Рішення № 4864662, 21.09.2009, Господарський суд Івано-Франківської області

Дата ухвалення
21.09.2009
Номер справи
15/135
Номер документу
4864662
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2009 р.

Справа № 15/135

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Деделюка Б.В.

при секретарі судового засідання Червак Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Дикий Захід", вул.С.Гординського, 11/6, м.Івано-Франківськ, 76018,

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінтехбуд", вул.Джохара Дудаєва, 1, м.Івано-Франківськ, 76014,

про стягнення коштів в сумі 8711 грн. 42 коп.,

з участю представників сторін:

від позивача Петечел О.Ю. - представник, довіреність б/н від 17.08.2009 року,

від відповідача представники не з"явилися,

встановив:

товариство з обмеженою відповідальністю "Дикий Захід" (далі позивач) звернулося в суд з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінтехбуд" (далі відповідач) про стягнення коштів в сумі 8711грн. 42 коп.

Ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 18.08.2009 року порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву і призначено справу до розгляду в судовому засіданні 15.09.2009 року.

Ухвалою суду від 15.09.2009 року відкладено розгляд справи на 21.09.2009 року.

Представник позивача в судовому засіданні 21.09.2009 року позовні вимоги підтвердив в повному обсязі, з підстав викладених у позовній заяві. Обгрунтовуючи позовні вимоги посилається на неоплату відповідачем виконаних робіт по виготовленню та монтажу оздоблювальних панелей і декоративних відливів, в результаті чого виникла заборгованість відповідача в сумі 7348 грн. 80 коп., в зв"язку з чим просить стягнути з відповідача 1136 грн. 12 коп. інфляційних втрат, 226 грн. 50 коп. 3 % річних та покласти на останнього судові витрати.

Представник відповідача в судове засідання 21.09.2009 року повторно не з"явився, вимоги суду вказані в ухвалах від 18.08.2009 року та від 15.09.2009 року відповідач не виконав, зокрема відзиву на позовну заяву з нормативно-документальним обгрунтуванням та докази сплати заборгованості суду не надав, хоча відповідач належним чином був повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 12904620 вручено 27.08.2009 року.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз‘яснення Президії ВАСУ від 18.09.1997 року № 02-5/289 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності відповідача в судовому засіданні від останнього до суду не надходило.

Неподання або несвоєчасне подання доказів з неповажних причин, спрямоване на штучне затягування судового процесу, суперечить, зокрема, вимогам статті 6 Ковенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

За таких обставин та у відповідності до ст. 75 ГПК України, враховуючи те, що відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, суд, вважає за можливе розглянути справу без участі повноважного представника відповідача запобігаючи, одночасно, безпідставному затягуванню розгляду спору та сприяючи своєчасному поновленню порушеного права.

Розглянувши документи і матеріали, подані позивачем та витребувані судом, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши зібрані по справі докази, оцінивши їх відповідно до приписів ст. 43 ГПК України, з"ясувавши обставини, на яких грунтуються позовні вимоги, давши оцінку доказам, які мають значення для справи, суд вважає за правильне взяти до уваги наступне.

За ініціативою ТзОВ "Укрінтехбуд" та за взаємною згодою шляхом надіслання рахунку № 158/08К від 10.06.2008 року (а.с. 13) та частковою оплатою за виконані роботи в розмірі 10000 грн., що підтверджується банківською випискою за 17.06.2009 року укладено договір підряду, згідно якого ТзОВ "Дикий Захід" зобов'язалося виконати роботи по виготовленню та монтажу оздоблювальних панелей на фасаді будинку по вул.М.Підгірянки, 23; виготовленню та монтажу декоративних відливів на фасаді будинку по вул.М.Підгірянки, 23 на загальну суму 22348 грн. 80 коп., а ТзОВ "Укрінтехбуд" зобов'язалось оплатити їх.

Позивачем виконано всі умови договору, що підтверджується актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000131 від 23.06.2008 року.

Виконані роботи були прийняті відповідачем відповідно до ст. 853 ЦК України, жодний претензій щодо якості виконаних робіт висловлено не було. Однак, в порушення вимог ст. 854 ЦК України ТзОВ "Укрінтехбуд" не оплатило виконані роботи у повному обсязі.

28.07.2008 року на адресу відповідача направлена претензія № 47 з вимогою оплати виконані роботи в сумі 12348 грн. 80 коп. На виконання даної вимоги відповідачем 06.08.2008 року частково оплачено за виконані роботи у розмірі 5000 грн., що підтверджується банківською випискою.

З метою досудового врегулювання спору 29.09.2008 року позивачем направлено на адресу відповідача претензію № 49 з вимогою оплатити заборгованість в сумі 7348 грн. 80 коп., яку останнім залишено без розгляду.

Станом на час розгляду справи заборгованість відповідача перед позивачем становить 7348 грн. 80 коп., що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст. 509 ЦК України зобов’язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 ЦК України, зокрема з правочинів. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не

встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

В розумінні ст. 174 ГК України, господарські зобов”язання можуть виникати з договору та інших угод, передбачених законодавством, а також з угод, які не передбачені законом, але таких, які йому не суперечать.

У відповідності до ст. 175 Господарського кодексу України, майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно статті 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов”язання мають виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від виконання зобов”язання не допускається.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно поданого позивачем розрахунку, відповідачу за прострочення виконання грошового зобов'язання нараховано суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції в розмірі 1136 грн. 12 коп. та 226 грн. 50 коп. 3 % річних від простроченої суми.

У відповідності до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Доказів сплати заборгованості в сумі 7348 грн. 80 коп., 1136 грн. 12 коп. інфляційних втрат та 226 грн. 50 коп. 3 % річних, що становить предмет позову, відповідач суду не подав, доводи позивача щодо підстав виникнення спору не спростував.

За наведених обставин, вимоги позивача щодо стягнення заборгованості по оплаті виконаних робіт з виготовлення та монтажу оздоблювальних панелей і декоративних відливів, в сумі 7348 грн. 80 коп., 1136 грн. 12 коп. інфляційних втрат та 226 грн. 50 коп. 3 % річних, є обгрунтованими, тому позов підлягає задоволенню.

Оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, на нього відповідно до приписів, встановлених ст. 49 ГПК України, слід покласти витрати понесені позивачем в зв"язку з розглядом справи, а саме: 102 грн. витрат по сплаті державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 129 Конституції України, ст.ст. 11, 509, 525, 526, 530, 625 ЦК України, 174, 175, 193 ГК України, ст.ст. 22, 33, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

позов задоволити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Укрінтехбуд", вул.Джохара Дудаєва, 1, м.Івано-Франківськ, 76014, (ідентифікаційний код 31790296), з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Дикий Захід", вул.С.Гординського, 11/6, м.Івано-Франківськ, 76018, (ідентифікаційний код 34623257), 7348 грн. 80 коп. заборгованості за виконані роботи, 1136 грн. 12 коп. інфляційних втрат, 226 грн. 50 коп. 3 % річних, 102 грн. витрат по сплаті державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя Деделюк Б. В.

Рішення оформлене та підписане відповідно до вимог ст. 84 ГПК України 23.09.2009 року.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, у разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Виготовлено в АС "Діловодство суду"

______

Часті запитання

Який тип судового документу № 4864662 ?

Документ № 4864662 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4864662 ?

Дата ухвалення - 21.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4864662 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 4864662 ?

В Господарський суд Івано-Франківської області
Попередній документ : 4864287
Наступний документ : 4864664