Рішення № 52593423, 08.09.2015, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
08.09.2015
Номер справи
205/5753/15-ц
Номер документу
52593423
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

08.09.2015 Єдиний унікальний номер 205/5753/15-ц

Справа №2/205/2610/15

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

головуючої судді Шавули В.С.

при секретарі Перцевій М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення грошових коштів,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач 07 серпня 2015 року звернувся до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з позовом до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення грошових коштів (а.с.1-4).

В обґрунтування позовних вимог вказав, що 27 лютого 2015 року між ним та ПАТ«Дельта Банк» було укладено договір банківського вкладу (депозит) №00403529270215 «Найкращий у доларах США» на суму 7000,00 доларів США, із відсотковою ставкою у розмірі 5,5% річних та відповідно із збільшенням відсоткової ставки за кожен пролонгований строк на 2,5%, строком до 29 березня 2015 року.

У зв'язку із закінченням строку дії вкладу позивач звернувся до відповідача із заявою про повернення суми вкладу, але до теперішнього часу відповідачем не повернуто суми вкладу, у зв'язку із чим, посилаючись на викладені обставини, позивач просить суд стягнути із відповідача на свою користь грошові кошти в сумі 8199,35 доларів США, з яких: 7000,00 доларів США сума депозиту; 32,86 доларів США сума несплачених відсотків; 74,67 доларів США сума 3% річних; 1092,00 доларів США сума індексу інфляції за три місяці.

Позивач в особі свого представника за договором адвоката ОСОБА_2, в судове засідання не зявився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Представник надав до суду письмову заяву, в якій просить справу розглядати без своєї присутності. Позовні вимоги підтримує у повному обсязі. Проти заочного розгілку справи не заперечує (а.с.25).

Відповідач в особі свого законного представника в судове засідання не зявився. Про день, час та місце судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, про що свідчить поштове повідомлення з відміткою про вручення адресату. Про причини неявки свого представника у судове засідання не повідомив. Письмових заяв про розгляд справи без присутності свого представника до суду не надсилав.

Відповідно до ч.2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється.

Згідно ст.224 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

За ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених позовних ними вимог та на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ст.59 ЦПК України, обставини справи, які законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Вибір громадянами способу захисту своїх прав і свобод від порушень та протиправних посягань гарантовано ч.4 ст.55, ст.124 Конституції України, відповідно до якої кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань та закріплено статтями 7, 12 Загальної декларації про права людини, ст.13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, що згідно зі статтею 9 Конституції України є складовою національного законодавства.

Згідно ч.1 ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового права або майнового права та інтересу.

Суд, зясувавши обставини справи, перевіривши їх наданими доказами, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.14 ЦК України, цивільні обовязки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Поряд із засобами заохочення, виконання цивільних обовязків забезпечується відповідальністю, яка встановлена договором або актом цивільного законодавства. Будь-яка особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обовязковим для неї.

Відповідно до ст. 1058 ЦК України, за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

В ході судового розгляду справи встановлено, що 27 лютого 2015 року між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» було укладено договір №004-03529-270215 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» (в доларах США), відповідно до умов якого позивач розмістив в банку строковий вклад на строком по 29.03.2015 року, в сумі 7000,00 доларів США, з процентною ставкою 5,5% річних (а.с.9).

За ст..2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Відповідно до ст.. 1058 ЦК України, за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

У відповідності до ст.. 1060 ЦК України, договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад). За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Позивач звертався до ПАТ «Дельта Банк» із письмовою вимогою про повернення йому суми вкладу разом з нарахованими відсотками (а.с.11).

Отже, на звернення позивача до відповідача щодо повернення всієї суми вкладу останній жодних дій не проводив, грошові кошти так і не повернуто, що свідчить про те, що відповідач свої зобовязання по договору банківського вкладу №004-03529-270215 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» (в доларах США) від 27.02.2015 року не виконав, на вимогу позивача суму вкладу не повернув.

Крім того, на підставі постанови Національного банку України №150 від 02 березня 2015 року «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 року №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк», відповідно до якого з 03 березня 2015 року в ПАТ «Дельта Банк» запроваджено тимчасову адміністрацію (а.с.12).

Так, згідно ст..26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом.Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Згідно ст. 525 ЦК України, одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до вимог ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов і вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно застосовуються.

Відповідно до вимог статті 610 ЦК України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Відповідно до частини 1 статті 611 ЦК України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором.

Згідно статті 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь часпрострочення, а також трипроцентирічних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановленийдоговоромабо законом.

Таким чином, аналізуючи в сукупності наявні по справі докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є обґрунтованим, законними, в повному обсязі доведеними з його боку, а тому підлягають задоволенню, внаслідок чого слід стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на користь позивача грошові кошти в сумі 8199,35 доларів США (вісім тисяч сто девяносто дев'ять доларів США 35 центів), з яких: 7000,00 доларів США сума депозиту; 32,86 доларів США сума несплачених відсотків; 74,67 доларів США сума 3% річних; 1092,00 доларів США сума індексу інфляції за три місяці.

Крім того, згідно статті 88 ЦПК України, оскільки сторони на момент звернення із позовом до суду були звільнені від сплати судового збору, суд вважає за необхідне судовий збір віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про захист прав споживачів», ст.ст. 526, 527, 530, 610, 611, 625, 1058, 1060 ЦК України, ст.ст.10, 11, 15, 57-60, 88, 197, 209, 212, 213-215, 222, 224-226 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення грошових коштів, задовольнити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» на користь ОСОБА_1, РНОКПП:НОМЕР_1, грошові кошти в сумі 8199,35 доларів США (вісім тисяч сто девяносто дев'ять доларів США 35 центів), з яких: 7000,00 доларів США сума депозиту; 32,86 доларів США сума несплачених відсотків; 74,67 доларів США сума 3% річних; 1092,00 доларів США сума індексу інфляції за три місяці.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо скаргу про апеляційне оскарження не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 10 днів з дня отримання його копії.

Суддя В. С. Шавула

Попередній документ : 52593419
Наступний документ : 52593424