Рішення № 48742150, 18.08.2015, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
18.08.2015
Номер справи
927/1058/15
Номер документу
48742150
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

Господарський суд Чернігівської області

Пр-т. Миру, 20, м. Чернігів, 14000 , тел. 676-311, факс 77-44-62, e-mail: inbox@cn.arbitr.gov.ua

=====

Іменем України

РІШЕННЯ

18 серпня 2015 року Справа № 927/1058/15

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Компані",

АДРЕСА_1, 03191

Відповідач: Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації,

вул. Бєлінського, 11, м. Чернігів, 14000

Про стягнення 290379,43грн.

Суддя Моцьор В.В.

Представники сторін:

позивача: ОСОБА_2 (довіреність №4 від 27 липня 2015 року),

відповідача: не з'явився.

Товариством з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Компані" подано позов до Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації про стягнення 290379,43грн. боргу, в тому числі 203894,13грн. основної заборгованості по оплаті вартості виконаних робіт, 3485,75грн. 3% річних та 82999,55грн. інфляційних втрат відповідно до умов договору підряду №61 від 04 листопада 2014 року.

14 серпня 2015 року через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач проти позову заперечує в повному обсязі, просить відмовити у задоволенні позовних вимог, зазначаючи, що за договором підряду №61 від 04 листопада 2014 року позивачем роботи виконані в повному обсязі та прийняті відповідачем на суму 479597,06грн., у т.ч. ПДВ 20%. На сьогоднішній день роботи за даним договором оплачені відповідачем частково на суму 275702,93грн., залишок не проведеної оплати становить 203894,13грн. Також відповідач просив суд розглянути справу без участі їх представника. Суд долучив відзив на позовну заяву до матеріалів справи.

В судовому засіданні 18 серпня 2015 року суд оглянув оригінали документів, доданих до позовної заяви, та перейшов до розгляду справи по суті.

Представник позивача виклав позовні вимоги, просив суд задовольнити позов.

Зважаючи на дотримання розумного строку вирішення господарського спору, господарський суд доходить висновку про можливість у відповідності до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглянути справу та вирішити спір за наявними у справі доказами.

Розглянувши подані документи і матеріали, дослідивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору, суд встановив:

04 листопада 2015 року між Департаментом інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (сторона 1, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Компані" (сторона 2, позивач) було укладено договір підряду №61 (далі договір) (а.с. 9-13).

Згідно розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації №291 від 15 червня 2015 року перейменовано Департамент інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації в Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (а.с. 29).

Відповідно до умов розділу 1 договору відповідач доручив, а позивач зобов'язався виконати на свій ризик роботи по об'єкту: Капітальний ремонт дороги по вулиці П.Куліша в м. Борзна Борзнянського району Чернігівської області (II пусковий комплекс) і здати їх відповідачу (за актом приймання виконаних будівельних робіт з усуненням, у випадку виявлення при прийманні недоліків, що зумовлені неякісним виконанням робіт). Позивач зобов'язався здати об'єкт в експлуатацію в установлений строк у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих ДСТУ і правил, інших нормативних актів у будівництві та надати всю виконавчу документацію. Відповідач зобов'язався прийняти виконані роботи і оплатити їх відповідно до умов договору.

Згідно п. 2.1, 2.2 договору сторони передбачили, що фінансування робіт, передбачених цим договором, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області Борзнянському районному бюджету. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт та інших витрат, що виконуються позивачем за даним договором складає 5493111,78грн., у т.ч. ПДВ 20%.

Відповідно до п. 3.1 договору сторони визначили строк виконання робіт: початок листопад 2014 року, закінчення відповідно до календарного графіку робіт.

Позивач на виконання умов договору виконав роботи на суму 479597,06грн., що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 188332,93грн. та №2 за грудень 2014 року на суму 291264,13грн. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2014 року форми №КБ-3 на суму 479597,06грн., які датовані 17 грудня 2014 року (а.с. 15-22).

Згідно пунктів 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 договору розрахунки за виконані роботи на об'єкті здійснюються шляхом проміжних платежів за фактично виконану роботу. Оплата робіт проводиться після прийняття акту виконаних будівельних робіт, якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін. Позивач не пізніше 25 числа звітного місяця передає уповноваженому представникові відповідача акт приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (форма №КБ-3). Відповідач до початку виконання робіт перераховує позивачу аванс у розмірі 30% від договірної ціни. Відповідач проводить розрахунки за виконані роботи після підписання форми №КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт). При цьому сторони домовилися про те, що строк (термін) оплати виконаних підрядником робіт визначається вказівкою на подію, яка неминуче має настати, а саме надходження коштів з бюджету на розрахунковий рахунок Департаменту інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на проведення робіт, які є предметом даного договору, у зв'язку з чим оплата за виконані підрядником роботи здійснюється на підставі підписаних актів форми №КБ-2в протягом 3-х днів з дати надходження коштів на проведення визначених даним договором робіт на розрахунковий рахунок Департаменту інвестиційного розвитку та капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2014 року. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення своїх зобов'язань, вчинених під час дії цього договору (п. 11.1 договору).

Відповідач прийняв виконані позивачем роботи, про що свідчить печатка та підпис уповноваженої особи відповідача на актах форми №КБ-2в, проте взяті на себе зобовязання щодо оплати вартості виконаних робіт виконав частково, оплативши позивачу їх вартість на суму 275702,93грн., про що свідчать виписки по рахунку (а.с. 23-24). Заборгованість відповідача становить 203894,13грн.

Позивач направляв відповідачу претензію від 23 червня 2015 року з вимогою сплатити заборгованість в сумі 203894,13грн. (а.с. 25).

Відповідач отримав претензію, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, проте відповіді на претензію не надав, заборгованість не сплатив (а.с. 26).

У відповідності до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України, зобовязання повинні виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У пункті 5.4 договору сторони визначили строк виконання відповідачем зобов'язання щодо оплати вартості виконаних робіт.

Проте, відсутність бюджетного призначення на фінансування робіт за договором підряду не може бути підставою для звільнення відповідача від обов'язку оплатити відповідні роботи.

Крім того, ч. 1 ст. 323 Господарського кодексу України передбачено, що договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

Процедура здійснення розрахунків при здійсненні капітального будівництва за державні кошти регулюється Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №1764 від 27 грудня 2001року. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень (ч.3 Порядку).

Відповідно до ч. 18 зазначеного Порядку, розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи). Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо пускових комплексів та черг. (п.3 ч.19 Порядку).

Як вбачається з матеріалів справи, 17 грудня 2014 року відповідачем повністю і без зауважень прийнято виконані позивачем роботи на суму 479597,06грн. Отже, відповідно до вимог Закону та укладеного договору, відповідач мав здійснити кінцеві розрахунки з позивачем у двотижневий термін, як це передбачено ч.19 Порядку, тобто, до 31 грудня 2014 року включно.

Згідно ст. 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Враховуючи те, що матеріалами справи підтверджено факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем по оплаті вартості виконаних будівельних робіт в сумі 203894,13грн., суд вважає, що позовні вимоги в цій частині є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивачем також заявлено до стягнення 3485,75грн. 3% річних за період з 01 січня 2015 року по 27 липня 2015 року та 82999,55грн. інфляційних втрат за період з січня по червень 2015 року.

Згідно ст.610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 625 Цивільного кодексу України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Матеріалами справи підтверджується прострочення виконання відповідачем взятих на себе зобовязань щодо оплати товару.

Перевіривши розрахунки здійснені позивачем, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо стягнення 3485,75грн. 3% річних та 82999,55грн. інфляційних втрат є правомірними і підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що за договором підряду №61 від 04 листопада 2014 року позивачем роботи виконані в повному обсязі та прийняті відповідачем на суму 479597,06грн., у т.ч. ПДВ 20%. На сьогоднішній день роботи за даним договором оплачені відповідачем частково на суму 275702,93грн., залишок не проведеної оплати становить 203894,13грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що договір підряду №61 від 04 листопада 2014 року виконувався обома сторонами у передбачений спосіб, а також факт наявності заборгованості у відповідача перед позивачем доведений позивачем і відповідачем не спростований, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судовий збір в розмірі 5807,58грн.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (вул. Бєлінського, 11, м. Чернігів, 14000, код 04014246) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Компані" (АДРЕСА_1, 0319, код 33226820) 203894,13грн. основної заборгованості по оплаті вартості виконаних робіт, 3485,75грн. 3% річних, 82999,55грн. інфляційних втрат та 5807,58грн. судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя В.В. Моцьор

Попередній документ : 48741676
Наступний документ : 48742151