Рішення № 5007865, 10.09.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
10.09.2009
Номер справи
25/220
Номер документу
5007865
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 25/220

10.09.09

За позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю «СДІ Україна»

до

Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»

про

стягнення 556474,72 грн.

Суддя Морозов С.М.

Секретар судового засідання Денисенко А.В.

Представники:

від позивача : Шморгун Н.В. (довіреність від 05.03.2009р.)

Куриленко І.О. (довіреність від 05.03.2009р.)

від відповідача : Сутирін В.В. (довіреність від 18.08.2009р.)

В судовому засіданні 10 вересня 2009 року за згоди представників позивача та відповідача було оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Обставини справи:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СДІ Україна»(надалі - позивач) звернулося до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»(надалі –відповідач, Банк) про стягнення заборгованості за договором на виконання робіт від 17.02.2008р. в розмірі 495356,48 грн., 15855,38 грн. пені, 38391,16 грн. інфляційних та 3% річних в розмірі 6871,70 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не виконане зобов’язання щодо оплати виконаних позивачем робіт.

Відповідач надав відзив на позов, проти задоволення позовних вимог заперечує, мотивуючи це тим, що 10.02.2009р. було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ВАТ «КБ «Надра»строком на шість місяців. Проти існування заборгованості в розмірі 495356,48 грн. перед позивачем, представник відповідача не заперечував.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2008 року між позивачем та відповідачем було укладено Договір на виконання робіт (надалі - Договір), відповідно до якого позивач на завдання відповідача своїми силами та засобами зобов’язується виконати роботи по встановленню плівки в приміщеннях для розміщення відокремлених структурних підрозділів позивача, а позивач зобов’язується приймати та своєчасно оплачувати виконані роботи на умовах цього договору.

Пунктом 1.2 договору передбачено, що сторони мають погоджувати строки, вартість та інші умови виконання робіт шляхом укладання додаткових угод до договору.

Відповідно до укладених між сторонами додаткових угод до договору (копії містяться в матеріалах справи) позивачем було виконано робіт на суму 495356,48 грн.

Роботи на вказану суму було прийнято відповідачем, що підтверджується актами приймання –передачі (копії містяться в матеріалах справи).

Пунктом 2.2 договору передбачено, що розрахунок за виконані роботи здійснюється у два етапи: 90% від загальної вартості робіт авансового платежу та остаточний розрахунок в розмірі 10% від загальної вартості робіт протягом 30 календарних днів після підписання Акту приймання передачі виконаних робіт.

Відповідач в порушення умов Договору розрахунки за виконані роботи не здійснив, заборгованість перед позивачем становить 495356,48 грн.

Відповідно до частини першої ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

У відповідності до ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність»(надалі –Закон про банки) у разі істотної загрози платоспроможності банку Національний банк України призначає тимчасову адміністрацію.

Згідно із ст. 85 цього закону з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку, який відповідав би встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України вимогам, Національний банк України має право введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації, але на строк не більше шести місяців.

Постановою Правління НБУ № 59 від 10.02.2009 року в ВАТ КБ «Надра»призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік - з 10.02.2009 до 10.02.2010 та з метою створення сприятливих умов для фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 10.02.2009 року до 10.08.2009 року.

У відповідності до ст. 2 Закону про банки мораторій –це зупинення виконання банком майнових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Згідно з ч.2 статті 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.

Частиною другою ст. 85 Закону про банки визначено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов’язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.

Однак дана обставина не впливає негативно на права позивача щодо судового захисту своїх прав. Так, згідно із частиною третьою ст. 85 Закону України про банки протягом дії мораторію: 1) забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України; 2) не нараховується неустойка (штраф, пеня), інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Отже, мораторій не впливає на право кредитора (позивача) звернутися до суду із позовними вимогами та на право суду розглянути та задовольнити їх, оскільки стадія судового розгляду не є стягненням за виконавчими документами.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно із частиною 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Згідно зі статтею 525 ЦК України та ч.7 статті 193 ГК України одностороння відмова від зобов’язання не допускається, крім випадку коли право такої відмови встановлено договором або законом.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідач свої зобов’язання за Договором щодо оплати виконаних позивачем робіт не виконав. Заборгованість відповідача перед позивачем складає 495356,48 грн.

Таким чином, позовні вимоги позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості за договором на виконання робіт є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Положеннями статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність контррозрахунку відповідача, за порушення відповідачем зобов’язань за Договором щодо оплати вартості виконаних робіт стягненню з відповідача на підставі ст. 625 ЦК України на користь позивача підлягає сума 3% річних у розмірі 6871,70 грн. та інфляційних втрат в розмірі 38391,16 грн.

Суд звертає увагу відповідача на те, що інфляційні втрати та 3% річних не є неустойкою (пенею, штрафом), а тому на них не розповсюджується дія мораторію.

Суд відмовляє в задоволенні позовних вимог в частині стягнення з відповідача 15855,38 грн. пені, оскільки відповідно до положень частини третьої ст. 85 Закону України про банки протягом дії мораторію не нараховується неустойка (штраф, пеня), інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

З урахуванням викладеного, позовні вимоги підлягають задоволенню в частині стягнення заборгованості, інфляційних та 3% річних в загальному розмірі 540619,34 грн.

Судові витрати позивача у розмірі 5877,25 грн. (5564,75 грн. державного мита та 312,50 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу) відповідно до положень статті 49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33,49, 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково .

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»(ідентифікаційний код 20025456 19359904, адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема 15) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СДІ Україна»(ідентифікаційний код 23712370, адреса: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня 120, корпус 1) 540619,34 грн. (п’ятсот сорок тисяч шістсот дев’ятнадцять гривень 34 копійки) та судові витрати в розмірі 5877,25 (п’ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 77 копійок) грн. Видати наказ.

Відмовити в задоволенні іншої частини позовних вимог.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя

С.М. Морозов

Дата підписання повного тексту рішення 09.10.2009р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 5007865 ?

Документ № 5007865 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 5007865 ?

Дата ухвалення - 10.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 5007865 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 5007865 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 5007865, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 5007865, Господарський суд м. Києва було прийнято 10.09.2009. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 5007865 відноситься до справи № 25/220

Це рішення відноситься до справи № 25/220. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 5007864
Наступний документ : 5007902