Постанова № 48066249, 31.07.2015, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
31.07.2015
Номер справи
805/2235/15-а
Номер документу
48066249
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2015 р. Справа № 805/2235/15-а

приміщення суду за адресою: 84112, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 2

Постановлено у нарадчій кімнаті

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Толстолуцька М.М розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом

Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Міндоходів Донецької області

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс»

про

стягнення податкового боргу в сумі 3155754,20 гривень,

Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція Головного Управління Міндоходів Донецької області звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс» про стягнення податкового боргу в сумі 3155754,20 гривень.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином. Просив розглянути справу порядку письмового провадження.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся судом належним чином.

За таких обставин суд, враховуючи вимоги частини четвертої статті 122, частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників сторін в порядку письмового провадження.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд -

ВСТАНОВИВ:

Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція Головного Управління Міндоходів Донецької області звернулась до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс» про стягнення податкового боргу в сумі 3155754,20 гривень.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначив, що за відповідачем обліковується сума заборгованості, яка виникла внаслідок нездійснення своєчасної сплати платником податків сум заборгованості з податку на додану вартість,податку на прибуток підприємства, земельного податку. Посилаючись на вимоги Податкового кодексу України, позивач просив суд стягнути з банківських рахунків відповідача суму заборгованості у зазначеному вище розмірі.

Судом встановлено, що відповідач Товариство з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс» - є юридичною особою, зареєстровано та обліковується в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 23427095, що підтверджується наявною у матеріалах справи копією Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (бланк Серії АД №276760).

Пунктом 20.1.28 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Таким чином, позивач є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органами державної податкової служби та іншими державними органами відповідно до законодавства.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України.

Обов'язок платника податків щодо здійснення своєчасної сплати суми податкових зобов'язань встановлений підпунктом 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України.

Порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, порядок оскарження дій органів стягнення визначені главою 9 Податкового кодексу України. Згідно змісту зазначеного нормативно-правового акту, стягненню з платника податків підлягає наявна в платника сума податкового боргу.

Як вбачається з матеріалів справи, за результатами камеральної перевірки (акт № 26/15/23427095 від 03.02.2015 року) позивачем були прийняті податкові повідомлення-рішення:

- №0000482201 від 03.09.2013, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 725 441,00 грн., та застосовані штрафні (фінансові) санкції у розмірі 181 360,00 грн.,

- №0000502201 від 03.09.2013, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 768 238,00 та застосовані штрафні (фінансові) санкції у розмірі 191 273,00 грн.

- №0000822201 від 03.09.2013, яким збільшено суму грошового зобов'язання з земельного податку з юридичних осіб на загальну суму 592 948,87 грн. та застосовані штрафні (фінансові) санкції у розмірі 148 577,19 грн.

Відповідно до пункту 57.3. статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно з пунктом 58.3 статті 58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Відповідно до п.56.1 ст.56 Податкового кодексу України рішення прийняті контролюючим органом можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Відповідач використав своє право на оскарження результатів перевірки і вказані податкові повідомлення-рішення були оскаржені.

Рішеннями ГУ Міндоходів у Донецькій області від 13.11.2013р. №5108/10 та ГУ Міндоходів України від 11.12.2013р. №17320/6 залишено без змін результати перевірки Маріупольської ОДПІ.

За результатами судового розгляду позову підприємства до Маріупольської ОДПІ по справі № 805/1828/14 Донецьким апеляційним адміністративним судом винесено постанову від 13.01.2015р. якою задоволено апеляційну скаргу податкового органу та у задоволенні позову підприємству відмовлено.

Відповідно до вимог статті 254 КАС України рішення набрало законної сили за наслідками апеляційного провадження.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Підпунктом 14.1.162 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу визначено, що пеня - це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.

На підставі підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу ОДПІ нарахована пеня: з податку на прибуток підприємства в сумі 185060, 91 грн.; з податку на додану вартість в сумі 182 710, 68 грн.; з земельного податку в сумі 179974,55 грн.

Маріупольськю об'єднаною державню податковою інспекцією Головного Управління Міндоходів Донецької області сформована податкова вимога від 02.09.2013 № 364-82, яка була надіслана відповідачу рекомендованим листом із повідомленням про вручення та отримана уповноваженою особою ТОВ «Тройка-плюс» Котлубей С.І.(директор) 03.09.2013 року. З цього періоду відповідач постійно мав несплачену податкову заборгованість, у зв'язку з чим вказана податкова вимога не втратила юридичної сили.

Таким чином, виходячи зі змісту заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно приписів частини 4 статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

З огляду на зазначене, на підставі положень Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Закону України «Про систему оподаткування» та керуючись, підпунктом 20.1.28 статті 20, статтею 95 Податкового кодексу України, ст.ст. 8 - 11, 40, 94, 112, 136, 158 - 163, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління Міндоходів Донецької області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс» про стягнення податкового боргу в сумі 3 155 754,20 гривень з розрахункових рахунків у банках - задовольнити.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Тройка-плюс» (код ЄДРПОУ 23427095, адреса: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Ілліча, 142/59) у банках, обслуговуючих платника податків, податкову заборгованість у розмірі 3 155 754 (три мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят чотири) гривні 20 копійок на користь Державного бюджету України.

Постанову ухвалено у нарадчій кімнаті 31 липня 2015 року.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Толстолуцька М.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 48066249 ?

Документ № 48066249 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 48066249 ?

Дата ухвалення - 31.07.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 48066249 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 48066249 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 48066249, Донецький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 48066249, Донецький окружний адміністративний суд було прийнято 31.07.2015. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 48066249 відноситься до справи № 805/2235/15-а

Це рішення відноситься до справи № 805/2235/15-а. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 48066248
Наступний документ : 48066250