Рішення № 48158327, 06.08.2015, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
06.08.2015
Номер справи
904/5460/15
Номер документу
48158327
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

04.08.15р. Справа № 904/5460/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. при секретарі судового засідання Яковлєвій А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

За позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.ГРУП", м. Тернівка, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості за кредитом в розмірі 50000грн.00коп., заборгованості з відсотків в розмірі 33701грн.75коп., пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором в розмірі 22123грн.38коп. та комісії в розмірі 6623грн.06коп.

Представники:

Від позивача: Задорожний С.О., дов. №131-К-Н-О від 16.01.2015р.

Від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 19.04.2012р., в розмірі 112448грн.19коп., з яких: 50000грн.00коп. - заборгованість за кредитом, 33701грн.75коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 22123грн.38коп. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за користування кредитом, 6623грн.06коп. - заборгованість по комісії за користування кредитом.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем умов договору банківського обслуговування від 19.04.2012р.; заяву про відкриття поточного рахунку; Умови та правила надання банківських послуг; Тарифи банку; банківські виписки по рахунках; положення Цивільного кодексу України.

Позивач зазначає, що підписавши заяву про відкриття поточного рахунку від 19.04.2012р., відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг", Тарифів банку, які разом складають договір банківського обслуговування б/н від 19.04.2012р.

Згідно з договором відповідачеві був встановлений кредитний ліміт в розмірі 50000грн.00коп. на поточний рахунок 26008060806294 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта.

Внаслідок порушення відповідачем зобов'язань зі сплати винагороди, відсотків за користування кредитом, термінів повернення кредиту, позивач заявив до стягнення борг за кредитом 50000грн.00коп., заборгованість за процентами 33701грн.75коп., пеню в розмірі 22123грн.38коп., борг з оплати комісії за користування кредитом 6623грн.06коп.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2015р. було порушено провадження у справі та призначене судове засідання. Справа призначалась до розгляду в судових засіданнях на 14.07.2015р. та 04.08.2015р.

04.08.2015р. Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк" надало письмові пояснення щодо періоду нарахування сум, заявлених до стягнення.

У зв'язку з невиконанням відповідачем вимог суду, викладених в ухвалах господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2015р., 14.07.2015р. та нез'явленням у судові засідання, розгляд справи відкладався.

Вказані ухвали суду були направлені відповідачу у справі в установленому порядку на адресу, вказану у спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який наявний в матеріалах справи (а.с. 64).

Поштова кореспонденція, направлена судом на адресу відповідача, повернулась до суду з відміткою підприємства зв'язку "за закінченням терміну зберігання".

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 Господарського процесуального кодексу України.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

З огляду на приписи статті 75 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу за наявними матеріалами. При цьому, згідно зі статтею 38 Господарського процесуального кодексу України визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив наступне.

Між Публічним акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" (далі - кредитор, банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" (далі - боржник, клієнт) підписана Заява про відкриття поточного рахунку, згідно якої відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (далі - Умови), Тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із Заявою складають Договір банківського обслуговування №б/н від 19.04.2012р.

Відповідно до договору відповідачу було встановлено кредитний ліміт в розмірі 50000грн. на поточний рахунок 26008060806294 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт - банк, Інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших), що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг".

Відповідно до 3.2.1.1.16. Умов, при укладанні договорів і угод, чи вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / Інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронно - цифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований Банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі Клієнта з правом "першого" підпису. Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про електронний цифровий підпис" електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму.

Статтею 639 Цивільного кодексу України встановлено, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Відповідно до п. 3.2.1.1.1. Умов кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта, в межах, кредитного ліміту. Про розмір ліміту банк повідомляє клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банка та клієнта.

Відповідно до п. 3.2.1.1.3. Умов кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплаті процентів та винагороди.

Згідно з 3.2.1.1.8 Умов проведення платежів клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк / Інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперовій або електронній інформацією, або в будь-якій іншій формі - "Угода").

Пунктом 3.2.1.1.6. Умов передбачено, що ліміт може бути змінений банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами банку. Підписавши угоду, клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна ліміту проводиться банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, Інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших).

Як вбачається з матеріалів справи, свої зобов'язання за договором позивач виконав в повному обсязі та надав Товариству з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" кредитний ліміт у розмірі 50000грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи копією банківської виписки по рахунку.

Відповідно до розділу 3.2.1.4. Умов за користування кредитом у період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт виплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

Пунктом 3.18.4.1 договору передбачено, що за період користування кредитом із моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (надалі - "період, в який дебетове сальдо підлягає обнуленню"), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

Протягом спірного періоду було змінено редакцію цього пункту а саме: за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнулення дебетового сальдо в одну з дат до 25-го числа поточного місяця, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 1-го до 20-го (включно) числа поточного місяця або до 25-го числа наступного місяця, якщо дебетове сальдо на поточному рахунку утворилося з 21-го до кінцевого числа поточного місяця, розрахунок відсотків проводиться за процентною ставкою у розмірі, 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

З 01.07.2014р. позивачем були змінені процентні ставки за користування кредитним лімітом. Так, розмір процентів при непогашенні боргу протягом пільгового періоду з 24% річних збільшився до 36% річних, а розмір процентів при простроченні понад 90 днів після пільгового періоду з 48% річних зріс до 56% відповідно.

Відповідно до положень пункту 3.18.2.3.1 умов (в редакції чинній до 01.07.2014р.) сторони в порядку частини 1 статті 212 Цивільного кодексу дійшли взаємної згоди про те, що процентна ставка за користування кредитом може бути підвищена банком, у разі якщо збільшиться облікова ставка НБУ на 1 або більше пунктів, та / або курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше відсотків, та/або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 та/або більше відсотків, сторони погодилися, що збільшена процентна ставка починає діяти після того, як банк повідомить клієнта про настання подій, закріплених у даному пункті, а клієнт не сплатить наявну перед банком заборгованість в порядку і строки, передбачені "Умовами та правилами надання банківських послуг". Банк повідомляє клієнта про настання подій, закріплених цим пунктом, на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms повідомлення чи інших).

Як вбачається з матеріалів справи позивач повідомив відповідача про зміну розміру відсоткової ставки за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку банку і клієнта, направивши відповідачу повідомлення в системі Internet Banking Приват - 24.

Згідно пункту 3.2.1.4.1.2 Умов при не обнуленні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнуленню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, клієнт виплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 36% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнуленню.

За приписами пункту 3.2.1.4.1.3 Умов у випадку непогашення кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого з грошового зобов'язання клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 56 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань і при реалізації права банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами і правилами надання банківських послуг, клієнт сплачує банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення, виходячи з 360 днів у році. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань.

Під "непогашенням кредиту" мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

Розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

Відповідно до п. 3.2.1.1.17 Умов при перерахуванні клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які рахунки або пластикові картки, утримувачем яких є сам власник поточного рахунку або пов'язані з ним фізичні особи (за виключенням зарахувань заробітної плати), із суми кожного проведеного за рахунок кредитного ліміту перерахувань, стягується комісійна винагорода у розмірі 3% від суми перерахувань.

При несплаті винагороди, відсотків у відповідні їм дати сплати, вони вважаються простроченими.

Товариством з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" не виконано належним чином умови договору №б/н банківського обслуговування від 19.04.2012р. Внаслідок цього позивачем нарахована та заявлена до стягнення заборгованість за кредитом у сумі 50000грн.00коп. за період з 03.01.2014р. по 25.03.2015р.; 33701грн.75коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом за період з 03.12.2013р. по 25.03.2015р.; 22123грн.38коп. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором за період з 08.01.2014р. по 25.03.2015р.; 6623грн.06коп. - заборгованість з оплати комісії за користування кредитом за період з 31.12.2013р. по 25.03.2015р.

Причиною виникнення спору є неналежне виконання відповідачем умов договору №б/н банківського обслуговування від 19.04.2012р. в частині своєчасного повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісії та пені за прострочення виконання зобов'язань.

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти (стаття 1054 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного Кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором (стаття 525 Цивільного Кодексу України).

Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (стаття 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 3.2.1.2.3.4 Умов, банк має право при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого Умовами, змінити умови кредитування - вимагати від клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов'язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Позивачем заявлено до стягнення заборгованість за кредитом 50000грн.00коп., заборгованість за процентами 33701грн.75коп., пеню 22123грн.38коп., борг з оплати комісії за користування кредитом 6623грн.06коп.

З огляду на приписи умов договору №б/н банківського обслуговування від 19.04.2012р. та "Умов та правил надання банківських послуг" строк виконання грошових зобов'язань є таким, що настав.

Згідно статті 202 Господарського кодексу України та статті 598 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняються виконанням, проведеним належним чином. Відповідачами не були виконані грошові зобов'язання, доказів припинення відповідних зобов'язань перед позивачем у будь-який інший передбачений законом спосіб, відповідачем до матеріалів справи не надано.

Згідно із положенням статті 43 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до статті 33 та 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Обставини, на які посилається позивач в обґрунтування заявлених вимог про стягнення заборгованості за кредитом 50000грн.00коп., заборгованості за процентами 33701грн.75коп., заборгованості з комісії за користування кредитом 6623грн.06коп., підтверджені матеріалами справи та не спростовані.

Таким чином, відсутні підстави для ухилення відповідача від виконання обов'язку виконати зобов'язання з оплати заборгованості за кредитом 50000грн.00коп., заборгованості за процентами 33701грн.75коп., заборгованості з комісії за користування кредитом 6623грн.06коп.

Відповідно до п. 3.2.1.5.1 Умов при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених Умовами п.п. 3.2.1.2.2.2, 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3, 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченої п.п. 3.2.1.2.2.5, 3.2.1.4.4, 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6, клієнт сплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. У випадку реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.1.4.1.3 від суми заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється у гривні.

При цьому, пунктом 3.2.1.5.4 Умов встановлено, що нарахування неустойки за кожний випадок порушення зобов'язань, передбаченої пунктами 3.2.1.5.1, 3.2.1.5.2, 3.2.1.5.3 здійснюється протягом 3 років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконане клієнтом.

Позивачем розрахована та заявлена до стягнення пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором за період з 08.01.2014р. по 25.03.2015р. у сумі пені 22123грн.38коп. суд дійшов висновку, що пеня нарахована відповідно до умов договору та підлягає стягненню.

З огляду на вищевикладене, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню суми заборгованості за кредитом 50000грн.00коп., заборгованості за процентами 33701грн.75коп., пені 22123грн.38коп., заборгованості з оплати комісії за користування кредитом 6623грн.06коп.

Судові витрати розподіляються відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене та керуючись нормами статей Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 2, 4, 21, 22, 33, 34, 36, 38, 49, 75, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Задовольнити позовні вимоги Публічного акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" про стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 19.04.2012р., в розмірі 112448грн.19коп., з яких: 50000грн.00коп. - заборгованість за кредитом, 33701грн.75коп. - заборгованість по процентам за користування кредитом, 22123грн.38коп. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за користування кредитом, 6623грн.06коп.- заборгованість по комісії за користування кредитом.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "А.С.Є.Груп" (ідентифікаційний код: 38106959; місцезнаходження: 51500, Дніпропетровська область, с. Тернівка, пров. Нікітіна, буд. 12) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" (Ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) суму заборгованості за кредитом в розмірі 50000грн.00коп., заборгованості по процентам за користування кредитом в розмірі 33701грн.75коп., пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором в розмірі 22123грн.38коп., заборгованості по комісії в розмірі 6623грн.06коп. та суму сплаченого судового збору в розмірі 2017грн.17коп.

Видати наказ після набрання чинності рішенням.

В судовому засіданні від 04.08.2015р. проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст підписаний 10.08.2015р.

Суддя Р.Г. Новікова

Попередній документ : 48158326
Наступний документ : 48158328