Рішення № 52401841, 13.10.2015, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.10.2015
Номер справи
760/9781/15-ц
Номер документу
52401841
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА[1]

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва в складі: головуючого - Левенця Б.Б.

суддів - Махлай Л.Д., Семенюк Т.А.,

при секретарі - Перевузнику П.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 20 серпня 2015 року по справі за позовом Кредитної спілки «КС Володар» до ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «Траєкторія» про стягнення боргу, -

в с т а н о в и л а :

У травні 2015 року позивач звернувся із позовом до відповідачів, уточнивши який зазначив, що 10 липня 2012 року між КС « КС Володар» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № ДЗ-214.3, за яким остання на споживчі цілі отримала кредит у розмірі 15 000 грн. строком до 10 липня 2014 року, зі сплатою 54 % річних за кредит з нормальним режимом сплати та 270 % річних за кредит з підвищеним ризиком.

Сплата відсотків мала відбуватись не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому нараховані відсотки.

У цей же день між КС «КС Володар» та ТОВ «Траєкторія» був укладений договір поруки на забезпечення виконання кредитних зобов'язань.

Відповідач ОСОБА_1 не виконала зобов'язань за кредитним договором, тому, позивач просив стягнути на свою користь із відповідачів солідарно 61 230 грн. заборгованості з яких: 14 371 грн. тіла кредиту, 19 668.73 грн. пені, 19203.75 грн. несплачених відсотків, 7985.55 грн. 15% ТОВ «ВВС» (вартість послуг ТОВ «Внутрішня виконавча служба», яка надає послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов'язань) та 612.30 грн. судового збору. (а.с.4, 23-29)

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 20 серпня 2015 року позов задоволено, стягнуто солідарно з ОСОБА_1, ТОВ «Траєкторія» суму боргу за кредитним договором №ДЗ-214.3 від 10 липня 2012 року у розмірі 61230,23 грн., а також стягнуто частково, в рівних долях з ОСОБА_1, ТОВ «Траєкторія» на користь КС «КС Володар» судовий збір у розмірі 612,30 грн. (а.с.40-42)

В апеляційній скарзі відповідач просила скасувати та змінити рішення суду, позов задовольнити частково, зменшити розмір стягнення із відповідачів: тіло кредиту, проценти, пеню за несплачене тіло кредиту та відсотків, в іншій частині позову відмовити. На обґрунтування скарги зазначила, що позивачем заявлені вимоги про стягнення штрафних санкцій позовна давність яких спливла, розмір неустойки має бути зменшений з підстав ст. 551 ЦК України, стягнення 7985.55 грн. 15% ТОВ «ВВС» (вартість послуг ТОВ «Внутрішня виконавча служба», яка надає послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов'язань) є невірним оскільки за змістом кредитного договору не вбачається обов'язки позичальника відшкодувати такі витрати. (а.с.52-54)

В судовому засіданні представник апелянта ОСОБА_2 підтримав скаргу і просив її задовольнити. Представники позивача Оліфір К.М., Авласенко Ю.А. заперечували проти скарги і просили її відхилити.

Інші особи до суду не прибули, про час та місце розгляду справи були сповіщені належним чином про що у справі є докази. ОСОБА_1 була сповіщена шляхом вручення повістки її представнику. ТОВ «Траєкторія» було сповіщено за останньою відомою суду адресою, заяв про зміну місця знаходження підприємства до суду не надходило. (а.с.73-76)

Зважаючи на вимоги ч. 5 ст. 76, ст. 77, ч. 2 ст. 305 ЦПК України, колегія суддів визнала повідомлення належним, а неявку такою, що не перешкоджає апеляційному розглядові справи.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, обговоривши доводи скарги, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду, судова колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню частково за таких підстав.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як передбачено ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частинами 1, 2 ст. 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

Відповідні роз'ясненнями містяться і в п. 24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року N 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин».

Судом встановлено, що 10 липня 2012 року між КС « КС Володар» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № ДЗ-214.3, за яким остання на споживчі цілі отримала кредит у розмірі 15 000 грн. строком до 10 липня 2014 року, зі сплатою 54 % річних за користування кредитом.

За пунктом 5.2 цього Договору сторони домовились, що за будь-яких умов, у випадку порушення Позичальником вимог пункту 2.5 (Спосіб та строки сплати відсотків та повернення кредиту) даного Договору з наступного дня цей кредит визнаватиметься кредитом з підвищеним ризиком. Протягом строку визнання кредиту кредитом з підвищеним ризиком процентна ставка за цим кредитом, за згодою Сторін, встановлюється у розмірі 270 % річних від суми залишку кредиту за кожен день користування кредитом. (а.с.12-14)

Факт отримання грошей ОСОБА_1 підтверджується її підписом в видатковому касовому ордері від 10 липня 2012 року. (а.с.15)

10 липня 2012 року між КС « КС Володар» та ОСОБА_1 був укладений Додаток № 1 до кредитного договору № ДЗ-214.3 від 10 липня 2012 року, за яким сторонами були визначені дати та суми погашення ОСОБА_1 заборгованості перед кредитором. (а.с.14)

За пунктом 3.2.4 цього Договору, у випадку порушення Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, Кредитор мав право звернутись до третіх осіб (зокрема ТОВ «Внутрішня виконавча служба»), які надають послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов'язань, вартість послуг яких становить 15% від суми заборгованості.

За пунктом 3.3.6 вищевказаного Договору, в разі порушення Позичальником своїх зобов'язань за даним Договором відшкодувати Кредитодавцю понесені останнім будь-які витрати, пов'язані з поверненням заборгованості Позичальника, в т.ч. вартість послуг, сплачених Кредитодавцем відповідно до п. 3.2.4 даного Договору. (а.с.13)

10 липня 2012 року між Кредитною спілкою «КС Володар», ТОВ «Траєкторія» та ОСОБА_1 був укладений договір поруки на забезпечення виконання кредитних зобов'язань ОСОБА_1, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавльовою Л.М. і зареєстровано в реєстрі за № 5739. (а.с.11)

ОСОБА_1 на виконання зобов'язань за кредитним договором здійснила платежі, а саме: 253.28 грн. за тілом кредиту та 796.72 грн. за процентами з плановою датою погашення 15 серпня 2012 року та 15 вересня 2012 року - 375.52 грн. за тілом кредиту та 674.48 грн. за процентами. Позивач в позовній заяві та доданому до нього розрахунку визнав, що ТОВ «Траекторія» сплачено кредитору 20 000 грн. - 29 січня 2014 року та 67 679.06 грн. - 12 січня 2015 року на погашення відсотків за кредитним договором, сплата яких врахована кредитором у розрахунку. (а.с.24-26, 65)

Цих обставин, підписання договорів кредиту і поруки і отримання у кредит коштів, сторони не заперечували. Інших доказів погашення заборгованості або її зменшення порівняно із розрахунками наданими позивачем, відповідачами до суду не надано і в судовому засіданні таких не встановлено.

Обов'язок боржника ОСОБА_1 сплатити заборгованість, розрахунки такої заборгованості наведені позивачем в частині тіла кредиту, відсотків за користування кредитом, понесених витрат, передбачені і відповідають змісту п.п. 2.1-2.7, 3.2-3.3, 4.1, 5.1-5.3, 6.1-6.3 укладеного кредитною спілкою «КС Володар» і ОСОБА_1 кредитного договору від 10 липня 2012 року № ДЗ-214.3. (а.с.12-14)

Наведені розрахунки обґрунтовані наявними у справі доказами, в межах заявлених позовних вимог, враховано період порушення боржником умов договору, і сплату ним і поручителем коштів на виконання договору і часткове погашення заборгованості.

З такими умовами кредитного договору ОСОБА_1 погодилась під час його підписання, про що свідчить її підпис.

За п.п. 2.5.2-2.6 цього Договору, погашення кредиту та процентів відбуваються на рахунок Кредитодавця (або шляхом внесення Позичальником в касу Кредитодавця готівки) у строки, визначені графіком повернення (Додаток № 1 до Договору). У разі наявності у Позичальника заборгованості по кредиту та несплаченим відсоткам, кошти, сплачені останнім в першу чергу спрямовуються на погашення заборгованості по раніше несплаченим відсоткам за наданим Позичальнику кредитом, в другу чергу - на погашення заборгованості по кредиту, в третю чергу, - на сплату чергових відсотків, в четверту чергу - на сплату штрафних санкцій (в разі їх наявності).

Оскільки за п.п. 5.2 кредитного Договору від 10 липня 2012 року № ДЗ-214.3 сторони погодили, що у випадку порушення Позичальником вимог пункту 2.5 даного Договору, виникнення заборгованості, з наступного дня цей кредит визнаватиметься кредитом з підвищеним ризиком і позичальник, протягом цього періоду, сплачує проценти за користування кредитними коштами за підвищеною ставкою(270 % річних), вказані проценти підлягають сплаті згідно з положеннями статей 1054, 1056-1 ЦК України та є платою за користування грошима і підлягають сплаті боржником за правилами основного грошового боргу, тому, сума нарахованих процентів не підлягає зменшенню через неспівмірність із розміром основного боргу.

За пунктом 1.2 Договору поруки, у випадку невиконання Позичальником зобов'язань, передбачених пунктом 2.5 Кредитного договору, Поручитель несе відповідальність перед Кредитором як солідарний боржник в однаковому обсязі з Позичальником всім своїм майном, грошовими коштами, майновими правами.(а.с. 11)

За пунктами 3.2.4 та 3.3.6 кредитного Договору передбачений обов'язок ОСОБА_1 відшкодувати кредитору понесені ним будь-які витрати, пов'язані з поверненням заборгованості Позичальника, в т.ч. вартість послуг, сплачених Кредитодавцем ТОВ «Внутрішня виконавча служба» в розмірі 15% від суми заборгованості.

За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про солідарний обов'язок відповідачів сплатити позивачу 14 371 грн. тіла кредиту та 7985.55 грн. 15% вартість послуг ТОВ «Внутрішня виконавча служба», яка надає послуги щодо забезпечення виконання боржниками своїх грошових зобов'язань, сплата позивачем останніх витрат підтверджується укладеними договорами надання таких послуг, актом виконаних робіт та квитанцією до прибуткового касового ордера № 321 від 20 серпня 2015 року. (а.с.82-85)

Оскільки відповідачкою надано до суду квитанції приходних касових ордерів від 15 серпня 2012 року № 479 на суму 796.72 грн. та від 17 вересня 2012 року № 547 на суму 674.48 грн., сплата яких не була врахована позивачем у наданому до суду розрахунку, сума стягуваних процентів за користування кредитними коштами має бути зменшена з 19 203.75 грн. несплачених процентів до 17 732.55 грн. (19203.75 грн. - 1471.20 грн.) процентів за користування кредитними коштами

Проте стягнувши із відповідачів на користь позивача 19 668.73 грн. пені, суд першої інстанції не звернув уваги на положення пункту 1 частини другої статті 258 ЦК України, яким спеціальна позовна давність тривалістю в один рік передбачена, зокрема, для вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Нормою частини третьої статті 267 ЦК України встановлено, що суд застосовує позовну давність лише за заявою сторони у спорі, зробленою до ухвалення судом рішення.

За змістом вказаної норми така заява має бути зроблена до ухвалення рішення судом першої інстанції.

Відповідачка ОСОБА_1 не була повідомлена про розгляд справи судом, коли було ухвалено оскаржуване рішення, повідомлення на її адресу повернулось із відміткою працівників пошти «за закінченням встановленого строку зберігання». Інших доказів належного сповіщення ОСОБА_1 про розгляд справи, виконання районним судом положень ч. 4 ст. 10 ЦПК України та забезпечення права боржника ОСОБА_1 заявити про застосування наслідків пропуску строку позовної давності як підставу відмови у позові, матеріали справи не містять. (а.с.35)

За таких обставин та з огляду на забезпечення реалізації відповідного права ОСОБА_1 і усунення недоліків, допущених районним судом, колегія суддів дійшла висновку, що відповідачка з поважних причин не могла заявити про застосування положень ч. 4 ст. 267 ЦК України в суді першої інстанції, заявила про застосування наслідків пропуску позовної давності в частині нарахування і стягнення пені в скарзі, та необхідність зменшення розміру нарахованої кредитором пені до річного строку з 17 липня 2014 року до 16 липня 2015 року в сумі 16 185.60 грн., з яких: 5696.90 грн. - пені за несвоєчасно сплачене тіло кредиту та 10 488.70 грн. - пені за несвоєчасно сплачені відсотки. (а.с.24-29, 52-54)

Тому оскаржуване рішення в частині стягнення відсотків, пені і судового збору підлягає зміні із викладенням резолютивної частини в іншій редакції, оскільки резолютивна частина оскаржуваного рішення містить тільки загальні суми стягнення заборгованості та судового збору.

При цьому, колегія суддів не прийняла до уваги заяву представника ОСОБА_6 подану ним від імені відповідача ТОВ «Траєкторія» про визнання позову кредитної спілки «КС Володар», оскільки заявник ОСОБА_6 не надав доказів наявності повноважень заявляти про визнання відповідачем позову або представляти інтереси відповідача ТОВ «Траєкторія» в суді. Додана до заяви довіреність свідчить, що ОСОБА_6 був уповноважений представляти інтереси Товариства в усіх органах державної виконавчої служби України при виконанні судових рішень, як стягувача чи боржника, а також при оскарженні дій державних виконавців з усіма правами, наданими законом стороні по справі. (а.с.36-37)

Інші доводів незаконності оскаржуваного рішення апеляційна скарга не містить.

З цих підстав та з огляду на положення ч. 1 ст. 303 ЦПК України, колегія суддів відхилила пояснення представника апелянта ОСОБА_2 в суді апеляційної інстанції з приводу незаконності оскаржуваного рішення, як такі, що не були зазначені в апеляційній скарзі та перебувають поза межами доводів поданої скарги.

Керуючись ст. 303, п. 3 ч. 1 ст. 307, п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 309, ст.ст. 316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія, -

в и р і ш и л а :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 20 серпня 2015 року змінити, виклавши резолютивну частину в наступній редакції.

Позовні вимоги Кредитної спілки «КС Володар» до ОСОБА_1, Товариства з обмеженою відповідальністю «Траєкторія» про стягнення боргу - задовольнити частково.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1)., Товариства з обмеженою відповідальністю «Траєкторія» (код ЄДРПОУ - 32069278) на користь Кредитної спілки «КС Володар» (код ЄДРПОУ - 26476970) суму боргу за кредитним договором №ДЗ-214.3 від 10 липня 2012 року у розмірі 56 274.90 грн., з яких:

- 14 371 (чотирнадцять тисяч триста сімдесят одна) грн. 20 коп. заборгованості за тілом кредиту;

- 17 732 (сімнадцять тисяч сімсот тридцять дві) грн.. 55 коп. несплачених відсотків;

- 16 185 (шістнадцять тисяч сто вісімдесят п'ять) грн.. 60 коп. пені;

- 7985 (сім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять) грн.. 55 коп. витрат.

Стягнути на користь Кредитної спілки «КС Володар» (код ЄДРПОУ - 26476970) судовий збір за розгляд справи районним судом: з ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1) - 281 (двісті вісімдесят одна) грн.. 37 коп., з Товариства з обмеженою відповідальністю «Траєкторія» (код ЄДРПОУ - 32069278) - 281 (двісті вісімдесят одна) грн.. 37 коп.

В іншій частині позовних вимог Кредитної спілки «КС Володар» - відмовити.

Рішення набирає законної сили негайно з моменту проголошення, але може бути оскаржено в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили.

Судді Апеляційного суду міста Києва: Б.Б.Левенець

Л.Д.Махлай

Т.А. Семенюк

Справа № 22-ц/796/13169/2015

Унікальний номер 760/9781/15-ц

Головуючий у першій інстанції - КізюнЛ.І.

Доповідач Левенець Б.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 52401841 ?

Документ № 52401841 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 52401841 ?

Дата ухвалення - 13.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52401841 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 52401841 ?

В Апеляційний суд міста Києва
Попередній документ : 52401839
Наступний документ : 52401856