Рішення № 4860088, 09.09.2009, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
09.09.2009
Номер справи
37/201-09
Номер документу
4860088
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" вересня 2009 р. Справа № 37/201-09

вх. № 6178/5-37

Суддя господарського суду

при секретарі судового засідання

за участю представників сторін:

позивача - Задорожний Д. В. за довіреністю № 45/21 від 15.12.2008 р.

відповідача - не з'явився

розглянувши справу за позовом Дочірнього підприємства "Укрпродукт-Харків", м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВК Маркет", м. Харків

про стягнення 51446,62 грн.

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство "Укрпродукт-Харків" (позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВК Маркет" (відповідач) про стягнення грошових коштів у розмірі 51446,62 грн. у зв’язку з порушенням відповідачем своїх обов’язків за договором постачання № 4600024942 від 27 жовтня 2008 року з протокол розбіжностей № 1 до договору постачання.

Відповідачу господарським судом було направлено ухвалу про відкладення розгляду на 09.09.2009 року о 15:30 та передана телефонограма про час та місце слухання зазначеної справи. Однак, відповідач в судове засідання не з'явився, витребувані судом документи та відзив на позовну заяву до суду не надав, про причини не явки в судове засідання суд не повідомив. Крім того, відповідача було попереджено про те, що не явка його представника у призначене судове засідання не є перешкодою для розгляду справи за наявними в ній матеріалами в порядку ст. 75 ГПК України.

Позивач, через канцелярію господарського суду 04.09.2009 р. за вх. № 22099, надав заяву про збільшення розміру позовних вимог, яка господарським судом до розгляду не приймається, оскільки даною заявою позивач змінює підстави та предмет позову.

Також, в задоволенні заяви позивача про вжиття заходів до забезпечення позову господарський суд вважає за необхідне відмовити, оскільки позивачем не було надано до суду офіційних доказів вчинення відповідачем дій по зменшенню своїх грошових коштів, в тому числі й на своїх розрахункових рахунках.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Беручи до уваги, що відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України обов’язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно за статтею 75 Господарського процесуального кодексу України розглядає справу за наявними матеріалами.

Суд, дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, встановив наступне.

27 жовтня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВК Маркет» та Дочірнє підприємством "Укрпродукт-Харків" було укладено договір постачання № 4600024942 та протокол розбіжностей № 1 до договору постачання від 27 жовтня 2008 року, яки є невід'ємною частиною договору (далі - договір).

Відповідно до умов вказаного договору позивач зобов'язувався передати у встановлені терміни товар у власність покупця (відповідача), а покупець (відповідач) зобов'язувався прийняти товар та сплатити його вартість.

Згідно п. 6.1. договору, сторони погодили, що оплата за поставлений товар здійснюється відповідачем протягом 35 (тридцять п'ять) календарних днів з моменту отримання товару.

Однак, порушуючи вказану норму договору, відповідач своєчасно не здійснив оплату за поставлений товар, у зв’язку з чим у відповідача утворилася заборгованість перед позивачем на загальну суму 50932,15 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

ХА- 04902 на суму 2377,16 грн.,

ХА- 04903 на суму 5779,37 грн.,

ХА- 04939 на суму 2203,20 грн.,

ХА- 05047 на суму 2732,40 грн.,

ХА- 05132 на суму 4163,00 грн.,

ХА- 05239 на суму 2798,52 грн.,

ХА- 05268 на суму 4950,00 грн.,

ХА- 05560 на суму 3444,20 грн.,

ХА- 05562 на суму 2878,50 грн.,

ХА- 05621 на суму 4480,04 грн.,

XА -05693 на суму 2270,40грн.,

ХА- 05694 на суму 723,00 грн.,

ХА- 05762 на суму 2962,80 грн.,

ХА- 05903 на суму 1115,40 грн.,

ХА- 05905 на суму 5759,76 грн.,

ХА- 06017 на суму 1825,80 грн.

ХА- 06020 на суму 468,80 грн..

Пунктом 10.1 договору було передбачено, що сторони несуть відповідальність за збитки, що сталися внаслідок невиконання або неналежного виконання їх зобов'язань за договором, відповідно до договору та чинного законодавства України.

Згідно п. 10.9. договору у випадку затримки покупцем будь-яких платежів по даному договору, він сплачує постачальнику пеню за кожен день затримки розрахунку, у розмір подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми боргу.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 712 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Правові наслідки порушення зобов’язання встановлені статтею 611 ЦК України. Відповідно до частини 1 вказаної статті, у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: розірвання договору; сплата неустойки.

Згідно ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями є господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч.6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Враховуючи вищевикладені приписи діючого законодавства та положення пункту 10.9. договору господарський суд вважає позов задовольнити у повному обсязі, оскільки вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 50932,15 грн. та пені у розмірі 514,47 грн. є обґрунтованими, вони підтверджуються доданими до матеріалів справи доказами та не спростовані відповідачем.

За таких обставин позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 44-49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, у разі задоволення позовних вимог, покладаються на відповідача. Отже, господарський суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача сплачену позивачем суму державного мита у розмірі 514,47 грн. та суму витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 230, 232 Господарського кодексу України, статтями 509, 525, 526, 530, 611, 625, 629, 712 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 4, 12, 32, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

В прийнятті до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог відмовити.

В задоволенні заяви позивача про вжиття заходів до забезпечення позову відмовити.

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВК Маркет" (61153, м. Харків, пр. Тракторобудівників, 57, код ЄДРПОУ 32676113, п/р 26008810537550 в ХОФ АКБ "Укрсоцбанк" в м. Харкові, МФО 351016) на користь Дочірнього підприємства "Укрпродукт-Харків" (61036, м. Харків, вул. Морозова, 7, код ЄДРПОУ 32951356, п/р 26008849613230 в ХОФ АКБ "Укрсоцбанк», МФО 351016) – грошові кошти у розмірі 51446,62 грн.; 514,47 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя

Рішення підписано 14.09.2009 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4860088 ?

Документ № 4860088 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4860088 ?

Дата ухвалення - 09.09.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4860088 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 4860088 ?

В Господарський суд Харківської області
Попередній документ : 4860049
Наступний документ : 4860282