Рішення № 48415507, 03.08.2015, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
03.08.2015
Номер справи
908/3707/15
Номер документу
48415507
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 2/84/15

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2015 Справа № 908/3707/15

Суддя Мойсеєнко Т.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк, м.Дніпропетровськ,

до відповідача: Приватного підприємства виробничо-торгівельна фірма Панорама-Плюс, м. Запоріжжя,

про стягнення 29629,39 грн.

за участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_1, довіреність № 4338-О від 21.10.13 р.;

від відповідача не зявився;

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Запорізької області звернулося Публічне акціонерне товариство комерційний банк Приватбанк з позовом до Приватного підприємства виробничо-торгівельна фірма Панорама-Плюс про стягнення за договором банківського обслуговування б/н від 05.09.2013р. заборгованості у розмірі 29629,39 грн., з яких: заборгованість за кредитом 17648,56 грн., заборгованість за процентами 6496,35 грн., пеня 4213,76 грн., заборгованість з комісії 1270,72 грн.

Позов заявлено на підставі ст. ст. 526, 527, 530, 610 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України і обґрунтовано неналежним виконанням з боку відповідача зобовязань за договором.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.06.2015р. прийнято справу до провадження суддею Мойсеєнко Т.В., присвоєно справі номер провадження 2/84/15 та призначено розгляд справи на 16.07.2015р.

Ухвалою суду від 16.07.2015 р. відкладено розгляд справи на 03.08.2015 р. у звязку з неявкою представника відповідача та невиконанням сторонами вимог суду в повному обсязі.

В судовому засіданні 03.08.2015 р. був присутній лише представник позивача, за його заявою фіксація судового процесу технічним засобами не здійснювалась.

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідач не надав відзиву на позов, не направив у судове засідання свого представника, причин неявки не повідомив.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місцезнаходженням відповідача є АДРЕСА_1, 69000, відповідач не є припиненим, що підтверджується витягом з цього реєстру станом на 22.06.2015 р. Ухвала суду від 22.06.2015 р., яка була завчасно надіслана відповідачу на зазначену адресу, повернулась до суду з відміткою поштової установи про закінчення терміну зберігання.

Відповідно до ч. 1 ст. 64 ГПК України ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 64 ГПК України, суд вважає відповідача таким, що належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Стаття 75 Господарського процесуального кодексу України дозволяє суду розглянути спір за наявними у справі матеріалами, у випадку, якщо відзив на позов та витребувані судом документі не надані.

Суд дійшов висновку, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду справи по суті, і розгляд справи можливий в даному судовому засіданні без присутності представника відповідача.

В судовому засіданні 03.08.2015 р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд встановив наступне.

05.09.2013р. Приватне підприємство виробничо-торгівельна фірма Панорама-Плюс (відповідач у справі) підписав заяву на приєднання до умов і правил надання банківських послуг, відповідно до якої висловив свою згоду з Умовами та Правилами надання банківських послуг (що знаходяться на сайті банку www.pb.ua), Тарифами банку, які разом з даною анкетою складають договір банківського обслуговування, та погодився виконувати умови цього договору.

Вказані умови та тарифи затверджені наказом банку від 28.01.2011 р. № СП-2011-85.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори.

Частинами 1, 2 статті 639 Цивільного кодексу України встановлено, що договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

У заяві від 25.09.2013 р. відповідач погодився, що відносини між банком та клієнтом можуть вирішуватися як шляхом підписання окремих додаткових угод до даного договору, так і шляхом обімну інформацією/погодження з питань банківського обслуговування з клієнтом через web-сайт банку (www.pb.ua або інший Інтернет -/SMS-ресурс, зазначений банком).

У ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України закріплено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За змістом прав та обовязків, по яких сторонами досягнута домовленість, правовідносини сторін врегульовані кредитним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно з п. 3.18.1.3 Умов (у редакції на момент укладення договору) кредит надається в обмін на зобовязання клієнта з повернення кредиту, оплати відсотків та винагороди.

Пунктами 3.18.1, 3.18.1.1 Умов визначено вид кредиту «кредитний ліміт на поточний рахунок» корпоративного клієнту. Кредитний ліміт на поточний рахунок (далі «кредит») надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта в межах кредитного ліміту (далі «ліміт»).

Відповідно до п. 3.18.1.5 Умов кредитний ліміт в розумінні даного розділу Умов та правил надання банківських послуг являє собою суму грошових коштів, в межах якої банк здійснює оплату розрахункових документів клієнта понад залишок грошових коштів на його поточному рахунку.

Згідно з п. 3.18.1.17 Умов при перерахуванні клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які рахунки або пластикові картки, утримувачами яких є сам власник поточного рахунку або будь-які повязані з ним фізичні особи (за виключенням зарахувань заробітної плати), з суми кожного з проведених в рахунок кредитного ліміту перерахувань стягується комісійна винагорода в розмірі 3% від суми перерахувань.

Також згідно з п. 3.18.4.4 Умов клієнт сплачує банку винагороду за використання ліміту у відповідності до п. п. 3.18.1.6, 3.18.2.3.2, 1-го числа кожного місяця в розмірі 0,9% від суми максимального сальдо кредиту, яке існує на кінець банківського дня за попередній місяць, в прядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг.

Клієнт доручає банку списувати суми такої комісійної винагороди, яка належить до уплати банку, зі свого поточного рахунку.

Пунктами 3.18.4.1, 3.18.4.1.1 та 3.18.4.1.2 Умов встановлено, що за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт сплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка). Порядок розрахунку процентів:

- за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнуління дебетового сальдо в одну із дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (далі «період, в який дебетове сальдо підлягає обнулінню»), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості;

- при необнулінні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, клієнт сплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню.

Пунктом 3.18.4.9 Умов передбачено, що розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється щоденно, починаючи з дати виникнення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок процентів здійснюється до повного погашення заборгованості за кредитом. День повернення кредиту у часовий інтервал нарахування процентів не включається. Нарахування процентів здійснюється в дату уплати.

У п. 3.18.4.10 Умов також закріплено, що зобовязання виконуються в наступній послідовності: кошти, отримані від клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості перш за все направляються для відшкодування витрат/збитків банку згідно п. п. 3.18.2.2.16, 3.18.2.3.15, далі для погашення неустойки згідно розділу 5 даного розділу «Умов та правил надання банківських послуг», далі простроченої винагороди, далі винагороди, далі прострочених процентів, далі процентів, далі простроченого кредиту, далі кредиту.

Остаточне погашення заборгованості виконується не пізніше дати, вказаної у п.3.18.1.8. При несплаті винагороди, процентів у відповідні їм дати уплати, вони вважаються простроченими.

Згідно з п. 3.18.4.1.3 Умов, у випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнулінню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобовязання клієнта з погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошових зобовязань клієнт сплачує банку проценти за користування кредитом в розмірі 48% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Відповідно до п. 3.18.4.1.4 Умов під «непогашенням кредиту» мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

Згідно з п. 3.18.6.1 Умов обслуговування кредитного ліміту на поточному рахунку клієнта здійснюється з моменту подачі клієнтом в банк заяви на приєднання до «Умов та правил надання банківських послуг» (або в формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів та відтиску печатки» або в формі авторизації кредитної угоди в системах клієнтбанк/ Інтернет клієнтбанк, або в формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі) та/або з моменту надання клієнтом розрахункових документів на використання коштів у рамках кредитного ліміту в межах вказаних у них сум, та діє в обсязі перерахованих коштів до повного виконання зобовязань сторонами.

На виконання договору банк встановив відповідачу кредитний ліміт на рахунок №26000055704495 в розмірі 10000,00 грн. з 06.09.2013 р., 15000,00 грн. з 20.09.2013 р., 18000,00 грн. з 23.10.2013 р. та з 01.03.2014 р., 15890,66 грн. з 02.03.2014 р., що підтверджується довідкою ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.05.2015 р. вих. №08.7.0.0.0/150526155939. Про розмір кредитного ліміту банк повідомляв клієнта через систему Приват24, що підтверджується виписками з Приват24 по клієнту ПП ВТФ «Панорама-Плюс» за 06.09.2013р., 20.09.2013 р., 23.10.2013 р., 02.03.2014 р.

Як вбачається з виписок банку по рахунку клієнта, за період дії договору клієнтом використовувались кредитні кошти. У звязку з непогашенням кредиту у встановлений строк заборгованість в розмірі 17648,56 грн. була віднесена банком на прострочення з 05.05.2014р. На залишок кредитного сальдо нараховані проценти за ставкою 24% за період з 28.01.2014 р. по 05.05.2014 р. в сумі 1047,68 грн. На суму простроченого кредиту банком нараховані проценти за ставкою 48% річних за період з 06.05.2014 р. по 01.07.2015 р. в сумі 1354,88 грн. та за ставкою 56% річних за період з 02.07.2014 р. по 16.03.2015 р. в сумі 7082,96 грн. Всього нараховано 9485,52 грн. процентів. В рахунок погашення процентів банком зараховані оплати від 03.02.2014 р. в сумі 37,77 грн., 01.04.2014 р. в сумі 584,12 грн., 05.05.2014 р. в сумі 93,06 грн., 08.05.2014 р. в сумі 347,14 грн., 03.06.2014 р. в сумі 681,59 грн., 27.07.2014 р. в сумі 1245,49 грн., загалом 2989,17 грн. З урахуванням часткової оплати процентів, банк предявив до стягнення заборгованість з процентів у розмірі 6496,35 грн.

Вказаний розрахунок процентів суд визнав невірним, оскільки він здійснений виходячи з нових умов та правил надання банківських послуг і тарифів, які введені в дію лише з 01.07.2014 р. і не поширюються на правовідносини сторін, які виникли раніше.

Так, наказом банку від 04.06.2014 р. № 6783882 прийнято рішення про збільшення відсоткової ставки за користування кредитним лімітом на розрахунковому рахунку з 01.07.2014 р. у звязку з різкою зміною вартості ресурсів на міжбанківському ринку. З 01.07.2014 р. діють Умови та надання банківських послуг в новій редакції, згідно з п.2.1.1.11 якої, у разі, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 1-го до 20го (включно) числа поточного місяця, то обнуління повинно проводитися по кінцю дня в будь-який з днів по 25-е число поточного місяця. У разі, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 21-го до кінцевого числа поточного місяця, то обнуління повинно проводитися по кінцю дня в будь-якій з днів по 25-е число наступного місяця. Якщо дебетове сальдо не обнулити згідно умов, описаних вище, то з 26 числа на залишок заборгованості починають нараховуватися відсотки за користування кредитом за ставкою 36% річних. Згідно з п.3.2.1.4.1.3 нових Умов при порушенні клієнтом будь-якого з грошових зобовязань клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Про зміну умов та тарифів банк повідомив клієнта 01.07.2014 р. через систему Приват24, що підтверджується випискою з Приват24 по клієнту ПП ВТФ «Панорама-Плюс» за 01.07.2014 р.

В даному випадку позитивне кредитне сальдо утворилось 10.01.2014 р., коли нові умови та правила надання банківських послуг ще не діяли. Тому для нарахування відсотків за користування цим кредитом не можуть бути застосовані нові умови. Відповідно до п.3.18.4.1 первісних Умов, які діяли на момент отримання кредиту, за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнуління дебетового сальдо в одну із дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (далі «період, в який дебетове сальдо підлягає обнулінню»), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості. При необнулінні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, клієнт сплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню.

Таким чином, до 25.02.2014 р. відповідач мав можливість користуватися кредитом безоплатно, а з 26.02.2014 р. нараховуються проценти за користування кредитом в розмірі 24% річних протягом 90 днів, тобто до 26.05.2014 р.

Таким чином, позивач безпідставно нарахував проценти за користування кредитом за період з 28.01.2014 р. по 25.02.2014 р. в сумі 264,29 грн.

Враховуючи зазначене, суд змінив термін віднесення кредиту на прострочення, який слід обраховувати протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню. В даному випадку платне користування кредитом триває 90 днів, починаючи з 26.02.2014 р. і до 26.05.2014 р., отже прострочення оплати виникло з 27.05.2014р. Виходячи з цього суд здійснив перерахунок процентів за користування кредитом.

Так, за період з 26.02.2014 р. по 26.05.2014 р. судом розраховані поточні проценти за користування кредитом ставкою 24% річних, виходячи з 360 днів у році, в сумі 1035,39 грн. З урахуванням часткової оплати процентів у розрахунковому періоді в загальній сумі 1062,09 грн. (а саме: 03.02.2014 р. в сумі 37,77 грн., 01.04.2014 р. в сумі 584,12 грн., 05.05.2014 р. в сумі 93,06 грн., 08.05.2014 р. в сумі 347,14 грн.), сума заборгованості зі сплати поточних процентів відсутня. Переплата складає 26,70 грн.

За користування кредитом, який став простроченим з 27.05.2014р., судом розраховані проценти за ставкою 48% річних, виходячи з 360 днів у році, від суми кредитного сальдо 18000,00 грн. за період з 27.05.2014 р. по 02.06.2014 р. (7 днів) в сумі 168,00 грн., від кредитного сальдо в сумі 17648,56 грн. за період з 03.06.2014 р. по 01.07.2014 р. (29 днів) в сумі 682,41 грн. У звязку з введенням в дію з 01.07.2014 р. збільшених процентних ставок за користування кредитом, суд розрахував проценти за період з 02.07.2014 р. по 16.03.2015 р. (258 днів) за ставкою 56% річних від кредитного сальдо 17648,56 грн. в сумі 7082,96 грн.

Таким чином, всього судом розраховано процентів на загальну суму 7933,37 грн. В оплату цих процентів судом зараховано залишок оплати від 08.05.2014 р. в сумі 26,70 грн. (переплата поточних процентів), а також оплати від 03.06.2014 р. в сумі 681,59 грн. та від 24.07.2014 р. в сумі 1245,49 грн., всього 1953,78 грн. Залишок заборгованості зі сплати процентів складає 5979,59 грн.

Також згідно з п. 3.2.1.4.4 нових Умов банком нарахована комісійна винагорода за використання кредитного ліміту в період з липня 2014 року по лютий 2015 року в розмірі 0,9% від суми максимального сальдо по кредиту, яке існувало на кінець банківського дня за попередній місяць, в загальній сумі 1270,72 грн. Так, за вказаний період максимальне сальдо по кредиту складало 17648,56 грн., звідси комісія в розмірі 0,9% від цієї суми складає 158,84 грн. на місяць х 8 місяців = 1270,72 грн. У спірному періоді комісія відповідачем не сплачувалась. Тому заборгованість зі сплати комісії складає 1270,72 грн.

Статтею 629 Цивільного кодексу України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до вимог ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічні приписи містить стаття 193 Господарського кодексу України.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В порушення умов договору відповідач не сплачував в повному обсязі у встановлені Умовами строки кредит, проценти за користування кредитом та комісійну винагороду, внаслідок чого утворилась заборгованість за кредитом в розмірі 17648,56 грн., процентами за користування кредитом в розмірі 5979,59 грн. та комісією за користування кредитом в розмірі 1270,72 грн.

Статтею 33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідач не надав доказів сплати заборгованості або обґрунтованих заперечень проти позову.

За таких обставин позовні вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за кредитом в розмірі 17648,56 грн., процентами за користування кредитом в розмірі 5979,59 грн. та комісією за користування кредитом в розмірі 1270,72 грн. підлягають задоволенню. У стягненні процентів в сумі 516,76 грн., які нараховані необґрунтовано, суд відмовляє.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно з ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ст. ст. 1, 3 Закону України від 22.11.1996 р. N 543/96-ВР Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобовязань платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Пунктом 3.18.5.1 первісних Умов передбачено, що при порушенні клієнтом будь-якого із зобовязань по сплаті процентів за користування кредитом, передбачених п.п. 3.18.2.2.2, 3.18.4.1, 3.18.4.2, 3.18.4.3, строків повернення кредиту, передбачених п.п. 3.18.1.8, 3.18.2.2.3, 3.18.2.3.4, винагороди, передбаченої п.п. 3.18.2.2.5, 3.18.4.4, 3.18.4.5, 3.18.4.6, клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Аналогічного змісту пункт 3.2.11.5.1 нових Умов.

Згідно з ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

У п. 3.18.5.4 первісних Умов сторони погодили, що нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобовязань, передбачений п. 3.18.0.5.1, 3.18.5.2, 3.18.5.3, здійснюється протягом трьох років з дня, коли відповідне зобовязання мало бути виконано клієнтом. Аналогічного змісту пункт 3.2.1.5.4 нових Умов.

Згідно доданого до позову розрахунку заборгованості, позивачем предявлена до стягнення пеня за прострочення сплати кредиту, процентів та комісії в загальній сумі 4213,76 грн.

Розрахунок пені є невірним, оскільки він здійснений виходячи з 360 днів у році, у той час як облікова ставка НБУ є нормативно встановленою річною ставкою і залежить він фактичної кількості днів у році, за який проводиться розрахунок. Допущена помилка призвела до завищення суми пені. Крім того, судом визначений інший термін віднесення кредиту на прострочення та здійснений перерахунок процентів, що впливає на розмір пені.

За розрахунком суду, на суму заборгованості по тілу кредиту слід нараховувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми кредитного сальдо 18000,00 грн. за період з 27.05.2014 р. по 02.06.2014 р. (7 днів) в розмірі 65,59 грн. та від суми кредитного сальдо 17648,56 грн. за період з 03.06.2014 р. по 16.03.2015 р. (287 дні), виходячи з фактичної кількості днів у році, що складає 3860,92 грн.

Пеня на суму прострочених відсотків, нарахованих за ставкою 48% та 56% річних, розрахована судом в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, виходячи з фактичної кількості днів у році, за кожен день періоду прострочення наростаючим підсумком, починаючи з дати нарахування цих процентів (27.05.2014 р.) і по 16.03.2015 р. в сумі 606,29 грн.

Пеня на суму простроченої комісії розрахована судом в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за період з 04.08.2013 р. по 16.03.2015 р. (згідно виписки по нарахуванню пені), наростаючим підсумком, що, виходячи з фактичної кількості днів у році, складає 136,47 грн.

Отже, загальна сума нарахованої пені за прострочення сплати кредиту, комісії та відсотків складає: 65,59 грн. + 3860,92 грн. + 606,29 грн. + 136,47 грн. = 4669,27 грн.

За спірний період відповідачем оплачена пеня в загальній сумі 798,24 грн.

За таких обставин з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 3871,03 грн. пені. У стягненні пені в сумі 342,73 грн. суд відмовляє.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати за розгляд позовної заяви покладаються на сторони пропорційно задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства виробничо-торгівельна фірма Панорама-Плюс (АДРЕСА_1, 69000, код ЄДРПОУ 33986479) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк (юридична адреса: 49094,м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; адреса для листування: 49027, м. Дніпропетровськ, а/с 1800, код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість по тілу кредиту в сумі 17648,56 грн. (сімнадцять тисяч шістсот сорок вісім грн. 56 коп.), заборгованість з процентів в сумі 5979,59 грн. (пять тисяч девятсот сімдесят девять грн. 59 коп.), заборгованість з комісії в сумі 1270,72 грн. (одна тисяча двісті сімдесят грн. 72 коп.), пеню в сумі 3871,03 грн. (три тисячі вісімсот сімдесят одна грн. 03 коп.) та витрати зі сплати судового збору в сумі 1774,00 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят чотири грн. 00 коп.). Видати наказ.

В задоволенні іншої частини позову відмовити.

Суддя Т.В.Мойсеєнко

Рішення оформлено та підписано 10.08.2015р.

і набирає законної сили після закінчення

десятиденного строку з дня його підписання.

Попередній документ : 48415506
Наступний документ : 48415508