Рішення № 53024921, 29.10.2015, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
29.10.2015
Номер справи
924/1523/15
Номер документу
53024921
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"29" жовтня 2015 р.

Справа № 924/1523/15

Господарський суд Хмельницької області у складі: суддя Заярнюк І.В., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк", м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЗ ГРАНИЦ» , м. Хмельницький

про стягнення 133,70 грн. заборгованості, з яких 121,33 грн. - заборгованість за комісійною винагородою та за послуги з розрахунково-касового обслуговування, 12,37 грн. - заборгованість по пені.

Представники сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

Суть спору: позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 133,70 грн. заборгованості, з яких 121,33 грн. - заборгованість за комісійною винагородою та за послуги з розрахунково-касового обслуговування, 12,37 грн. - заборгованість по пені.

Свої вимоги обґрунтовує умовами укладеного між сторонами Договору банківського рахунка №19193 від 14.12.2012р., ст.ст. 525, 526, 530, 625, 1066, 1068 Цивільного кодексу України, ст. 3, 15, 22, 43, Господарського кодексу України.

24.09.2015р. від позивача на адресу суду надійшла заява про проведення судових засідань у справі №924/1523/15 в режимі відеоконференції.

Відповідно до ч.1 ст.74-1 ГПК України господарський суд за власною ініціативою або за клопотанням сторони, третьої особи, прокурора, іншого учасника судового процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в обов’язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь.

Згідно з ч.3 ст.74-1 ГПК України питання про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції вирішується господарським судом за наявності відповідного клопотання або за власною ініціативою не пізніш як за п’ять днів до дня проведення такого судового засідання. Ухвала суду, прийнята за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не підлягає.

У своєму клопотанні представником позивача зазначено суд, якому необхідно доручити забезпечити проведення відеоконференції, а саме - Київському апеляційному господарському суду.

З огляду на викладене, ухвалами суду від 30.09.2015р. та 20.10.2015р. судом задоволено клопотання позивача про участь представника публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк" у судових засіданнях в режимі відеоконференції, забезпечення проведення відеоконференції під час судових засідань 20.10.2015р. та 29.10.2015р. у справі №924/1523/15 доручалось Київському апеляційному господарському суду. Проте, у зв'язку з неявкою представників сторін судове засідання проводилося в звичайному режимі.

Позивач в судове засідання 29.10.2015р. не з'явився, повноважного представника для у часті в судовому засіданні не направив, на адресу суду направив детальний розрахунок заборгованості для долучення до матеріалів справи.

Відповідач в судове засідання 29.10.2015р. не з'явився, повноважного представника для у часті в судовому засіданні не направив, письмових пояснень по суту спору не надав, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином про що свідчить поштове повідомлення про вручення від 21.10.2015р. наявне в матеріалах справи.

Суд приходить до висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

14.12.2012р. публічне акціонерне товариство «Європейський газовий банк» (Банк) та товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЗ ГРАНИЦ» (клієнт) уклали договір банківського рахунку №19193 з наступними змінами та доповненнями до нього, внесеними додатковою угодою №1 від 14.12.2012р. (далі - Договір банківського рахунку), відповідно до розділу 1 якого Банк зобов'язався приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнту, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видавання відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Пунктом 1.2. Договору банківського рахунку сторони погодили, що Банк відкриває відповідачу поточний рахунок № 2600830119193 у національній валюті України та в іноземній валюті відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.

Відповідно до п. 2.1.5. Договору банківського рахунку Банк має право отримувати від клієнта комісійну винагороду за надані послуги в розмірах та строки, що визначені Тарифами Банку.

Пунктом 2.4.7. Договору банківського рахунку передбачено, що клієнт зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за надані послуги відповідно до Тарифів, а також компенсувати витрати Банку у разі, якщо дії при виконанні доручення клієнта пов'язані з витратами, які не передбачені Тарифами Банку.

В пункті 3.3. Договору банківського рахунку сторони погодили, що в разі неможливості здійснення розрахунків в порядку, встановленому п. 3.2. цього договору (шляхом списання коштів з рахунку клієнта), клієнт розраховується з Банком за надані послуги готівкою або через здійснення переказу на користь Банку в строки, визначені у Тарифах.

Відповідно до п. 6.1. Договору банківського рахунку, даний договір укладений на невизначений строк і набуває чинності з дня його підписання сторонами.

Додатковою угодою № 1 до Договору банківського рахунку від 14.12.2012 (далі - додаткова угода №1) сторони домовились, що Банк бере на себе забезпечення виконання розрахункового обслуговування за допомогою програмно-технічного комплексу електронних платежів «Клієнт-Банк» (iFOBS) за відкритим Клієнту поточним рахунком, відкритим на підставі Договору банківського рахунку №19193 від 14.12.2012р.

В розділі 5 додаткової угоди №1 сторони визначили, що за послуги розрахункового обслуговування по каналах зв'язку клієнт сплачує Банку плату не пізніше останнього робочого дня поточного місяця у розмірах, встановлених тарифами банку, на момент оплати. Тарифи банку є невід'ємною частиною Договору банківського рахунку.

Відповідач належним чином не виконав умови Договору банківського рахунку, у зв'язку з чим у нього станом на 20.08.2015 існує прострочена заборгованість по сплаті комісійної винагороди за користування рахунком та за послуги розрахунково-касового обслуговування у розмірі 121,33 грн.

За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ст. 1066 ЦК України).

Клієнт зобов'язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором (ч. 4 ст. 1068 ЦК України).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Факт наявності у відповідача перед позивачем заборгованості у розмірі 120,00 грн. належним чином доведений, документально підтверджений та відповідачем не спростований.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, відшкодування збитків, сплата неустойки.

Згідно з пунктом 5.9. Договору банківського рахунку, за прострочення клієнтом розрахунків за послуги, що надаються Банком, останній має право стягнути з клієнта пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період такого прострочення.

За розрахунком позивача, перевіреним судом, до стягнення з відповідача підлягає 12,37 грн. пені.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Приймаючи рішення, суд зобов'язаний керуватись наданими сторонами доказами.

Позивачем належним чином доведене порушення його прав зі сторони відповідача.

Обставини, на які посилається позивач як на підставу своїх вимог, належним чином доведені і відповідачем не спростовані, а тому позовні вимоги позивача до останнього підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 45, 12, 13, 33, 43, 49, 82, 84, 85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЗ ГРАНИЦ» (29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3, код 38489077) на користь публічного акціонерного товариства «Європейський газовий банк» (04073, м. Київ, проспект Московський, 16, код 34693790) 121,33 грн. (сто двадцять одну гривню 33 коп.) боргу, 12,37 грн. (дванадцять гривень 37 коп.) пені.

Видати наказ.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЗ ГРАНИЦ» (29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3, код 38489077) в доход Державного бюджету України (по коду бюджетної класифікації 22030001, р/р 31218206783002, отримувач коштів УДКСУ у м.Хмельницькому, код ОКРО 38045529, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, призначення платежу: "Судовий збір, код 03500128") судовий збір у розмірі 1 218,00 грн. (одна тисяча двісті вісімнадцять грн. 00 коп.).

Видати наказ.

Суддя І.В. Заярнюк

Віддрук. 3 прим. :

1 - до справи,

2 - позивачу (04073, м. Київ, проспект Московський, 16),

3 - відповідачу (29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 3, оф. 3) 2,3 ------------- рекомендованим листом з повідомленням.

Попередній документ : 53022980
Наступний документ : 53024949