Ухвала суду № 52798345, 13.10.2015, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
13.10.2015
Номер справи
910/19683/15
Номер документу
52798345
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13.10.2015Справа № 910/19683/15

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум"

про звернення стягнення на предмет застави,

Суддя О.С. Комарова

Представники сторін:

від позивача: Гладченко Д.В. (представник за довіреністю);

від відповідача: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Публічне акціонерне товариство "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, 30 липня 2015 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою № 9507/1.2 від 27.07.2015 року до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум", про стягнення заборгованості за договором 711 615,75 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія-Майстер» умов договору овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007р. в частині повернення грошових коштів в сумі 711 615,75 грн. та сплати процентів за користування кредитними коштами у строк, що передбачений договором, належне виконання якого забезпечено договором застави б/н від 20.02.2007р. Отже, враховуючи прострочення позичальником терміну повернення грошових коштів, за твердженнями заявника, у Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» виникло право на звернення стягнення на предмет застави за вказаним правочином.

Ухвалою суду від 03.08.2015 року (суддя Комарова О.С.) порушено провадження у справі № 910/19683/15, призначено розгляд справи на 15.09.2015 року.

Представник позивача у судове засідання 15.09.2015 року з'явився та надав пояснення по суті спору, а також на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі подав повідомлення, що у провадженні господарського суду або іншого органу, який у межах своєї компетенції вирішує господарський спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, немає рішення цих органів з такого спору, а також подав письмове клопотання про продовження строку вирішення спору на 15 днів.

Представник відповідача у судове засідання 15.09.2015 року не з'явився, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав, про причини неявки до суду не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2015 року судом, за клопотанням представника позивача, у відповідності до положень ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, продовжено строк вирішення спору на 15 (п'ятнадцять) днів, розгляд справи відкладено до 13.10.2015 року.

В судове засідання 13.10.2015 року представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги та дав усні пояснення по суті спору. Представник відповідача в судове засідання не з'явився. Вимог ухвали не виконав, про час та місце був повідомлений належним чином.

Суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне. Відповідно до статті 27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі. Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.

Питання про допущення або залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, до участі у справі вирішується ухвалою суду про прийняття позовної заяви до розгляду (із зазначенням про це в ухвалі про порушення провадження у справі) або під час розгляду справи, але до прийняття господарським судом рішення, з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес у даній справі (п. 1.6. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» № 18 від 26.12.2011 року).

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне, на підставі ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, залучити до участі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія-Майстер» (код ЄДРЮОФОП 32485255; адреса: 03038, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДОКУЧАЄВСЬКА, будинок 23).

Окрім того, в судовому засіданні 13.10.2015 року, оцінивши наявні матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність проведення судової експертизи для визначення ринкової вартості предмету застави.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У відповідності до положень ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи.

Як зазначено в листі №01-8/2651 від 27.11.2006р. Вищого господарського суду України «Про деякі питання призначення судових експертиз» судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Аналогічні за змістом положення містить ч. 2 п. 2 Постанови № 4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи».

Як вказувалось вище, обґрунтовуючи поданий позов позивач посилається на неналежне виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія-Майстер» умов договору овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007р. в частині повернення грошових коштів в сумі 711 615,75 грн. Отже, враховуючи прострочення позичальником терміну повернення грошових коштів, за твердженнями заявника, у Публічного акціонерного товариства "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни» виникло право на звернення стягнення на предмет застави відповідно до укладеного між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум» договору застави б/н від 20.02.2007 року умовами якого передбачено, що заставодавець забезпечує виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія-Майстер» зобов'язань, що випливають з укладеного між боржником та заставодержателем договору про надання овердрафту № 38/07/00-over від 20.02.2007р.

Враховуючи предмет та підстави позовних вимог, обставини стосовно визначення вартості, а отже, і початкової ціни предмету застави, входять до предмету доказування у даній справі, а тому повинні бути досліджені господарським судом з метою винесення обґрунтованого та повного рішення.

№ п/п Найменування майнаОд. вим.ціна за одиницюкількістьПервинна вартістьДата придбання чи введення в експлаутацію Знос з моменту введення в експлуатацію Балансова вартість (без ПДВ)1PUZZI 100шт2680,8912680,892005388,392292,52Surecom/комутатор ЕР 808 X- Rшт913,031913,032005443,03470,003Антибактеріальний засібшт541,451541,45200520,82520,634АТС Panasonik КХ-ТА6шт2765,6812765,682005279,852485,835Візок гідравлічний КТ-20Ншт1459,9211459,922006157,691302,236Вага ВУ-3/150шт1569,5311569,532006169,531400,007Вага ел.настр.друкушт2802,7312802,732006302,732500,008Ваги ВР 4149-01 БРАшт1336,711336,72006641,7695,009Вакуумпакувальна машинашт14574,22114574,2220061574,2213000,0010висікальна пластинашт226212262200510821180,0011ГАЗ 33021 526-80 КАшт384851384852005348535000,0012Джерело безперебійного живленняшт603,841603,842004288,84315,0013 Засіб для розчепленняшт124,81124,820044,8120,0014Калькулятор SDS 888шт271,941271,942004125146,9415Комлект Celeron 1100/Mbшт2599,3312599,3320041164,531434,816Комлект Celeron 2.4 MB 845 E/512 Mbшт5579,5415579,5420051553,544026,0017Комлект Celeron 800/Mb і815Ешт3059,513059,52005785,002274,518Комлект Celeron 800/Мbi815Е/шт3099,1513099,152005496,002603,1519Комлект Unitel Celeron 1000/Abit SL 30Tшт6190,8416190,8420041557,644633,220Комлект CEL 1200/815ER/256шт2733,412733,42004872,51860,921комп'ютер портативнийшт4636,0114636,012006272,684363,3322Комплект Celeron 110 Mbшт2330,2512330,252004862,51467,7523Комплект Pentium 2.8/800/512 MB ASUSшт6359,216359,220041864,54494,724Компресор Fias Click 24шт900,121900,122004300,04600,0825Компютер Pentiymшт930,091930,092004305,09625,0026Компютер Samsungшт2063,7612063,762004790,051273,7127Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1728Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1729Конвекторшт314,191314,19200625,03289,1630Лічильник тепловийшт4693,2214693,222005396,614296,6131Модем 56 Кшт534,791534,792004180,62354,1732Монітор 17 Samsung 755шт1360,211360,22004582,00778,233Монітор Samsung 550 bшт1166,9511166,952004496,00670,9534Монітор Samsung 550 Sшт1100111002004450,00650,0035Монітор Samsung 755 DFшт1260,211260,22004482,00778,236Монітор Samsung 755DFшт1132,511132,52004325,00807,537Монітор Samsung 793 DFшт2806128062004790,002016,0038Муфта з'єднувальнашт50,99150,99200512,0438,9539HDP 555 фільтр синтапоншт403,281403,28200557,65345,6340HDR 555 (1.957-105)шт20013,52120013,5220051250,0018763,5241HDS 695шт14521,67114521,672005985,0013536,6742Насадка автомобільнашт82,05182,05200520,0562,0043Насос UPS 65-120 Fшт4523,4914523,4920051215,003308,4944HP Laser Jetшт2344123442004672,001672,0045Патч-корди UTP 1 mшт9,5419,5420032,047,546Печ. форма "Біо кефір"шт2184,7612184,762003335,001849,7647Печ. форма "Крупи"шт3741137412003370,53370,548Печ. форма "Масло"шт3277,413277,42003324,22953,249Печ. форма "Молоко"шт2754,5812754,582003315,22439,3850Печ. форма "Пташ. молоко"шт911,771911,772003221,3690,4751Печ. форма "Радомер"шт560,21560,22003215,2345,0052Печ. форма "Сир гол"шт553,051553,052003216,4336,6553Печ. форма "Сир голандський"шт746,31746,32003251,3495,0054Печ. форма "Сир Костр"шт1166,3711166,372003326,5839,8755Печ. форма "Сир костромський"шт992,331992,332003286,5705,8356Печ. форма "Сир Пошех"шт1130,0711130,072003290,2839,8757Печ. форма "Сир пошехонський"шт992,331992,332003286,5705,8358Печ. форма "Сир російський"шт992,331992,332003286,5705,8359Печ. форма "Ситий Тарас"шт600,051600,052003200,05400,0060Печ. Формишт772,1553860,732003650,733210,0061Пилосос 611шт1972,4911972,492005237,81734,6962ПК ІР 166ММХ/32 Mbшт1200,8511200,852004450,85750,0063ПК IP 90/32 Мb400 Мb/Paradiшт3505,4213505,422004685,422820,0064ПК Р III666 Mb Intel D815шт3854,513854,52004720,5313465Полуавтомат сварочнийшт2230,1512230,152005345,251884,966Полуприцеп ОДАЗ-794/АА 1451 XXшт3983,4813983,482005991,742991,7467Прилад для обліку теплашт2793,412793,42005396,72396,768Принтер HP 1220шт1370,9211370,922004185,461185,4669Принтер HP Laser Jet 1220шт3499,413499,42004649,72849,770Принтер HP LG 1220шт2818,5212818,522004709,522109,0071Принтер Canon S 100шт596,521596,522004248,52348,0072Принтер-сканер HP 1220шт2573,3212573,322004286,662286,6673Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1474Радіаторшт473,641473.64200452,5421,1475Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1476Радіаторшт346,671346,67200457,5289,1777Регулятор перепаду тискушт1932,511932,52004366,251566,2578Сейф БИС 1100шт3115131152004557,52557,579Сетевая карта RTL 8139шт40,1140,120042,138,0080Сетевой адаптер 10/100шт85,5185,5200410,575,0081Сетевой кабель UTP 5 гшт116,21116,2200435,281,0082Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6783Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6784Стол 1400 АБСшт1921,0211921,022003360,511560,5185Стол 1600*1400 АБСшт1053,8311053,832003252,6801,2386Стол КА 1400 АБСшт50015002003185315,0087Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129.67529,6788Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129,67529,6789Стол КА 1400 АБСшт659,331659,332003129,67529,6690Стол КА 1400 АБС с приставкойшт649,251649,252003174,65474,691Стол КД 1400 АБСшт1234,5511234,552003154,551080,0092Стол КД 1400 АБСшт743,461743,462003225,7517,7693Стол КД 1400 АБСшт743,451743,452003225,7517,7594Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8795Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8796Стол У-3 1800*1400 АБСшт1114,5711114,572003225,7888,8797Стул ISOшт501,191501,19200368,36432,8398Стул ISOшт149,361149,36200368,3681,0099Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67100Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67101Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67102Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67103Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67104Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,032003 68,3676,67105Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67106Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00107Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00108Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00109Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00110Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00111Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00112Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83113Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83114Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83115Телефон Panasonik KX- TS15MXшт379,521379,522003124,52255,00116Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5117Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5118Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15119Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15120Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15121Телефон Panasonik KXT6320шт223,751223,75200352,75171,00122термоголовка до вагишт775,11775,12005125,1650123Трмінал Siemens me45шт431,661431,662003115,83315,83124Тумба № 20шт383,051383,05200368,36314,69125Фільтршт7217220031260,00126Факс Panasonik КХ FT22 RSшт824,51824,52003124,5700,00127Факс Panasonik КХ FT67 RSшт1181,1711181,172003184,5996,67128Факс Panasonik КХ FT72 RUшт874,31874,32003152,3722,00129Факс-модем 56К IDC-5614шт619,071619,07200399,87519,2130Факс-модем ACORP 56 Кшт260,71260,7200372,35188,35131Форменні циліндришт733,4653667,322003333,963333,36132Холодильна вітринашт19450,63119450,632003725,6318725,00133Холодильна камера КХН-6шт7088,4417088,442005544,226544,22134Холодильна система АРТ10/СТЕ 145М6шт20326,3120326,32005963,1519363,15135Холодильникшт1976,2511976,252003738,251238,00136Шкаф 38 2100шт1449,4111449,412003490,87958,54137Шкаф №1 1900шт961,851961,852003290,52671,33138Шкаф №1 2100шт1065,5711065,572003310,52755,05139Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52140Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52141Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52142Шкаф №2 1900шт626,171626,172003185,6440,57143Шкаф №2 2100шт714,951714,952003197,2517,75144Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06145Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06146Шкаф холодильний 390/020шт43315,25143315,2520038063,2535252,00147Шланг ВД 10 мшт468,241468,242003156,24312,00148Штанц-форма "Дисерт"шт3407,9413407,942003949,642458,3149Штанцформашт2070,512070,52003987,51083,00 всього 61914,69301873,5

Предмет застави належить заставодавцю на підставі виписки з балансового рахунку № 10/субрахунок « 105-106» станом на 14.02.2007 року.

Разом з цим, для з'ясування вищевказаних обставин є необхідним застосування відповідних методів та методик дослідження, що не може бути зроблено господарським судом самостійно без залучення відповідних фахівців. Аналогічні висновки наведено у постановах 16.06.2014р., від 31.07.2014р. та від 20.08.2014р. Вищого господарського суду України у справах №903/962/13, №910/2095/13 і №910/3159/14.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги предмет та підстави позовних вимог, виходячи з того, що під час розгляду справи № 910/19683/15 виникла необхідність визначення вартості предмету застави, суд дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Виходячи зі змісту листа №01-8/2651 від 27.11.2006р. Вищого господарського суду України «Про деякі питання призначення судових експертиз», вирішуючи питання про призначення судової експертизи, господарському суду необхідно витребувати у сторін пропозиції стосовно конкретних державних спеціалізованих експертних установ та/або судових експертів, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але має враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення експертного дослідження.

За змістом п.5 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. У вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід: визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, якими проводитиметься експертиза. З цією метою господарський суд, зокрема, витребує у сторін пропозиції стосовно таких установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але може враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи; максимально конкретно визначити питання, які мають бути роз'ясненні судовим експертом, та сформулювати їх у логічній послідовності.

Згідно з п.3 вказаної Постанови Пленуму Вищого господарського суду, у процесі підготовки справи до розгляду суддя не позбавлений можливості, викликавши представників сторін, з'ясувати їх думку щодо питань, які слід поставити перед експертом.

В судовому засіданні від 13.10.2015 р. господарським судом було зобов'язано позивача надати пропозиції стосовно експертної установи та переліку питань для проведення у справі судової експертизи. Позивач висловив свою позицію, що полягає у визначенні даних питань на розсуд суду.

Згідно з ч.3 ст.41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Пунктом 1.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами, як правило, за зонами регіонального обслуговування. За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в установі за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

Суд дійшов висновку про необхідність доручення проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, який відповідно до чинного законодавства здійснює судово-експертну та наукову діяльність у галузі криміналістики і судової експертизи у справі № 910/19683/15.

Відповідно до ч.ч.3, 4 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

За приписами п. 9 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 Господарського процесуального кодексу України, зазначається, зокрема, сторона, на яку покладено оплату витрат з проведення судової експертизи.

За змістом п. 23 вказаної Постанови Пленуму Вищого господарського суду України витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Приймаючи до уваги предмет та позовні вимоги, за висновками суду, витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покладаються на позивача.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, господарський суд вважає за необхідне для всебічного, повного та об'єктивного дослідження усіх обставин справи призначити судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, а витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, покласти на Публічне акціонерне товариство "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни.

За приписами п.1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням судової експертизи.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 27, 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

1.Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Продовольча інвестиційна компанія-Майстер» (код ЄДРПОУ 32485255; адреса: 03038, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДОКУЧАЄВСЬКА, будинок 23).

2. Зупинити провадження у справі № 910/19683/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум" про звернення стягнення на предмет застави до отримання результатів судової експертизи.

3. Призначити судову експертизу у справі № 910/19683/15 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк форум", в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Форум" про звернення стягнення на предмет застави.

4. На вирішення експерту поставити наступне питання:

Яка ринкова вартість предмета застави за договором застави б/н від 20.02.2007р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк форум" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Форум», а саме:

№ п/п Найменування майнаОд. вим.ціна за одиницюкількістьПервинна вартістьДата придбання чи введення в експлаутацію Знос з моменту введення в експлуатацію Балансова вартість (без ПДВ)1PUZZI 100шт2680,8912680,892005388,392292,52Surecom/комутатор ЕР 808 X- Rшт913,031913,032005443,03470,003Антибактеріальний засібшт541,451541,45200520,82520,634АТС Panasonik КХ-ТА6шт2765,6812765,682005279,852485,835Візок гідравлічний КТ-20Ншт1459,9211459,922006157,691302,236Вага ВУ-3/150шт1569,5311569,532006169,531400,007Вага ел.настр.друкушт2802,7312802,732006302,732500,008Ваги ВР 4149-01 БРАшт1336,711336,72006641,7695,009Вакуумпакувальна машинашт14574,22114574,2220061574,2213000,0010висікальна пластинашт226212262200510821180,0011ГАЗ 33021 526-80 КАшт384851384852005348535000,0012Джерело безперебійного живленняшт603,841603,842004288,84315,0013 Засіб для розчепленняшт124,81124,820044,8120,0014Калькулятор SDS 888шт271,941271,942004125146,9415Комлект Celeron 1100/Mbшт2599,3312599,3320041164,531434,816Комлект Celeron 2.4 MB 845 E/512 Mbшт5579,5415579,5420051553,544026,0017Комлект Celeron 800/Mb і815Ешт3059,513059,52005785,002274,518Комлект Celeron 800/Мbi815Е/шт3099,1513099,152005496,002603,1519Комлект Unitel Celeron 1000/Abit SL 30Tшт6190,8416190,8420041557,644633,220Комлект CEL 1200/815ER/256шт2733,412733,42004872,51860,921комп'ютер портативнийшт4636,0114636,012006272,684363,3322Комплект Celeron 110 Mbшт2330,2512330,252004862,51467,7523Комплект Pentium 2.8/800/512 MB ASUSшт6359,216359,220041864,54494,724Компресор Fias Click 24шт900,121900,122004300,04600,0825Компютер Pentiymшт930,091930,092004305,09625,0026Компютер Samsungшт2063,7612063,762004790,051273,7127Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1728Конвекторшт314,21314,2200625,03289,1729Конвекторшт314,191314,19200625,03289,1630Лічильник тепловийшт4693,2214693,222005396,614296,6131Модем 56 Кшт534,791534,792004180,62354,1732Монітор 17 Samsung 755шт1360,211360,22004582,00778,233Монітор Samsung 550 bшт1166,9511166,952004496,00670,9534Монітор Samsung 550 Sшт1100111002004450,00650,0035Монітор Samsung 755 DFшт1260,211260,22004482,00778,236Монітор Samsung 755DFшт1132,511132,52004325,00807,537Монітор Samsung 793 DFшт2806128062004790,002016,0038Муфта з'єднувальнашт50,99150,99200512,0438,9539HDP 555 фільтр синтапоншт403,281403,28200557,65345,6340HDR 555 (1.957-105)шт20013,52120013,5220051250,0018763,5241HDS 695шт14521,67114521,672005985,0013536,6742Насадка автомобільнашт82,05182,05200520,0562,0043Насос UPS 65-120 Fшт4523,4914523,4920051215,003308,4944HP Laser Jetшт2344123442004672,001672,0045Патч-корди UTP 1 mшт9,5419,5420032,047,546Печ. форма "Біо кефір"шт2184,7612184,762003335,001849,7647Печ. форма "Крупи"шт3741137412003370,53370,548Печ. форма "Масло"шт3277,413277,42003324,22953,249Печ. форма "Молоко"шт2754,5812754,582003315,22439,3850Печ. форма "Пташ. молоко"шт911,771911,772003221,3690,4751Печ. форма "Радомер"шт560,21560,22003215,2345,0052Печ. форма "Сир гол"шт553,051553,052003216,4336,6553Печ. форма "Сир голандський"шт746,31746,32003251,3495,0054Печ. форма "Сир Костр"шт1166,3711166,372003326,5839,8755Печ. форма "Сир костромський"шт992,331992,332003286,5705,8356Печ. форма "Сир Пошех"шт1130,0711130,072003290,2839,8757Печ. форма "Сир пошехонський"шт992,331992,332003286,5705,8358Печ. форма "Сир російський"шт992,331992,332003286,5705,8359Печ. форма "Ситий Тарас"шт600,051600,052003200,05400,0060Печ. Формишт772,1553860,732003650,733210,0061Пилосос 611шт1972,4911972,492005237,81734,6962ПК ІР 166ММХ/32 Mbшт1200,8511200,852004450,85750,0063ПК IP 90/32 Мb400 Мb/Paradiшт3505,4213505,422004685,422820,0064ПК Р III666 Mb Intel D815шт3854,513854,52004720,5313465Полуавтомат сварочнийшт2230,1512230,152005345,251884,966Полуприцеп ОДАЗ-794/АА 1451 XXшт3983,4813983,482005991,742991,7467Прилад для обліку теплашт2793,412793,42005396,72396,768Принтер HP 1220шт1370,9211370,922004185,461185,4669Принтер HP Laser Jet 1220шт3499,413499,42004649,72849,770Принтер HP LG 1220шт2818,5212818,522004709,522109,0071Принтер Canon S 100шт596,521596,522004248,52348,0072Принтер-сканер HP 1220шт2573,3212573,322004286,662286,6673Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1474Радіаторшт473,641473.64200452,5421,1475Радіаторшт473,641473,64200452,5421,1476Радіаторшт346,671346,67200457,5289,1777Регулятор перепаду тискушт1932,511932,52004366,251566,2578Сейф БИС 1100шт3115131152004557,52557,579Сетевая карта RTL 8139шт40,1140,120042,138,0080Сетевой адаптер 10/100шт85,5185,5200410,575,0081Сетевой кабель UTP 5 гшт116,21116,2200435,281,0082Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6783Системний тел. Panasonikшт553,171553,172003226,5326,6784Стол 1400 АБСшт1921,0211921,022003360,511560,5185Стол 1600*1400 АБСшт1053,8311053,832003252,6801,2386Стол КА 1400 АБСшт50015002003185315,0087Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129.67529,6788Стол КА 1400 АБСшт659,341659,342003129,67529,6789Стол КА 1400 АБСшт659,331659,332003129,67529,6690Стол КА 1400 АБС с приставкойшт649,251649,252003174,65474,691Стол КД 1400 АБСшт1234,5511234,552003154,551080,0092Стол КД 1400 АБСшт743,461743,462003225,7517,7693Стол КД 1400 АБСшт743,451743,452003225,7517,7594Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8795Стол У-3 1600*1400 АБСшт1065,5711065,572003225,7839,8796Стол У-3 1800*1400 АБСшт1114,5711114,572003225,7888,8797Стул ISOшт501,191501,19200368,36432,8398Стул ISOшт149,361149,36200368,3681,0099Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67100Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67101Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67102Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67103Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67104Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,032003 68,3676,67105Стул Uco chrom/c 11шт145,031145,03200368,3676,67106Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00107Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00108Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00109Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00110Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00111Стул Uco chrom/c 11шт131,361131,36200368,3663,00112Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83113Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83114Стул Uco chrom/c 11 armшт196,671196,67200375,84120,83115Телефон Panasonik KX- TS15MXшт379,521379,522003124,52255,00116Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5117Телефон Panasonik KX-TS5шт1351135200342,592,5118Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15119Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15120Телефон Panasonik KX-TS5шт123,651123,65200342,581,15121Телефон Panasonik KXT6320шт223,751223,75200352,75171,00122термоголовка до вагишт775,11775,12005125,1650123Трмінал Siemens me45шт431,661431,662003115,83315,83124Тумба № 20шт383,051383,05200368,36314,69125Фільтршт7217220031260,00126Факс Panasonik КХ FT22 RSшт824,51824,52003124,5700,00127Факс Panasonik КХ FT67 RSшт1181,1711181,172003184,5996,67128Факс Panasonik КХ FT72 RUшт874,31874,32003152,3722,00129Факс-модем 56К IDC-5614шт619,071619,07200399,87519,2130Факс-модем ACORP 56 Кшт260,71260,7200372,35188,35131Форменні циліндришт733,4653667,322003333,963333,36132Холодильна вітринашт19450,63119450,632003725,6318725,00133Холодильна камера КХН-6шт7088,4417088,442005544,226544,22134Холодильна система АРТ10/СТЕ 145М6шт20326,3120326,32005963,1519363,15135Холодильникшт1976,2511976,252003738,251238,00136Шкаф 38 2100шт1449,4111449,412003490,87958,54137Шкаф №1 1900шт961,851961,852003290,52671,33138Шкаф №1 2100шт1065,5711065,572003310,52755,05139Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52140Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52141Шкаф №1 2100шт621,041621,042003310,52310,52142Шкаф №2 1900шт626,171626,172003185,6440,57143Шкаф №2 2100шт714,951714,952003197,2517,75144Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06145Шкаф №36 2100шт1356,9311356,932003450,87906,06146Шкаф холодильний 390/020шт43315,25143315,2520038063,2535252,00147Шланг ВД 10 мшт468,241468,242003156,24312,00148Штанц-форма "Дисерт"шт3407,9413407,942003949,642458,3149Штанцформашт2070,512070,52003987,51083,00 всього 61914,69301873,5

5. Проведення судової експертизи у справі № 910/19683/15 доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, Солом'янський район, вул. Смоленська, 6, ЄДРПОУ 02883096).

6. Попередити експерта, який буде проводити судову експертизу, про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України «Про судову експертизу» та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків, передбачену ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

7. Зобов'язати учасників судового процесу не перешкоджати при проведенні судової експертизи.

8. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Банк форум" сплатити вартість судової експертизи відповідно до рахунку, який буде надано Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

9. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз відповідно до ч.1 ст.41 Господарського процесуального кодексу України направити сторонам у справі копію висновку судової експертизи, призначеної даною ухвалою, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

Суддя О.С. Комарова

Попередній документ : 52798344
Наступний документ : 52798347