Ухвала суду № 48378976, 13.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.08.2015
Номер справи
760/9300/15-к
Номер документу
48378976
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/9300/15-к

1-кс/760/4069/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2015року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Лебердюк Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Лебердюк Д.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000001 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 1, 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ, просп. Перемоги, 65) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26053052610807 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008052612816 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «РК Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 38218568), за період з 01.01.2012 по час оголошення ухвали, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, за період з 01.01.2012 по час оголошення Ухвали; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №32015100090000001 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.205 ч.1; ст. 212 ч.3; ст. 205 ч.2; ст. 212 ч.1; ст. 212 ч.2 КК України.

Встановлено, що досудове провадження за №32015100090000001, передбачене ч.1 ст.212 КК України внесене за фактом зниження ТОВ «РК Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 38218568) при взаємовідносинах з ТОВ «Альтаір Компані» (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «Чізар Компані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОУ 38510737) суми податку на додану вартість в розмірі 345 465 грн. в т.ч. по періодах: за травень 2013 року в сумі 29 804 грн., за липень-вересень 2013 року на суму 315 661 грн. та завищення суми від'ємного значення різниці поточного (звітного) періоду всього на сумі 10 477 грн. за вересень 2013 року, а також, порушивши п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України занизило належну до сплати в бюджет суму податку на прибуток в розмірі 630 509 грн. в т.ч. за 2013 рік в сумі 630 509 грн. Загальна сума несплачених податків - 975 974 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор (засновник) ТОВ «ФІРМА «АСІА» (код ЄДРПОУ 38203305), - ОСОБА_3 згідно довідки першої обласної спеціалізованої лікарні №1 у м. Ромни Сумської області №01-21/2448 від 17.04.2013 перебуває під наглядом у лікаря психіатра із 13.05.1982 року із діагнозом «легка розумова відсталість», також ОСОБА_3 повідомив, що вказане підприємство зареєстрував за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, документи від імені директора товариства не підписував та не складав, податкову звітність не підписував та не здавав до податкових органів.

Засновників підприємств ТОВ «Альтаір Компані» (код за ЄДРПОУ 38698504), ТОВ «АЛЬТА КОМ» (код ЄДРПОУ 38204618) та ТОВ «Чізар Компані» (код за ЄДРПОУ 38726756), судом визнано винними у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 205 КК України.

Також, допитані як свідки службові особи ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098) та ТОВ «Капексбуд» (код ЄДРПОРУ 38510737) повідомили, що зареєстрували підприємства за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, документи від імені директора товариства не підписували та не складали, податкову звітність не підписували.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РК Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 38218568) має банківські рахунки № 26053052610807 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008052612816 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65).

Слідчий зазначив, що оригінали зазначених документів ТОВ «РК Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 38218568), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649) за період з 01.01.2012 року по час оголошення ухвали.

Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код МФО 320649) за період 2013 року в межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції Лебердюк Д.В., погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000001 від 05.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.3 ст. 212; ч. 2 ст. 205; ч. 1, 2 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лебердюку Денису Васильовичу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65), та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26053052610807 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26008052612816 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «РК Центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 38218568), за період 2013 року, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, за період з 2013 р.;

●заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова

Попередній документ : 48364899
Наступний документ : 48378986