодноразово звертався до суду з заявами про відкладення розгляду справи у зв*язку з хворобою. Так, 14.05.15 року ОСОБА_2 звернувся з заявою про відкладення розгляду справи, розгляд якої було призначено на 15.05.2015 року /а.с.61/, 22.06.2015 року про відкладення розгляду справи, розгляд якої було призначено на 24.06.2015 року, 23.09.2015 року про відкладення розгляду справи, розгляд якої було призначено на 23.09.2015 року.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.169 ЦПК України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Відповідач ОСОБА_3 в судове засідання не з*явився. Про день, час та місце судового засідання сповіщався належним чином. Про причини неявки суд не повідомляв.

Суд, вивчивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні 23 жовтня 2013 року між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «АБ-Глобал» укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №1/23102013 /а.с.5-6/.

Відповідно до п.п. 1.1 договору позикодавець надає позичальнику поворотню фінансову допомогу, а позичальник зобов*язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним договором.

Поворотня фінансова допомога-сума коштів, що надійшла позичальнику у користування за даним договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов*язковою до повернення-п.п.1.2 договору.

Відповідно до п.п 2.1 договору допомога надається в національній валюті України в сумі 820000 грн.

Поворотня фінансова допомога підлягає поверненню до 22 жовтня 2014 року.

Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 23.10.2013 року підписано ОСОБА_1 з однієї сторони та директором ТОВ «АБ-Глобал» ОСОБА_6В.з другої сторони.

Також 23 жовтня 2013 року укладено договори поруки: між ОСОБА_6 та ОСОБА_1 та ОСОБА_4 та ОСОБА_1 /а.с.7-10/.

Відповідно до договорів поруки, поручителі поручилися перед кредитором за виконання обов*язків ТОВ «АБ-Глобал» за договором щодо повернення зворотної фінансової допомоги в павному обсязі, включаючи сплату основного боргу, неустойки, відшкодування збитків, якщо такі виникли у випадку неповернення або часткового повернення зворотної фінансової допомоги.

Відповідно до п.п.1.2. договору поруки у разі порушення боржником основного договору боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

П.п.2.2 Договору передбачено, що строк основного договору становить один рік.

Свої зобов*язання за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 23.10.2013 року ОСОБА_1 виконала частково, передав ТОВ «АБ-Глобал» 709500 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера №1 від 04 листопада 2013 року за підписом ОСОБА_2 /а.с.11/.

За договором позики одна сторона передає у власність другій стороні грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов*язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів /суму позики/ або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками-ст.1046 ЦК України.

Відповідно до ч.1 ст.1047 ЦК договір позики укладється у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа,-незалежно від суми.

Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідач ОСОБА_3 15.04.2015 року особисто був присутнім в судовому засіданні. Звернувся до суду з клопотанням щодо оголошення перерви для укладання угоди з адвокатом та надання доказів по справі. В подальшому в судові засідання не з*являвся.

З боку відповідачів не надано жодного доказу стосовно виконання зобов*язання за договором про надання поворотної фінансової допомоги №1/2312013 від 23.10.2013 року.

Відповідно до ст..526 ЦК України зобов*язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Порушенням зобов*язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов*язання-ст.610 ЦК України.

Відповідно до ст..553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов*язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов*язання боржника.

У разі порушення боржником зобов*язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову /субсидіарну/відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки-ст.554 ЦК України.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що відповідачі свої зобов*язання перед позивачем не виконали, що є підставою для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст.526, 553, 554, 610, 1046, 1047 ЦК України, ст..ст.10, 15, 57-60, 64, 88, 169, 213-215 ЦПК України, суд-

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «АБ-Глобал», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення суми боргу-задовольнити.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «АБ-Глобал», ЄДРПОУ: 38597965, ОСОБА_2, ІПН: НОМЕР_1 та ОСОБА_4, ІПН: НОМЕР_2 на користь ОСОБА_1, ІПН: НОМЕР_3 суму боргу за договором позики у розмірі 709500 грн. /сімсот дев*ять тисяч п*ятсот/грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АБ-Глобал», ОСОБА_2 та ОСОБА_4, у рівних частках з кожного, на користь ОСОБА_1 судові витрати у розмірі 3654.00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Н.Г.Остапенко

Попередній документ : 53333854
Наступний документ : 53333905