Рішення № 512753, 21.03.2007, Господарський суд Тернопільської області

Дата ухвалення
21.03.2007
Номер справи
15/62-901
Номер документу
512753
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2007 р.

Справа № 15/62-901

Господарський суд Тернопільської області

у складі

Розглянув справу

за позовом Прокурора Гусятинського району, вул. Пушкіна, 9, смт. Гусятин Тернопільської області в інтересах держави в особі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, в особі Тернопільського управління виконавчої дирекції Фонду, в особі Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Гусятинському районі, вул. Тернопільска, 5, смт. Гусятин Тернопільської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області

про стягнення заборгованості в сумі 675,11 грн.

за участю представників сторін:

прокурора: Тиховліс Г.М. - посвідчення № 2 від 24.01.2006р.

позивача: Гринів А.В. - доручення від 10.07.2003р.

відповідача: не з'явився.

Суть справи:

Прокурор Гусятинського району звернувся у господарський суд з позовом в інтересах держави в особі Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Гусятинському районі, смт. Гусятин про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області 675,11 грн. заборгованості, що становить 590,07 грн. недоїмки зі сплати страхових внесків та 85,04 грн. пені.

Прокурор та представник позивача у судовому засіданні підтримали заявлені вимоги в повному обсязі, зазначивши, що відповідач, в порушення вимог ст. 45 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”, яким передбачено, що роботодавець зобов’язаний своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, не виконав своїх зобов’язань, у зв’язку з чим має заборгованість в сумі 675,11 грн., з них 590,07 грн. недоїмки та 85,04 грн. пені, що підтверджено нажним чином засвідченими копіями наступних документів: акта № 80 від 25.12.2006р. перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за період з 01.01.2005р. по 30.09.2006р.; розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за ІV квартал 2006 року; розрахунку до ціни позову по ТзОВ «Агрофірма «Постолівська»; довідки № 28 від 30.01.2007р.; листа –вимоги та журналу реєстрації вихідної кореспонденції.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, відзиву на позов не представив, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином в порядку ст. 64 ГПК України, а тому справа розглядається у відповідності до ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи прокурора та пояснення представника позивача, оцінивши представлені докази в їх сукупності, судом встановлено наступне.

Згідно вимог ст. 121 Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, ст. 29 Господарського процесуального кодексу України на органи прокуратури покладається представництво інтересів громадян та держави в судах у випадках, визначених Законом. Прокурор має право звернутися до господарського суду з позовом в інтересах держави або громадянина. В силу ст. ст. 20, 36-1 Закону України “Про прокуратуру” при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право звертатись до суду з заявою про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб при наявності порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Гусятинському районі, вул. Тернопільска, 5, смт. Гусятин Гусятинського району Тернопільської області є юридичною особою і включене до Єдиного державного Реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 25887381, що підтверджується довідкою № 07-132 від 20.12.2005р. Головного управління статистики у Тернопільській області.

Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області є юридичною особою і включене до Єдиного державного Реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 30787770, що підтверджується довідкою Управління статистики у Гусятинському районі від 07.02.2007р. та довідкою № 22-17 від 01.03.2000р. Головного управління статистики у Тернопільській області.

У відповідності до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999р. № 1105-XIV (із наступними змінами та доповненнями) страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнодержавного соціального страхування і здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно статті 45 вказаного Закону роботодавець (страхувальник) зобов’язаний своєчасно та повністю сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Розміри страхових внесків страхувальників для роботодавців обчислюються у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян.

Порядок сплати страхових внесків визначений Законом України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001р. № 2272-III (із наступними змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001р. № 12, згідно яких страхові внески до Фонду сплачуються юридичними особами в день одержання коштів на оплату праці в установах банків, а при проведенні оплати праці з готівкової виручки чи натуроплатою –платники зобов’язані не пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду. Невнесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством.

25.12.2006р. Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Гусятинському районі проведено перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська" щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за період з 01.01.2005р. по 30.09.2006р.

За результатами перевірки виявлено заборгованість відповідача по страхових внесках до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в розмірі 335,83 грн., на яку за період з 01.01.2005р. по 30.09.2006р. нарахована пеня в сумі 85,04 грн., про що складено акт перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 80 від 25.12.2006р., який підписано зі сторони відповідача –керівником, головним бухгалтером та завірено печаткою товариства без заперечень.

18.01.2007р. Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська" подано розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за ІV квартал 2006 року (дана відомість містить підписи повноважних представників та відтиск печатки товариства), у відповідності з якою розмір недоїмки на кінець звітного кварталу зріс і становить 590,07 грн.

Факт існування заборгованості в розмірі 675,11 грн., з яких 590,07 грн. недоїмки та 85,04 грн. пені підтверджено нажним чином засвідченими копіями наступних документів: акта № 80 від 25.12.2006р. перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за період з 01.01.2005р. по 30.09.2006р.; розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду за ІV квартал 2006 року; розрахунку до ціни позову по ТзОВ Агрофірма «Постолівська»; довідки № 28 від 30.01.2007р.; листа –вимоги та журналу реєстрації вихідної кореспонденції.

Згідно вимог ст. ст. 32, 33 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Враховуючи, що матеріалами справи підтверджено факт несплати відповідачем заборгованості, відповідач на день розгляду спору не надав суду будь-яких заперечень по суті заявлених позовних вимог, як і не надав суду доказів погашення боргу перед позивачем, суд визнає позовні вимоги щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області 675,11 грн. заборгованості, з яких 590,07 грн. недоїмки зі сплати страхових внесків та 85,04 грн. пені правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають до задоволення.

Витрати по сплаті державного мита в сумі 102,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн., згідно вимог ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача.

На підставі наведеного, керуючись статтями 1, 2, 4, 12, 33, 43, 44 - 49, 75, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області (ідентифікаційний код 30787770) на користь Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Гусятинському районі, вул. Тернопільска, 5, смт. Гусятин Гусятинського району Тернопільської області (р/р 37173400900116 в УДК Тернопільської області, МФО 838012, ідентифікаційний код 23587539) 590,07 грн. недоїмки зі сплати страхових внесків та 85,04 грн. пені.

3. Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області (ідентифікаційний код 30787770) в доход державного бюджету 102,00 грн. державного мита.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Постолівська", с. Постолівка Гусятинського району Тернопільської області (ідентифікаційний код 30787770) на користь Державного підприємства „Судовий інформаційний центр”, м. Київ, пр. Перемоги, 44 (р/р 26002014180001 у ВАТ „Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, код 30045370) 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Видати накази стягувачам після набрання судовим рішенням законної сили.

7. Рішення господарського суду набирає законної сили в десятиденний строк з дня його прийняття (підписання рішення).

8. На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор апеляційне подання протягом десяти днів з дня прийняття (підписання) рішення "23" березня 2007 року через місцевий господарський суд.

Суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 512753 ?

Документ № 512753 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 512753 ?

Дата ухвалення - 21.03.2007

Яка форма судочинства по судовому документу № 512753 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 512753 ?

В Господарський суд Тернопільської області
Попередній документ : 512752
Наступний документ : 512754