Постанова № 52085865, 23.09.2015, Житомирський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.09.2015
Номер справи
806/3577/15
Номер документу
52085865
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року Житомир справа № 806/3577/15

категорія 8.4.3

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Липи В.А.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом

Андрушівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області до Андрушівської районної організації народно-демократичної партії про припинення юридичної особи,-

встановив:

Андрушівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Житомирській області (далі - Андрушівська ОДПІ) звернулась до суду з позовом про припинення юридичної особи -Андрушівської районної організації народно-демократичної партії. В обґрунтування позову зазначає, що відповідач не звітується до податкового органу із 2013 року.

Представники сторін до суду не з'явились. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені вчасно та належним чином. Письмових клопотань, пояснень, заперечень до суду не надходило.

Відповідач до суду не прибув, відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України, вважається про час і місце судового засідання повідомлений належним чином. Його неприбуття не перешкоджає розгляду заяви.

Суд вважає за можливе розглянути заяву у письмовому провадженні, відповідно до частини 6 статті 128 КАС України.

Встановлено, що Андрушівська районна організація народно-демократичної партії є неприбутковою установою, ідентифікаційний код 33513623, адреса: вул. 6 з'їзду Рад, будинок 1, м. Андрушівка, Житомирська область, 13400, та взята на облік, як платник податків. Згідно довідки від 09.07.2015 за № 1828, відповідач не звітує до Андрушівської ОДПІ із 2013 року. Заборгованість зі сплати податків і зборів у відповідача відсутня.

Відповідач відповідно до відомостей, що мітяться в податковій інспекції, є неприбутковою організацією, а згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, організація є політичною партією. (а.с.4).

Згідно ст. 36 Конституції України, громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

За приписами п.п. 20.1.37 п. 20.1. ст. 20, п.67.2 ст. 67 Податкового кодексу України (далі - ПК України, в редакції, чинній на день звернення до суду з адміністративним позовом), контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи.

Відповідно до п. 67.2 ст. 67 ПК України, контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців. Частиною 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено, що підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Частиною 1 ст. 33 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 р. № 755-ІV (далі - Закон №755) передбачено, що юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державного органу, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Однак, згідно положень частини 7 ст. 11 Закону України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 року № 2365-III (далі - Закон № 2365-III) реєстрація обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні, якщо інший порядок не передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань. Після реєстрації обласних, міських та районних організацій політичних партій вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

Відповідно ст. 23 Закону України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 року № 2365-III політичні партії припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Способи припинення діяльності громадського об'єднання визначено у ст. 25 Закону України "Про громадські об'єднання", що здійснюється:

1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

Так, вищевказаним спеціальним законом не передбачена така підстава звернення щодо припинення громадської організації, як відсутність подачі податкових декларацій та звітів до органів доходів і зборів.

В призмі наведених норм суд дійшов до твердження, що визначений перелік підстав припинення громадських організацій є вичерпним.

Також ст. 24 Закону України "Про політичні партії в Україні" визначено порядок анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, а саме у разі невиконання політичною партією вимоги частини шостої ст. 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років, орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верхового Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються. Рішенням Верховного Суду України про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших статутних утворень політичної партії, припинення членства в політичній партії.

Аналогічна правова позиція викладена в Ухвалі Вищого адміністративного суду України від 13.07.2015 у справі №К/800/31140/14.

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного керуючись ст.ст. 11, 71, 76, 79, 86, 94, 158-163, 167 КАС України, суд, -,

постановив:

В задоволенні позовних вимог Андрушівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області про припинення юридичної особи - Андрушівської районної організації народно-демократичної партії, - відмовити.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга подається до Житомирського апеляційного адміністративного суду через Житомирський окружний адміністративний суд, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя В.А. Липа

Попередній документ : 52085864
Наступний документ : 52085868