Ухвала суду № 49330908, 26.08.2015, Суворовський районний суд м. Херсона

Дата ухвалення
26.08.2015
Номер справи
668/4423/15-ц
Номер документу
49330908
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4423/15-ц

Пров. №2/668/1417/15

26.08.2015 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого Булах Є.М.

при секретарі Яворській Г.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Херсонської міської ради, треті особи: публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», перша Херсонська державна нотаріальна контора про визнання права власності в порядку спадкування за законом,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернулась до суду із вказаним позовом, мотивуючи тим, що 08.03.2014 року померла її мати ОСОБА_2. Місцем відкриття спадщини є м. Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна. Після її смерті відкрилась спадщина, до складу якої входять грошові кошти з відсотками та компенсацією до них, які знаходяться на рахунках банку ПАТ «Південний». Оскільки на час подання заяви пор прийняття спадщини, АР Крим була окупована, позивач змушена була звернутись до Першої Херсонської державної нотаріальної контори, де було відкрито спадкову справу. Однак, 28.01.2015 року державним нотаріусом було прийнято постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, якою відмовлено позивачу у видачісвідоцтва про право на спадщину на підставі ст.9 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», оскільки грошові кошти знаходяться на рахунках банку «Південний» у м.Ялта АР Крим, де відносини щодо спадкування не врегульовані Законами України. Посилаючись на те, щовона, як єдина донька, є спадкоємцем першої черги за законом, після смерті ОСОБА_2, позивач просить судвизнати за нею право власності в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_2 на грошові кошти з відсотками та компенсації до них, що знаходяться на рахунках банку ПАТ «Південний», код ЄДРПОУ 20953647.

Позивач у судове засідання не з'явилась, про день, час та місце слухання справи повідомлена у встановленому законом порядку. Надала суду заяву, у якій просила суд справу розглядати без її участі, позовні вимоги підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не з'явилась, про день, час та місце слухання справи повідомлена у встановленому законом порядку. Надала суду заяву про слухання справи без її участі, при вирішенні справи покладається на розсуд суду.

Представник ПАТ «Південний» у судовому засіданні проти заявленого позову не заперечував. При вирішенні спору покладався на розсуд суду.

Представник Першої Херсонської державної нотаріальної контори у судове засідання не з'явився, про день, час та місце слухання справи повідомлений у встановленому законом порядку. Надав суду заяву, у якій просив справу розглядати без його участі, при винесенні рішення поклався на розсуд суду.

Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. Розгляд судом цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обовязковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи у її відсутності (ст. 157,158 ЦПК України).

За таких обставин, суд вважає за можливе вирішити справу у відсутності осіб, що не прибули на підставі наявних у ній даних та доказів.

Вивчивши матеріали справи, суд встановив, що відповідно до свідоцтва про смертьсерії І-АП №290565, виданого 12.03.2014 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ялтинського міського управління юстиції в Автономній Республіці Крим, актовий запис № 278, 08.03.2014 р. померла ОСОБА_2, у віці 83 років у м.Ялта, АР Крим.

Позивач є донькою померлої ОСОБА_2, що підтверджується свідоцтвом про народження ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії ЧЭ № 895452, виданим Ленінським РАЦС м.Кишинів, Молдавської РСР, актовий запис №795.

З огляду на паспорт позивача та свідоцтво про розірвання шлюбу, видане 10.10.2001 року відділом реєстрації актів громадянського стану Фрунзенського районного управління юстиції м. Харків, актовий запис № 438, остання змінила прізвище на «Рябих» в звязку із укладанням шлюбу.

Відповідно до витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №39464416 від 28.01.2015 р., Першою Херсонською державною нотаріальною конторою була заведена спадкова справа за №489/2014 щодо померлої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка померла 08.03.2014 року та на день смерті мешкала в м.Ялта, Крим.

Постановою Першої Херсонської державної нотаріальної контори від 28.01.2015 року, було встановлено, що спадкодавець ОСОБА_2 померла 08.03.2014 р. За інформацією спадкоємця ОСОБА_1, до складу спадкового майна входять грошові кошти з відсотками та компенсацією до них, що знаходяться на рахунках банку «Південний», що знаходився до анексії Криму у м.Ялта, АР Крим. Оскільки, Законом України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. визначено та встановлено особливий правовий режим і на сьогодні змін в діюче законодавство, щодо видачі свідоцтв про право на спадщину на будь-яке майно після осіб, померлих на території Автономної Республіки Крим, не внесено, державний нотаріус постановив відмовити ОСОБА_1 у вчиненні такої нотаріальної дії, як видача свідоцтва про право на спадщину на грошові кошти, що належали померлій ОСОБА_2

Із доданих до матеріалів справи документів, вбачається, що відповідно до договору банківського строкового вкладу №26355070482257, укладеного 15.11.2013 р., померла ОСОБА_2, як вкладник, передала ПАТ АБ «Південний» грошові кошти у сумі 30000,00 грн. терміном повернення 15.12.2014 р., за п.п.1.3,1.6 умов якого, нарахування процентів виконується згідно щоденних фактичних залишків грошових коштів на рахунку за ставкою 17,50% річних. У разі отримання ОСОБА_4 інформації про смерть ОСОБА_5, ОСОБА_4 припиняє нарахування процентів з дня припинення дії Договору. Проценти по вкладу перераховуються на поточний рахунок ОСОБА_5 №26209071415108 щомісячно..

Також, за договором банківського строкового вкладу №26350070452390, укладеного 15.05.2013 р., померла ОСОБА_2, як вкладник, передала ПАТ АБ «Південний» грошові кошти у сумі 10000,00 грн. терміном повернення 15.06.2014 р., за аналогічними умовами, з процентною ставкою 17,75 річних.

Відповідно до наданої на запит суду інформації, на імя ОСОБА_2 у ПАТ «Південний» наявні відкриті поточні рахунки: № 26201010417797 в гривні від 04.05.2006 року, залишок коштів на якому з урахуванням нарахованих відсотків станом на 03.06.2015 року складає 3018,14 грн; № 26202020417797 в гривні від 27.09.2007 року, залишок коштів на якому з урахуванням нарахованих відсотків станом на 03.06.2015 року складає 72328,46 грн.

З копії матеріалів спадкової справи вбачається, що позивач ОСОБА_1 26.08.2014 р. звернулася допершої Херсонської державної нотаріальної конториіз заявою про прийняття спадщини на грошові кошти з відсотками та компенсацією до них, після смерті своєї матері ОСОБА_2 Крім позивача, інші спадкоємці померлої із заявами про прийняття спадщини до нотаріуса не звертались.

Згідно ст.316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Відповідно ст.317 ЦК України власникові належать права володіння користування та розпоряджання своїм майном. Відповідно ст.328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно дост. 1261 ЦК України,у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця,у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті,той з подружжя,який його пережив, та батьки.

Як передбачено ч. 1ст. 1268 ЦК України, спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

Відповідно до ч. 1ст. 1273 ЦК України, спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу. Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини.

Відповідно до вимог ст.ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Пунктом 1 ч.1 ст. 16 ЦК Українивстановлено спосіб захисту цивільного права шляхом його визнання.

Статтею 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність передбачено, щовклад (депозит) це кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Частиною 2статті 1060 ЦК Українивстановлено, що незалежно від того чи був укладений договір банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу чи на умовах повернення вкладу із закінченням встановленого договором строку, банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення.

Статтею 1074 ЦК Українивизначено, що обмеження права клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, які перебувають на його рахунку, не допускаються, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Таким чином, суд приходить до висновку, що після смерті спадкодавця ОСОБА_2, спадкоємцем першої черги за законом, який звернувся з заявою про прийняттяспадщини, є ОСОБА_1 донька померлої. Враховуючи викладене, беручи до уваги відсутність інших заяв про прийняття спадщини у встановлений законом строк від інших спадкоємців, відсутність інших заповітів та відомостей щодо видачі свідоцтв відносно спадкового майна, беручи до уваги, що права позивача ніким не оспорюються та не є такими, що кимось не визнані, та враховуючи встановленні обставини в ході розгляду справи, суд вважає, що позовні вимоги є законними, обґрунтованими татакими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 15,16,316,317,328,1261,1268,1273 ЦК України, ст.ст.10,11,60,88,209,212,213-215 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Херсонської міської ради, треті особи: публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний», перша Херсонська державна нотаріальна контора про визнання права власності в порядку спадкування за законом - задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, право власності на грошові кошти з відсотками та компенсацією до них, що знаходяться на поточних рахунках в установі публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» в порядку спадкування за законом після смерті ОСОБА_2, яка померла 08.03.2014 року.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Херсонської області через Суворовський районний суд м. Херсона. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СуддяОСОБА_6

Часті запитання

Який тип судового документу № 49330908 ?

Документ № 49330908 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 49330908 ?

Дата ухвалення - 26.08.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 49330908 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 49330908 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 49330908, Суворовський районний суд м. Херсона

Судове рішення № 49330908, Суворовський районний суд м. Херсона було прийнято 26.08.2015. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 49330908 відноситься до справи № 668/4423/15-ц

Це рішення відноситься до справи № 668/4423/15-ц. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 49330902
Наступний документ : 49408323