Рішення № 52203022, 07.10.2015, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
07.10.2015
Номер справи
915/1104/15
Номер документу
52203022
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2015 року Справа № 915/1104/15

м. Миколаїв

Позивач: Приватне підприємство Атлантікс (55000, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Набережна енергетиків, 21 прим. 0), код 34055047

Відповідач: Вознесенська гімназія №1 Вознесенської міської ради Миколаївської області (56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 2), код 20907860

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1) Вознесенська міська рада Миколаївської області (56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, площа Центральна, 1)

2) Управління освіти Вознесенської міської ради Миколаївської області (56501, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 8)

Про: стягнення 130 329 грн. 91 коп.

суддя В.Д. Фролов

ПРИСУТНІ:

від позивача - ОСОБА_1 довіреність від 15.05.2015 року

- ОСОБА_2 (директор)

від відповідача - ОСОБА_3 (керівник)

від третьої особи-1 - не зявився

від третьої особи-2 - ОСОБА_4 довіреність від 13.07.2015 року

Третя особа-1 про час судового засідання повідомлена належним чином, відповідно до ст. 64 ГПК України, що підтверджується поштовим повідомленням (а.с. 236), проте, представник у судове засідання без поважних причин не зявився.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи-2, господарський суд -

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство Атлантікс (надалі - позивач) звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовом до Вознесенської гімназії №1 Вознесенської міської ради Миколаївської області (надалі - відповідач) і просило стягнути заборгованість в сумі 125 329,91 грн., з яких: 57 349,20 грн. основного боргу, 43 409,33 грн. інфляції, 3 638,92 грн. 3% річних, 20 932,46 грн. пені, а також 5 000,00 грн. вартість послуг адвоката, посилаючись на неналежне виконання відповідачем обовязків за договором підряду № 29/2012 від 21.12.12 року, обґрунтовуючи свої вимоги ст.ст. 546, 549, 625, 886 ЦК України.

Відповідач надав відзив, яким позов не визнав, посилаючись на ст. 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої будь-які бюджетні зобовязання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет. Бюджетних асигнувань щодо сплати коштів на виконання реконструкції існуючої будови та усунення дефектів передбачено не було.

Крім того, відповідачем зазначено, що стосовно вимог про нарахування пені, позивачем пропущено строк спеціальної позовної давності (детальніше викладено у відзиві, а.с. 180-181).

Розглянувши матеріали справи та надавши їм юридичної оцінки, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи-2, суд дійшов висновку, що позовні вимоги належним чином не обґрунтовані, тому задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.

12.10.2011 року між позивачем та відповідачем був укладений договір підряду № 22 на виконання реконструкції існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень у м. Вознесенську Миколаївської області, відповідно до якого відповідач доручив, а позивач забезпечив відповідно до проектної документації та умов договору виконання реконструкції існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень.

Відповідно до п. 44 договору № 22 строком дії договору є час, протягом якого сторони здійснювали свої права та виконували свої обовязки відповідно до договору. Договір набув чинності 12.10.11 року і діяв до 31.12.12 року.

Згідно п.п. 2, 3, 5, 6 договору № 22 склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання позивачу, визначені договірною ціною та проектною документацією, які є невідємною частиною договору. Початок виконання робіт 14.10.11 року. Строк виконання до 31.12.12 року. Договірна ціна робіт складала 1 018 248,00 грн. Договірна ціна є динамічною і розрахована згідно ДБН-Д.1.1-1-2000 та додатків до них.

Оплата вартості виконаних робіт здійснюється відповідачем протягом 7 календарних днів з дати підписання сторонами акту форми КБ-2 та довідки форми КБ-3 (п. 27 договору).

21.12.2012 року між сторонами був підписаний договір підряду № 29/2012 на виконання реконструкцій існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень у м. Вознесенську Миколаївської області (додаткові роботи повязані з коригуванням проекту) відповідно до якого відповідач доручив, а позивач забезпечив відповідно до проектної документації та умов договору на виконання додаткових робіт повязаних з коригуванням проекту по обєкту «Реконструкція існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень у м. Вознесенську Миколаївської області»

Пунктами 2, 5 договору № 29/2012 передбачено, що склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання позивачу, визначені договірною ціною та проектною документацією, які є невідємною частиною договору. Договірна ціна робіт складає 998 360,39 грн.

Позивачем в результаті виконання робіт були виявлені певні недоліки, а саме: наявність тріщин та руйнування оздоблювальних матеріалів, що виникли як наслідок застосування шпаклівок з вмістом гіпсу, застосованих позивачем на підставі рішення робочого проекту ТОВ «Миколаївкомундорпроект» замовлення 142/2012.

Відповідно до технічного висновку № 03.01.13 (а.с. 48-52) внаслідок застосування шпаклівок з вмістом гіпсу на поверхні магнетизованих плит зявились мілкі та глибокі тріщини, відбулось розтріскування та продавлювання плит в районі саморізів, потріскування швів.

Пунктом 2 протоколу наради № 1 від 30.01.13 року (а.с. 55-56) вирішено директору приватного підприємства «Атлантікс» виконати роботу по усуненню дефекту облицювання стелі магнезитовими плитами у межах затвердженого кошторису у самий короткий термін.

01.02.2013 року ТОВ «Миколаївкомундорпроект» надало відповідачу лист № 29 (а.с. 57-58), яким рекомендував виконати перелік робіт з метою усунення виявлених недоліків в межах затвердженого кошторисного розрахунку.

Враховуючи вищезазначене, 18.02.13 р. між сторонами був підписаний договір підряду № 21, відповідно до якого відповідач доручив, а позивач забезпечив відповідно до дефектного акту та умов договору підряду на виконання реконструкції існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень у м. Вознесенську Миколаївської області, усунення дефектів підвісної стелі з магнезитових плит в Вознесенській гімназії № 1.

Відповідно до п.п. 2, 5 договору № 21 склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання позивачу, визначені договірною ціною, яка є невідємною частиною договору. Договірна ціна робіт складає 57 349,20 грн.

Відповідно до ст.ст. 837, 854 ЦК України, за договором підряду підрядник зобовязується на свій ризик виконати роботу за завданням замовника, а замовник зобовязується прийняти та оплатити виконану роботу після її здачі замовнику. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Позивачем на виконання умов договору були виконані підрядні роботи по договору № 21 на загальну суму 57 349,20 грн., що підтверджується довідкою вартості виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2013 р. форми КБ-3 та актом приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2013 року форми КБ-2, підписаними обома сторонами та скріпленими печатками сторін (а.с. 75-79).

Відповідач за виконані підрядні роботи не розрахувався, у звязку з чим позивач нарахував йому заборгованість в сумі 125 329,91 грн., з яких: 57 349,20 грн. основного боргу, а також 43 409,33 грн. інфляції, 3 638,92 грн. 3% річних, 20 932,46 грн. пені.

Як зазначалось вище, частинами 1-2 ст. 23 Бюджетного кодексу України передбачено, що будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України. Бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом.

Бюджетних асигнувань відповідачу на взяття зобовязань щодо сплати коштів на виконання реконструкції існуючої будови майстерні під їдальню з добудовою допоміжних приміщень у м. Вознесенську Миколаївської області, усунення дефектів підвісної стелі з магнезитових плит в Вознесенській гімназії № 1 передбачено не було, що підтверджується кошторисом Вознесенської гімназії № 1 на 2013 рік.

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобовязань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України. Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини шостої цієї статті) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються. Казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Відповідно до ст. 877 ЦК України підрядник зобовязаний здійснювати будівництво та повязані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг та зміст робіт та інші вимоги, які встановлюються до робіт та кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у звязку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобовязаний повідомити про це замовника. У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобовязаний зупинити відповідні роботи. Якщо підрядник не виконав цього, він позбавляється права вимагати від замовника плати за додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідні в інтересах замовника, зокрема у звязку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження обєкта будівництва.

Враховуючи викладене, бюджетні асигнування на виконання робіт відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України повинні були бути розглянуті розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань.

З огляду на викладене, позовні вимоги задоволенню не підлягають, судові витрати слід віднести на позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

ВИРІШИВ:

В задоволені позову відмовити повністю.

Повне рішення складено 09.10.15 року.

СуддяОСОБА_5

Попередній документ : 52203017
Наступний документ : 52203030