Рішення № 52141455, 07.10.2015, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
07.10.2015
Номер справи
921/646/15-г/7
Номер документу
52141455
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"07" жовтня 2015 р.Справа № 921/646/15-г/7Господарський суд Тернопільської області

у складі головуючого судді Стадник М.С. , судді Хоми С.О. , судді Гирили І.М.

розглянув справу

за позовом: Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49094

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "УЛУ ОЗЕН-Т" вул. Малишка, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46011

про cтягнення 48 929,94 грн.

Суть справи:

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" звернулось із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "УЛУ ОЗЕН-Т" про стягнення 48 929,94 грн. за Договором №б/н від 28.11.2011 року, з яких: 17000,00 грн. - заборгованість за кредитом, 16833,94 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 11730,00 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором; 3366,00 грн. - заборгованість по комісії .

Розпорядженням голови господарського суду Тернопільської області від 28.09.2015р., у відповідності до ст.46 ГПК України, підпункту 3.1.7 п.3.1 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010р. №30 та протоколу зборів суддів господарського суду Тернопільської області від 28.12.2010р. №8, з метою забезпечення об'єктивності при розгляді та вирішенні даної справи, створено судову колегію у складі трьох суддів: Стадник М.С. (головуючий суддя), суддів Хоми С.О., Гирили І.М.

Відповідно до ст.24 ГПК України ,п.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про судове рішення" №6 від 23.03.2012р., перебіг передбачених статтею 69 ГПК строків вирішення спору розпочинається заново.

Сторони повідомлені про час та місце розгляду справи відповідно до ст. 64 ГПК України.

Позивач подав витребувані судом матеріали та додаткові пояснення щодо заявлених позовних вимог. В процесі розгляду справи,представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Відповідач, витребувані ухвалами суду від 01.07.2015р.,14.07.2015р. 06.08.2015р., 28.09.2015р. матеріалів не подав, участь повноважного представника не забезпечив, хоча ухвала суду від 06.08.2015р. направлена на адресу відповідача зазначену у позовній заяві : вул. Малишка, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46011. Повідомлення про вручення поштового відправлення ухвал суду відповідачу поштовим відділенням повернуті на адресу суду по причині : за зазначеною адресою не проживає. Приймаючи до уваги, що адреса ТОВ "УЛУ ОЗЕН-Т",яка зазначена в позовній заяві відповідає адресі зазначеній у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України (вул. Малишка, 1, м. Тернопіль,), а тому вважається, що відповідач повідомлений про день слухання справи належним чином (ст.64 ГПК України).

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в процесі розгляду справи представників сторін, встановлено:

- між Публічним акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" в особі голови правління ОСОБА_1 (ОСОБА_2) та Товариством з обмеженою відповідальністю "УЛУ ОЗЕН-Т" в особі ОСОБА_3 (ОСОБА_2) укладено 28.11.2011р. Договір банківського обслуговування шляхом підписання Заяви про відкриття поточного рахунку, згідно якої підприємець погодився з "Умовами та правилами надання банківських послуг", з Умовами та правилами обслуговування за розрахунковими картками, що розміщені в мережі Інтернет на сайті www.pb.ua,чи в іншій мережі Інтернету зазначеній банком, якими передбачено умови та порядок надання та повернення кредиту та зобов'язався їх виконувати.

Отже, кредитний договір між сторонами складається із заяви про відкриття поточного рахунку та Умов і Правил надання банківських послуг, які оприлюднені через офіційний сайт банку, що не суперечить ч. 2 ст. 639 ЦК України, згідно якої, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Таким сайтом, згідно позовної заяви є: http://privatbank.ua. на якому офіційно оприлюднені Правила, які набули змін з 01.07.2014р.,та згідно яких внесено зміни щодо підвищеного розміру процентної ставки, яка застосовується у разі порушення зобов'язань.

Сторонами погоджено, що:

1/-згідно п.3.18.1.1 Умов та Правил надання банківських послуг, кредитний ліміт на поточний рахунок (далі - "Кредит") надається на поповнення обігових коштів і здійснення поточних платежів ОСОБА_2, в межах кредитного ліміту (далі - "Ліміт"). Про розмір ліміту ОСОБА_2 повідомляє ОСОБА_2 на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банка та ОСОБА_2 (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms- повідомлення або інших);

- кредит надається в обмін на зобов'язання ОСОБА_2 з повернення кредиту, сплаті відсотків та винагороди (п.3.18.1.3 зазначених Умов);

- ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку (п. 3.18.1.6 Умов );

- проведення платежів ОСОБА_2 у порядку обслуговування кредитного ліміту, обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку ОСОБА_2, проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки і діє в обсязі перерахованих засобів до повного виконання зобов'язань сторонами (п.3.18.1.8,3.18.6.1 Умов );

- за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку ОСОБА_2 при закритті банківського дня ОСОБА_2 виплачує відсотки, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від терміну користування кредитом (диференційована процентна ставка) (до п.3.18.4.1 Умов);

- при необнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню(з наступного 20-го до 25-го числа місяця), протягом 90 днів з останньої дати такого періоду, ОСОБА_2 виплачує Банку за користування кредитом відсотки в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню. При цьому, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання ОСОБА_2 з погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні ОСОБА_2 будь-якого грошового зобов'язання, ОСОБА_2 сплачує Банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення ОСОБА_2 будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права Банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання банківських послуг, ОСОБА_2 сплачує Банку пеню у розмірі 0,1315% від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань (п.п. 3.18.4.1.1 - 3.18.4.1.3 Умов);

- у відповідності до п.3.18.4.4 Умов, ОСОБА_2 сплачує Банку винагороду за використання Ліміту відповідно до п.п. 3.18.1.6, 3.18.2.3.2, 1-го числа кожного місяця в розмірі 0,9% від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг. При несплаті винагороди, відсотків у відповідні строки, вони вважаються простроченими (п. 3.18.4.10 Умов).

2/ за умовами Правил в редакції змін внесених наказом Банку від 01.07.2014р. згідно п.3.2.1.1.1 Умов та Правил надання банківських послуг, кредитний ліміт на поточний рахунок (далі - "Кредит") надається на поповнення обігових коштів і здійснення поточних платежів ОСОБА_2, в межах кредитного ліміту (далі - "Ліміт"). Про розмір ліміту ОСОБА_2 повідомляє ОСОБА_2 на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку Банка та ОСОБА_2 (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms- повідомлення або інших);

- кредит надається в обмін на зобов'язання ОСОБА_2 з повернення кредиту, сплаті відсотків та винагороди (п.3.2.1.1.3 зазначених Умов);

- ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку (п. 3.2.1.1.6 Умов);

- проведення платежів ОСОБА_2 у порядку обслуговування кредитного ліміту, обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку ОСОБА_2, проводиться Банком протягом одного року з моменту підписання Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки і діє в обсязі перерахованих засобів до повного виконання зобов'язань сторонами (п.3.2.1.1.8 Умов);

- за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку ОСОБА_2 при закритті банківського дня ОСОБА_2 виплачує відсотки, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від терміну користування кредитом (диференційована процентна ставка) (до п.3.2.1.4.1. Умов);

- при не обнулінні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню (з наступного 20-го до 25-го числа місяця), протягом 90 днів з останньої дати такого періоду, ОСОБА_2 виплачує Банку за користування кредитом відсотки в розмірі 36% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню. При цьому, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання ОСОБА_2 з погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні ОСОБА_2 будь-якого грошового зобов'язання, ОСОБА_2 сплачує Банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення ОСОБА_2 будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права Банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання банківських послуг, ОСОБА_2 сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань (п.п. 3.2.1.4.1.1 - 3.2.1.4.1.3 Умов);

- у відповідності до п.3.2.1.4.4 Умов, ОСОБА_2 сплачує Банку винагороду за використання Ліміту відповідно до п.п.3.2.1.1.6, 3.2.1.2.3.2, 1-го числа кожного місяця в розмірі 0,9% від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня за попередній місяць, в порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг. При несплаті винагороди, відсотків у відповідні строки, вони вважаються простроченими (п. 3.2.1. 4.10 Умов);

- згідно п.3.18.5.1 Умов при порушенні ОСОБА_2 будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, термінів повернення кредиту, винагороди, ОСОБА_2 сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. При цьому, згідно п.3.18.5.4 Умов нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої п. 3.18.0.5.1, 3.18.5.2, 3.18.5.3 здійснюється протягом 3 (трьох) років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано ОСОБА_2.

Матеріалами справи встановлено:

-відповідно до заяви ОСОБА_2 відкрив в національній валюті поточний рахунок №26000060930098 та відповідно до умов договору встановив відповідачу кредитний ліміт на поточний рахунок в сумі 17000.00 грн.-29.11.2011р. (довідка банку №08.7.0.0.0/150608135104 від 08.06.2015р.)

Суму кредитного ліміту 17000.00 грн за умовами договору, відповідач зобовязаний був повернути не пізніше 27.03.2015р.

Відповідач свої зобов'язання перед позивачем за договором від 28.11.2011р. не виконав, допустивши прострочення платежів станом на 07.05.2015р., що підтверджується розрахунками позовних вимог,та виписками з рахунків за період з 29.11.2011р. по 13.07.2015р.:

- згідно виписки по рахунках №20671057060942 за період з 29.11.2011р. по 13.07.2015р. (тіло кредиту) сума 17000,00 грн. винесена 27.03.2011р. на прострочку кредиту та є неповернутою станом на 13.07.2015р.;

- згідно виписки по рахунках №20694057058641 (прострочені відсотки) за період з 29.11.2011р. по 13.07.2014р. станом на 30.04.2014р. значиться не повернутою 16833,94 грн. сума відсотків за користування кредитом;

- згідно виписки по рахунку №20690055109529 (комісії) за період з 29.11.2011р. по 13.07.2015р. значиться несплачена сума комісії станом на 13.07.2015р. - 3366,00 грн.;

- згідно виписки по рахунку №82349055103223 (пеня) за період з 03.02.2012р. по 07.05.2015р. нараховано - 11730,00 грн. пені.

Для досудового врегулювання спору, позивачем на адресу відповідача направлено 08.06.2015р. претензію за вих. № 11129TECNS0XT від 23.04.2015р з вимогою погашення заборгованості, яка залишена ним без розгляду та оплати.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору (ст. 526 ЦК України, ч.1 ст. 193ГК України).

У відповідності із ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

При таких обставинах, позовні вимоги про стягнення - 48 929,94 грн ., із яких 17000,00грн. заборгованість по кредиту,заборгованості по процентам за користування кредитом в розмірі -16833,94 грн.,3366,00 грн. заборгованості по сплаті комісії за користування кредитом, 11730,00 грн. пені підлягають до задоволення, як обґрунтовано заявлені та неоспорені відповідачем.

Судовий збір, згідно ст. 49 ГПК України, покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.33, 43, 49, 82, 84 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "УЛУ ОЗЕН-Т" (вул. Малишка, 1, м. Тернопіль, Тернопільська область, ідентифікаційний код 37838956) на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 14360570) 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп. - заборгованість за кредитом, 16833 (шістнадцять тисяч вісімсот тридцять три) грн. 94 коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 3366,00 грн.(три тисячі триста шістдесят шість) грн. 00 коп.- заборгованість по комісії ,11730 (одинадцять тисяч сімсот тридцять) грн. 00 коп. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором та 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп. судового збору.

На рішення суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, протягом десяти днів з дня підписання рішення через місцевий господарський суд.

Повне рішення складено 7 жовтня 2015р.

Головуючий суддяМ.С. Стадник

Суддя С.О. Хома

Суддя І.М. Гирила

Часті запитання

Який тип судового документу № 52141455 ?

Документ № 52141455 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 52141455 ?

Дата ухвалення - 07.10.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52141455 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 52141455 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 52141442
Наступний документ : 52141482