Рішення № 51377079, 08.08.2013, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
08.08.2013
Номер справи
917/1013/13
Номер документу
51377079
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2013 р.Справа №917/1013/13

за позовом Заступника прокурора міста Кременчука (вул 60 років Жовтня, 4-а, м.Кременчук, Полтавська область, 39600) в інтересах держави в особі Комунального підприємства "Теплоенерго", адреса: вул.Чапаєва,68, м. Кременчук, 39617

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім МАРС", адреса: вул. Л.Дніпрова, 82, м.Кременчук, 39600

про стягнення 38 772,95 грн.

Суддя: Солодюк О.В.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, дов. в протоколі

від відповідача: ОСОБА_2, дов. в протоколі

від прокуратури: ОСОБА_3, посв. в протоколі

Суть спору: Розглядається позовна заява про стягнення 38 772,95 грн., в т.ч. 14 908,12 грн. - основного боргу по договору № 168/1 від 17.12.2009р. про надання послуг з централізованого опалення та постачання (підігрів) гарячої води, 23 241,14 грн. - пені, 90,76 грн. - інфляційних втрат, 532,93 грн. - 3% річних.

До початку судового засідання від прокуратури надійшло обґрунтування до позову з додатковими документами для залучення до матеріалів справи (вх. № 10609 від 29.07.13р.), в якому прокурор повідомив про сплату відповідачем 600 грн. після звернення з даним позовом до суду. Просить суд в цій частині провадження припинити на підставі п.1-1 ч.1 ст. 80 ГПК України.

Позивач на вимогах наполягає.

Від відповідача надійшов супровідний лист з додатковими документами для залучення до матеріалів справи (вх. № 11138 від 08.08.13р.).

Відповідач відзив на позов не надав, його представник в судовому засіданні 08.08.13р. позов визнає повністю, а в частині стягнення пені просить зменшити її на 50%.

Представник позивача та представник прокуратури проти зменшення розміру пені не заперечують.

Згідно ч.3 ст. 69 ГПК України строк вирішення спору продовжено.

Згідно ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 08.08.13р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Повний текст рішення виготовлено та підписано у відповідності до вимог ст. 84 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін та прокуратури, суд встановив:

Між Комунальним підприємством «Теплоенерго» (виконавець) (далі позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Марс» (споживач) (далі відповідач) був укладений договір №168/1 від 17.12.09р. про надання послуг з централізованого опалення та постачання (підігрів) гарячої води. Строк дії договору 5 років і набирає чинності з дня його укладення, а в частині проведення розрахунків до повного розрахунку.

Відповідно до п. 1 договору виконавець зобов'язується надавати споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з централізованого опалення на протязі опалювального сезону, постачання (підігрів) гарячої води протягом року, а споживач своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.

На виконання умов договору позивач відповідачеві надав відповідні послуги та виставив рахунки за опалення № 117 від 31.10.11р. 85,73 грн., № 117 від 30.11.11р. 63,31 грн., № 117 від 30.12.11р. 63,31 грн., № 117 від 31.01.12р. 73,86 грн., № 117 від 29.02.12р. 123,98 грн., № 117 від 30.03.12р. 75,62 грн., № 117 від 28.04.12р. 23 303,77 грн., № 117 від 03.12.12р. 80,89 грн., № 117 від 29.12.12р. 83,53 грн., № 117 від 31.01.13р. 82,66 грн., № 117 від 01.03.13р. 71,22 грн., № 117 від 29.03.13р. 74,74 грн., № 117 від 30.04.13р. 25,50 грн. (а.с.12-24).

Відповідно до п. 6 договору розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводиться в грошовій формі відповідно до встановлених тарифів та виставлених рахунків. Остаточний розрахунок за спожиту теплову енергію проводиться до 10-го числа місяця наступного за розрахунковим на підставі виписаних рахунків виконавцем.

Відповідач свої грошові зобов'язання не виконав, внаслідок чого утворилась заборгованість в розмірі 14 908,12 грн. за період з 01.10.11р. по 01.05.13р.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач після подачі позову, а саме, 03.06.13р., перерахував позивачеві за надані послуги 600,00 грн. (а.с. 51).

Згідно ст. 80 ГПК України провадження в цій частині підлягає припиненню.

Таким чином, заборгованість відповідача перед позивачем становить в сумі 14 308,12 грн.

Згідно ст. 525, ст. 526 ЦК України, ст. 193 ГК України зобов"язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ч. 2 ст.193 ГК України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов"язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Доказів погашення боргу відповідачем не надано.

За таких обставин, вимога позивача про стягнення з відповідача 14 908,12 грн. боргу по договору № 168/1 від 17.12.2009р. про надання послуг з централізованого опалення та постачання (підігрів) гарячої води підлягає частковому задоволенню в сумі 14 308,12 грн.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплати неустойки.

Згідно ст. 546 ЦК України виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов"язання.

Згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов"язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов"язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно ч.6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобовязання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобовязання мало бути виконано.

Відповідно до п. 17.1 договору виконавець має право нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі встановленому законом.

Згідно ч.3 ст. 1 Закону України «Про відповідальність субєктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибуткових територій» № 686-ХІ від 20.05.1999р. субєкти підприємницької діяльності, які використовують нежилі будинки і приміщення, належні їм на праві власності або орендовані ними на підставі договору, для провадження цієї діяльності за несвоєчасні розрахунки за спожиті комунальні послуги сплачують пеню в розмірі одного відсотка від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, якщо інший розмір пені не встановлено угодою сторін, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу.

Відповідно до п. 19 договору споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за несвоєчасне внесення платежів за отримані послуги; порушення зобовязань, встановлених договором або законодавством.

Позивачем відповідачеві відповідно до умов договору та Закону України «Про відповідальність субєктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибуткових територій» нараховано пеню (1% від суми боргу) в сумі 23 241,14 грн. за період з 01.11.12р. по 10.04.13р.

Відповідач в судовому засіданні 08.08.13р. просить суд зменшити розмір пені на 50%.

Представник позивача та представник прокуратури в судовому засіданні 08.08.13р. проти зменшення пені на 50% не заперечують.

Згідно п.3 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов"язання.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про зменшення розміру пені, яка підлягає стягненню з відповідача на користь позивача в сумі 11 620,57 грн.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За обґрунтованим розрахунком позивача, перевіреним судом, сума інфляції за період з 01.10.11р. по 10.04.13р. становить 90,76 грн., сума 3% річних за період з 01.10.11р. по 10.04.13р. 532,93 грн., які підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Судовий збір відповідно до ст. 49 ГПК України покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 80 (п.1-1), 82-85 ГПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім МАРС", адреса: вул. Л.Дніпрова, 82, м.Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 34566835, р/р 26006000005086, ПОД Райфайзен банк Аваль в м. Кременчуці, МФО 331685 на користь Комунального підприємства "Теплоенерго", адреса: вул.Чапаєва,68, м.Кременчук, 39617, код ЄДРПОУ 31700972, р/р 260091712 у КФ АБ «Полтава-банк», МФО 331423 14 308,12 грн. боргу, 11 620,57 грн. пені, 90,76 грн. суму інфляції, 532,93 грн. 3% річних.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім МАРС", адреса: вул. Л.Дніпрова, 82, м.Кременчук, 39600, код ЄДРПОУ 34566835, р/р 26006000005086, ПОД Райфайзен банк Аваль в м. Кременчуці, МФО 331685 в доход Державного бюджету України, отримувач коштів УДКСУ у м. Полтава (м. Полтава), 22030001, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38019510, рахунок отримувача 31214206783002, банк отримувача ГУДКСУ у Полтавській області, код банку отримувача 831019, код класифікації доходів бюджету 22030001 1 720,50 грн. судового збору.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

4. В частині стягнення 600 грн. боргу - провадження у справі припинити.

5. В решті позову відмовити.

Суддя Солодюк О.В.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 15 серпня 2013 року.

Примітка : Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 ГПК України та може бути оскаржене в порядку, визначеному ст. 93 ГПК України

Попередній документ : 51377052
Наступний документ : 51377107