Рішення № 51869771, 30.09.2015, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
30.09.2015
Номер справи
916/3010/15
Номер документу
51869771
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"30" вересня 2015 р.Справа № 916/3010/15

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс"

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД"

про стягнення 423662,6 грн.

Суддя Дяченко Т.Г.

Представники сторін:

Від позивача: ОСОБА_1, представник за довіреністю

Від відповідача: не зявився

СУТЬ СПОРУ: Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс" звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД" 198057,60 грн. основного боргу, 15267,83 грн. 3% річних, інфляційні втрати в сумі 150919,89 грн. та 59417,28 грн. штрафу.

Представник відповідача у судові засідання не зявився, відзив на позовну заяву та витребувані судом документи не надав, відповідач свого права на захист не використав, хоч і повідомлявся про час та місце проведення судового засідання належним чином шляхом надсилання ухвал суду на адресу реєстрації, яка не змінювалась, що вбачається з наявного в матеріалах справи витягу з Єдиного державного реєстру станом на 30.09.2015р., однак надіслана відповідачу кореспонденція суду повернулась без вручення з відміткою поштової організації про повернення з причин закінчення терміну зберігання. Враховуючи вищевикладене, суд вважає можливим розглянути справу за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши в судовому засіданні пояснення представника позивача, суд встановив.

10 лютого 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс" (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД (Покупець) було укладено Договір поставки № 1-2012 (далі за текстом Договір), згідно п. 1.1 якого Постачальник зобовязався поставити, а Покупець зобовязався прийняти та оплатити взуття (товар), відповідно до замовлення Покупця у порядку, передбаченому умовами цього договору. Кількість та технічні параметри товару вказуються у заявках і специфікаціях, що є невідємними частинами даного договору.

Згідно п. 3.4 договору сторонами було погоджено, що умови оплати можуть змінюватись за домовленістю сторін і можуть бути викладені в окремій додатковій угоді чи в специфікації на кожну окрему партію товару.

Відповідно до умов двосторонньо підписаної специфікації №1 від 01.11.2012р. до договору, сторонами договору було узгоджено поставку товару вартістю 198057,60 грн. зі строком оплати товару протягом 14 календарних днів з моменту підписання видаткової накладної.

На виконання умов Договору поставки № 1-2012 від 10 лютого 2012 року, 09.11.2012р. (видаткова накладна №1) Товариством з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс" поставлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД товар (взуття-черевики чоловічі) на загальну суму 198057,60 грн., що підтверджується копією названої видаткової накладної, залученої до матеріалів справи (а.с. 9).

Як вбачається з пояснень представника позивача, Товариством з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД вартість прийнятого товару сплачена не була, , у звязку з чим за відповідачем рахується непогашена прострочена заборгованість у розмірі 198057,60 грн.

З урахуванням положень п. 7.3 договору, у випадку несвоєчасного розрахунку проти строків, передбачених умовами даного договору, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 30% від загальної вартості товару вказаної у специфікації.

У звязку з простроченням сплати вартості отриманого товару, позивачем здійснено розрахунок 3% річних (розрахунок проведено починаючи з моменту виникнення зобовязання 26.11.2012р. по 22.06.2015р.), інфляційних (розрахунок проведено починаючи з січня 2012р. по травень 2015р.) та штрафу (із розрахунку 30% від вартості несплаченого товару). Так, відповідно до даних такого розрахунку за відповідачем рахується заборгованість у розмірі 198057,60 грн. основного боргу, 15267,83 грн. 3% річних, інфляційних втрат в сумі 150919,89 грн. та 59417,28 грн. штрафу.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням прийнятих на себе договірних зобовязань відповідачем та направлені на стягнення з відповідача суми боргу у загальному розмірі 423662,6 грн.

Суд, розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, проаналізувавши норми чинного законодавства, дійшов наступних висновків.

Статтею 193 Господарського Кодексу України та статтею 526 Цивільного Кодексу України передбачено, що субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається, крім випадків, передбачених законом. (ч.ч.1, 7 ст.193 ГК України).

Відповідно до п. 1 ст. 628 Цивільного Кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно вимог ст. 629 Цивільного Кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Дослідивши обставини спору, судом було встановлено факт неналежного виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД прийнятих на себе зобовязань за умовами договору поставки № 1-2012 від 10 лютого 2012 року.

Приймаючи до уваги те, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс" про стягнення основної заборгованості в розмірі 198057,60 грн. підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами, не спростовані відповідачем, суд вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно з ч.2 ст. 218 Господарського Кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов`язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, субєкт господарювання за порушення господарського зобов`язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов`язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Відповідно до ст. 230 Господарського Кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

З урахуванням положень п. 7.3 договору, у випадку несвоєчасного розрахунку проти строків, передбачених умовами даного договору, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 30% від загальної вартості товару вказаної у специфікації.

Частиною 2 ст. 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд, перевіривши розрахунок Позивача щодо сплати Відповідачем пені в сумі 15267,83грн. 3% річних, інфляційних втрат в сумі 150919,89 грн. та 59417,28 грн. штрафу, вважає такий розрахунок вірним, а вимоги про їх стягнення правомірними.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення позовних вимог зі стягненням з відповідача заборгованості у розмірі 198057,60 грн. основного боргу, 15267,83 грн. 3% річних, інфляційних втрат в сумі 150919,89 грн. та 59417,28 грн. штрафу.

На підставі ст. ст. 44, 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору в сумі 8473,25грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ШУЗ ЛАЙН ЛТД" (65000, АДРЕСА_1; код 36501579) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український взуттєвий альянс" (03127, АДРЕСА_2 код 33098671) 198057 (сто девяносто вісім тисяч пятдесят сім) грн. 60 коп. основного боргу, 15267 (пятнадцять тисяч двісті шістдесят сім) грн. 83 коп. 3% річних, 150919 (сто пятдесят тисяч девятсот девятнадцять) грн. 89 коп. інфляційних втрат, 59417 (пятдесят девять тисяч чотириста сімнадцять) грн. 28 коп. штрафу та 8473 (вісім тисяч чотириста сімдесят три) грн. 25 коп. судового збору.

Повний текст рішення складено 05.10.2015 року.

Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Т.Г. Д'яченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 51869771 ?

Документ № 51869771 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 51869771 ?

Дата ухвалення - 30.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 51869771 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 51869771 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 51869767
Наступний документ : 51869772