Ухвала суду № 52753138, 26.10.2015, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
26.10.2015
Номер справи
924/1605/15
Номер документу
52753138
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"26" жовтня 2015 р.Справа № 924/1605/15

Суддя Музика М.В., розглянувши матеріали справи

за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", м. Дніпропетровськ

до дочірнього підприємства "Проскурівм'ясопродукт", м. Хмельницький

про стягнення 251 831,42 грн. заборгованості,

Представники сторін:

позивача: ОСОБА_1 - згідно довіреності №1756-К-О від 04.06.2014 року

відповідача: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

ухвалою господарського суду Хмельницької області від 28.09.2015 року порушено провадження у справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", м. Дніпропетровськ до дочірнього підприємства "Проскурівм'ясопродукт", м. Хмельницький про стягнення 251 831,42 грн. заборгованості. Ухвалою від 13.10.2015 р. розгляд справи відкладено на 26.10.2015 року.

21.10.2015 року через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про забезпечення позову, у якому просить суд накласти арешт на майно, а саме: квартиру загальною площею 81,9 кв.м., житлова площа 50,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить дочірньому підприємству "Проскурівм'ясопродукт" в межах 251831,42 грн. Свої вимоги обґрунтовує непогашенням заборгованості перед позивачем протягом тривалого часу та можливістю відповідача вільно розпоряджатися належним йому майном через відсутність обтяжень на нього.

До початку судового розгляду 26.10.2015 року через канцелярію суду від відповідача надійшло клопотання, у якому відповідно до ст. 27 ГПК України просить суд залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 як поручителя по зобов'язаннях відповідача перед позивачем.

Повноважний представник позивача в судовому засіданні 26.10.2015 року позов та клопотання про забезпечення позову підтримала, проти залучення ОСОБА_2 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, заперечила, вказує на відсутність впливу потенційного рішення по даній справі на права та обов'язки ОСОБА_2

Відповідач в судове засідання 26.10.2015 року не з'явився, письмового відзиву на позов не подав, причин не вказав, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, що підтверджується судовою повісткою від 15.10.2015 року.

Розглянувши подане позивачем клопотання про забезпечення позову від 01.10.2015 року, суд не знаходить підстав для його задоволення з врахуванням наступного.

Відповідно до норм ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених ст. 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Статтею 67 ГПК України закріплено, що позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Про забезпечення позову виноситься ухвала. Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами. Не допускається забезпечення позову заходами, не передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" передбачено, що відповідно до ст. 66 ГПК України заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора, або з ініціативи суду, як гарантія реального виконання рішення суду. Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову. У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також ін. учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

В обґрунтування необхідності вжиття наведеного в клопотанні заходу забезпечення позову позивач вказує на потенційну можливість відповідача відчужити належне йому майно, що, на думку ПАТ КБ "Приватбанк", може утруднити виконання рішення по даній справі.

В той же час, як вбачається із наданої позивачем інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 22.09.2015 року, квартира загальною площею 81,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, перебуває в іпотеці ПАТ "Укрсиббанк". Окрім того, на все нерухоме майно відповідача з 08.07.2015 року накладено арешт на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 30.06.2015 року.

Наведене спростовує твердження позивача про можливість вільного розпорядження відповідачем належним йому майном, оскільки на всю нерухомість ДП "Прокурівм'ясопродукт" накладено арешт.

Враховуючи вищезазначене, недоведеність позивачем в порядку ст.ст. 33, 34 ГПК України можливості ускладнення чи неможливості виконання рішення по даній справі, суд приходить до висновку про відмову в вжитті заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, а саме: квартиру загальною площею 81,9 кв.м., житлова площа 50,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить дочірньому підприємству "Проскурівм'ясопродукт" в межах 251 831,42 грн.

Стосовно клопотання відповідача про залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2, судом враховується наступне.

У відповідності до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

Пленум Вищого господарського суду України у своїй Постанові № 18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у п. 1.6 роз'яснив, що питання про допущення або залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, до участі у справі вирішується ухвалою суду про прийняття позовної заяви до розгляду або під час розгляду справи, але до прийняття господарським судом рішення, з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес у даній справі.

З наведених положень законодавства зрозуміло, що залучення до участі в справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, можливе, в тому числі, і на підставі заяви сторони по справі. Така заява повинна містити підстави залучення конкретної третьої особи, на чиїй стороні залучається така третя особа (позивача чи відповідача), а також її юридичний інтерес в даній справі.

Як вбачається із клопотання відповідача, між ОСОБА_2 (поручитель) та ПАТ КБ "Приватбанк" (кредитор) 23.01.2015 року укладено договір поруки №POR1422001692253, згідно п.1.1. якого поручитель надає поруку перед кредитором за виконання ДП "Проскурівм'ясопродукт" зобов'язань за передбаченими договором поруки угодами.

Враховуючи наведене, наявний договір поруки від 23.01.2015 року, суд приходить до висновку, що потенційне рішення по даній справі може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_2 як поручителя за зобов'язаннями ДП "Прокурівм'ясопродукт" перед ПАТ КБ "Приватбанк", тому відповідне клопотання відповідача слід задовольнити, а ОСОБА_2 залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Стаття 77 ГПК України надає право господарському суду відкласти в межах строків, встановлених ст. 69 цього Кодексу, розгляд справи у разі, коли спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, зокрема, у випадку нез'явлення в засідання представників сторін, неподання витребуваних судом доказів, необхідність витребування додаткових доказів.

З огляду на наведене, враховуючи неявку відповідача, необхідність подання додаткових доказів, суд вважає за належне відкласти розгляд справи на іншу дату.

Керуючись ст.ст. 27, 66, 67, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Залучити до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 (29000, м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 22).

Розгляд справи відкласти на 10:00 год. "16" листопада 2015 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 1, каб. 320.

Позивачу надати в судове засідання оригінал заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 22.01.2015 року для огляду; надіслати третій особі копію позовної заяви з додатками, докази надіслання надати суду.

Відповідачу надати в судове засідання письмовий відзив на позов з нормативно-документальним обґрунтуванням своїх доводів та заперечень, контррозрахунок заборгованості у випадку незгоди із розрахунком позивача.

Третій особі надати письмову позицію з розглядуваного спору.

СуддяМ.В. Музика

Віддрук. у 3 прим.: 1- до справи; 2- відповідачу (29000, м. Хмельницький, вул. Верейського, буд. 45/3) - рекомендованим з повідомленням про вручення; 3- третій особі ОСОБА_2 (29000, м. Хмельницький, вул. Пересипкіна, 22) - рекомендованим з повідомлення про вручення

Попередній документ : 52753127
Наступний документ : 52753213